Κυριακή, Μάιος 26, 2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3ος

 

 

 

 

 

 

 

Προς διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών - "Μετεξεταστέα" η Ελλάδα

WWF:

Προς διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών - "Μετεξεταστέα" η Ελλάδα

Βουνά από πλαστικά μπουκάλια στο Ναϊρόμπι της Κένυας Βουνά από πλαστικά μπουκάλια στο Ναϊρόμπι της Κένυας AP

"Εφιαλτικά" τα συμπεράσματα της παγκόσμιας έκθεσης του WWF για τα πλαστικά. Ποιες οι πέντε αρχές για τις συστημικές λύσεις που απαιτούνται για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης.

news247 06 Μαρτίου 2019 10:19

Τα πλαστικά κατακλύζουν τον πλανήτη. Τα τελευταία μόλις 18 χρόνια η τεράστια βιομηχανία πλαστικών έχει παραγάγει τόσο πλαστικό, όσο είχε δημιουργήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κατά τον 21 αιώνα, η χρήση του πλαστικού διαδόθηκε ευρέως, καθώς πρόκειται για ένα προϊόν φθηνό, εύπλαστο και ανθεκτικό. Σαν αποτέλεσμα, τα περισσότερα πλαστικά που παράγονται είναι μιας χρήσης και πετάγονται πολύ σύντομα. Τουλάχιστον το 75% των πλαστικών που έχουν συνολικά παραχθεί παγκοσμίως είναι αυτή τη στιγμή απόβλητο. Και τουλάχιστον 1/3 από αυτά τα πλαστικά απόβλητα έχουν καταλήξει στη φύση, στο πόσιμο νερό και στις θάλασσες, εξαιτίας της κακής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Εκτιμάται πως σχεδόν 100 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων διαφεύγουν στο περιβάλλον κάθε χρόνο. Είναι σαν να ρίχνουμε στη θάλασσα σχεδόν 23.000 αεροπλάνα Boeing 747 κάθε χρόνο. Οι περισσότερες από αυτές τις ποσότητες είναι σχεδόν αδύνατο να ανακτηθούν και θα παραμείνουν στη θάλασσα ρυπαίνοντάς την. Επιπλέον, άλλες έρευνες εκτιμούν πως η πλαστική ρύπανση στα χερσαία οικοσυστήματα είναι τουλάχιστον 4 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη θάλασσα.

WWF: Προς διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών -

Η πλαστική ρύπανση βλάπτει τη ζωή. Πλαστικά σκουπίδια ρυπαίνουν το χώμα, τα νερά, τις θάλασσες. Κάθε χρόνο, άνθρωποι και ζώα καταπίνουν πλαστικά μαζί με το νερό ή την τροφή που λαμβάνουν, χωρίς να γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Τα πλαστικά απορρίμματα εξακολουθούν αποτελούν αιτία θανάτωσης ειδών άγριας ζωής και επιβαρύνουν τα οικοσυστήματα. Επιπρόσθετα, σε περιοχές ανεξέλεγκτης διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων, η ζωή των κατοίκων έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα αρνητικά. Αναπνευστικά, καρδιολογικά, νευρολογικά προβλήματα είναι οι βασικότερες επιπτώσεις. Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την παραγωγή και την καύση πλαστικών συνεχίζουν να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Το οικονομικό κόστος της πλαστικής ρύπανσης εκτιμάται σε $8 δις το χρόνο, με μεγαλύτερους χαμένους την αλιεία, το θαλάσσιο εμπόριο και τον τουρισμό.

Η παραγωγή πλαστικών δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα για να ενσωματώνει τις ευθύνες για τις επιπτώσεις. Η παραγωγή παρθένου πλαστικού εξακολουθεί να αυξάνεται με ρυθμό 4% ετησίως καθώς στην τιμή του πλαστικού δεν ενσωματώνεται το αρνητικό κόστος στη φύση και στην κοινωνία. Επιπρόσθετα, τα εναλλακτικά στο πλαστικό προϊόντα είναι ακόμα περιορισμένα, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα η συγκεκριμένη αγορά. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ το μερίδιο των βιοαποδομήσιμων πολυμερών στην αγορά είναι σχεδόν 100 φορές μικρότερο σε σχέση με τα τυπικά πλαστικά. Οι μεταποιητές πλαστικών, δηλαδή οι βιομηχανίες πλαστικών ή οι εταιρίες που εμπορεύονται και χρησιμοποιούν πλαστικά, δεν έχουν την παρούσα στιγμή κανένα κίνητρο για να σχεδιάσουν πλαστικά προϊόντα πιο αποδοτικά και έτοιμα για επαναχρησιμοποίηση στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Το αντίθετο παρατηρείται πολλές φορές. Για παράδειγμα, στην Τανζανία μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες αναψυκτικών αποφάσισε πρόσφατα να σταματήσει τη χρήση γυάλινων μπουκαλιών και να στραφεί σε πλαστικά. Ως αποτέλεσμα, ο όγκος των πλαστικών θα αυξηθεί σημαντικά, όπως επίσης και η πλαστική ρύπανση, καθώς στην Τανζανία το 90% των απορριμμάτων δεν διαχειρίζεται ορθά.

