Τετάρτη, Αύγουστος 21, 2019

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

1η , 2η , 3η , 4η , 5η , 6η , 7η , 8η , Πρόσκληση

 

ΘΕΜΑ: 8η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 21/02/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση ή μη του από 8-2-2019 πρωτοκόλλου πρακτικής δοκιμασίας – οριστικής παραλαβής πολυμηχανήματος της λίμνης της Καστοριάς από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου».

 4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού».

 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Βελτίωση Κόμβου στη Διασταύρωση Απόσκεπου (ΕΔΗΚΑ)».

 6. Έγκριση δαπάνης.

 7. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Αποκατάσταση επικίνδυνης βραχομάζας Πενταλόφου».

 8. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, για υπηρεσίες στα πλαίσια του έργου Combine to protect της Π.Ε. Φλώρινας.

 9. Έγκριση ανάληψης διάθεσης πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Δικαίωμα πρόσβασης στην Βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας DOCMAN.GR».

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού πυρανίχνευσης και φωτιστικών ασφαλείας για το κτίριο του Τεχνικού Εξοπλισμού, Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Εορδαίας για το έτος 2019.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδιών – κλειδαριών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση χαρτών – σχεδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2019.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια απολυμαντικών των WC του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθε4σης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο Ε.Ο. δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση πιστοποιητικών ελέγχου ταχογράφων για τα φορτηγά οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 18. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Αποπεράτωση μνημείου πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δ. Εορδαίας».

 19. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 28ης Ιανουαρίου 2019 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΟΡΤΙΤΣΑ».

 20. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Αποπεράτωση μνημείου εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944».

 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 22. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Επισκευή, ανακαίνιση και νέα διαρ/ση ισογείου κτιρίου συλλόγου θυμάτων ολοκαυτώματος Πύργων Εορδαίας “Ιερή μνήμη”».

 23. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Δημιουργία μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού Συλλόγου Μικρασιατών Π.Ε. Κοζάνης».

 24. Έγκριση δαπάνης, για το έργο: «Κατασκευή αγωνιστικού μονοθέσιου τύπου Formula Student».

 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή του συστήματος διαχείρισης στόλου (GPS) των 35 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση: α) δαπανών μεταφοράς μαθητών Π)Ε Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019 και β) παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντίστοιχων δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019.

 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 31. Τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018 της Π.Ε Γρεβενών.

 32. Έγκριση πρακτικού Νο 1/11-2-2019 αγόνου δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.

 33. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαππάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ.

 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 35. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης και την προμήθεια έντυπου υλικού στην καθιερωμένη πολιτιστική μουσική εκδήλωση των 13 Πολιτιστικών Συλλόγων της Πτολεμαΐδας στις 28-2-2019.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό – Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 35 χρόνων έντυπης κυκλοφορίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2019.

 37. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών τα οποία απαιτούνται για την επισκευή του ανελκυστήρα του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση δαπάνης.

 40. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη – Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών».

 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αποκατάσταση πετρογέφυρου Ροδοχωρίου».

 42. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση της ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών» ΣΑΕ 050.

 43. Έγκριση του 2ου πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου».

 44. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση Οδοστρώματος κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου».

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση του πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) των οδηγών του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4.

 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 50. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 51. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποςού 8.255,54 €, (συμπ. Φ.Π.Α.) για την ασφάλιση συνολικά 39 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε. Κοζάνης.

 53. Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης στα τμήματα 3 Φλώρινα – Ανταρκτικό και 5 Πεντάλοφος – Τσοτύλι, για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2018 – 2019.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 7η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/02/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο», προϋπολογισμός 120.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο».

 4. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Εργασίες αποχιονισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Καστοριάς» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς & του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λαμών Αποχιονισμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης «Εργασίες αποχιονισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Καστοριάς» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς & του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή (ΟΚΙ ΒΗ11dn PRN-1284), για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Σερβίων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 7. Έγκριση δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 8. Έγκριση δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δώρου στο πλαίσιο κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, για το σύνολο των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς.

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών κατάθεσης (τεμ. 12) για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στο πλαίσιο απόδοσης τιμής και μνήμης εορτών (α εξαμήνου).

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (αμορτισερ) 3 καρεκλών γραφείου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακής βασιλόπιτας στην Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή Γέφυρας Νεστορίου.

 18. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός καλαμιών στην παραλίμνια περιοχή της Καστοριάς από ΔΗΝΑΚ έως Εμπορικό Κέντρο».

 19. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 22. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 23. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 πλέον προαίρεσης 300 τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2019-2020».

 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2019-2020 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

 26. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2017».

 27. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για να συμπεριληφθούν στην διακήρυξη του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2018 – 2020, (σε συνέχιση του διαγωνισμού της διακήρυξης 5/2018 στα τμήματα εκείνα που αυτός κατέστη άγονος, αλλά και σε νέες ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία καθώς και σε τροποποίηση ή κατάργηση μερικών δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2018 – 2020).

 28. Έγκριση ετήσιας δαπάνης.

 29. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη των εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, που αφορούν στη σύνταξη οικονομικών τευχών προδιαγραφών και λοιπών τευχών δημοσίων έργων, καθώς και στη σύνταξη αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτιριακών έργων, για το έτος 2018.

 30. Έγκριση δαπάνης.

 31. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 541 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς έτους 2018».

 32. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς».

 33. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 34. Έγκριση δαπάνης.

 35. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος Σκοπιάς».

 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 38. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 40. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας.

 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 43. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον σύλλογο για τη διαφύλαξη της Κοζανίτικης παράδοσης «ΚΑΣΜΙΡΖΗΔΙΣ», στις θεατρικές παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2019 έως 9/3/2019.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φίλτρων αέρος για ισοπεδωτή ΜΕ 80856 και φορτωτή ΜΕ 90769.

 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας εξαγωγής εισαγωγής αντλίας πετρελαίου ισοπεδωτή ΜΕ 80856.

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής ελαστικών εκχιονιστικού ΜΕ 90763.

 47. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

 48. Έγκριση πρακτικού Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

 49. Έγκριση πρακτικού αδιάθετων δρομολογίων με τις τροποποιήσεις του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019».

 50. Έγκριση ή μη Συμπληρωματικής Σύμβασης για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) χειμερινής περιόδου 2018-2019 Νομού Φλώρινας.

 51. Έγκριση 1ης τροποποίησης συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB».

 52. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής & υποστήριξης ως προς τον Κανονισμό 679/2016 Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Ενοτήτων)».

 53. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού Ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 1.769.281,60 (συμπ. Φ.ΠΑ)».

 54. Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018

 55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 57. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την συντήρηση Πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών/Τμήμα ΚΤΕΟ Π.Ε. Κοζάνης».

 58. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 60. Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών του περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης για τις ανάγκες του Τμήματς ΚΤΕΟ της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.

 61. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 62. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Κατασκευή Τοιχείου στην Ε.Ο. 12». Π.Ε. Καστοριάς.

 63. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5/2019.

 64. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Βελτίωση Κόμβου στη Διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε. Καστοριάς.

 65. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11» Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάταναs

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 6η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 05/02/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €, από το πρόγραμμα των ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Προμήθεια και μεταφορά 7.000 τόνων πλέον προαίρεσης 2.000 τόνων αλατιού για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τη χειμερινή περίοδο 2019 – 2020».

 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Προμήθεια – Τοποθέτηση πολύσπαστων θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμός 25.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 5. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της ετήσιας συνδρομής, για πρόσβαση στη βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας DOCMAN».

 6. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της ετήσιας συνδρομής, για ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάση νομικών πληροφοριών, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2019.

 7. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακή Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2019.

 8. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων της υπ’ αριθμ. 2057/22-7-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV004308286) «Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Λεωφορεία σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2018 – 2019».

 9. Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018 -2019 β) έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.713,23 € γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 10. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτους 2018 – 2019.

 11. Τυπική επανέγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2018.

 12. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 13. Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 – 2019, για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 14. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 15. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών διαγωνισμών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019.

 16. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ04100001 «Αποκατάσταση – σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο. 20 (Κοζάνης – Ιωαννίνων)».

 17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Ετήσια συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018».

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 19. Έγκριση ή μη του από 28/01/2019 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με τροποποίηση των όρων της με αρ. 3/2018 διακήρυξης ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 26.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 20. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε Λογιστή, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένα έτος.

 21. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» έτους 2019.

 22. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

 23. Τυπική επανέγκριση δαπανών έτους 2018.

 24. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 26. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 27. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών» ΣΑΕΠ 541.

 28. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».

 29. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων στεραίωσης στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο».

 30. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι».

 31. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Επ. Οδού από Νεστόριο προς Μελάνθιο» ΣΑΕΠ 541.

 32. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β΄ Φάση» ΣΑΕΠ 541.

 33. Τυπική επανέγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.

 34. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 36. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 37. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη γης Π.Ε. Κοζάνης.

 38. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 39. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μαργαρίτη Γεωργίου.

 40. Έγκριση ανάθεσης τια τη σύναψη σύμβασης με εργαστήρια αναλύσεων για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αρμοδιότητας τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 41. Έγκριση ανάθεσης για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αρμοδιότητας τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Δ.Μ. στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού Α΄ εξαμήνου έτους 2019.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαΐδας, στις 9 Φεβρουαρίου 2019.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την Πολιτιστική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσοβούνου, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου 2019.

 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση βιβλιοθήκης για τις ανάγκες του τμήματος μισθοδοσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός σώματος καλοριφέρ για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κοζάνης στα πλαίσια του προγράμματος «Ελέγχου της ποιότητας των υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων.

 48. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 49. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ειδών εστίασης 2019.

 50. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2019 (4η/2019).

 51. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΝΕΦΕΤ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 5η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/01/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας ανταγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση διακήρυξης προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 12.0000,0-0 € (συμπ. ΦΠΑ) (αδιάθετα τμήματα)».

 3. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».

 4. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των ομβρίων υδάτων του Επαρχιακού Δρόμου «Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. – Κοζάνη – Λάρισα προς Αυλές – Ρύμνιο – Αιανή» στο ύψος του οικισμού Αυλών».

 5. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018».

 6. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης γραφείων στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο) για τη στέγαση του τμήματος επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Γρεβενών.

 7. Έγκριση ανάθεσης του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα.

 8. Έγκριση ανάθεσης της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα.

 9. Έγκριση δαπάνης, για παροχή υπηρεσιών της Quality & Reliabity A.E., για την τεχνική στήριξη του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων.

 10. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ4100002 «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στην Ε|Ο 2 Φλώρινας – Βίγλας Πισοδερίου “ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ”».

 11. Συγκρότηση επιτροπών Π.Ε. Φλώρινας από 1-1-2019 έως 31-12-2019.

 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των εργασιών διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών ινών (ΜΑΝ)».

 14. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε».

 15. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 041 για την υλοποίηση του έργου: «Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53 – Δ63)».

 16. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11»

 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση Καταπτώσεων & κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π. Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο - Άνω Περιβόλι- Πεύκος)»

 18. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.Ο. 12».

 19. Τυπική Επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)».

 20. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός Ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου».

 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυηρας Ρυμνίου», προϋπολογισμός 480.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 25. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 26. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 28. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 29. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και προδιαγραφών, για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση δαπανών έτους 2019, της Π.Ε. Γρεβενών.

 32. Έγκριση ανάκλησης δαπάνης.

 33. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 34. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων και των σχετικών δαπανών, για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου Ι.Δ.Ο.Χ.».

 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας, για τις εγκαταστάσεις της Π.Ε. Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 36. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 38. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 39. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ολοκλήρωση της ημιτελούς σχολής κτιριακού συγκροτήματος σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών».

 40. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 41. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα, έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

 43. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η/2019.

 44. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 45. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία κοίτης ποταμού Τ.Κ. Σκλήθρου».

 46. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διαστάυρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο – Δαφνερό – Όρια Π.Ε. Γρεβενών», προϋπολογισμός 416.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 47. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 48. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2018.

 49. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας:

Α) για τη διακίνησης της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Β) για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 €,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 1. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.

 2. Έγκριση των υπαλλήλων – υπηρεσιακών στελεχών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον ορισμό τους (κατόπιν κληρώσεως), ως Πρόεδροι (τακτικοί ή αναπληρωματικοί) Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων.

 3. Έγκριση δαπάνης.

 4. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών και εκτός έδρας μηνός Φεβρουαρίου 2019.

 5. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 6. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών)ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 7. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό – Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», της εκδήλωσης για τη συμπλήρωση 35 χρόνων έντυπης κυκλοφορίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2019.

 8. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 9. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 11. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2018.

 12. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.

 13. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

 14. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 15. Έγκρισην δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 4η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/01/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση Εθνικού Δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλιάς της Π.Ε. Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.» προϋπολογισμού: 950.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%).

 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς.

 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού Αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».

 5. Έγκριση πίνακα Υπαλλήλων – Υπηρεσιακών Μελών που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση τριμελών Επιτροπών 1. Διαπίστωσης έλλειψης υλικών-μικροϋλικών κλπ., βλαβών που αφορούν τα μηχανήματα έργου και οχήματα, αξιολογησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους και διαπίστωσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2019 και 2. Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου, υλικών – μικροϋλικών κλπ., οριστικής – ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών – εξαρτημάτων, επισκευαστικών εργασιών κλπ. Που αφορά τα μηχανήματα έργου και οχήματα και παραλαβής εργασιών φωτεινής σηματοδότησης του Τ.Σ.Ε. , της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το ημερολογιακό έτος 2019.

 6. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Έκθεση 11η ZOOTECHNIA 2019.

 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)» προϋπολογισμού 3.868,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και αναδασμού Π.Ε. Γρεβενών.

 8. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 3575/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε η ανάθεση δρομολογίου για το πρόγραμμα κολύμβησης του Δημοτικού Σχολείου Ξινού Νερού ως προς τις ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος.

 9. Προγραμματισμός υπερωριών μηνός Ιανουαρίου 2019.

 10. Έγκριση δαπάνης: 1) ποσού 12.866,16€ για την πρόσληψη ενός Κτηνιάτρου Π.Ε. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και 2) ποσού 12.866,16€ για την πρόσληψη ενός Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε., με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας, και προδέσμευσης πίστωσης συνολικού ποσού 25.732,32€ από τον Προϋπολογισμού της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς έτους 2019.

 11. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 12. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 14. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 229457/19328/12-12-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσίας για μεταφορά αρχείου της Δ/νσης Αγροτικής οικονομίας και Κτηνιατρικής.

 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 19. Τυπική Επανέγκριση της υπ΄ αριθμ. 1658/18 απόφασή σας, της Υπηρεσίας «Εργασίες αποχιονισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π. Ε. Καστοριάς» και απ΄ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Άργους Ορεστικού.

 20. Τυπική επανέγκριση δαπάνης – παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος».

 21. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο».

 22. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων».

 23. Τυπική επανέγκριση δαπάνης - παροχής Υπηρεσιών που αφορά την «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)».

 24. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 6 προς Λάγκα – Βράχο».

 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό».

 26. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018».

 27. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο».

 28. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Καλοχωρίου».

 29. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός μικρών τεχνικών & τάφρων 2018».

 30. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα–Μοναστήρι – Όρια Νομού».

 31. Τυπική Επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βράχου».

 32. Τυπική επανέγκριση της αρ. 2561/2018 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 378.325,30 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 34. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 35. Έγκριση δαπανών.

 36. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.

 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.

 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη»

 40. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι», του έργου: «Οδοποιία στην Περιοχή του Ορεινού Όγκου Γράμμου».

 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την τροφοδοσία (σάντουιτς-νερών) του προσωπικού Π.Ε. Κοζάνης, Πυροσβεστικής Αστυνομίας καθώς και οδηγών φορτηγών που ακινητοποιήθηκαν λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στα διόδια Πολυμύλου, καθώς και έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης.

 42. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς», Προϋπολογισμού: 206.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

 43. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) ημερολογιακού έτους 2019: Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κλπ.), ήτοι όταν δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ. «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων) και Εγκύκλιος 6 (Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ. 82/28-3-2018 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών – ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) }.

 44. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στην μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας».

 45. Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 46. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», (αριθμ. 23/2018 διακήρυξη)».

 47. Τυπική επανέγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών.

 48. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής: 1) Διεξαγωγής ανοικτών διεθνών -τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2019, 2) Διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2019 3) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2019

 49. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2/2019.

 50. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού του Α΄ εξαμήνου έτους 2019.

 51. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 52. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 3η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση ή μη του από 20-12-2018 πρωτοκόλλου μακροσκοπικής εξέτασης δευτεροβάθμιας επιτροπής αφορόν στην προμήθεια πολυμηχανήματος για τη λίμνη Καστοριάς.

 3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1η/2019).

 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.944,08 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20 (ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)».

 6. Έγκριση πρακτικού Νο 37/24-12-2018 αγόνου δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.

 7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017».

 8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ».

 9. Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 3ης & 4ης τμηματικής παραλαβής (3ου & 4ου παραδοτέων Π3, Π4) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018 – 2019».

 10. Έγκριση ή μη του από 9-1-19 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 11. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας – εγκατάστασης – παραμετροποίησης και υποστήριξης ολοκληρωμένου ενοποιημένου συστήματος “Docutraks” για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Ενοτήτων).

 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαδικασίας 2ης διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτο9ύ διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα).

 13. Απαλλαγή υπολόγων και έγκρισης απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ ΠΕ Γρεβενών.

 14. Έγκριση δαπάνης για προώθηση και προβολή τοπικών προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 2019.

 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) της Π.Ε. Φλώρινας, για την περίοδο 2018 – 2019.

 21. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.

 22. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.

 23. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 26. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.

 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των υπηρεσιών α) Μεταφοράς αποθήκευσης και διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ και β) των υπηρεσιών μίσθωσης ερμαρίων, ψυγείων και των αναγκαίων ψυκτικών υπηρεσιών αποθήκευσης των τροφίμων του Ε.Π.ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ.

 28. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 30. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 31. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύβασης συντήρησης λογισμικού.

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 36. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.

 37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 38. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 39. Έγκριση μεταφοράς μαθητών με γονική μέριμνα στην Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτοςυ 2018 – 2019.

 40. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

 41. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

 42. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών χρήσης και τεχνικής υποστήριξης των κατάλληλων μηχανολογικών εργαστηρίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών.

 43. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 44. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου συμβούλου ΕΣΠΑ και παρακολούθηση έργων κ. Γιαννακίδη Σταύρου.

 45. Έγκριση δαπάνης που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας, στην ημερίδα πρώτων βοηθειών, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019.

 46. Έγκριση δαπάνης – ανάθεση προμήθειας.

 47. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 


2η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Κεχαγιάς Φώτιος
Γέρου Κωνσταντίνος
Δασκαλόπουλος Αντώνιος
Βάσσος Πασχάλης
Μαργαρίτης Γεώργιος
Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/01/2015 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη Δημιουργίας Χιονοδρομικής Πίστας Δρόμων Αντοχής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015, προϋπολογισμού 20.600,00 € (σύμπ. ΦΠΑ)
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών εξειδικευμένης συντήρησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας φωτεινών σηματοδοτήσεων και ορισμός υπολόγου
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση κάρτας καυσαερίων και ΚΤΕΟ των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – έδρας Π.Δ.Μ.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας
Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας
Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 151.056,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελών των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για το μήνα Δεκέμβριο 2014
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Κοινοποίηση:
Αντιπεριφερειάρχες.
Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
Εκτελεστικός Γραμματέας
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
-Διεύθυνση Οικονομικών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

1η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 11/01/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού IV του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας και μεταφοράς 1300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 3. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 4. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 5. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 540.000,00€ με θέμα 3η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2015ΕΠ04100003 και τίτλο – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
 9. Έγκριση αποδοχής ποσού 100.000,00€ με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 341 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (ΚΕ 2015ΕΟ34100000)
 10. Έγκριση αποδοχής ποσού 300.000,00€ με θέμα 7η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) ΔΕΚ. 20146 με κ.ε. 2014ΕΠ54100001 και τίτλο – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔΜ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΕΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ
 11. Έγκριση δαπάνης για την Υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017
 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
 15. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου
 16. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη
 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνηση του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία
 19. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 20. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2017
 21. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

2η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Κεχαγιάς Φώτιος
Γέρου Κωνσταντίνος
Δασκαλόπουλος Αντώνιος
Βάσσος Πασχάλης
Μαργαρίτης Γεώργιος
Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/01/2015 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη Δημιουργίας Χιονοδρομικής Πίστας Δρόμων Αντοχής στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015, προϋπολογισμού 20.600,00 € (σύμπ. ΦΠΑ)
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εκτάκτων δαπανών εξειδικευμένης συντήρησης των ρυθμιστών κυκλοφορίας φωτεινών σηματοδοτήσεων και ορισμός υπολόγου
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση κάρτας καυσαερίων και ΚΤΕΟ των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – έδρας Π.Δ.Μ.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας
Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής των μηχανημάτων και των επιβατικών αυτοκινήτων κίνησης της Π.Ε. Φλώρινας
Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε. ποσού 151.056,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελών των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς για το μήνα Δεκέμβριο 2014
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Καρυπίδης
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Κοινοποίηση:
Αντιπεριφερειάρχες.
Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
Εκτελεστικός Γραμματέας
Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
-Διεύθυνση Οικονομικών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
6.    – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
8.  Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 3η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση ή μη του από 20-12-2018 πρωτοκόλλου μακροσκοπικής εξέτασης δευτεροβάθμιας επιτροπής αφορόν στην προμήθεια πολυμηχανήματος για τη λίμνη Καστοριάς.

 3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1η/2019).

 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.944,08 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών.

 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20 (ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)».

 6. Έγκριση πρακτικού Νο 37/24-12-2018 αγόνου δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.

 7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017».

 8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ».

 9. Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 3ης & 4ης τμηματικής παραλαβής (3ου & 4ου παραδοτέων Π3, Π4) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018 – 2019».

 10. Έγκριση ή μη του από 9-1-19 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 11. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας – εγκατάστασης – παραμετροποίησης και υποστήριξης ολοκληρωμένου ενοποιημένου συστήματος “Docutraks” για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Ενοτήτων).

 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαδικασίας 2ης διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτο9ύ διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα).

 13. Απαλλαγή υπολόγων και έγκρισης απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ ΠΕ Γρεβενών.

 14. Έγκριση δαπάνης για προώθηση και προβολή τοπικών προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 2019.

 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) της Π.Ε. Φλώρινας, για την περίοδο 2018 – 2019.

 21. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.

 22. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.

 23. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 26. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.

 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των υπηρεσιών α) Μεταφοράς αποθήκευσης και διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ και β) των υπηρεσιών μίσθωσης ερμαρίων, ψυγείων και των αναγκαίων ψυκτικών υπηρεσιών αποθήκευσης των τροφίμων του Ε.Π.ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ.

 28. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 30. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 31. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύβασης συντήρησης λογισμικού.

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 36. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.

 37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 38. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 39. Έγκριση μεταφοράς μαθητών με γονική μέριμνα στην Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτοςυ 2018 – 2019.

 40. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

 41. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

 42. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών χρήσης και τεχνικής υποστήριξης των κατάλληλων μηχανολογικών εργαστηρίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών.

 43. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 44. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου συμβούλου ΕΣΠΑ και παρακολούθηση έργων κ. Γιαννακίδη Σταύρου.

 45. Έγκριση δαπάνης που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας, στην ημερίδα πρώτων βοηθειών, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019.

 46. Έγκριση δαπάνης – ανάθεση προμήθειας.

 47. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

Δείτε σαν σήμερα          
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή 13 Αύγουστου στον 21ο αιώνα
Δωρεάν θερινό σινεμά               όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα
Δείτε το πρόγραμμα                 Δωρεάν θερινό σινεμά όλο το καλοκαίρι
Η πρώτη περιοδεία της Λυρικής     αυτό το καλοκαίρι με ελεύθερη είσοδο
image Δείτε σαν σήμερα
image Δωρεάν θερινό σινεμά
image Θερινά Σινεμά
image Δείτε το πρόγραμμα
image Η πρώτη περιοδεία της Λυρικής

Αθλητικά

Top Headline

Η Μιχαέλα Λάκη Πρωταθλήτρια Ευρώπης Αθλητισμός 8ος

  Η Μιχαέλα Λάκη Πρωταθλήτρια Ευρώπης  Αθλητισμός 8ος

              ΒΙΝΤΕΟ: Να ποιο ήταν το κορυφαίο γκολ στο περσινό Champions League

Read More...

Αθλητισμός 7ος

Αθλητισμός 7ος

              Τένις: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη μάχονται επί αμερικανικού εδάφους

Read More...

Αθλητισμός 6ος

		Αθλητισμός 6ος

              Εθνική Κωφών Γυναικών: Νίκη με παρολίγον quadruple double της Πατέρα

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

Μιχανοκίνηση 8ος

Μιχανοκίνηση 8ος

              Πότε επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης για απόσυρση αυτοκίνητου

Read More...

Formula 1

Formula 1

              Ο Χόρνερ περιέγραψε την κατάσταση στην Formula 1 με μία πρόταση

Read More...

WRC

WRC

              WRC: Προηγείται με τριπλέτα η Toyota στη Φινλανδία

Read More...

Πολιτική

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

              Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - κυβέρνησης για την ΕΡΤ

Read More...

Βουλή

Βουλή

              Οι πιο επεισοδιακές αποχωρήσεις της δεκαετίας

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7ος

              Μητσοτάκης: Το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων πρέπει να ψηφιστεί από 300 βουλευτές ...

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Ιταλια

		Ιταλια

              Σαλβίνι σε Ρίτσαρντ Γκιρ: Να πάρεις τους μετανάστες στη βίλα σου

Read More...

Σερβία

Σερβία

              Σερβικά ΜΜΕ: 2.000.000 έδωσαν οι Σκοπιανοί σε Έλληνες πολιτικούς για να τους εξαγοράσουν

Read More...

Γιουγκοσλαβία

 Γιουγκοσλαβία

              Έκθεση-σοκ Γιουγκοσλάβων εμπειρογνωμόνων: Έτσι διαλύεται η σκοπιανή προπαγάνδα...

Read More...

Οικονομία

Top Headline

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

              Συντάξεις: Επιστρέφονται οι μνημονιακές περικοπές και μάλιστα έντοκα!!!

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

              Απαγορεύεται η κριτική σε τραπεζικά συμφέροντα

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

              Παράνομες και άκυρες οι μειώσεις σε 350.000 επικουρικές συντάξεις

Read More...

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

              Αυτό το ποτάμι στην Ελβετία έχει τόσο καθαρά νερά που βλέπεις σε βάθος 10 μέτρων

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

              Ηλιοβασίλεμα από το διάστημα: Το όριο ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

              Ο Όλυμπος σε όλη τη δόξα του

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 8ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 8ος

              Νησιά με παράξενα σχήματα που εκπλήσσουν!

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 7ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 7ος

              Μυστηριώδης λάμψη στον Άρη πυροδοτεί νέα σενάρια περί εξωγήινων

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 6ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 6ος

              Το νησί όπου ζουν μόνο… επιζώντες ναυαγίων! (pics)

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              17η...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              9η...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              1η...

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

              O Δήμος μας

Read More...

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                  O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/08/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/08/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/07/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/07/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019

	ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

Διάφορα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ: Ο «ποταμίσιος» υπουργός Μαυρωτάς στη λίστα μ΄εκείνους που τα «άρπαξαν» για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τον δίνουν...

Read More...

Σύμπαν !!

Σύμπαν !!

              Ολα τα άρθρα - ειδήσεις & Βίντεο από την συνύπαρξη φαινομένων που έχουν  συμβεί εδώ και...

Read More...

Διάφορα

		Διάφορα

EKTAKTO....!!! Tην Παρασκευή το μεσημέρι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΤΖΑΜΙ στο Βοτανικό...!! Κάνουν ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ...

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

              Μακεδονία γη ελληνική!

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

              Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις δεν κάνουν κόμμα…

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

              Κρήτη - Oργισμένη υποδοχή πολιτών σε Τζανακόπουλο, Δανέλλη και Ραγκούση: «Προδώσατε τη Μακεδονία» (βίντεο)

Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

Διαφορα

Διαφορα

              ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ! ΝΕΑ-ΑΝΕΡΓΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ...ΓΕΙΤΟΝΕΣ!...

Read More...

Μαυροπηγή Κοζάνης - Διαφορα

Μαυροπηγή Κοζάνης - Διαφορα

Πέθανε ο πρωταθλητής της πάλης, Γιώργος Ποζίδης

Read More...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided