Κυριακή, Δεκέμβριος 17, 2017

EΛΛΑΔΑ 12ος

 

 

 

 

 

 

 

 

Μακεδονία- Άγνοια των γεγονότων, αδιαφορία, εφησυχασμός, επανάπαυση, απάθεια, αδράνεια, ενδοτικότητα: Κύρια αίτια άμεσου κινδύνου διασφάλισης της εθνικής επικράτειας

 

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Μακεδονία- Άγνοια των γεγονότων, αδιαφορία, εφησυχασμός, επανάπαυση, απάθεια, αδράνεια, ενδοτικότητα: Κύρια αίτια άμεσου κινδύνου διασφάλισης της εθνικής επικράτειας


Γράφει ο Νικόλαος Λ. Μωραΐτης Ph.D.

Η πιο σημαντική μέριμνα του κράτους είναι η διατήρηση της ανεξαρτησίας της επικράτειας. Η ιστορία των διεθνών σχέσεων είναι γεμάτη με πολέμους της εδαφικής επέκτασης, και ακόμη και εκείνοι οι πολύ αδύνατοι ή αδιάφοροι για επέκταση υπερασπίζονται σθεναρά το εδαφικό τους καθεστώς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την επικράτεια η οποία καθορίζει ένα κράτος ως κυρίαρχο που αυτές οι οριοθετημένες περιοχές καθορίζουν την φυσική ύπαρξή του. Ένα κράτος που δεν λειτουργεί ορθολογιστικά νοείται, συνήθως, ως ένα κράτος που βρίσκεται σε κίνδυνο η επιβίωσή του, η ασφάλειά του και η ακεραιότητα της Επικράτειάς του.


Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με το ότι στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχει μια υπερκρατική ρυθμιστική εξουσία (μια διεθνής κυβέρνηση) που να ρυθμίζει τις απειλές, τη σταθερότητα και τα κίνητρα συμπεριφοράς των κρατών. «Οι σχέσεις των κρατών μεταξύ τους είναι σχέσεις ισχύος, διατήρηση του status quo, και ανακύπτουν προβλήματα συμφέροντος».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, το κάθε κράτος να βρίσκεται σε κίνδυνο από άλλα κράτη διότι το «άναρχο διεθνές σύστημα» δεν εγγυάται την ασφάλειά του ή ακόμα και την ύπαρξή του. Δηλαδή, δεν υπάρχει υπερκρατικός θεσμός για την προστασία των κρατών. Το διεθνές σύστημα είναι μια δομή που απαιτεί τα κράτη να μεριμνήσουν για την ασφάλειά τους από μόνα τους. Η λειτουργία αυτού του κρατικοκεντρικού διεθνούς συστήματος δίνει την μόνη επιλογή στα κράτη: την αυτοβοήθεια, την αυτοσυντήρηση, και την επιβίωση, που με τη σειρά τους θα οδηγούν σε μια ισορροπία ισχύος.

Συνεπώς, το «παιχνίδι» των διεθνών σχέσεων είναι δομημένο έτσι ώστε να «ανταμείβει κάποιου είδους συμπεριφοράς και να τιμωρεί τους άλλους». Εκείνοι που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους, το «status quo», ανεβαίνουν στην κορυφή και έτσι ανταμείβονται. Αυτοί που δεν ανεβαίνουν τιμωρούνται από το σύστημα και βυθίζονται στον πυθμένα ή μπορεί ακόμη και να εξαφανιστούν. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση του κρατοκεντρικού συστήματος, παρατηρείται η συμπεριφορά της Τουρκίας να επιδιώκει μέσω παραβιάσεων του ελληνικού εναερίου και θαλασσίου χώρου να διευρύνει την ισχύ της, και να προσπαθεί να αλλάξει το status quo εις βάρος τους ελληνικού Αιγαίου. Σε αντίθεση, οι Έλληνες πολιτικοί που δεν βλέπουν ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι σχέσεις ισχύος, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την διασφάλιση της εθνικής μας επικράτειας με το να αποδέχονται και να υποχωρούν.

Με βάση την παρούσα ανάλυση, στο άναρχο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, παρατηρείται ότι οι Έλληνες διαχειριζόμενοι την εξωτερική μας πολιτική είναι κατά βάση στρεβλά ενημερωμένοι, δεν έχουν ακριβή γνώση των λειτουργιών του διεθνούς συστήματος, της στρατηγικής θεωρίας της διεθνούς πολιτικής, και των κινήτρων των στρατηγικών και απειλών των άλλων χωρών. Αδυνατούν να κατανοήσουν ότι τα κίνητρα των αποφάσεων μεταξύ κρατών είναι μόνον για την διατήρηση των συμφερόντων τους.

Κατά συνέπεια, αφενός η ελλειμματική κατανόηση του κρατοκεντρικού συστήματος, και αφετέρου ότι τα κράτη αγωνίζονται για το συμφέρον τους μέσω της διεύρυνσης της ισχύος τους, έχουν ως αποτέλεσμα την αναξιοπιστία των Ελλήνων πολιτικών, που σχηματίζεται σε αναξιοπιστία του κράτους, που αδυνατεί την διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας. Και το βλέπουμε αυτό που το «επιβεβαιώνει η διεθνής πρακτική» ότι η Ελλάδα ως «αδύναμη υποχωρεί και συμβιβάζεται». Αυτό είναι το αποτέλεσμα ανυπαρξίας χάραξης σχεδιασμού εθνικής στρατηγικής που να διασφαλίζει το εθνικό συμφέρον, την υπεράσπιση της εθνικής επικράτειας, γιατί το πολιτικό σύστημα δεν λειτουργεί με όρους εθνικού συμφέροντος.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι επειδή το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν λειτουργεί με όρους εθνικού συμφέροντος, οι έλληνες πολιτικοί αποδέχονται τα πάντα και υποχωρούνε σε βάρος της εθνικής ανεξαρτησίας. Συγκεκριμένα, υποχωρούν και συμβιβάζονται στις παραβιάσεις του ελληνικού θαλάσσιου και εναέριου χώρου στο Αιγαίο, από την Τουρκία, επίσης στο θέμα της ΑΟΖ, επιπλέον στο πρόβλημα της Θράκης που κινδυνεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, επιπρόσθετα στην αδυναμία της ισχύος της χώρας, με το άνοιγμα των συνόρων που με την λαθρομεταναστευτική εισβολή χάθηκε η ισχύς και η αξιοπιστία της Ελλάδας, εκτός απ’ αυτό, στο κυπριακό, πέρα από αυτό στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, και παράλληλα, ο τραγικός εφησυχασμός, και αδιαφορία της ελληνικής πολιτικής για το Μακεδονικό που θα οδηγήσει σε οδυνηρό αιφνιδιασμό τον ελληνικό λαό.

Στο άρθρο αυτό θα επισημανθεί μόνο το πρόβλημα του επίμαχου ζητήματος ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ με την σύνθετη ονομασία «Μακεδονία», που θα επιφέρει μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδος.

Είναι φανερό ότι, η Ελληνική πολιτική, δεν «υποχωρεί μόνο όσο της επιτρέπει η αδυναμία της», αλλά συμβιβάζεται και είναι ενδοτική στις εξωτερικές πιέσεις. Αναντίρρητα, ανυπολόγιστες θα είναι οι επιπτώσεις μιας ενδοτικής πολιτικής στην σύνθετη ονομασία αυτού του σλαβικού μορφώματος, που λέγονται Σκόπια, ενός ψευδεπίγραφου έθνους, παραχαράκτες της Μακεδονίας, που μέχρι και σήμερα διατηρεί όλα τα στοιχεία του αλυτρωτισμού, και των διεκδικήσεων. Αυτό το ψευτοκρατίδιο που κατασκευάσθηκε στη πρώην Γιουγκοσλαβία, μετά τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους, μεριμνά για το εδαφικό του καθεστώς, για την ασφάλειά του και για την επιβίωσή του, επιβουλεύοντας το ιερό όνομα της ελληνικής Μακεδονίας και τα ζωτικά Εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας. Σε ένα αναρχικό διεθνές σύστημα, όπου τα θεσμικά όργανα για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων είναι υποτυπώδη, στην καλύτερη περίπτωση, και όπου τα έθνη συχνά μόνα τους προστατεύουν την ασφάλειά τους και την ανεξαρτησία τους, θα δοθούν, στα Σκόπια, προτάσεις και δυνατότητες να επεμβαίνουν στα εσωτερικά άλλων χωρών υπό το πρόσχημα προστασίας των δήθεν μειονοτήτων για να προβληθούν εδαφικές διεκδικήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ορισμένα γεγονότα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, όπως η πρόταση παραχωρήσεως της Ελληνικής Μακεδονίας στη τότε Γιουγκοσλαβία ως αντάλλαγμα για την προσχώρησή της στον Άξονα.

Εύκολα, λοιπόν, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι, με την ανακατανομή ισχύος στα Βαλκάνια, πιέζοντας την Ελλάδα να ενδώσει στην σύνθετη ονομασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν γεωπολιτικά ωφελήματα με την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Αυτή η ένταξη θα παρουσιάσει μια νέα ανισορροπία και ισορροπία ισχύος στη περιοχή. Οπωσδήποτε, η ανακατανομή ισχύος, θα θέσει ανοιχτά και απειλητικά πλέον σε δοκιμασία την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας, κάτι που ανησυχεί σε μεγάλο βαθμό τον παγκόσμιο Ελληνισμό. Πιο συγκεκριμένα, τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι το κύριο κίνητρο που θα πιέσουν για μια ενδοτική ελληνική πολιτική περί ονομασίας.

Το τι υπαινίσσεται η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, φάνηκε από το 2004 όταν το Αμερικανικό υπουργείο Άμυνας κυκλοφόρησε χάρτη εμφανίζοντας την ελληνική Μακεδονία ως «κατεχομένη». Και ήρθε να συμπληρώσει η κυκλοφορία ενός πολυσέλιδου εγχειριδίου το 1999 για τον ίδιο σκοπό.

Σήμερα, οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, και χώρες της Ευρώπης, πιέζουν την Ελλάδα να ενδώσει στην ονομασία, ώστε τα Σκόπια να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μέσα στο 2018. Επίσημες πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως γίνει αλλαγή στην ονομασία χωρίς να αναφέρεται το όνομα «Μακεδονία». Το στρατήγημα αυτό είναι «μια παγίδα για να υπογράψει η Ελλάδα». Η ελληνική συνυπογραφή θα είναι μια ενδοτική πολιτική που θα αποτελεί εθνικό έγκλημα. Και αυτή η αναγνώριση της συνταγματικής ονομασίας υπαινίσσεται επεκτατισμό, με υποστήριξη μεγάλων δυνάμεων.

Εάν η Ελλάδα δεν αντιμετωπίσει την ευρωατλαντική πορεία των Σκοπίων πιέζοντας για την συνταγματική της αναθεώρηση, και αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 317/93 απόφαση του συμβουλίου Ασφαλείας, που με την οποία οι ΗΠΑ αναγνώρισαν τα Σκόπια ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας», τότε η ελληνική πολιτική θα είναι ενδοτική, Την επομένη της ένταξή τους στο ΝΑΤΟ, τα Σκόπια, θα αναγνωρίζονται με το συνταγματικό τους όνομα, και θα το χρησιμοποιούν στις διμερείς του σχέσεις με τις χώρες που ήδη την έχουν αποδεχτεί ως «Μακεδονία».

Οι λόγοι που οδηγούν τα Σκόπια προς στη συνδιαλλαγή αυτή είναι πολλοί και σοβαροί. Αφορούν πρωτίστως την οριοθέτηση της περιοχής που θα καθορίζει το φυσικό τους μόρφωμα ως κράτος, την ασφάλειά τους, και την επιβίωσή τους μπροστά στον κυκεώνα των διεθνών εξελίξεων που αναμένονται στην περιοχή.

Γι αυτό, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη της άμεσης δραστηριοποίησης της ελληνικής πολιτικής να αποφασίσει από μια «θέση ισχύος» που να κατοχυρώνει την εδαφική μας επικράτεια, την εθνική μας ανεξαρτησία, το εθνικό μας συμφέρον, και την επιβίωσή μας ως έθνος.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι συντρέχουν εθνικοί λόγοι που πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη τον εντολέα λαό για τις αποφάσεις της κάθε εντολοδόχου διακυβέρνησης για τα εθνικά μας θέματα διότι οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Ο Ελληνικός λαός, χωρίς καμιά συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία των αποφάσεων για τα εθνικά μας θέματα, δέχεται καθημερινά κομματικές και ιδεολογικές παραπληροφορήσεις, που θα τον οδηγήσουν σε οδυνηρό αιφνιδιασμό. Ο λαός απαιτείται να ξεφύγει από τον εφησυχασμό, από την άγνοια των γεγονότων και να πάρει αποφάσεις για να σωθεί η πατρίδα. ‘Οσο ποτέ η εθνική μας ανεξαρτησία είναι συνώνυμη της συλλογικής επιβίωσής μας. Εάν δεν λειτουργήσει το συλλογικό ένστικτο της επιβίωσης/αυτοσυντήρησης, θα αιφνιδιαστούμε από τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, και στην υπόλοιπη περιοχή. ‘Όταν ξυπνήσουμε από τον βαθύ ύπνο το τίμημα θα είναι μοιραίο.

Συμπερασματικά, έχει καταστεί σαφές ότι στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον, απαραίτητη προϋπόθεση για την διασφάλιση των ζωτικών εθνικών συμφερόντων μας είναι η αξιολόγηση της εθνικής ασφάλειάς μας. Σε ένα άναρχο σύστημα, η ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές για την προώθηση της ασφάλειας την Ελλάδας είναι υψίστης σημασίας. Ποιοι είναι οι εχθροί του έθνους, οι πραγματικοί ή οι ενδεχόμενοι; Ποια θεωρεί, η πολιτική ηγεσία, ως τα σημαντικότερα προβλήματα για την ασφάλεια της χώρας; Υπάρχουν, ενδεχομένως, εσωτερικοί κίνδυνοι; Πόσο ισχυρά είναι; Ποια είναι η προοπτική τους για μια μελλοντική επιτυχία; Υπάρχουν εχθρικές, προς το έθνος, ομάδες στην κοινωνία; Πόσο ισχυρές είναι; Ποιες φαίνεται να είναι οι πιθανότητες επιτυχίας τους;

Επειδή δεν υπάρχει ένδειξη δημοκρατίας, στην Ελλάδα, δηλαδή σχέση εντολέα λαού και εντολοδόχου, διακυβέρνηση στις πολιτικές αποφάσεις, θα πρέπει για πρώτη φορά ο λαός να μετέχει στην πολιτική απόφαση αυτού του μείζονος εθνικού θέματος της ονομασίας της «Μακεδονίας». Δεν πρέπει να μπει «ελληνική» συνυπογραφή στην παραχάραξη της ιστορίας, και στον εθνικό κίνδυνο της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.

Τα γεγονότα θα αποδείξουν, αν οι πολιτικοί με την συμμετοχή της κοινωνίας, σε αυτή την πολιτική απόφαση, έχουν διορατικότητα, από το μεγάλο αυτό χαρτί που θα παίξουν για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, και τις επιλογές που θα επιλέξουν για την τύχη της χώρας μας. Επιλογές που θα επηρρεάσουν τα μέγιστα τα προβλήματα της Μακεδονίας, και της εθνικής επικράτειας της πατρίδα μας.

mastroyanni   11/12/2017

 

 

 

 

Η Ελλάδα ξέπλυνε την ντροπή του Σημίτη και του Παγκάλου, 20 χρόνια μετά.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

ΚΑΜΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟ. ΛΥΣΗ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.

Αυτά είναι τα συμπεράσματα από την εξαιρετική ελληνική διπλωματία μετά την επίσκεψη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όσο κι αν προσπαθούν τα περιτρίμματα του Σημίτη, του Πάγκαλου, του Τσοχατζόπουλου και του Παπαντωνίου να τα υποβαθμίσουν. Η σθεναρή ελληνική στάση που με σοφία και προετοιμασία αποκαθήλωσε τον Σουλτάνο στα μάτια της παγκόσμιας κοινότητας, έβαλε την ταφόπλακα που όφειλε το έθνος απέναντι στην προδοσία της Μαδρίτης και του Ελσίνκι. Σε εκείνη την μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας, όπου ο Σημίτης αναγνώρισε στην Τουρκία κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο!

Ας θυμηθούμε τι έγραφε για τον Σημίτη και την Μαδρίτη ο έγκριτος Γιάννης Τριάντης. Για να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη ήταν η ντροπή που ξεπλύναμε.

Στα Ίμια, τον Ιανουάριο του  1996, η Ελλάδα δεν απώλεσε μονάχα τρία παλικάρια. Με αφετηρία την πρόκληση της Τουρκίας , η άφρων κυβέρνηση Σημίτη, ένα χρόνο μετά, έθεσε  σε μόνιμη αμφισβήτηση το αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας μας να θεωρεί ότι το μόνο εκκρεμές θέμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας είναι η διευθέτηση της υφαλοκρηπίδας.

Συγκεκριμένα, το 1997, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Μαδρίτη, η Ελλάδα υπέγραψε μια Συμφωνία , η οποία αναγνωρίζει «νόμιμα και ζωτικά συμφέροντα» της Τουρκίας στο Αιγαίο. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας αποδέχεται κάτι παρόμοιο. Γεγονός ονειδιστικό και μοιραίο. Αλλά δεν ήταν το τελευταίο.

Το 1999, στο Ελσίνκι (Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) υπογράφει κείμενο σύμφωνα στο οποίο γίνεται λόγος  για «εκκρεμείς συνοριακές διαφορές και άλλα συναφή θέματα» μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας! Έτσι, ωμά και αστόχαστα, η κυβέρνηση του τραγικού Σημίτη, επικυρώνει για δεύτερη φορά τις προκλητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Η τρομακτική προπαγάνδα της εποχής εκείνης έσβηνε όλες τις ενάντιες φωνές και πανηγύριζε για την υπογραφή του κειμένου της Ένωσης από την Ελλάδα. Μιλούσε για «διπλή επιτυχία» της Ελλάδος η κυβέρνηση ( απόφαση για ένταξη της Κύπρου στην Ένωση και  τίτλος υποψήφιας χώρας της Τουρκίας ) και υπερθεμάτιζαν οι πανηγυρτζήδες των μίντια.

Δεν είδαν-δεν ήθελαν να δουν- την κερκόπορτα που είχε ανοίξει η κυβέρνηση στο Αιγαίο. Αλλά μήπως είχαν αξιολογήσει σοβαρά την ολέθρια Συμφωνία της Μαδρίτης; Όχι ,βέβαια. Θριαμβολογούσαν για την ένταξη της Κύπρου, αλλά ούτε επ αυτού είχαν επισημάνει ότι η Ένωση συνέδεε την ένταξη με πολιτική λύση στο Κυπριακό. Ποια ήταν η λύση αυτή; Μα το κατάπτυστο Σχέδιο Ανάν! Και 17 χρόνια από τότε, λύση για το Κυπριακό δεν έχει βρεθεί…

Ενώ, λοιπόν, η κρίση των Ιμίων αποτέλεσε την αφετηρία να νομιμοποιηθούν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, ο κ. Σημίτης ευχαρίστησε τις ΗΠΑ από το βήμα της Βουλής, επειδή συνέβαλαν να αποτραπεί η σύγκρουση Ελλάδος- Τουρκίας. Εννοείται ότι τα πρόθυμα μίντια χειροκροτούσαν , λέγοντας ότι αποσοβήθηκε ο πόλεμος.

Όμως δεν ήθελαν να δουν την δυναμική των πραγμάτων: η αποφυγή της σύγκρουσης έφερε έναν διαρκή πόλεμο διεκδικήσεων, αμφισβήτησης και απειλών εκ μέρους της Τουρκίας. Το είδαμε προσφάτως και πάλι στα Ίμια, το ζήσαμε με τις εξοργιστικές δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων για δεκάδες βραχονησίδες, και, φυσικά, με την ανιστόρητη πρόκληση Ερντογάν για την Συνθήκη της Λωζάνης.

Ίμια, Μαδρίτη, Ελσίνκι. Οι τραγικές παραχωρήσεις  ενός ανίκανου πρωθυπουργού που άνοιξαν βαθιές πληγές στη χώρα.

Newpost.gr   Posted by olympiada στο Δεκέμβριος 10, 2017

Διαδώστε το!

 

 

 

 

Σάββατο 09/12/2017 - 13:53

Αποκαλύφθηκε η προδοσία για την καταστροφή της χώρας μας

KONTRANEWS

«Το πρώτο μνημόνιο φτιάχτηκε για να σωθούν οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες» ...

Το ομολόγησε ο πλέον αρμόδιος, ο μέχρι χθες πρόεδρος του Eurogroup Γέρουν Ντάισελμπλουμ

ΤΟ ΙΝΔΑΛΜΑ των Ελλήνων δωσίλογων ήταν ο μέχρι πριν από λίγες ημέρες πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Τα καρακόλια της Τρόικας στην Ελλάδα και οι προπαγανδιστές των μνημονίων έφτασαν σε σημείο να τον προτρέπουν με συνθήματα όπως Γερούν γερά… για λήψη και άλλων αντιλαϊκών μέτρων.

Το σύστημα της διαπλοκής, που είχε αναλάβει εργολαβικά την προπαγάνδα των τοκογλύφων, χρησιμοποιώντας απροκάλυπτα τα χρεοκοπημένα κανάλια και τα συγκροτήματα της συμφοράς, που αναγκάστηκαν στην πορεία να βάλουν λουκέτο, αφήνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ φέσι στις τράπεζες και το δημόσιο, νόμιζε ότι τρομοκρατώντας τον ελληνικό λαό θα διασωθεί το ίδιο.

Μόνο που οι δωσίλογοι διαχρονικά είναι μιας χρήσεως και όταν τελειώνει ο προδοτικός ρόλος τους τους βγάζουν την κουκούλα και τους πετάνε στις χωματερές.

Το χειρότερο απ΄ όλα είναι ότι ο Γερούν Ντάισελμπλουμ τώρα που έφυγε από πρόεδρος του Eurogroup και δεν είναι αναγκασμένος να παραμυθιάζει τον κόσμο, είπε την αλήθεια για το μνημόνιο.

Μια μεγάλη αλήθεια που συνιστά κόλαφο για τους Έλληνες δωσίλογους και το παλιό χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα.

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ είπε ότι το πρώτο μνημόνιο στήθηκε για να προστατευτούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες που είχαν μεγάλη έκθεση στα ελληνικά ομόλογα.

Για να μην μειωθούν τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι τοκογλύφοι διέλυσαν μια ολόκληρη χώρα, οδηγώντας τον ελληνικό λαό στη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση.

Με τα αλλεπάλληλα μνημόνια, η τρόικα και οι ξένοι τοκογλύφοι, κατάφεραν να αρπάξουν σχεδόν το σύνολο της δημόσιας περιουσίας με το κόλπο του υπερταμείου, στο οποίο έχουν περάσει οι ΔΕΚΟ και τα ακίνητα, να ελέγξουν τις τράπεζες και μέσω των κόκκινων δανείων να αρπάξουν τα ακίνητα και τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όχι με δική τους ευθύνη, αλλά εξαιτίας των εφιαλτικών μνημονίων.

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ είπε την αλήθεια και οι Ευρωπαίοι τοκογλύφοι έκαναν καλά τη δουλειά τους μεταβάλλοντας την Ελλάδα σε αποικία χρέους για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα πληρώσει για την προδοσία που συντελέστηκε σε βάρος του λαού και της χώρας.

Τα άλλοθι πλέον έχουν τελειώσει και οι Παπανδρέου, Σαμαράς και Βενιζέλος θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στον ελληνικό λαό για το έγκλημα που συντελέστηκε.

Η προδοσία ήταν συνειδητή γιατί όλοι γνώριζαν τη σκοπιμότητα των μνημονίων.

Μετά τις αποκαλύψεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ καθίσταται επιτακτική η συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για να διερευνηθούν οι ευθύνες.

Βέβαια υπό άλλες συνθήκες όσοι πρόδωσαν το λαό και ΄τη χώρα θα έπρεπε να οδηγηθούν στο Γουδή.

Ντάισελμπλουμ: Βάλαμε την Ελλάδα στο μνημόνιο για να σωθούν οι ξένοι επενδυτές

Τα μεγάλα λάθη των πρώτων μνημονίων, ομολόγησε κυνικά ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής, παρεχόμενος ότι «ο βασικός στόχος κυρίως του πρώτου ελληνικού μνημονίου ήταν να σωθούν επενδυτές εκτός Ελλάδας».

Στο πλαίσιο του τακτικού οικονομικού διαλόγου, στο ευρωκοινοβούλιο, ο Ολλανδός πολιτικός, έδειξε τις μεγάλες ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων, λέγοντας ότι “ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίσαμε τις τράπεζες ήταν δαπανηρός και μη αποτελεσματικός. Είναι αλήθεια ότι στόχος ήταν να σωθούν οι επενδυτές εκτός Ελλάδας και για αυτό είμαι υπέρ των κανόνων για το bail-in, έτσι ώστε να μην διασωθούν επενδυτές με χρήματα φορολογουμένων”.

Απαντώντας στο Ν. Μαριά, τόνισε ότι "επρόκειτο για μια τεράστια κρίση, καθώς κινδύνευε με πλήρη κατάρρευση ο χρηματοπιστωτικός τομέας, αφήνοντας πολλές χώρες με υψηλό χρέος", αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν ήταν προτεραιότητα οι λαοί ή διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας, αλλά όλες οι κινήσεις έγιναν για να προστατευτεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να αποφευχθεί η πτώση του ντόμινο της κρίσης, που θα συμπαρέσυρε και άλλα ευρωπαϊκά κράτη.  Σε αντιδιαστολή, στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα χρειάστηκαν μόνο 4,5 δις ευρώ για τις τράπεζες καθώς είχε μεγάλη συμμετοχή ο ιδιωτικός τομέας, άρα υπήρχε και άλλος τρόπος, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε στα πρώτα προγράμματα, με το ρίσκο (και τις απώλειες), αντί για τους ιδιώτες να το επωμίζεται ο ελληνικός λαός.  Η συζήτηση απέκτησε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ο κ. Ντάισελμπλουμ, απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ αναφέρθηκε στα «λάθη» του παρελθόντος και εξήρε το έργο που έχει γίνει στην Ελλάδα. «Από το 2015, η Ελλάδα εφάρμοσε ένα εντυπωσιακό και ευρύ κατάλογο μεταρρυθμίσεων στις δημόσιες δαπάνες, το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια διοίκηση, την αγορά εργασίας και προϊόντων», είπε σχολιάζοντας ότι είναι καλές εξελίξεις που οδηγούν στο τέλος του προγράμματος.

Κοντά σε λύση για τα «κόκκινα» δάνεια

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, είπε ότι «βρισκόμαστε κοντά» σε μια ιδιωτική λύση έτσι ώστε να μη επιβαρυνθούν και πάλι οι φορολογούμενοι, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι στην Ελλάδα γίνονται τα απαραίτητα για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα είναι αυτές τα θύματα των πλειστηριασμών.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφέρθηκε στα όσα είπε στην τοποθέτησή του ο κ. Ντάισελμπλουμ, λέγοντας ότι «Θα προτιμούσα αυτά να μας τα λέγατε και όταν ήσασταν πολύ ισχυρός Πρόεδρος του Eurogroup. Όπως την αλήθεια ότι “με το μνημόνιο και τα προγράμματα που εφαρμόστηκαν για την Ελλάδα κυρίως σώθηκαν οι τράπεζες”, και όχι οι Έλληνες πολίτες».

Στο τραπέζι η πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ

Ρώτησε τον Ολλανδό πολιτικό, αν επειδή από το δάνειο των 86 δις ευρώ του γ’  προγράμματος ο κ. Ρέγκλινγκ έχει πει ότι ένα μέρος του δεν χρησιμοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και θα μπορούσε να δοθεί για την εξόφληση δανείων, προς το ΔΝΤ για παράδειγμα, που έχουν υψηλά επιτόκια. Απαντώντας, ο κ. Ντάισελμπλουμ είπε ότι « από οικονομική άποψη το καταλαβαίνω γιατί τα δάνεια του ΔΝΤ είναι πιο ακριβά, ενώ τα ευρωπαϊκά πιο φθηνά. Όταν μιλάμε για θέματα χρέους, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν πολύ αργότερα, όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Και αν ολοκληρωθεί επιτυχώς, τόσο το καλύτερο. Θα δούμε τη βιωσιμότητα του χρέους και πιο μακροπρόθεσμα, ώστε να εξετάσουμε τι ακόμα πρέπει να γίνει. Το να μειώσουμε το βάρος του χρέους, είναι μια από τις δυνατότητες που διαθέτουμε. Να αλλάξουμε το πακέτο των δανείων». Επίσης, ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup, είπε ότι «υπάρχει από την άλλη μεριά και το πολιτικό ζήτημα, ότι δηλαδή, θέλουμε να παραμείνει το ΔΝΤ και να παραμείνει και αυτό υπεύθυνο για το ελληνικό πρόγραμμα. Οπότε οριστική απάντηση δεν μπορώ να σας δώσω, εξαρτάται από το Eurogroup».

Κατηγορία

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

2 ΒΙΝΤΕΟ από το CNN για την Ελλάδα μας - Το ισλαμικό σχέδιο «κατάληψης» της χώρας.


Του Κίμωνα Χαραλάμπους

Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ του CNN Greece δείχνει πως η Αθήνα, χάρη στην πολιτική ανοιχτών

συνόρων της κυβέρνησης, έχει μετατραπεί σε άντρο ισλαμιστών, οι οποίοι έχουν ξεφυτρώσει σε κάθε σημείο όπου υπάρχουν μουσουλμάνοι μετανάστες και τους ξεσηκώνουν.

Η δημοσιογραφική έρευνα εντόπισε «ίχνη» ακραίου, όπως το ονομάζει, Ισλάμ στην Αθήνα, μεταξύ άλλων, σε βιντεοσκοπημένο φανατικό κήρυγμα -το οποίο και παρουσιάζει- ενός ιμάμη που υποδαύλιζε το μίσος σε άτυπα τζαμιά στο Μενίδι και το Αιγάλεω!
Μάλιστα όπως θα δείτε στο 7.28 του πρώτου βίντεο καλεί τους μουσουλμάνους να ξυπνήσουν και να ξεσηκωθούν μέσα στην Ελλάδα.
Μπορεί ο συγκεκριμένος ιμάμης να απελάθηκε, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ που θα παρακολουθήσετε, υπάρχουν μιμητές του.
Γίνεται αναφορά ακόμα και σε «φιλία» μέσω facebook μιας μουσουλμάνας που δηλώνει την Αθήνα ως τόπο διαμονής με έναν γνωστό βρετανό στρατολογητή του ISIS.
Υπάρχουν δε καταγγελίες για «συμβόλαια» χιλιάδων ευρώ με τα οποία επιχειρείται να παραπλανηθούν παράτυποι ανήλικοι μετανάστες, προκειμένου να ενταχθούν στον ISIS.
Στο βίντεο ακόμα και πρόσφυγες καταγγέλλουν την κυβερνητική πολιτική του «μπάτε σκύλοι αλέστε».
Βέβαια επιχειρείται να παρουσιαστεί η μουσουλμανική θρησκεία ως θρησκεία της αγάπης και πως όλα αυτά είναι απλά μια ακραία συμπεριφορά.
Σίγουρα υπάρχουν φιλήσυχοι μουσουλμάνοι, οι οποίοι ξεχωρίζουν στο ρεπορτάζ. Πάρα ταύτα, στο Κοράνι υπάρχουν εδάφια που προτρέπουν ξεκάθαρα σε μίσος και εγκλήματα, όπως θα δείτε στο δεύτερο βίντεο.
Τέλος, δεν αποκλείεται, ο κίνδυνος του «ακραίου Ισλάμ» να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου οι Έλληνες να αποδεχθούν ως εναλλακτική λύση την περιβόητη «ειρηνική ενσωμάτωση» των δεκάδων χιλιάδων μουσουλμάνων στην κοινωνία.
Κατά αυτόν τον τρόπο η χώρα ίσως γλυτώσει, προσωρινά, την όποια επίθεση από τον ISIS, ωστόσο η Ελλάδα θα μετατραπεί σταδιακά από ελληνοχριστιανική χώρα σε πολυπολιτισμικό «μαντρί» ισλαμικής απόχρωσης, δεδομένου ότι οι μουσουλμάνοι γεννούν μαζικά ακόμα και σε περιόδους κρίσης.


https://www.youtube.com/watch?v=npXTkY3JXqY


https://www.youtube.com/watch?v=Mya9c5yB1Ec

el.gr  9/12/2017

 

 

 

 

Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2017

Μια οικογένεια στη Νίκαια (όπως πολλές) αρνείται να παραδώσει το σπίτι της στην τράπεζα “κι ας χυθεί αίμα”

«Η εικόνα των αστυνομικών που χτυπούν την πόρτα, έχει μείνει ακόμη στο μυαλό μου...

Κάθε βράδυ πέφτω για ύπνο και σκέφτομαι πως είναι το τελευταίο μας βράδυ στο σπίτι»

Η ώρα που φτάνουμε στην περιοχή των προσφυγικών στη Νίκαια, είναι 2 το μεσημέρι. Στο παράθυρο του παλιού διώροφου σπιτιού τής οδού Βιθυνίας, μας περιμένει με βλέμμα γεμάτο αγωνία ο κύριος Βασίλης με τη γυναίκα του. Μπαίνοντας μέσα, μας καθίζει γύρω από το στρογγυλό ξύλινο τραπέζι του σαλονιού. Τα χαρτιά που με παράπονο μάς δείχνει, έχουν καλύψει το τραπεζομάντηλο. Το μόνο που βλέπεις είναι ένας κυκεώνας από σφραγίδες. Μπροστά του έχει έναν μπλε παραφουσκωμένο ντοσιέ με ξεκολλημένες διαφάνειες και το φωτιστικό του σαλονιού λείπει. Παρατηρώ για δευτερόλεπτα τα καλώδια του ρεύματος που βγαίνουν βίαια από το ταβάνι. «Το κατεβάσαμε (το φωτιστικό) για να το καθαρίσω και τώρα δεν με αφήνει να το ξαναβάλω. Θα μας πετάξουν έξω από το σπίτι μας έτσι κι αλλιώς, μου λέει ο Βασίλης. Γιατί να το κρεμάσουμε;», λέει η κυρία Ελένη, η σύζυγός του.

Το σπίτι, σήμερα, τυπικά ανήκει στην Eurobank. Αγοράστηκε από τον κ. Σκοπελίτη το 2005 με δάνειο ύψους 130.000 χιλιάδων ευρώ από τη συγκεκριμένη τράπεζα και ανακαινίστηκε με ακόμη ένα δάνειο, 30.000 ευρώ. Στην εποχή της ευμάρειας και πριν η κρίση μάς χτυπήσει την πόρτα, οι μαυρισμένοι πλέον τοίχοι του σπιτιού έκλειναν μέσα τους τη ζωή και την καθημερινότητα μιας μεγάλης οικογένειας. Ζούσαν εκεί ο κ. Βασίλης με τη γυναίκα του, η κουνάδα και ο κουνιάδος του, τα δυο πεθερικά του και τα δυο παιδιά του. «Το σπίτι ήταν σαν στάβλος όταν το αγοράσαμε. Το ανακαίνισα όσο μπορούσα για να ζούμε ανθρώπινα. Τότε έδιναν ό,τι δάνεια ήθελες. Σκέψου ότι αφού μου ενέκριναν το στεγαστικό και το επισκευαστικό δάνειο, με ρώτησαν αν θέλω να αγοράσω και μια Μερσεντές ή κάποιο άλλο αμάξι για να μου δώσουν κι άλλο δάνειο. Τους είπα ότι απλώς ήθελα να αγοράσω ένα σπίτι για να βάλω μέσα την οικογένεια μου. Είχαμε όλοι μαζί εισοδήματα 4.000 ευρώ και μπορούσαμε πολύ εύκολα να πληρώνουμε το δάνειο», λέει ο κ. Σκοπελίτης.


Η μόνη ερώτηση που μπορώ να κάνω αρχικά είναι «Τι πήγε τόσο στραβά;». Η ζωή του κ. Σκοπελίτη, όπως σιγά-σιγά ξεδιπλώνεται μέσα από τα λεγόμενά του, είναι σαν ντόμινο με συνεχείς πτώσεις των κομματιών. Τα παιδιά του, μετά την αγορά αυτού του σπιτιού, επίσης αγόρασαν από μια κατοικία το καθένα, με δάνεια ύψους 70.000 ευρώ και 90.000 ευρώ αντίστοιχα. Σήμερα, η τράπεζα έχει ήδη κατασχέσει τα δυο αυτά σπίτια μετά από πλειστηριασμούς, ενώ ο πλειστηριασμός για το σπίτι τής οδού Βιθυνίας που μένουν σήμερα πλέον όλοι μαζί, αφού τα παιδιά επέστρεψαν στο πατρικό τους, έγινε το 2012. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι όχι απλά η πρώτη, αλλά η μόνη κατοικία που τους έχει απομείνει. Το σπίτι όμως τυπικά ανήκει στη τράπεζα. Μετά από αναποδιές και προβλήματα υγείας, ζουν με το επίδομα αλληλεγγύης, λαμβάνουν 100 ευρώ ο καθένας, δηλαδή συνολικά 400 ευρώ τον μήνα. Αυτό όπως λέει ο κ. Σκοπελίτης έγινε επειδή «μας έβαλαν όλους εγγυητές, τον έναν στον άλλο, και έφτασαν το ποσό που χρωστούσαμε πάνω από τις 200 χιλιάδες. Αρχικά είχαμε εισόδημα 4.000 ευρώ [τον μήνα]. Μετά την κρίση πέσαμε στα 1.000 ευρώ και μετά στα 500. Πώς θα πλήρωνα τα δάνεια με 500 ευρώ εισόδημα και τόσους ανθρώπους να μένουν εδώ; Δεν υπήρχε τρόπος». Σύμφωνα με τον νόμο, η τράπεζα ή οι ιδιώτες, πριν κάνουν πλειστηριασμό, πρέπει να έχουν δικαστική απόφαση ή δικαστική διαταγή, που να δέχεται ότι ο οφειλέτης χρωστάει. Δεν μπορούν να κινηθούν αυθαίρετα. Για να εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση ή η δικαστική διαταγή έχει προηγουμένως λάβει έγκαιρα γνώση ο οφειλέτης ώστε να μπορεί να υπερασπίσει αποτελεσματικά τη θέση του. Ολες αυτές οι διαδικασίες τηρήθηκαν την περίπτωση του κ. Σκοπελίτη. Και ο πλειστηριασμός έγινε.

Ωστόσο, παραδόξως, αυτό που ζητάει δεν είναι να μη χάσει το σπίτι του. Ο τρόπος που μιλούν γι’ αυτό, ο ίδιος και η γυναίκα του, δείχνει πως πλέον έχει χάσει κάθε ελπίδα ότι πρόκειται να σωθεί. Αυτό που ζητούσε και συνεχίζει να ζητάει από την τράπεζα είναι μια παράταση ώστε να μπορέσει να σταθεί για λίγο στα πόδια του πριν φύγει. «Προσπαθήσαμε να κάνουμε διακανονισμούς, αλλά δεν ήθελαν να κάνουν. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που κάθισα πέντε χρόνια μέσα μετά τον πλειστηριασμό του 2012. Αλλά αυτήν τη στιγμή, με τα 400 ευρώ που παίρνουμε συνολικά, τι να πρωτοκάνουμε; Να τα δώσουμε στην τράπεζα, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ ή να φάμε;».


Το 2015 δε, άλλο ένα περιστατικό άρχισε να ταλαιπωρεί την οικογένεια. Ο κ. Σκοπελίτης εισήχθη στο νοσοκομείο αντιμετωπίζοντας σοβαρά καρδιακά προβλήματα χωρίς να έχει ιστορικό με την καρδιά του και παρέμεινε μια εβδομάδα στην εντατική. Είναι 56 ετών, αλλά πλέον δεν μπορεί να εργαστεί, ούτε όμως και να πάρει σύνταξη λόγω χρεών στο ΤΕΒΕ. Το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι το ζήτημα της συνταξιοδότησης: «Έχω δουλέψει 41 χρόνια και έχω 13.200 ένσημα. Δεν μπορώ να πάρω σύνταξη κι ας έχω πάθει έμφραγμα, ας έχω χειρουργηθεί. Τα μισά μου ένσημα είναι στο ΙΚΑ, διότι υπήρξα υπάλληλος σε μια εταιρία 26 χρόνια. Το ΙΚΑ μου είναι “καθαρό” και δικαιούμαι αναπηρική σύνταξη. Αν την ενέκριναν σήμερα, θα έπαιρνα 1.100 ευρώ τον μήνα και θα κατάφερνα να πατήσω πάλι στα πόδια μου. Ήμουν αυτοματιστής, δούλευα στα καράβια και με έστελναν όπου πήγαινε το βαπόρι. Θαλασσοπνιγόμουν για όσο χρειαστεί ώστε να μη σταματήσει δευτερόλεπτο η προπέλα των καραβιών. Δούλευα με δέκα μποφόρ και με τυφώνες για να μη μου δώσουν σήμερα σύνταξη», αναφέρει.

Πέρυσι τον Ιούνιο, στις 8:30 το πρωί, μια δικαστική κλητήρας, ένας κλειδαρά και μια ομάδα αστυνομικών χτύπησαν την πόρτα του σπιτιού. Η σύζυγος του κ. Σκοπελίτη άνοιξε, της επέδειξαν το έγγραφο της κατάσχεσης όμως αρνήθηκαν να αποχωρήσουν. «Η εικόνα των αστυνομικών που χτυπούν την πόρτα, έχει μείνει ακόμη στο μυαλό μου. Κάθε βράδυ πέφτω για ύπνο και σκέφτομαι πως είναι το τελευταίο μας βράδυ στο σπίτι, ότι το πρωί κάποιος θα χτυπήσει την πόρτα και θα μας πει να φύγουμε. Πέρυσι τον Ιούνιο, όταν ήρθαν, μας είπαν «Πάρτε ό,τι είναι αναγκαίο και όταν βρείτε πού να μείνετε, να μας πάρετε τηλέφωνο για να έρθετε να πάρετε τα πράγματά σας». Τότε ο πατέρας μου ήταν 93 χρονών και κατάκοιτος. Τους είπαμε πως πρώτον δεν έχουμε που να πάμε και, δεύτερον, δεν μπορούμε να βγάλουμε έναν ετοιμοθάνατο άνθρωπο στον δρόμο. Η κλητήρας επέμενε να φύγουμε και μας έβριζε. Δεν την ενδιέφερε ούτε για τον πατέρα μου, ο οποίος έναν μήνα μετά πέθανε», λέει η κυρία Σκοπελίτη.

Απειλές και αδιαφορία από τον κόσμο

"Sponsored links"


Όταν τους ρωτώ για τη συνέχεια εκείνης της ημέρας και αν είχαν υποστήριξη από τη γειτονιά, η απάντηση του κ. Σκοπελίτη είναι ανατριχιαστική. «Δεν βγήκε κανείς να μας βοηθήσει. Οι άνθρωποι ντρέπονται, δεν τους κατηγορώ. Αλλά έβλεπαν ότι πάνε να μας βγάλουν απ’ το σπίτι και δεν αντέδρασε κανένας. Μόνο ένας γείτονας με είδε ανάστατο και μου είπε να φύγω για να μην πάθω τίποτα με την καρδιά μου. Μετά άρχισαν να περνούν μηχανές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μέχρι που κύκλωσαν το μέρος κι εμάς. Η κλητήρας που ήρθε εκείνη την ημέρα έκανε σαν να είναι δικό της το σπίτι, σαν να χαιρόταν που θα μείνουμε στον δρόμο. Καμιά ανθρώπινη αντιμετώπιση. Είχε κρεμαστεί από το παράθυρο και φώναζε “πήρατε τα λεφτά της τράπεζας και τα φάγατε. Χρωστάτε, θα μείνετε στον δρόμο και καλά να πάθετε”. Η δουλειά της είναι να μου δώσει τα χαρτιά να υπογράψω. Όχι να με απειλεί ή να κάνει κριτική και να με διασύρει στη γειτονιά που μένω», εξιστορεί.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρχαν τέτοιες απειλές. Όπως μου επισήμαναν ο κύριος και η κυρία Σκοπελίτη, «γι’ αυτούς είμαστε ένας αριθμός. Οι εισπρακτικές μάς έπαιρναν κάθε μέρα τηλέφωνο. Κάθε μεσημέρι μάς έλεγαν να φύγουμε από το σπίτι. Σε μια από τις προσπάθειες που κάναμε με την τράπεζα, να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει, μας είπαν απολίτιστους και πως σε κάποια άλλη χώρα θα μας είχαν πετάξει έξω από την πρώτη στιγμή του πλειστηριασμού. Σε κάνουν να φτάσεις στα άκρα ψυχολογικά. Να καταστραφείς τελείως. Τη δεύτερη φορά που μου έδωσαν παράταση, η υπεύθυνη με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως πρέπει να ντρέπομαι που βγήκα και μίλησα στα ΜΜΕ. Της απάντησα πως αυτοί θα έπρεπε να ντρέπονται που με πετάνε έτσι έξω από το σπίτι. Εξάλλου δεν τους το ζήτησα πίσω. Μια παράταση χρειάζομαι μέχρι να σταθώ οικονομικά στα πόδια μου για να μπορέσω να φύγω. Τελικά μου έδωσαν ακόμη μια τρίμηνη παράταση, όμως τώρα έληξε και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν στο σπίτι με τα ΜΑΤ. Αν έρθουν, δεν θα τους αφήσω να μας βγάλουν έξω. Ας χυθεί αίμα».

Τι έχει αλλάξει στη νομοθεσία

Από τις αρχές Σεπτέμβρη, έχουν ξεκινήσει μαζικοί πλειστηριασμοί σπιτιών, οικοπέδων και καταστημάτων αφού είναι πλέον έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Δικαιοσύνης. Με την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών η υπόθεση απομακρύνεται από τα Ειρηνοδικεία της χώρας – και τις εντάσεις σε βάρος συμβολαιογράφων και γίνεται απρόσωπη. Στις αρχές του 2018, η πολιτεία θα είναι σε θέση να διενεργεί μαζικούς πλειστηριασμούς. Από το 2008 και μέχρι τέλη του 2014 ο νόμος δεν επέτρεπε τον πλειστηριασμό για ορισμένα χρέη (για παράδειγμα, μέχρι 200.000 ευρώ και μάλιστα ανεξάρτητα εάν επρόκειτο για νοικοκυριά [νόμος Κατσέλη] ή επιχειρήσεις). Αυτό έγινε για να προστατευθούν όσοι είχαν ανάγκη – πραγματική ανάγκη. Η λογική του νόμου για την απαγόρευση του πλειστηριασμού δεν ήταν για να χαριστούν τα χρέη αλλά για να δοθεί μία χρονική άνεση και ανάσα στους δανειολήπτες, ώστε να μπορέσουν προστατευμένοι να καταλήξουν σε μια ρύθμιση.

Το παρελθόν της Ισπανίας, η εικόνα από το μέλλον μας

Μέχρι τώρα, οι πλειστηριασμοί γίνονταν κάθε Τετάρτη στα Ειρηνοδικεία. Αρκετοί άνθρωποι βρίσκονταν εκεί κάθε φορά για να τους αποτρέψουν, με αποτέλεσμα κάθε εβδομάδα να υπάρχουν συγγρούσεις με την Αστυνομία και τους συμβολαιογράφους που έπαιρναν μέρος σε αυτούς. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που προς το παρόν αναμένεται να εφαρμοστούν πιλοτικά, είχε ανακοινωθεί πως θα ξεκινούσαν αρχικά στις 10-15 Σεπτεμβρίου. Το διάστημα αυτό πήρε παράταση μέχρι τα τέλη του μήνα, ώστε να ευθυγραμμιστούν όλες οι τράπεζες σε μια κοινή βάση δεδομένων. Όταν ξεκινήσουν, θα διενεργούνται στο γραφείο του συμβολαιογράφου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, τρεις φορές την εβδομάδα και όχι στο Ειρηνοδικείο.

Το κίνημα «Δεν Πληρώνω» ξεκίνησε λίγο πριν την ελληνική κρίση του 2009 και λίγο μετά την παγκόσμια κρίση του 2008. Ήδη από τον Σεπτέμβρη του ’09, όταν προέκυψε το ζήτημα των διοδίων, το κίνημα στήριξε οργανωτικά τη δράση και στη συνέχεια άρχισαν να επεκτείνονται και σε άλλους τομείς, όπως οι επανασυνδέσεις ρεύματος σε νοικοκυριά. Από το 2013 παίρνουν μέρος και στην αποτροπή των πλειστηριασμών που γίνεται στα ελληνικά Ειρηνοδικεία.


Το «Δεν Πληρώνω» βρίσκεται στο πλευρό του κ. Σκοπελίτη από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η ιστορία του. Όπως λέει ο κύριος Βασίλης, «Αν υπήρχε τότε το κίνημα αυτό, δεν θα είχε βγει το σπίτι σε πλειστηριασμό». Τα δυο αδέρφια, ο Λεωνίδας και ο Ηλίας Παπαδόπουλος, μέλη του κινήματος «Δεν Πληρώνω», μας συνοδεύουν όταν επισκεπτόμαστε το σπίτι της οδού Βιθυνίας ώστε να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με τους πλειστηριασμούς και τι θα ακολουθήσει όταν θα ξεκινήσει το ηλεκτρονικό σύστημα που βρίσκεται προ των πυλών.

«Ο πλειστηριασμός είναι η τελευταία πράξη του δράματος. Το γεγονός πως δεν έχει γίνει ακόμη έξωση στον Βασίλη είναι για δυο λόγους: Πρώτον, επειδή με τον παλιό κώδικα πολιτικής δικονομίας, όλες αυτές οι διαδικασίες ήταν αρκετά χρονοβόρες. Μέχρι να φτάσεις στο πλειστηριασμό και στη συνέχεια στην έξωση έπαιρνε κάποιο χρόνο. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί είναι ένα γρανάζι που κάνει πιο εύκολη αυτή τη διαδικασία και γίνεται για να αποτρέψουν τα κινήματα να παρεμβαίνουν στα Ειρηνοδικεία και για να γίνουν οι τράπεζες πιο θελκτικές στα Funds», τονίζει ο Λεωνίδας.

Ο ίδιος, με κινηματική συμμετοχή ετών, τόσο σε δράσεις του κινήματος «Δεν Πληρώνω», όσο και ως αλληλέγγυος γιατρός σε κοινωνικά ιατρεία, αλλά και ο Ηλίας Παπαδόπουλος ως οικονομολόγος, γνωρίζοντας όλες τις μικρές λεπτομέρειες, εξηγούν τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν προσπαθώντας να απλοποιήσουν την αργκό των οικονομικών που οι υπόλοιπο αγνοούμε ή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε: «Ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας θέλει τις διαδικασίες του πλειστηριασμού και της κατάσχεσης θα γίνονται μέσα σε 20 ημέρες. Οι τράπεζες θέλουν να πουλήσουν τα πακέτα των κόκκινων δανείων στα Funds και ήδη έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος διάφορα Funds που μπορούν να αγοράσουν τέτοια πακέτα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι τράπεζες θα πουλάνε τα επιχειρηματικά κόκκινα δάνεια και στεγαστικά ή καταναλωτικά [κάρτες] στο 10% της αξίας τους χωρίς φυσικά να κουρέψουν το χρέος στον δανειολήπτη. Το Fund που έχει ειδικό εισπρακτικό τμήμα, θα παίρνει τον κόσμο κάθε μέρα τηλέφωνο, θα τον ενοχλεί στη δουλειά του, θα παίρνει την οικογένεια του, όπως ήδη συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις», σημειώνουν αρχικά.

Αυτό που επισημαίνουν τα μέλη του κινήματος «Δεν Πληρώνω» είναι πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον Βασίλη Σκοπελίτη ο οποίος ατύχησε στη ζωή του, αλλά όλους μας. «Ο Βασίλης βγαίνει μπροστά και έχει τα κότσια, διότι ξέρει ότι δεν θα έπρεπε να ντρέπεται εκείνος αλλά αυτοί που του παίρνουν το σπίτι. Υπάρχει μια ομερτά γύρω απ’ αυτά τα ζητήματα και οι άνθρωποι ντρέπονται να βγουν να μιλήσουν. Κάποιος άλλος, ας πούμε, μας πήρε τηλέφωνο χθες από το Μενίδι επειδή έχασε την πρώτη του κατοικία ενώ έχει πέντε παιδιά. Μας πήρε λίγο πριν πάει στο Ειρηνοδικείο. Του είπαμε να μαζέψει όσο κόσμο μπορεί και να πάει και πως μπορεί να υπάρχει κόσμος εκεί να τον υποστηρίξει. Δεν υπήρχε κανένας, είχε και προσφορά η τράπεζα και έτσι έχασε το σπίτι του. Αν δεν κινητοποιηθούν και οι γειτονιές, να αυτοοργανωθούν ή να απευθυνθεί σε εμάς ένα-δυο μήνες πριν ώστε να είμαστε ενήμεροι και να οργανωθούμε, μπορούμε να αποτρέψουμε κάτι. Αν μας παίρνει όμως ο κόσμος μισή ώρα πριν δεν γίνεται δουλειά.

Ο Μπρεχτ έλεγε πως «Υπάρχουν πολλοί τρόποι να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Μπορείς να τον μαχαιρώσεις στην κοιλιά, να του αρπάξεις το ψωμί απ’ το στόμα, να μην τον γιατρέψεις από την ασθένεια που πάσχει, να τον βάλεις σε μια άθλια κατοικία, να τον εξοντώσεις βάζοντας τον να δουλεύει μέχρι θανάτου, να τον οδηγήσεις στην αυτοκτονία, να τον στείλεις στον πόλεμο. Λίγοι μόνο απ’ αυτούς τους τρόπους είναι απαγορευμένοι στο κράτος μας». Φεύγοντας από το σπίτι του Βασίλη Σκοπελίτη ο οποίος απειλείται με έξωση από το σπίτι του χωρίς να έχει κάπου να πάει ή πόρους για να ζήσει, καταλαβαίνεις πόσο διαχρονικός υπήρξε ο Γερμανός δραματουργός πριν καν εφευρεθούν τα Μνημόνια. Υπάρχει εδώ ένα νόμισμα με δυο όψεις. Μια ξεκάθαρα ανήθικη όψη που φωνάζει πλέον πως μετά από σκληρά μνημονιακά χρόνια οι άνθρωποι πρέπει να προσαρμόζονται στην οικονομία και όποιος δεν προσαρμόζεται να πεθαίνει μη έχοντας άλλη επιλογή. Υπάρχει κι εκείνη που λεει πως η οικονομία πρέπει να υπηρετεί τους ανθρώπους. Το θέμα είναι ποια όψη επιλέγεις να δεις.

Της Άννα Νίνη
Φωτογραφίες: Αλέξανδρος Κατσής
vice.com  7/12/2017

 

 

 

 

Υπάρχουν Υπόγειοι Θόλοι στον Όλυμπο; (vid)


Υπάρχουν υπόγειοι θόλοι στο βουνό των Θεών και τι δραστηριότητα μπορεί να λαμβάνει χώρα εκεί??

Ντοκουμέντο με φωτογραφίες και αναφορές!!


https://www.dailymotion.com/video/x6azjuh


ΠΗΓΗ
Εικόνα

 

 

Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΕΙΔΕΣ Η ΔΕΗ;;; Με απλά λόγια


Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χρεοκόπησε την άλλοτε ευημερούσα ΔΕΗ, κατόπιν εντολών της Σιωνιστικής Παγκόσμιας υπέρ-Κυβέρνησης, για να την αγοράσουν οι δανειστές...

Όπως οι Κοσμοκράτορες χρεοκόπησαν την Ελλάδα, έτσι χρεοκόπησαν τη ΔΕΗ, προς ίδιον όφελος.
Μόνον ο ΟΤΕ γλύτωσε, επειδή ήταν υπό Γερμανική ιδιοκτησία.

Τη ΔΕΗ την αγοράζουν «Πιρ-Παρά» οι κύριοι της ΕΛΙΤ των δανειστών του ΡΟΤΣΙΛΝΤ της Ν.Τ.Π.
Σύμφωνα με τα δελτία ειδήσεων για τις μονάδες λιγνίτη της ΔΕΗ, Φλώρινας, Πτολεμαϊδος Κοζάνης, και Μεγαλουπόλεως, έκλεισε η συμφωνία με την Τρόϊκα των δανειστών, κατόπιν πλήρους υποταγής και υποχώρησης των Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. (Σταθάκης, Τσακαλώτος, Αχτσιόγλου, κ.λ.π.)
Συμφώνησαν μέσα στο 2018 να ολοκληρωθεί η πώληση.

Οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ υποχώρησαν στις απαιτήσεις της Ρουμάνας-Εβραίας ΔΡΑΚΟΥΛΕΣΚΟΥ, υπηρέτριας της Τρόϊκας των δανειστών!!!

Η άλλοτε ευημερούσα ΔΕΗ αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Την χρεοκόπησαν για να την αγοράσουν οι Σιωνιστές Κοσμοκράτορες δανειστές.

Οι Σιωνιστές δανειστές της Ν.Τ.Π. θέλουν τη ΔΕΗ, για να «γδάρουν» και υποδουλώσουν τους Έλληνες.

Έτσι την πτώχευσαν και χρεοκόπησαν, όπως την Ελλάδα.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόθυμη να βάλει τη ΔΕΗ στο Υπερ-Ταμείο του ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή να την πουλήσει «Πιρ-Παρά» στους Σιωνιστές Κοσμοκράτορες δανειστές.

Βλέπε δηλώσεις ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ πρωην υπουργού ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Η ΔΕΗ ξέσπασε επάνω στις φτωχές και μεσαίες Ελληνικές κοινωνικές τάξεις, αποστέλλοντας στα σπίτια των φτωχών Ελλήνων καταναλωτών φουσκωμένους λογαριασμούς.
Τα διάφορα ταμεία και υπηρεσίες κοινής ωφελείας οργιάζουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Πρόσφατα η ΔΕΗ αύξησε τη τιμή του ρεύματος των φτωχών Ελλήνων πελατών.
Οι λαθρομετανάστες δεν πληρώνουν ρεύμα, διότι δεν είναι πελάτες της ΔΕΗ, και η ΔΕΗ δεν έχει τα στοιχεία τους.
Οι λαθρομετανάστες αν και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, υπολογίζονται ως φιλοξενούμενοι, και το ρεύμα που καταναλώνουν, το πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής.
Η τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα, εξισούται προς την τιμήν της πιο ακριβής χώρας της Σουηδίας.
Οι Έλληνες έχουν εισόδημα Αλβανίας- Βουλγαρίας-Σκοπίων-Ρουμανίας, και τιμή ρεύματος Σουηδίας. Στις άλλες Βαλκανικές χώρες, έρχεται στις οικογένειες η αντίστοιχος ΔΕΗ ευρώ 50, και στην Ελλάδα 500 ευρώ το τετράμηνο.
Τα ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, Υ.Κ.Ω. & ΕΤΜΕΑΠ, στήνουν χορό εις βάρος των Ελλήνων πελατών και καταναλωτών της ΔΕΗ, και όχι των λαθρομεταναστών.
Οι πελάτες της ΔΕΗ ευρισκόμενοι σε απόγνωση, προσανατολίζονται προς άλλους προμηθευτές ρεύματος, εις τρόπον ώστε οι υποψήφιοι Κοσμοκράτορες αγοραστές της ΔΕΗ, ή των μονάδων αυτής, να ξεμείνουν από πελάτες.
Δεν θα μείνει Έλληνας πατριώτης να πληρώνει τους Σιωνιστές Επικυρίαρχους της Γης, αγοραστές της ΔΕΗ.
Ήδη η ELPEDISON, η ΠΡΩΤΕΡΓΕΙΑ, και ο ΗΡΩΝ, κάνουν δελεαστικές προτάσεις, προς άγραν πελατών, από ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ επί Κυβερνήσεως ΣαμαροΒενιζέλων εισέπραττεν το γνωστό «Χαράτσι» στους λογαριασμούς της, το οποίο αργότερον αντικατεστάθη από τον ΕΝΦΙΑ.
Η ΔΕΗ εισπράττοντας το γνωστό «χαράτσι» γλυκάθηκε, και σκέφθηκε να το αντικαταστήσει με τον ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ-ΥΚΩ-ΕΤΜΕΑΠ- κ.λ.π.
Όμως η κατάσταση έγινε αφόρητη για τα φτωχά νοικοκυριά, και όλοι ξεσπούν κατά της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΤΣΙΠΡΑ.
Η ΔΕΗ εκτός από ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ-ΥΚΩ-ΕΤΜΕΑΡ, χρεώνει και Διάφορα+ΦΠΑ+χρεώσεις ΔΗΜΟΥ+ΕΡΤ, κ.λ.π.
Έτσι ο λογαριασμός γίνεται αφόρητος για τα φτωχά Ελληνικά νοικοκυριά.
Συγκεκριμμένα ζευγάρι γερόντων χρειάζεται τη μισή σύνταξη για να πληρώσει τη ΔΕΗ.
Ανάλογα χρειάζονται και οι νέοι εργαζόμενοι Έλληνες.

Ο Ρήγας Φερραίος είπε, ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!!!

«Όταν η διοίκηση βιάζει, αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού, τότε ο Λαός έχει κάθε δικαίωμα να κάμει επανάστασιν.

Να αρπάξει τα άρματα και να τιμωρήσει τους τυράννους του.
Είναι το πλέον ιερόν καθήκον από όλα τα δίκαιά του, και το πλέον απαραίτητο από όλα τα ΧΡΕΗ ΤΟΥ!!!»

ΑΝΤΩΝΗΣ Ι. ΓΡΥΠΑΙΟΣ

Ομάδα Διεθνών Σχέσεων & Γεωπολιτικής

Έλληνες Πατριώτες    5/12/2017

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Ήθελαν το ΔΝΤ για να ανακεφαλαιοποιούν τις τραπεζες και να πληρώνει ο Έλληνας τα θαλασσοδάνεια των διεφθαρμένων!

ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΝΤΑΒΑΤΖΗΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΠΟΥ «ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ» ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ το μαύρο μέτωπο που λειτουργούσε ως εκβιαστής της Ελλάδας.

Όταν τον Ιανουάριο του 2016 ο ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος είχε επιχειρηματολογήσει υπέρ της εξόδου του ΔΝΤ από το Ελληνικό πρόγραμμα τεκμηριώνοντας ότι η Ευρώπη δεν μπορούσε πλέον να ανεχθεί αυτή την τερατογένεση, ακολούθησε μία πραγματική ομοβροντία εις βάρος του. Μία εκτεταμένη επιχείρηση «δολοφονίας χαρακτήρος» συμπτωματικά από τα ίδια κέντρα που από το 2010 λειτούργησαν ως γραφείο τύπου του ΔΝΤ. Τα στασίδια της Ξαφά, οι Πρετεντέρηδες, τα περιτρίμματα του Σημίτη, όλος ο εσμός που ηδονιζόταν βλέποντας το δημόσιο χρήμα να «μπαζώνει» θαλασσοδάνεια νταβατζήδων και να τους λυτρώνει από τις ποινικές τους ευθύνες, άρχισαν να επιτίθενται λυσσαλέα στον Πρόεδρο, αποκαλώντας τον… δραχμολάγνο και αντευρωπαϊστή! Τον άνθρωπο δηλαδή που ζήτησε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νομικού και αξιακού κώδικα, τον χαρακτήρισαν ως εχθρό της Ευρώπης!

Τα χαστούκια που ακολούθησαν ήταν απανωτά για όλους αυτούς. Οι κορυφαίοι ευρωπαίοι ηγέτες και προσωπικότητες συνασπίστηκαν με τον Έλληνα Πρόεδρο τόσο στο πρακτικό αλλά και στο αξιακό κομμάτι.

Και το συντριπτικό χτύπημα που τους έριξε στο καναβάτσο, ήλθε χθες. 18 μήνες μετά την τοποθέτηση του ΠτΔ για εξοβελισμό του ΔΝΤ. Και τα χείλη των ασεβών έμεναν άλαλα. Ουδεμία αναφορά στο νταβατζηδικο για αυτή την ιστορική στιγμή – δικαίωση!

Η εξήγηση είναι εξαιρετικά απλή. Το περιβόητο μνημόνιο Παπανδρέου που εξοβελίσει την Ελλάδα από την ΕΕ, κρατώντας ως μόνο ευρωπαϊκό σουβενίρ το Ευρώ, είχε ως μοναδική στόχευση την συγκαλυψη των τραπεζικών σκανδάλων μετατρέποντας ένα ομολογιακό χρέος που διακρατούσαν οι τράπεζες σε ενυπόθηκο, βρετανικού δικαίου που πέρασε ΑΜΙΓΕΣ στο δημόσιο χρέος.

Με αυτό το εγκληματικό τέχνασμα, αφαιρέθηκε η δυνατότητα στην ΕΚΤ να κάνει έλεγχο στις ελληνικές τράπεζες, αφού αυτές είχαν ανακεφαλαιοποιηθεί με τα λεφτά του ραγιά. Πράγμα που ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2015. Όπου με το βροντερό ΟΧΙ του ελληνικού λαού, τα 25 δις δημοσίου χρήματος που ζητούσε το Δ.Ν.Τ. για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι ελληνικές τράπεζες, αποδείχτηκε ότι ήταν μόλις πέντε δις! Και εκεί ανέλαβε δράση ο SSM, Ο ελεγκτικός μηχανισμός της ευρωπαΐκής κεντρικής τράπεζας δηλαδή. Και εκεί, βγήκαν τα άπλυτα στη φόρα. Τραπεζίτες και νταβαντζήδες άρχισαν να πηγαίνουν κατηγορούμενοι στον εισαγγελέα, αφού πλέον ουδείς μπορούσε να αναχρηματοδοτήσει τα θαλασσοδάνεια που είχαν λάβει όλα αυτό το διάστημα.

Έτσι, το ΔΝΤ και οι εφιάλτες του επιχείρησαν τον τελευταίο εκβιασμό με την απίστευτη διάδοση ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαζόντουσαν νέα ανακεφαλαιοποίηση! Εκβιασμός που κατέρρευσε με την άμεση αντίδραση της ευρωπαΐκής κεντρικής τράπεζας. Και εκεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τα μάζεψε και μίλησε για λάθος. Λάθος, που φυσικά προήλθε μετά τα μαύρα ραντεβού του Στουρνάρα με τον Μητσοτάκη, τον Σαμαρά και τον Γουάτσα, τον Πόλσον και τα υπόλοιπα κοράκια του ΔΝΤ που πήραν θέση στις ελληνικές τράπεζες και απαιτούσαν το ξέπλυμα των θαλασσοδανειων στην πλάτη του ραγιά.

Αυτούς ακριβώς ενόχλησε ο Προκόπης Παυλόπουλος, αυτή ακριβώς είναι η αυτουργοί του εγκλήματος κατά του ελληνικού λαού. Τώρα, επιτέλους η Ευρώπη λειτουργεί προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων και η τιμωρία για όλους αυτούς είναι αναπόφευκτη. Η χθεσινή ανακοίνωση των θεσμών, είναι η σφραγίδα.Posted by olympiada στο Δεκέμβριος 3, 2017

Διαδώστε το!

 

 

 

 

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

ΜΕΤΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, «ΔΩΡΙΖΟΝΤΑΙ» ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΛΙΓΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Κύριοι Βουλευτές
· Τη στιγμή που η κατοχική Ελληνική Βουλή ασχολείται με κοκορομαχίες για τους Σφακιανάκηδες και τους Παπαδόπουλους.
· «Δωρίζονται» έναντι πινακίου φακής οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ.
· Που η αξία των λιγνιτών τους υπερβαίνει κατά πολλούς την αξία του πλασματικού χρέους του «Ελληνικού» δημοσίου.
· Συνένοχοι στο «έγκλημα» αυτό, όλοι οι μετέχοντες στην κατοχική Βουλή και αποδεχόμενοι το νέο έγκλημα δήμευσης του Εθνικού πλούτου.
· Δείτε την κατωτέρω ανάλυση για τους Ελληνικούς λιγνίτες για κρίνετε μόνοι σας.

ΛΙΓΝΙΤΕΣ
· Η Ελλάδα είναι δεύτερη σε παραγωγή λιγνίτη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέμπτη σε ολόκληρο τον κόσμο.
· Εάν αναλογιστούμε το μέγεθος της χώρας μας σε σχέση με πολλές άλλες Ευρωπαϊκές και μη, κατανοούμε το μέγεθος των αποθεμάτων της Ελλάδας σε λιγνίτη και συνεπώς την ανάγκη εκμετάλλευσής του
http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/handle/123456789/4856/vergoulisp_lignite.pdf;jsessionid=F72B0A627B7335AF70A25FE7B3853B7E?sequence=3
· Σύμφωνα με το (καταργηθέν) ΙΓΜΕ (Ινστιτούτα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) τα βεβαιωμένα γεωλογικά αποθέματα λιγνίτη στην Ελλάδα ανέρχονται σήμερα σε 6,7 δις τόνους, από τα οποία 3,3 δις. τόνοι εκτιμώνται ως εκμεταλλεύσιμα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (http://library.tee.gr/digital/m2069/m2069_kavouridis_a.pdf)

Ήτοι αναλυτικά:
· Δυτική Μακεδονία (58,7%) αποθέματα 1.876 εκ. τόνοι, Ελασσόνα (5,3%) αποθέματα 169 εκ. τόνοι , Μεγαλόπολη (7,8%) αποθέματα 251 εκ. τόνοι, Δράμα(28,2%) αποθέματα 169 εκ. τόνοι.
· Αφού οι δύο μονάδες Αμυνταίου 600 MW (2Χ300) που δωρίζονται στη ξένη ΔΕΗ, αποτελούν το 14 % των 4.438 ΜW τoυ Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας - Αμυνταίου (1,8 δις τόνοι λιγνίτη) συνάγεται ότι δωρίζονται στη ξένη ΔΕΗ 0,252 δις τόνοι λιγνίτη. Ή 252.000.000 τόνοι λιγνίτη.
· Αντίστοιχα στη Μεγαλόπολη (Μελίτη) δωρίζονται άλλα 251 εκ. τόνοι.
· Σύνολο δωρίζονται 500 εκ. τόνοι λιγνίτη.

Υπενθυμίζω τα πολύ ενδιαφέροντα του Έλληνα του εξωτερικού κ. Γιαλτουρίδη ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ) που τέθηκαν παλαιότερα υπόψη σας για δυνατότητα συμφέρουσας μετατροπής των λιγνιτών της ΔΕΗ και σε πετρέλαιο.
· Ως είχε αναλύσει (όρα κατωτέρω), χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Νέας Ζηλανδίας, οι 3347 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη της ΔΕΗ μπορούν να μετατραπούν σε 420 δισεκατομμύρια λίτρα καυσίμου ντίζελ , με λιανική πώληση του στην Ελλάδα περίπου 1,30 ευρώ ανά λίτρο.
· Μαθηματικά αυτό σημαίνει, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Έλληνας του εξωτερικού κ. Γιαλτουρίδης, τουλάχιστον 546 δις ευρώ έσοδα πώλησης .
· Συνεπώς στην μικρή ΔΕΗ δωρίζονται αντίστοιχα έσοδα με το 30% περίπου (αφού της δωρίζεται το 30% των λιγνιτικών αποθεμάτων) των 600 δις ευρώ, ήτοι: 180 δις ευρώ.
· Πολύ χουβαρντάδες όλοι οι «»δημοκρατικού» μνημονιακού κατοχικού και συνεπώς φασιστικού ευρωπαϊκού τόξου

Κατωτέρω η επιστολή του Έλληνα ειδικού του εξωτερικού:
Prof. Billis,
About one year ago I sent you the following which you distributed to your list of contacts:
From: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
To: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Subject: RE: Άκουσα σε τηλεοπτική του συνομιλία τον υφυπουργό Πάρη Κουκουλόπουλο να θέτει σε σωστή κατά τη γνώμη μου βάση το θέμα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας.
Date: Sun, 19 Jun 2011 17:59:56 -0400

Prof. Billis,
As far as northern Greece's lignite reserves are concerned, please do not discount the Fischer-Tropsch process whereby lignite, via gasification, can be converted to liquid fuels, including a premium synthetic diesel fuel far superior (higher cetane number or CN) to what's available today. With crude prices topping $100 per barrel, the Fischer-Tropsch process is feasible for Greece's energy needs.
Some links:
http://www.fischer-tropsch.org/
http://www.blackhamresources.com.au/…
http://coalactionnetworkaotearoa.files.wordpress.com/…/can_…
I would like expand on your estimates below, this time calculating the value of the lignite owned by ΔΕΗ if it was used exclusively for conversion to diesel fuel using the Fischer-Tropsh process.
Here is a recent study for the uses of lignite in the Mataura Valley in New Zealand, an area rich in lignite deposits:
http://coalactionnetworkaotearoa.files.wordpress.com/…/lmlc…
An initial investment would be required to construct a large-scale processing facility. Also, environmental concerns would need to be addressed in order to limit emissions, including CCS (Carbon Capture & Storage), CCU (Carbon Capture & Utilization) using again the same Fischer-Tropsh process this time to convert the gases emitted from the first phase to hydrocarbons (methane, propane, benzene, etc) as well as recycling the CO2 via Bio CCS Algal Synthesis.
Using the New Zealand calculations, the ΔΕΗ-owned 3347 million tonnes of lignite can be converted to 420 billion liters of diesel fuel. Diesel fuel in Greece retails for approximately 1,50 euros per liter. Just do the math.
Georgios Gialtouridis
Dover, MA
Ευριπίδης Μπίλλης  3/12/2017

 

 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ..


‘‘ο Σκοπός και η Αποστολή των Ελλήνων’’ανασηκώνοντας το πέπλο !!

Γράφει ο Παλαιός

Πρόλογος
Στις διάφορες αναρτήσεις περί του ‘‘Κόσμος Φυλακή’’ αρκετές φορές έκανα λόγο και ανέφερα κάποια πράγματα για τους Έλληνες, νομίζω ότι είναι ώρα να τα 'πούμε συγκεντρωμένα και να διευκρινίσουμε μερικές πλευρές του τεραστίου αυτού θέματος.
Εισαγωγή
Πρίν από αδιευκρίνιστο χρόνο, όταν δημιουργήθηκε το Φαινόμενο Σύμπαν που στην συνέχεια έμελλε να γίνει βίαιο και να αποτελέσει τελικά τον ‘‘Κόσμο Φυλακή’’ και κατά την διάρκεια αυτών που μεσολάβησαν ώσπου αυτό να παγιωθεί, όπως έχω ήδη αναφέρει, κάποιοι αποχωρήσαντες αυτού, δημιούργησαν μια κίνηση που σκοπό είχε τον απεγκλωβισμό των Εξαπατημένων Όντων.
Εκτός των άλλων, κάποιες ενέργειες περιελάμβαναν και την δημιουργία και εμφύτευση εντός του συγκεκριμένου «συστήματος» κάποιων ομάδων που σκοπός τους θα ήταν να προωθήσουν το σχέδιο απεγκλωβισμού.
Έτσι και έγινε !!
Πρίν να παγιωθούν κάποιες καταστάσεις, και να κλείσουν τρύπες, είχαν ήδη προχωρήσει αρκετές εμφυτεύσεις σε διάφορα μέρη του εν λόγω σύμπαντος.
Όλη αυτή η προσπάθεια, εκκινήσασα από τους Φωτεινούς Πολεμιστές, τους πρωτεργάτες ‘‘ΈΛ’’, στον ας πούμε χώρο-περιοχή του ‘‘ΈΛ-ΏΝ’’, έλαβε ως πρώτο συνθετικό το ‘‘ΈΛ’’ οι δε μετέχοντες αυτής έδωσαν το δεύτερο συνθετικό ‘‘ΛΗΝ’’ και ούτως πώς, όλοι όσοι μπήκαν στην διαδικασία αυτή έλαβαν το όνομα ‘‘ΈΛΛΗΝΕΣ’’, και κατ' ακολουθίαν, παραχωρητικά, ονομάσθηκαν και όλα τα εγκλωβισμένα όντα που πήραν μέρος στην συνέχεια, στο όλο εγχείρημα.
οι Έλληνες
Οι έξωθεν μετέχοντες μπουκάρισαν, τρόπο τινά, στο «σύστημα», και άρχισαν να δημιουργούν τις πρώτες ομάδες-θύλακες, που στην αρχή ήταν ολιγομελείς, αλλά και σχετικά λίγες, σε διάφορα σημεία του εν λόγω σύμπαντος, όπως είπαμε.
Όπως έχω ήδη αναφέρει εκεί σε διάφορα σημεία των αναρτήσεων στον ‘‘Κόσμο Φυλακή’’, οι «μπουκαδόροι», ας το πούμε έτσι, επέλεξαν διάφορα θηλυκά, τα πήραν μαζί τους και απομονώθηκαν όσο περισσότερο μπορούσαν. Επειδή εκείνον τον καιρό η ζωή ήταν μακρόχρονη, έκαναν πολλούς απογόνους.
Πέρασαν δε σε αυτούς την Διδαχή, και πολλές άλλες γνώσεις, όρισαν κώδικες, αξίες, κανόνες, συμπεριφορές και απαγορεύσεις ... και πάνω απ' όλα τους πέρασαν και τους ενστάλαξαν το Ψυχοπνευματικό Αποτύπωμα των ‘‘ΈΛ’’.
Έσμιξαν τα ετεροθαλή αδέλφια, και πλήθυναν την ομάδα, την έκαναν Φυλή ... φυλή των Ελλήνων, τους εκπαίδευσαν και οργάνωσαν τέλεια το όλο πράγμα, και όταν ήρθε η ώρα να φύγουν, όρκισαν όλα τα μέλη της Φυλής να κρατούν απαράβατα στο διηνεκές, όλα όσα έθεσαν και έδωσαν μαζί με τους όρους και τις εντολές που άφησαν.
Και το σκηνικό αυτό, επαναλήφθηκε ξανά και ξανά, σε όλο και περισσότερα αλλά και διαφορετικά μέρη του γνωστού σύμπαντος, και τα Έθνη της Φυλής* των Ελλήνων αύξαναν συνεχώς.
Σημείωση-Διευκρίνιση :
α). Έθνος-Υποφυλή Ελλήνων απεκλήθη κάθε ομάδα σε κάποιον πλανήτη. Έτσι εμείς (όσοι εμείς τέλος πάντων) οι Έλληνες του Πλανήτη Γη αποτελούμε το Έθνος των Ελλήνων Γαίας
β). Φυλή των Ελλήνων απεκλήθη το σύνολο των Ελληνικών Εθνών του γνωστού σύμπαντος.
Όλες αυτές οι επιμέρους ομάδες-έθνη, δεν αποτελούν στην ουσία ξεχωριστές Φυλές, ίσως θα μπορούσαμε να 'πούμε ότι είναι απλά υποφυλές, καθώς εκτός των άλλων που θα 'πούμε εν συνεχεία μετέχουν του ΙΔΙΟΥ γενικού Ψυχικού Αποτυπώματος, αυτό που εκπέμφθηκε από τα μετερίζια του ‘‘ΈΛ-ΏΝ’’ και χαρακτηρίζει όλο αυτό το εγχείρημα.
Περί Οργάνωσης και λοιπών
α). Πολίτευμα - Διοίκηση
Ορίσθηκε πολύπλευρο ... όμως γι' αυτό ίσως μιλήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον

β). Δομή
1 - Πλήρως στρατοκρατική ... δείτε το ‘‘ Μερικά ... (‘‘ουσιώδη’’) ... από την Πάλαι Ποτέ Εποχή ’’ διά τον απλό λόγο ότι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να επιβιώσει και να ανταπεξέλθει το νέο Έθνος σε όλες τις προκλήσεις.
2 - Αυτάρκεια στα πάντα, παραγωγή και κάλυψη δι' ιδίων μέσων
3 - Ισοπολιτεία και Ισονομία
γ). Σχέσεις
Όρισαν την πλήρη Ισοτιμία και συντροφική σχέση ανδρών και γυναικών, αλλά με διαφορετικά καθήκοντα και υποχρεώσεις, και πρώτιστο έθεσαν τον σεβασμό στους μεγαλυτέρους.
δ). Απαγορεύσεις
1 - Μακριά από κάθε επιμειξία με αλλόφυλους
2 - Μακριά από θρησκείες και ιερατεία
ε). Γλώσσα
Εξ Αρχής η Ελληνική ... η οποία βεβαίως δεν πέρασε μιά και έξω, καθώς κάτι τέτοιο ήταν αδύνατον, λόγω ανυπάρκτων μέσων. Τούτο έγινε συν τω χρόνω ... αλλά οι βάσεις είχαν τεθεί από την αρχή. Βέβαια μικροδιαφοροποιήσεις υπήρξαν και υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων υποφυλών, αλλά σε όλο το φαινόμενο σύμπαν του ‘‘Κόσμου Φυλακή’’ όλες έχουν μία και μοναδική ... την Ελληνική, είναι δηλαδή Συμπαντική μαζί με την άλλη των ‘‘λαμογιών’’.
ζ). Κυρίαρχη εξ-άσκηση
Αυτή, επί και, για τον πλήρη ενστερνισμό και εγκόλπωση της Διδαχής του ‘‘Κόσμου Φυλακή’’ .
Η ... συνέχεια ... εκεί παλιά
Καθώς ο καιρός περνούσε, οι διάφορες υποφυλές, αφού μεγάλωσαν αρκετά σε πληθυσμό, ανέπτυξαν πολιτισμούς, που πολλοί απ' αυτούς έφτασαν σε δυσθεώρητα ύψη, και τότε καθώς ακόμη δεν είχαν επιβληθεί περιορισμοί μετακίνησης από τα «Λαμόγια», κάτω από την επίβλεψη και αρχηγία μεγάλων ‘‘ΈΛ’’ Ηγετών και Δασκάλων, άρχισαν διαπλανητικές αποστολές μετοίκησης, καθώς και συναναστροφές αλλά και συναναμείξεις μετ' άλλων υποφυλών. Έτσι στήθηκαν και ξεκίνησαν περισσότερες υποφυλές και σε άλλους πλανήτες. Ταυτόχρονα με την μείξη έγινε ένα καλό μπόλιασμα, ώστε το πράγμα να προχωρήσει πιό γρήγορα.
Παράλληλα υπήρξε πολλές φορές και γενετική παρέμβαση, ώστε υποδεέστερες υποφυλές να αναβαθμιστούν.
Ο Σκοπός της Δημιουργίας των Ελλήνων
Όπως είπαμε παραπάνω, μετά την εξαπάτηση που υπήρξε από τους κυρίαρχους του εν λόγω «συστήματος», και τον εγκλωβισμό ενός τεραστίου πλήθους όντων, κάποιοι αντέδρασαν και αποφάσισαν να προσπαθήσουν να ελευθερώσουν όσα περισσότερα απ' τα εγκλωβισμένα όντα μπορούσαν.
Έτσι ... δημιούργησαν τους ‘‘ΈΛΛΗΝΕΣ’’ !!
Ο σκοπός της δημιουργίας των Ελλήνων, ήταν να βοηθήσουν πολλαπλώς σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα.
Και ευλόγως θα αναρωτηθεί κάποιος, γιατί δεν το έκαναν μόνοι τους, αλλά χρειαζόταν να στήσουν όλη αυτή την ιστορία.
Τρείς ήταν οι λόγοι που το έκαναν.
α). Διότι μόνοι τους είχαν πολύ λίγες ευκαιρίες, να προσεγγίσουν πολύ κόσμο, αλλά και επί πλέον δεν διέθεταν απεριόριστο χρόνο, ώστε να έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν και να μεταστρέψουν τα μυαλά και τις αντιλήψεις πολλών, οπότε με βοήθεια από την υποφυλή θα μπορούσαν και θα είχαν περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες.
β). Διότι στήνοντας μιά κοινωνία, η οποία θα μεγάλωνε και θα εγαλουχείτο με τις συγκεκριμένες διδαχές, θα ήταν εύκολο για τα μέλη της να ενστερνιστούν και να εγκολπώσουν όλα τα απαραίτητα, ώστε να μπορέσουν να απαγκιστρωθούν από τον εγκλωβισμό, και να ελευθερωθούν. Οπότε ακόμη και αν ελευθερώνονταν μόνο οι Έλληνες έφτανε και περίσσευε.
γ). Διότι τα μέλη της κοινωνίας αυτής, αφού από την αρχή θα μεγάλωναν μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, δεν θα ανέπτυσσαν περιοριστικούς φραγμούς, στην αντίληψη αλλά και στην ανάπτυξη ψυχοπνευματικών δυνατοτήτων και δυνάμεων ... οπότε θα ήταν πανίσχυροι, κάτι σαν θεοί, και θα μπορούσαν να κάνουν πολλά. Επιπλέον, όταν θα ξαναερχόταν κάποιος απ' έξω, και σαρκωνόταν στην Φυλή, θα μπορούσε άμεσα να ξεκλειδώσει την μνήμη του, και να έχει ενθύμηση, αφού δεν θα είχε υποστεί άλλους φραγμούς.
Μόνο από το πλήθος των Ελλήνων, στο φαινόμενο σύμπαν, απαγκιστρώθηκε και ελευθερώθηκε ένας ασύλληπτος αριθμός όντων. Εάν δε συμπεριλάβουμε και όλους τους άλλους, μιλάμε για έναν πραγματικά τεράστιον αριθμό. Όμως όπως και να το κάνουμε, το μεγάλο πλήθος ήταν από τους Έλληνες, και μάλιστα υπήρχαν εποχές και πλανήτες στους οποίους όσοι γεννιούνταν στην Ελληνική Φυλή Ελευθερώνονταν.
Έτσι το «σύστημα» απώλεσε τεράστιο αριθμό από τους εγκλωβισμένους και τροφίμους του, που το συντηρούσαν ... αυτός ήταν και ο λόγος επιβολής των περιορισμών κλπ.
Η Αποστολή των Ελλήνων
Κάποιοι νομίζουν και λένε ότι, αποστολή των Ελλήνων, εδώ είτε και αλλού, αλλά κυρίως αναφέρονται στο εδώ, είναι οι Έλληνες να δώσουν πολιτισμό, γνώση και φώτα στην ανθρωπότητα ...
Μπούρδες !!!
Όλα αυτά δεν είναι παρά επιβοηθητικά και παράπλευρα της πραγματικής Αποστολής.
Αυτό που έχουν, μάλλον είχαν ... μιάς και μιλάμε για τους Έλληνες στην ΓΗ ... ή αν γίνει κατορθωτό να ξαναθυμηθούν, είναι να δώσουν την Διδαχή περί του ‘‘Κόσμου Φυλακή’’.
Όμως τι να δώσουν, στις μέρες μας, αφού δεν το θυμούνται κάν, και το έχουν για χιλιετίες χάσει και ξεχάσει, ακόμη και γι' αυτούς τους ίδιους ;;
Πως να δώσουν κάτι ... που πλέον δεν έχουν ;;
Πως να εκπληρώσουν, το Καθήκον και την Αποστολήν της Ανειλημμένης Ιεράς Υποχρέωσης, που είχαν αναλάβει οι πρόγονοί τους, εφ' όσον τίποτε, περί αυτού, δεν έφτασε σ' αυτούς σήμερα και τίποτε δεν θυμούνται οι Ίδιοι ;;
Και αφού ΔΕΝ ... τότε τι κάνουμε ;; θα αναρωτηθεί ο οποιοσδήποτε.
Περιοριστικοί φραγμοί
Προτού όμως φτάσουμε στο τι κάνουμε ή καλύτερα στο τι μπορούμε να κάνουμε, υπάρχουν κάποια άλλα πραγματάκια που πρέπει να σημειώσουμε.
α). Πρώτο και κύριο είναι η γενετική αλλοίωση, που έχει επέλθει λόγω των διαφόρων εν τω μεταξύ επιμειξιών, στο διάβα των τελευταίων κυρίως χιλιετιών, και ας αφήσουμε στην άκρη τις μπούρδες περί ισχυροτέρου DNA, διότι το θέμα είναι πολύ πολύ βαθύτερο, και έχει να κάνει με την αλλοίωση του Ψυχοπνευματικού Αποτυπώματος.
Κάθε επιμειξία, εκτός της εισαγωγής αλλότριου DNA, έχει ως αποτέλεσμα την μεταβολή και τροποποίηση ηθών, εθίμων, συμπεριφορών και τρόπου ζωής, άσχετα το πόσο μικρές οι μεγάλες είναι αυτές οι μεταβολές. Ας δούμε μόνο πόσο έχει αλλάξει η κοινωνία μας με την εισαγωγή δυτικού τρόπου ζωής, αλλά και της ηλεκτρονικής εισβολής στην ζωή μας.
Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο και σε βαθύτερα στρώματα, αυτά του Ψυχικού Αποτυπώματος ... όπου βρίσκεται και εστιάζεται το μεγάλο πρόβλημα.
Λέτε λοιπόν να μην ήξεραν τι έλεγαν και έκαναν αυτοί που έστησαν την φυλή, αλλά περίμεναν τους μετέπειτα κλουβιοκέφαλους να πούν τι πρέπει και τι δεν πρέπει ;;
Όμως πλέον ότι έχει γίνει έγινε ... και δεν αναιρείται ... οπότε πρέπει να παλέψουμε με αυτό που υπάρχει, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και πως μπορούμε να το ξεπεράσουμε.
β). Δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι η εισβολή των ιερατείων και θρησκειών (όλων ανεξαιρέτως χωρίς να κάνουμε ουδεμία διάκριση).
Από την στιγμή που κάποιος γίνεται οπαδός, ακόλουθος κάποιας θρησκείας, χειραγωγείται απ' αυτήν και αυτομάτως χάνει, μικρό ή μεγάλο, βαθμό ελευθερίας ... άρα και δυνατότητος απαγκίστρωσης από τα δεσμά του ‘‘Κόσμου Φυλακή’’.
Και εδώ υπεισέρχεται το μεγάλο πρόβλημα, διότι οι κλουβιοκέφαλοι είναι πολλοί και πολλών ειδών.
- Κάποιοι είναι υπέρ το δέον φανατικοί ... δηλαδή απόλυτα τυφλοί ... και δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουν το οτιδήποτε, αφού νομίζουν ή έχουν πειστεί ότι κατέχουν την πάσα αλήθεια και το αλάθητο.
- Εκείνοι με το ανοιχτό περί θρησκειών μυαλό, αλλά που δεν μπορούν να διανοηθούν την όποια άμεση και πλήρη αλλαγή ... θέλουν και επιθυμούν την βήμα-βήμα πορεία ... αλλά που στο τέλος καταλήγει πάντα να έχει χάσει το στόχο λόγω μακροχρονισμού.
- Τέλος εκείνοι που βλέποντας κάποια λίγα καλά στοιχεία σε μια θρησκεία, επιμένουν να θέλουν πορεία μέσω αυτών, δηλαδή να στήσουν κάτι νέο διατηρώντας ή χρησιμοποιώντας και σάπια υλικά.
Δυστυχώς όμως το πράγμα δεν πάει έτσι ... διότι ποτέ δεν πρόκειται να φτάσει κάποιος στο σωστό και επιθυμητό. Ο όποιος δε διάλογος για το πόσο καλή είναι η μία ή η άλλη ... δεν μπορεί και δεν οδηγεί πουθενά !!
Και τι κάνουμε ή τι μπορεί να γίνει ;;
1). Στην πρώτη περίπτωση, αυτήν της αλλοίωσης του DNA, προς το παρόν δυστυχώς τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε ώστε να πισωστρέψουμε τα πράγματα ... απλά μπορούμε να φροντίσουμε να μείνει το πράγμα εδώ που είναι και να μην επεκταθεί.
Επίσης μέσω μιας επιλεγμένης εκπαίδευσης να επανελληνοποιήσουμε ήθη, έθιμα, τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, όπου αυτό θα αναχαιτίσει την τρώση του Ψυχικού Αποτυπώματος και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει την θεραπεία του.
Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον μπορέσει να γίνει κάτι και με γενετική παρέμβαση !!
Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά ... δεν γίνονται και ούτε μπορούν να επιφέρουν αποτέλεσμα μέσω δημοκρατικών μαλακιών, του κάθε ηλίθιου μπούφου που θέλει να έχει γνώμη. Μπορούν να προχωρήσουν μόνο μέσα από Αισυμνητικά κανάλια.
Μόνο μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, μπορεί να αρθεί το πρόβλημα, ιδίως της θεραπείας και ενδυνάμωσης του Ψυχικού Αποτυπώματος, μετά από δυό με τρείς γενιές, και αυτό εφ' όσον κρατηθεί απαρέγκλιτη η πορεία.

2). Παρομοίως και το πρόβλημα με την δευτέραν περίπτωση, αυτήν των διαφόρων θρησκειών, το οποίο πρέπει να κοπεί μαχαίρι, αλλιώς δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση επιτυχίας. Όσο θα υπάρχει θέμα οποιασδήποτε θρησκείας, το Ψυχικό Αποτύπωμα δεν πρόκειται να θεραπευτεί και να επανέλθει, όπερ τούτο σημαίνει ότι και επανελλήνιση δεν πρόκειται να υπάρξει.
Και τούτο επίσης, μόνο μέσω Αισυμνητείας μπορεί να αποφέρει, διαλύοντας και αποψιλώνοντας το κάθε τι γύρω απ' οποιαδήποτε μορφή θρησκείας σε δημόσια έκφραση. Βέβαια δεν μπορεί να γίνει πλύση εγκεφάλου στον κόσμο, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί σιγά-σιγά μέσω της εκπαίδευσης και πληροφόρησης των νέων γενεών.
Βέβαια θα συνέβαλε καθοριστικά και μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση και εξήγηση του θέματος στο κοινό σε τακτά διαστήματα.
Όλα αυτά όμως απαιτούν πρωτίστως ένα Ανεξάρτητο, Αυτόνομο και Αυτάρκες κράτος με δικό του Νόμισμα και Τράπεζα, καθώς και με επωφελείς και σωστές συμμαχίες, χωρίς βλακώδεις δεσμεύσεις του ανήκομεν εδώ ή εκεί ... αλλά ανήκουμε και είμαστε ΕΛΛΑΔΑ.

Πράγματα όμως που δεν μπορούν να υλοποιηθούν με ηλίθιες και βλακώδεις δημοκρατικές διαδικασίες όπου ο κάθε ηλίθιος, το κάθε Ζωντόβολο θα θέλει να ορίσει γραμμές και πορεία.
Εν Επιλόγω
Σας μετέφερα τα γενικά ... για τα υπόλοιπα και πιό κοντινά χρονικά, στον Εργολάβο ... και αν δεν το κάνει ... έχετε το ελεύθερο ... κρεμάστε τον !!! χαχά !!
Τ' άκουσες Εργολάβε ;; ... έπεσε ελεύθερο ... φωτιά στα μπατζάκια σου τώρα ... ποιός σου είπε μανάριμ' να ξεκινήσεις τέτοιο θέμα ;; ... τα ΄θελες ... τα 'παθες !!
Όχι ρε σείς ... για πλάκα το είπα αυτό παραπάνω ... τον θέλουμε τον άνθρωπο !!
Αλλά εντάξει, ορμήξτε του και στριμώξτε τον αγρίως ... μέχρι να καθίσει να τα γράψει ... άλλωστε αυτός ανακίνησε το θέμα και είπε όταν τελειώσουν οι σχολιασμοί θα ... τα 'πεί !!
= // =
enaasteri   1/12/2017

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

°F | °C
invalid location provided