Η διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων αδυνατεί την παρούσα στιγμή να περιορίσει την πλαστική ρύπανση. Οι ανύπαρκτες ή μη αποδοτικές υποδομές συλλογής απορριμμάτων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που δυσχεραίνει τη διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων, κυρίως στις όχι τόσο ανεπτυγμένες χώρες. Ο χαμηλός ρυθμός συλλογής απορριμμάτων, διαχωρισμού και ανακύκλωσης έχει οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, όπου σχεδόν το 40% των παγκόσμιων απορριμμάτων δεν συλλέγεται ή πετιέται ανεξέλεγκτα σε χωματερές χωρίς στοιχειώδη μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι τελικοί χρήστες πλαστικών δεν έχουν κίνητρα για να ξεχωρίζουν τα πλαστικά και να τα αποθέτουν στα κατάλληλα σημεία. Η ταφή ή αποτέφρωση των πλαστικών είναι σήμερα οι κυρίαρχες πρακτικές ανά τον κόσμο, και η ανάπτυξη συστημάτων ανακύκλωσης παραμένει μια ανοιχτή πρόκληση. Η αγορά της ανακύκλωσης δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα αρκετά και βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η ακαταλληλότητα των συστημάτων ανακύκλωσης να συλλέξουν πλαστικά καλής ποιότητας (καθαρά, χωρίς προσμίξεις). Επιπρόσθετα, το υψηλό κόστος συλλογής και διαχωρισμού των αποβλήτων (σε σχέση με την ανεξέλεγκτη διάθεση) δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στην ανακύκλωση.

WWF: Προς διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών -

Χωρίς συστημικές αλλαγές, οδηγούμαστε σε διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών έως το 2030. Το παρόν σύστημα διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων και η γραμμική δομή του προβλέπεται να επιταχύνουν την πλαστική ρύπανση τα επόμενα 15 χρόνια. Τα πλαστικά απόβλητα στις θάλασσες αναμένεται να φτάσουν τους 300 εκ. τόνους έως το 2030, δηλαδή σχεδόν 26.000 μπουκάλια πλαστικού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η ρύπανση των εδαφών από πλαστικά αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη. Η διαφυγή πλαστικών στο περιβάλλον θεωρείται απίθανο να μειωθεί κάτω από τα σημερινά επίπεδα καθώς τα παραγόμενα πλαστικά απορρίμματα εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο από ότι η τεχνική δυνατότητα διαχείρισής τους. Χρειαζόμαστε επειγόντως συστημικές αλλαγές για να παύσει η διαρροή πλαστικών στο περιβάλλον και να αποφύγουμε να κλειδωθούμε σε μια κατάσταση μη-αναστρέψιμη.

Για να διαχειριστούμε σωστά την πλαστική ρύπανση χρειάζεται να συμμετέχουν όλες οι χώρες και να συμβάλλουν στο βαθμό που μπορούν. Η πλαστική ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα, είτε χερσαία, είτε θαλάσσια. Το ίδιο ισχύει και για τις εκπομπές CO2 από την παραγωγή πλαστικών. Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση διαχέεται μεταξύ των κρατών. Κάθε κράτος είναι υπεύθυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα των πλαστικών, αλλά από την άλλη αναφερόμαστε σε ένα παγκόσμιο σύστημα όπου εμπλέκονται πολλοί παίκτες που επηρεάζουν με τον έναν ή άλλο τρόπο την πλαστική ρύπανση. Κατακερματισμένες ή ασυντόνιστες δράσεις δεν θα φέρουν κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς πλαστικού και η δημιουργία ενός κλειστού συστήματος στην αλυσίδα αξίας των πλαστικών είναι κομβικά σημεία για να περιορίσουμε την πλαστική ρύπανση έως το 2030. Για συμβούν αυτά χρειάζεται συλλογική δράση και συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε κάθε κλάδο της αγοράς πλαστικών. Η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού απαιτεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εναλλακτικών προϊόντων, ενσωμάτωση του κόστους για το περιβάλλον και την κοινωνία στην τιμή των πρωτογενών πλαστικών και δημιουργία αντικινήτρων στην εμπορία πλαστικών μιας χρήσης. Η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αγορά πλαστικών απαιτεί την αύξηση του ρυθμού διαλογής των πλαστικών αποβλήτων, τον καλύτερο διαχωρισμό, τη δημιουργία καθαρών ρευμάτων ανακύκλωσης πλαστικών και περισσότερες υποδομές για την επεξεργασία των ανακυκλώσιμων πλαστικών.

WWF: Προς διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών -

Πέντε αρχές για τις συστημικές λύσεις που απαιτούνται. Απαιτείται συστημική προσέγγιση για την αλλαγή της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των πλαστικών. Ο βαθμός και οι δυνατότητες παρεμβάσεων ποικίλουν ανάλογα την περιοχή και τη χώρα. Παρόλα αυτά το πιο κάτω σετ αρχών παραμένει αναπόσπαστο στοιχείο στην προσπάθεια να προστατεύσουμε τη φύση και την κοινωνία από την πλαστική ρύπανση. Αυτές οι αρχές αφορούν τις κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, τη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων αλλά και τους τελικούς χρήστες:

1. Μείωση στη χρήση πρωτογενών πλαστικών

2. Ανάληψη ευθύνης από κάθε συμβάλλοντα στο παγκόσμια πρόβλημα της ρύπανσης από πλαστικά, πάντα στο μερίδιο που αναλογεί

3. Μηδενική διαρροή πλαστικών στη φύση

4. Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση γίνονται ο κανόνας για τα πλαστικά στο τέλος κύκλου ζωής τους

5. Αντικατάσταση των πρωτογενών πλαστικών με δευτερογενή πλαστικά υλικά ή με μη-τοξικά, βιοαποδομήσιμα εναλλακτικά.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παίρνει κάτω από τη βάση αναφορικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε ποσοστά ανακύκλωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι επιδόσεις της Ελλάδας στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων φαίνονται στο παρακάτω σχήμα.

WWF: Προς διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών -

Παρατηρούμε πως η Ελλάδα εξακολουθεί να θάβει το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών αποβλήτων που δημιουργούνται, πράττοντας αναποτελεσματικά στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Η Ελλάδα χρειάζεται επίσης να προχωρήσει σε ορθή καταγραφή των πλαστικών απορριμμάτων που παράγονται και διαχειρίζονται στην Ελλάδα, καθώς σήμερα εκτιμάται πως η απόκλιση μεταξύ των ποσοτήτων που εμφανίζονται στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και των ποσοτήτων που αναφέρονται στις λογής εθνικές εκθέσεις είναι σημαντική.

Το τελευταίο διάστημα η παγκόσμια κι ευρωπαϊκή κοινότητα κινητοποιούνται για τον περιορισμό της πλαστικής ρύπανσης και τη μείωση κατανάλωσης πλαστικών μιας χρήσης. Η πρόσφατη συμφωνία στην ΕΕ για μια νέα Οδηγία που θα αποτρέψει την είσοδο στην αγορά μιας σειράς από πλαστικά μιας χρήσης δείχνει τον δρόμο. Όμως η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί απροετοίμαστη αν δεν προχωρήσει τάχιστα σε ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Η δημιουργία ξεχωριστού ρεύματος για πλαστικά απορρίμματα, η ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών για θέσπιση στόχων και μέτρων για τον περιορισμό στην κατανάλωση αχρείαστων πλαστικών μιας χρήσης, η επέκταση της ευθύνης των παραγωγών πλαστικών απορριμμάτων, η κατάλληλη σήμανση των πλαστικών συσκευασιών, η θέσπιση νέων μηχανισμών διαλογής κι ανακύκλωσης όπως πχ. συστήματα χρηματοδότησης επιστροφών, η επιβολή προστίμων σε μη-συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και δημοτικές αρχές, η δημόσια παρουσίαση των επιδόσεων των δημοτικών αρχών στη διαχείριση και ανακύκλωση πλαστικών απορριμμάτων, η ενημέρωση των πολιτών και η παροχή κινήτρων για οικολογικό σχεδιασμό πλαστικών υλικών και συσκευασιών είναι μερικά από τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.

Η πλαστική ρύπανση των θαλασσών είναι ένα πρόβλημα που έχει αποκτήσει σχεδόν ανεξέλεγκτη διάσταση. Τα επίπεδα ρύπανσης στη Μεσόγειο είναι ιδιαίτερα υψηλά, όπως φάνηκε στην πρόσφατη έκθεση του WWF «Σώζοντας τη Μεσόγειο από την πλαστική παγίδα», θέτοντας σε κίνδυνο τα θαλάσσια είδη και μια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η Ελλάδα, η χώρα με τα 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, που ο μεγάλος της πλούτος είναι η θάλασσα, βρίσκεται κι αυτή αντιμέτωπη με αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Η αδράνεια στην καλύτερη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων δεν μπορεί να είναι επιλογή.

Δείτε σαν σήμερα          
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή 26 Μαϊου στον 21ο αιώνα
Αυξάνεται               ο μισθός των φαντάρων
πρωτοσέλιδα               των κυριακάτικων εφημερίδων που κυκλοφορούν εκτάκτως το Σάββατο
image Δείτε σαν σήμερα
image δύο μέρες πριν τις εκλογές
image με φθηνό επιτόκιο έως 3,5%
image Αυξάνεται
image πρωτοσέλιδα

Αθλητικά

Top Headline

Αθλητισμός 5ος

Αθλητισμός 5ος

              Κυπελλούχος Ισπανίας η Βαλένθια, 2-1 τη Μπαρτσελόνα...

Read More...

Αθλητισμός 4ος

Αθλητισμός 4ος

              Το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός του Champions League

Read More...

Αθλητισμός 3ος

Αθλητισμός 3ος

    Ο Τσιτσιπάς θα παίξει διπλά με τον Κούλχοφ και στα υπόλοιπα Masters του 2019

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

Μιχανοκίνηση 5ος

Μιχανοκίνηση 5ος

    Η επιστροφή της Mazda

Read More...

Rally

Rally

              Γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού η 17η Ανάβαση Κύμης

Read More...

Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

Έκθεση Kλασικών Aυτοκινήτων στο «The Mall Athens»

Read More...

Πολιτική

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  5ος

           
Εκλογές 2019: Ο «χρυσός οδηγός» του ψηφοφόρου -Ωρες, σταυροί, εκλογικά κέντρα και έγγραφα, Παραβάν στις εκλογές           ΟΛΑ...

Read More...

Τσίπρας

Τσίπρας

  Ο άγνωστος διάλογος Τσίπρα - Μέρκελ για τη «Συμφωνία των Πρεσπών» - Τι είπαν για τον Αντώνη Σαμαρά

Read More...

Καμμένος

Καμμένος

              Μόνο εγώ μπορώ να ρίξω τον Τσίπρα γιατί τον ξέρω καλά

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Ε.Ε.

Ε.Ε.

           
Ευρωεκλογές: Το πολιτικό πανηγύρι αρχίζει τη Δευτέρα

Read More...

Βρετανία:

Βρετανία:

  Κλαίγοντας, η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε ότι παραιτείται από πρωθυπουργός στις 7 Ιουνίου

Read More...

Ρουμανία

Ρουμανία

              Εκεί... δεν είναι Αιγαίο! Ρουμάνοι λιμενικοί πυροβόλησαν, τραυμάτισαν και συνέλαβαν Τούρκους ψαράδες (video)

Read More...

Ελλάδα

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5ος

              Γαλάζιες σημαίες 2019: Αυτές είναι οι πιο καθαρές παραλίες

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4ος

              Ιστορικό υψηλό για τη στάθμη των υδάτων στη Βενετία

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3ος

              Προς διπλασιασμό της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών - "Μετεξεταστέα" η Ελλάδα

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 5ος

		ΠΑΡΑΞΕΝΑ 5ος

              Στην Πράγα θα βρείτε ένα σπίτι που “χορεύει”! (pics)

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 4ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 4ος

              Η Πυραμίδα του Λούβρου «βουλιάζει» σε κρατήρα (vid)

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 3ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 3ος

              Το σπάνιο φαινόμενο του «καταρράκτη φωτιάς» εντυπωσιακό και φέτος (vid)

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              9η...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              1η...

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

              O Δήμος μας

Read More...

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                  O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 24/05/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 24/05/2019

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 30/04/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ  30/04/2019

                Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/03/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/03/2019

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

		Διάφορα

Αλβανία : Οι Αρχές απαγόρευσαν σε δεκάδες Ελληνες να παραστούν στο τρισάγιο για τον Κατσίφα

Read More...

ΕΡΑΤΥΡΑ - 2019

 ΕΡΑΤΥΡΑ - 2019

Η Ιερά Μονή ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Read More...

Σύμπαν !!

Σύμπαν !!

              Ολα τα άρθρα - ειδήσεις & Βίντεο από την συνύπαρξη φαινομένων που έχουν  συμβεί εδώ και...

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

              Έγγραφα - CIA: Τα αρχεία για το Μακεδονικό! Τι έγραφαν οι αναλυτές της για τα κοιτάσματα...

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

              Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις δεν κάνουν κόμμα…

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

              Κρήτη - Oργισμένη υποδοχή πολιτών σε Τζανακόπουλο, Δανέλλη και Ραγκούση: «Προδώσατε τη Μακεδονία» (βίντεο)

Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Read More...

Zougla.gr

Zougla.gr

              Zougla.gr

Read More...

Χρυσή Αυγή

		Χρυσή Αυγή

              Δελτία  Τύπου - Ομιλίες & Βίντεο

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided