Παρασκευή, Οκτώβριος 19, 2018

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

 

 

 

 

 

 

21η, 22η, 23η, 24η, 25η, 26η, 27η, 28η, 29η, 30η, 31η, 32η, 33η, 34η,

, 35η, 36η, Πρόσκληση

 

 

ΘΕΜΑ: 36η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 19/09/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης .

 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17/2017).

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ».

 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τoυ έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς .

 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας

 7. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Προϋπολογισμού 111.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)» .

 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 1,630,13€,με θέμα 1η Κατανομή χρημοτοδότησης ΣΑΕΠ 041 με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100000 και τίτλο - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΎΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΑΕ 9479.04.00006

 9. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 10. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 11. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 16 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών .

 13. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε.Γρεβενών.

 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 17. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ4132 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .

 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ασύρματου δικτύου στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών» προϋπολογισμού 12.393,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας του οχήματος ΚΗΙ 8534 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Μ.

 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 5402 και ΚΗΗ 5406 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας 18 οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/ν σης Διοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλίων - κυπέλων για τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 € ,1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017, για το έργο: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 25. Έγκριση ή μη της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 «Η ΚΡΑΥΤΗ II», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 1 Οκτωβρίου 2017.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων (έντυπο υλικό) και προμήθειας γευμάτων των αποστολών στα πλαίσια των αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (ETTU CUP) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της «Συνάντησης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείου Πρακτικής Ασκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22-09-2017, στη Φλώρινα.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας χρονογράφου (Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Χρονομέτρησης Αθλητών) στα πλαίσια του αγώνα «Drosopigi Race Bike Marathon (XCM) mtb Race 2017» του Σ.Ο.Χ (Σύλλογος Ορειβατών Χιονοδρόμων) Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην πόλη της Φλώρινας.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθεια εννέα (9) τετράφυλλων φοριαμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας .

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών για τα γραφεία του Ειδικού Συμβούλου και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Ε. Φλώρινας

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΔΤΕ Έδρα

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .

 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς .

 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 4° τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου «Χρήστος Μουλαδάκης» που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Κοζάνης από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017 και β)έγκριση της απευθείας ανάθεσης της συγκεκριμένης δαπάνης στον Αντώνη Πουγαρίδη.

 41. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην ημερίδα με θέμα; «Ζώα συντροφιάς, μεταδιδόμενα νοσήματα και νεώτερες αντιλήψεις στην παρασιτολογία και στην χειρουργική των μικρών ζώων», που διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2017 στην Κοζάνη.

 42. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», για την διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Πελεκάνος Κοζάνης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.

 43. Έγκριση της εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.

 44. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 €, 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017,για το έργο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 45. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4).

 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας αναλογικών ταχογράφων για τις ανάγκες των οχημάτων ΚΗΗ 5403» ΚΗΗ 5405, ΚΗΗ 5412, ΚΗΗ 5416 και ΚΗΗ 5419 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.».

 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης .

 48. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 49. Έγκριση επικαιροποίησης της αρ. 326/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για τον εορτασμό του Μακεδονικού αγώνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 35η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/09/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500.000,00 € για το έργο «Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.».

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.000,00 € για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».

 4. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς» Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε, (Έδρας)/ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού έργου : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΠΕΛΕΥ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΑΠΕΖΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμός: 24.729,54 € (με Φ.Π.Α.).

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.

 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς»-Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».

 10. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».

 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκιού».

 12. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017».

 13. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε. Γρεβενών».

 14. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή Γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Μελίτης»-Π.Ε.Φλώρινας .

 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου .

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) στεφανιού για την εκδήλωση εθνικού χαρακτήρα «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» στις 17-09-2017 Π.Ε.Γρεβενών.

 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης εθνικού χαρακτήρα «Ημέρα Μνήμης Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας» στις 17-09-2017 Π.Ε.Γρεβενών.

 18. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών .

 19. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών .

 20. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών .

 21. Έγκριση α) ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, β) δαπάνης για την αποζημίωση εννέα (9) ατόμων Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου Γρεβενών» ,δαπάνη ύψους 13.000,00 € .

 22. Έγκριση διαπίστωσης πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος στη Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Έδρας & Π.Ε Κοζάνης και της αναγκαιότητας περίληψης αντίστοιχων θέσεων στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

 23. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των δημοσίων σχέσεων του Γραφείου Περιφερειάρχη και τον γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Δ.Μ.

 24. Έγκριση απευθείας αναθέσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων. Π.Ε.Καστοριάς .

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017 .

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου και του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς .

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για το service 2 φωτοτυπικών μηχ/των της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς .

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός βιβλίου «Δημοσιονομική Διαφάνεια, Κατερίνα Σαββαίδου» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς .

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Σύμβαση εκτέλεσης Δημοσίου Έργου» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς .

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου με τίτλο «Νέος Κώδικας για Δημόσια Έργα & Μελέτες με Νομολογία κατ' άρθρο» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης θανάτωσης προβατοειδών λόγω ΜΣΕ Π.Ε.Φλώρινας.

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με ΑΠ. 52432/5270/12-05-2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε (O.T.S Α.Ε) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 33. Έγκριση ή μη της ακύρωσης της αριθ. 1335/2017 Απόφασης της Ο.Ε. με τη οποία κατακυρώθηκε στην ΑΦΟΙ Παπακοσμά Ο.Ε. η ανάθεση του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου στον επόμενο μειοδότη.

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ 2017» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Οκτωβρίου 2017 στην παραλία του Αγίου Παντελεήμονα.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων (μπλουζάκια- κύπελα - πλακέτες - πινακίδες) στα πλαίσια του 6ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2017, στη Φλώρινα.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΠΑΤΡΙΔΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ - ΤΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ TOY ΓΑΜΟΥ» της Εύξεινου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού Συλλόγου η «ΠΑΡΑΔΟΣΗ», του Συλλόγου Μοναστηριωτών & Πέριξ «Η ΕΛΠΙΣ», του Συλλόγου Θεσσαλών και φίλων Ν. Φλώρινας, του Συλλόγου Κρητών Φλώρινας «ΟΙ ΕΤΕΟΚΡΗΤΈΣ» του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ», του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «Ο MEΓAΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», του Συλλόγου Σαρακατσάνων Δυτικής Μακεδονίας και του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν.Φλώρινας το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας.

 37. Έγκρισης Δαπάνης ποσού 7.250,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την αποπληρωμή της 6μηνιαίας συνδρομής για το πρώτο εξάμηνο του 2017 των εφημερίδων και περιοδικών.

 38. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 39. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 40. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση 21 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 51. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις μνήμης 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τούρκικο κράτος και β)την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή στον Βωβό Ελευθέριο.

 52. Έγκριση δαπάνης για την ένταξη του εθίμου «Τρανός Χορός» Βλάστης στον Εθνικό κατάλογο της Αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 53. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στον Εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο, μαζί με Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης και Δήμο Κοζάνης.

 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.

 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 56. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».

 57. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

 58. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.

 59. Έγκριση δαπάνης για την εκτύπωση έντυπου υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την μαζική ενημέρωση του κοινού αναφορικά με την δράση της Συντονιστικής Επιτροπής Συνταξιούχων Νομού Κοζάνης.

 60. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 165.952,00 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Αύγουστο.

 61. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του Εργοταξίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ. στον Πεντάλοφο.

 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς .

 63. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία.

 64. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κώττα Παναγιώτη.

 65. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.916,65 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017 από τις πιστώσεις των ΚΑΠ Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας.

 66. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.000,00 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την μελέτη «Παρακολούθηση και Συνθετική Αξιολόγηση Γεωκινδύνων και Λιγνιτικών Πεδίων Δυτικής Μακεδονίας» .

 67. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.415,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017.

 68. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας 2 κλιματιστικών μηχανημάτων και συντήρησης 2 κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 69. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρονικής πλακέτας οδήγησης και ρελέδων εκκίνησης καθώς και προγραμματισμός και παραμετροποίηση αυτών εξ αποστάσεως για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κοζάνης.

 70. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτύπωσης έντυπων μπλοκ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.

 71. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 27.467,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-6 έως 31-8-2017 από τις πιστώσεις του ΕΑΠ Δυτ.Μακεδονίας.

 72. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 73. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ή μη για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης «ΑΚΡΙΤΑΣ» στα πλαίσια του ΕΥΞΕΙΝΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 34η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. 16/2017 τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 3. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ».

 4. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών, αρμοδιότητας της ΔΤΕ-Έδρας/ΠΔΜ».

 5. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Φλώρινας, αρμοδιότητας της ΔΤΕ-Έδρας/ΠΔΜ».

 6. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρα) / ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού : 6.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 7. Έγκριση διενέργειας και των όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών (35 ημέρες) και κριτήριο για την επιλογή αναδόχου την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς, προϋπολογισμού 380.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 8. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»-Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»-Π.Ε.Καστοριάς.

 10. Έγκριση δαπάνης ποσού 68.289,16 € από ΣΑΕΠ 041, για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και μετατόπιση στύλων σε αγροκτήματα αναδασμού της Π.Ε. Καστοριάς».

 11. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Διάβασης Ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου»-Π.Ε. Φλώρινας.

 12. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας».

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την θεατρική παράσταση με τίτλο: «Ζωή και κότα με χαβιτς και με κορκότα».

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριάς α) γραφείου συγκέντρωσης γραπτών πανελλαδικών εξετάσεων β) αρχείου KEΠΛH.ΙΕ-Π.Ε. Γρεβενών.

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριάς πόρτας και κλειδιών του ΚΗΙ 1017-Π.Ε. Γρεβενών.

 17. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων κυρίως τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης.

 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 9 Σεπτεμβρίου 2017 έως 8 Σεπτεμβρίου 2018.

 19. Έγκριση δαπάνης 550,00 € για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Καστοριάς σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Καστοριάς και Π.Α.Ο.Κ..

 20. Έγκριση δαπάνης 60,00 € για αλλαγή κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου γραμματείας Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση δαπάνης 1.200,00 € για συνδιοργάνωση της Π.Ε. Καστοριάς με τον Ναυτικό Όμιλο Καστοριάς σε διασυλλογικούς κωπηλατικούς αγώνες.

 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Φλώρινας.

 23. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης ενόψει Επίσημων Εορτών (Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου) της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου 2017 για επτά (7) υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού-Λιθιάς, παρακείμενου στον Ε.Ο 24»-Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 28. Έγκριση ή μη του Πρακτικού III (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017- 2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 29. Έγκριση ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των τμημάτων 1 Κοζάνη, 6 Σέρβια και 4 Κορομηλιά.

 30. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας.

 31. Έγκρισης της ανάθεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες, της παράτασης Συμβάσεων και της διαπραγμάτευσης δρομολογίων, όπως οι συνημμένοι Πίνακες μετά τη διαδικασία του Νο2 /2017 Διαγωνισμού για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017­-18.

 32. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών-Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών-Π.Ε. Κοζάνης.

 34. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο Συμπόσιο Λογοτεχνίας, με ειδικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη, που διοργανώνει το Λογοτεχνικό Περιοδικό «Παρέμβαση», το τριήμερο 29 Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου 2017.

 35. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας και των όρων διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού Π.Ε. Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018», προϋπολογισμού 139.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

 36. Έγκριση δαπάνης 500,00 € για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξη) του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς με χρήση ικριωμάτων.

 37. Ανάθεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 38. Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8506 & ΚΗΙ 8507 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 39. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 323.864,18 € για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 40. Ανάθεση για την προμήθεια ADSL γραμμής και ετήσιας συνδρομής για πρόσβαση στο διαδίκτυο για την απρόσκοπτη λειτουργία κάμερας τουριστικού ενδιαφέροντος στη Βλάστη Κοζάνης.

 41. Απευθείας ανάθεση επισκευής-συντονισμού VBI για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.

 42. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.

 43. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 44. Απευθείας ανάθεση προμήθειας στοριών παραθύρου για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.

 45. Απευθείας ανάθεση επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.

 46. Απευθείας ανάθεση βιβλιοδεσίας πρακτικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.

 47. Απευθείας ανάθεση προμήθειας τόνερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.

 48. Έγκριση ή μη των πρακτικών παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ηλεκτρονικοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 49. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 45077/2642/16-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205-294-566).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων

 3. Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

 4. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 5. Εκτελεστικό Γραμματέα

 6. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 7. -Διεύθυνση Οικονομικού Π.Δ.Μ. (Έδρα)

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

-Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (Έδρα)

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Μ.

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 33η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/08/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση Πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα», προϋπολογισμού 403.252,03 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Π.Ε. Κοζάνης.

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την: «Μελέτη βελτίωσης του οδικού τμήματος «Κοζάνη - Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης - Λάρισας (Ε.0.3)», προϋπολογισμού 473.664,71 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα) της ΠΔΜ.

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ» προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) της Δ.Τ.Ε. (έδρα) της ΠΔΜ.

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11», προϋπολογισμού 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) - Π.Ε. Καστοριάς.

 6. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» - Π.Ε. Κοζάνης.

 7. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου» - Π.Ε. Γρεβενών

 8. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Ανακατασκευή - αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» - Π.Ε. Γρεβενών.

 9. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού -Επαρχιακού Οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2017» - Π.Ε. Φλώρινας.

 10. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας- Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό - Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» - Π.Ε. Φλώρινας.

 11. Έγκριση των πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης και περιφράξεις κοινοτικής έκτασης βοσκοτόπου στην Τ.Κ. Μεσονησίου» - Π.Ε. Φλώρινας.

 12. Έγκριση μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία (ΕΜΔ) συνολικού προϋπολογισμού 254.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 13. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 14. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 - Π.Ε. Φλώρινας.

 15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού - Π.Ε. Φλώρινας.

 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για δημοσιεύσεις διακηρύξεων στον ημερήσιο Τύπο - Π.Ε. Γρεβενών.

 17. Έγκριση αποδοχής πρότασης συμβιβασμού και έγκριση δαπάνης - Π.Ε. Καστοριάς.

 18. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας - Σταυροποτάμου - Μελισσοτόπου - Βέργας» - Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 21. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τον παροδικό τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του υπ’ αριθμ. ΚΗΗ 2494 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ).

 23. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 25. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου, στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις Αγίου Δημητρίου 2018, στις 26,27 και 28 Οκτωβρίου 2017.

 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού της Π.Δ.Μ.

 27. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό Δίκτυο Καισαρειάς - Αιανής» Προϋπολογισμού 56.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 28. Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητος της, περιόδου 2017- 2018» προϋπολογισμού 189.512,18 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και έγκριση των όρων της διακήρυξης.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την καθαριότητα του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα (περιοχή Αγροκήπιο).

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την 27η συνάντηση πανελλήνια EΝDURO, από 7-10 Σεπτεμβρίου 2017.

 31. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 – Π.Ε. Φλώρινας.

 32. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας.

 33. Έγκριση προσχεδίων Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. έτους 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205-294-566).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων

 3. Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

 4. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 5. Εκτελεστικό Γραμματέα

 6. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 7. -Διεύθυνση Οικονομικού Π.Δ.Μ. (Έδρα)

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (Έδρα)

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Μ.

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 32η, Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 22/08/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης : «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 47.000,00€ (με το Φ.Π.Α)Δ.Τ.Ε.-Εδρα

 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Δρόμων στην Τ.Κ. Σκοπιάς»Προϋπολογισμού δαπάνης # 30,000.00 €

 4. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Δρόμων στην Τ.Κ. Σκοπιάς, Προϋπολογισμού δαπάνης # 30.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 5. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο γιο το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Εορδαίας»Π.Ε.Κοζάνης

 6. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Κοζάνης» Π.Ε.Κοζάνης

 7. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βοΐου» Π.Ε.Κοζάνης

 8. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη- προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ»

 9. Έγκριση ή μη του Πρακτικού III διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Τμήμα εργοταξίου Πενταλόφου)

 10. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής - Κορησού & Λιθιάς» Π.Ε.Καστοριάς

 11. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς

 12. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας» προϋπολογισμού 110.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών

 13. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΚΟΠΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2017» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 14. Έγκριση του 1ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αΰλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού» προϋπολογισμού 104.500,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Π.Ε.Γρεβενών

 15. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 16. Έγκριση ή μη του από 16-08-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως πέμπτη (Ε’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ. συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα

 18. Εγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

 19. Έγκριση της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017 - 2018, με Ειδικά Μαθητικά Δελτία από τα ΚΤΕΛ Αστικών Ν. Φλώρινας, καθώς και την διάθεση πίστωσης ποσού 105.000,00 € περίπου στον Φορέα 192, ΚΑΕ 0821.01.

 20. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 21. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 22. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 24. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 25. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης

 26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κοζάνης

 27. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κτηνιατρικού υγειονομικού φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

 28. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής για το ΜΕ 127875IX της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Μορφωτικού Συλλόγου Νέων Μεσιανής στις Γιορτές Κρασιού, στις 25 Αυγούστου 2017

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Καπνοχωρίου ο «Αγιος Γεώργιος» με τίτλο: «7η γιορτή πατάτας», στις 25 και 26 Αυγούστου 2017

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις«26α ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΙΚΑ» της Πανελλήνιας Ένωσης Κουβουκλιωτών «Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΑΔΑΤΟΣ», στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2017

 32. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Οργανισμό Αθλητισμού» - Πολιτισμού - Νεολαίας Δήμου Κοζάνης, στις εκδηλώσεις του «ΕΥΞΕΙΝΪΟΥ ΚΥΚΛΟΥ»

 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ενός (1) μαγνητοφώνου (σύστημα ηχογράφησης) για την επιλογή Διευθυντών Α/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλοκαιρινών ειδών Ατομικής Προστασίας προσωπικού Τεχνικού Εξοπλισμού ΠΕ Γρεβενών (4 υπάλληλοι)

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για το ΚΗΙ 1017 διαστάσεων 195/80/15 Π.Ε.Γρεβενών

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καλοκαιρινών ειδών Ατομικής Προστασίας προσωπικού Τεχνικού Εξοπλισμού Π Ε Γρεβενών (4 υπάλληλοι)

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2488

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2494

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) του οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6770

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τζαμιού τρακτέρ DEUTZ για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πασσάλων σήμανσης για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ενός Η/Υ για τις ανάγκες του γραφείου Νομικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση) για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πασσάλων από σιδηροσωλήνα (χιονοδείκτες) για τη σήμανση του ορεινού επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση (για ένα χρόνο) της συνδρομής των γραμμών τηλεμετρίας και των μετεωρολογικών σταθμών της Π.Ε. Καστοριάς

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου με την Π.Ε. Καστοριάς

 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου με την Π.Ε. Καστοριάς

 52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς

 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 2 καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής - Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Καστοριάς

 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) για οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 56. Έγκριση ή μη της ακύρωσης της αριθ. 1335/2017 Απόφασης της Ο.Ε. με τη οποία κατακυρώθηκε στην ΑΦΟΙ Παπακοσμά Ο.Ε. η ανάθεση του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας» και έγκριση της απευθείας ανάθεσης του εν λόγω έργου στον επόμενο μειοδότη

 57. Έγκριση δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους του Γραφείου Αντιπεριφερείαρχη ΠΕ Κοζάνης

 58. Έγκριση ανάθεσης εργασιών μυοκτονίας και απεντόμωσης στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 59. Έγκριση α) διενέργειας δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου ΠΕ Γρεβενών και β) των όρων της διακήρυξης»

 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 62. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Δ.Τ.Ε.-ΕΔΡΑ

 63. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 64. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 65. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 66. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 67. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 68. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 69. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του αγώνα « DrosopigiRace Bike Marathon (XCM) mtb Race 2017» του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην πόλη της Φλώρινας

 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε, Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου Διαιτησίας Πετοσφαίρισης, του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Μακεδονίας, στις 30/9/2017 & 01/10/2017 στη Φλώρινα

 71. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης florina Bike Challenge της Α.Μ.Κ.Ε. «All Cycling», στις 10/9/2017 στη Φλώρινα

 72. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017 στην Ιτιά

 73. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό της Γεννήσεως της Θεοτόκου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2017

 74. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση «Συνάντηση Γραφείων Πρακτικής Άσκησης όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22/09/2017 στη Φλώρινα

 75. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων « Φεστιβάλ Βεγορίτιδας 2017»του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα στις 1 Οκτωβρίου 2017 στην Παραλία του Αγ. Παντελεήμονα

 76. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Συνεδρίου με θέμα: « Η Δυτική Μακεδονία τη δεκαετία 1940-50» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 13 και 14 Οκτώβρη 2017, στη Φλώρινα

 77. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 «Η ΚΡΑΥΓΗ ΙΙ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις 24 Αυγούστου έως 1 Οκτωβρίου 2017

 78. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (ETTU CUP) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα

 79. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 6ου αγώνα Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro και 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος , του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2017 στην Φλώρινα

 80. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 81. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 50.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας

 82. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Παπαγιάννη»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 50.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας

 83. Έγκριση ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς ενός μαθητή με ταξί (μετάβαση επιστροφή) από την οικία του στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καστοριάς το σχολικό έτος 2017-2018

 84. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στο επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς-Αιανής»

 85. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 - 2018 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 86. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 87. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 88. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 89. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε.Γρεβενών

 90. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας 15/2017

 91. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά 1.500 (χιλίων πεντακοσίων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2017-2018»

 92. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ», προϋπολογισμού δαπάνης #30.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 93. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ» Π.Ε.Φλώρινας

 94. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #40.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 95. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ» Π.Ε.Φλώρινας

 96. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #60.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 97. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΙΤΑΡΙΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας

 98. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 8.000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 656.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) »

 99. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης φιλοξενίας και επισήμου γεύματος στα πλαίσια των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Αχίλλειο (Πρέσπες) από τις 24 έως τις 28 Αυγούστου 2017, με τίτλο «ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2017»

 100. Έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτυού της Π.Ε. Γρεβενών 2017» προϋπολογισμού 100.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)

 101. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 102. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά) του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας¨, με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4)

 103. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 104. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017» Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 105. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

31η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-8-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 01/08/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας
 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
 4. Συγκρότηση επιτροπή διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Σήμανση Οδικού Δικτύου 2017» Προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπ. ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Τεχνικών Έργων 2017» Προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπ. ΦΠΑ Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση του 1ου πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017» Προϋπολογισμού 190.000,00 € συμπ. ΦΠΑ από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 Οδικό Δίκτυο κ.ε. 2014ΕΠ54100002
 8. Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017» προϋπολογισμού 248.000,00€ συμπ. ΦΠΑ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 Οδικό Δίκτυο
 9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 10. Έγκριση δαπάνης και έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 – 2018 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 495.969,00 € (συμπ. Του Φ.Π.Α.).
 11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων
 12. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των α) Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, β) Κτηνιατρικού γραφείου Σιάτιστας και γ) Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης
 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης Εκτυπώσεων και Φωτογραφικών Εκτυπώσεων          (K-FIX), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της δράσης «Θερινό Εικαστικό Εργαστήριο» του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Με αφορμή το παρελθόν», που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Ιούνιο – Ιούλιο και θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2017
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των δαπανών της εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου «14η Πανελλήνια Γιορτή Μανιταριού»
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των προμήθειας ανταλλακτικών για το ΚΗΙ 1015       (2 αμορτισέρ  μπροστινά – 2 αμορτισέρ πισινά και 1 χερούλι)
 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης της εκδήλωσης Ιερά Μονή Τουρνικίου για το «ΑΝΤΑΜΜΩΜΑ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ»
 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου οχήματος (ΚΤΕΟ) για το ΚΗΥ 3737
 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης της μουσικής συναυλίας στο Δημοτικό Στάδιο Δεσκάτης με το Δημήτρη Μπάση, για την εκδήλωση «ΑΝΤΑΜΜΩΜΑ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ»
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας και εγκατάστασης δοχείου διαστολής ζεστού νερού κεντρικής θέρμανσης 24lt για το ΚΤΕΟ Γρεβενών
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Π.Ε. Γρεβενών
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών:  «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση προγράμματος Η/Υ ΚΤΕΟ – Πρόγραμμα Διαχείρισης Επικοινωνιών και Ελέγχου»
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών:  «Συντήρηση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ και διακρίβωση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής  ελέγχου ΚΤΕΟ»
 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης φιλοξενίας Εθνικής ομάδας Βόλλεϋ Γυναικών (παράθεση γεύματος 25 ατόμων)
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών (4ετής καταχώρηση ονόματος κυριότητας domain name www.grevena.gov.gr»
 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Νεολαίας Κορεστείων με την Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Λαογραφικού Συλλόγου Λ.Υ.Β. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού – Εξωραϊστικού Λαογραφικού Συλλόγου Λ.Υ.Β. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών πυρόσβεσης για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Εργατιών Κατοικιών Καστοριάς «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» με την Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού «Η Ροδάνη» με την Π.Ε. Καστοριάς
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού «Η Ροδάνη» με την Π.Ε. Καστοριάς
 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή των ανελκυστήρων του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικω΄ν, για την επισκευή του φορτωτή με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 41192, του αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς
 35. Τυπική έγκριση και επαναδέσμευση αναλήψεων δαπανών, έτους 2016»
 36. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των ομβρίων υδάτων του Επαρχιακού δρόμου “Διασταύρωση Ε.Θ.Ο.-Κοζάνη – Λάρισα προς Αυλές – Ρύμνιο – Αιανή” στο ύψος του Οικισμού Αυλών»
 37. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 45079/2643/16-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 38. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών
 39. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 40. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 42. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016 – 2017
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας Κτηνιατρικού Υλικού για το τμήμα Κτηνιατρικής Γρεβενών & Κτηνιατρικού γραφείου Δεσκάτης
 44. Έγκριση δαπάνης για δημόσιες σχέσεις
 45. Έγκριση δαπάνης για τις παραθαλάσσιες κατασκηνώσεις της Στέγης Παιδιού Κοζάνης «Ο Άγιος Στυλιανός»
 46. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης και του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδίτη στις  πολιτιστικές εκδηλώσεις «Ροδίτης 2017»
 47. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών
 48. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών
 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 55. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου «ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ»
 56. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας που θα πραγματοποιηθούν στον Άγιο Αχίλλειο (Πρέσπες) και στην Π.ε. Φλώρινας από 24 έως 28 Αυγούστου 2017
 57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Πατρίδων Γεύσεις 2017- Τα εδέσματα και τα έθιμα του Γάμου>> της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού Συλλόγου η <<Παράδοση>>, του Συλλόγου Μοναστηριωτών & πέριξ  <<Η ΕΛΠΙΣ>>, του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, του Συλλόγου Κρητών Φλώρινας <<οι Ετεοκρήτες>>, του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας << Ο Άγιος Μηνάς>>, του Πολιτιστικού  & λαογραφικού Συλλόγου Πολυπλατάνου ο <<Μέγας Αλέξανδρος>>, του Συλλόγου Σαρακατσάνων Δυτικής Μακεδονίας και του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Φλώρινας, το πρώτο 15ημερο του Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα <Θεόδωρος Αγγελόπουλος> του πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας.
 58. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2017>>  του  Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού  Συλλόγου  Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 1και 2 Σεπτεμβρίου 2017 στο πάρκο της Λεβαίας.
 59. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων <<Η ΕΛΠΙΣ>> στις  8 Σεπτεμβρίου 2017 στον Συνοικισμό Νεοφωτίστων.
 60. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 61. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 62. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 63. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 64. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 65. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 66. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια (9) εννέα φοριαμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας
 67. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 70.000,00 € – 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(ΣΑΜΠ 041) μηνός Ιουλίου 2017,για το έργο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΔΑΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ»
 68. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 69. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς»
 70. Τυπική επανέγκριση δαπανών της Π.Ε. Φλώρινας
 71. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της δράσης για τη βυζαντινή τέχνη και την προώθηση του Θρησκευτικού Τουρισμού
 72. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής
 73. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:  «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βασιλειάδας»
 74. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου:  «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βασιλειάδας»
 75. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:  «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς»
 76. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου Γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου» προϋπολογισμού 170.000,00€ (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 77. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην καρδιολογική κλινική Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 78. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της διενέργειας δειγματοληψιών από τη λίμνη της Καστοριάς
 79. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 80. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτα «Ο ΟΡΦΕΑΣ» προς τιμή των αποδήμων, που θα διεξαχθούν στις 4 Αυγούστου 2017, στον Ακρίτα
 81. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο «Προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς (2013ΕΠ0058005)»
 82. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 83. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14/2014
 84. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της οικονομικής επιτροπής
 85. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 86. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου τα Πλατάνια στις 22 και 23 Αυγούστου 2017
 87. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και καθαρισμού Laser unit φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.
 88. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις ανάγκες μνήμης «ΙΩΝΕΙΑ 2017» του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας η «Μικρά Ασία»
 89. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτου στις 17, 18 και 19 Αυγούστου 2017
 90. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Εκδήλωση του Αθλητικού Συλλόγου «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ» στις 14 Αυγούστου 2017
 91. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για το Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, του Αθλητικού Συλλόγου Ακρίτες Κοζάνης από 15-17 Σεπτεμβρίου
 92. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαλάτειας στις 22 και 23 Αυγούστου 2017
 93. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Μορφωτικό σύλλογο νέων Μεσιανής στις γιορτές κρασιού
 94. Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών πρόσβασης στη βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας DOCMAN.GR για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.
 95. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 30η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 25/07/2017 και ώρα 09:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης στο διαγωνισμό της 13'ις Ιουνίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ 541«Κοπή-Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2017, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΑΤΕ (Έδρας) /ΙΙΑΜ» Προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α)

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ. έτους 2017»

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας-Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»

 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 18.650,41 € (με Φ.Π.Α.)

 6. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"Συντήρηση - Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής - Φλώρινας" Π.Ε.Φλώρινας

 7. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα - Βίτσι" Π.Ε.Φλώρινας

 8. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Προστασία συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε.Γρεβενών»προϋπολογισμού 442.200,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α

 9. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας - Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου αΰλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς

 10. Έγκριση της διάθεσης δαπάνης ποσού 72.058,42 ευρώ που αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών» της ΠΕ Κοζάνης

 11. Έγκριση δαπάνης ποσού 19.074,99 ευρώ που αφορά αποπληρωμή έργων ενταγμένων στο Ε.Α.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως φαίνεται στον πίνακα από τους τόκους του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης

 12. Έγκριση ορισμός δικηγόρου για νομική εκπροσώπηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής συμβολαίων, για την εξαγορά τριών αγροτεμαχίων προκειμένου να κατασκευαστούν τα απαιτούμενα έργα για την διευθέτηση της κοίτης της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου «Θολόλακκα» Βελβεντού

 13. Έγκριση ανάθεσης εργασιών ετήσιας συντήρησης και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στην Πτολεμαΐδα» Π.Ε.Κοζάνης

 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας»

 15. Έγκριση ορισμού ως υπολόγου - διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων για: α) την αντιμετώπιση δαπανών τελών κυκλοφορίας έτους 2016 του ΚΗΗ 6Β96 αυτοκινήτου της Π.Ε.Φλώρινας β)την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και γ)την έγκριση δαπάνης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. για την παραπάνω αιτία με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31° Δεκεμβρίου 2017

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των δαπανών της εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2017» στα Γρεβενά από 28-7-2017 έως 30-07-2017

 17. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ραδιοφωνικής διαφήμισης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Ποριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας θεάματος για θεατρική παράσταση στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του φιλοπροοδευτικού συλλόγου Απανταχού Επταχωριτών με την Π.Ε. Καστοριάς

 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΙ4404

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προβολής (αφίσες,φυλλάδια, κλπ.), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των τελικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών Beach Handball του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΣ», το χρονικό διάστημα 29 και 30/07/2017, στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδος - Α. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χαρτικών-εκτυπώσεων στα πλαίσια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του « A.M.Ε.Ε. Συλλόγου Βεύης Μακεδονικός Βεύης» προς τιμήν των αποδήμων στις 28 & 29 Ιουλίου στο Τ.Δ.Βεύης Π.Ε.Φλώρινας

 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 27. Έγκριση δαπάνης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτου στις 17,18 και 19 Αυγούστου 2017»

 28. Έγκριση δαπάνης ποσού για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τουρνουά Ακαδημιών ποδοσφαίρου, που διοργανώνει ο Α.Σ. Ακρίτες Κοζάνης από 15 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017

 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 30. Έγκριση αποδοχής ποσού 5,691,45 €,για την κάλυψη πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λ.π.», για την αρωγή του πληθυσμού κατόπιν καταστροφικών πλημμυρών

 31. Έγκριση αποδοχής ποσού 6.390,40 €,για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Συμβουλευτικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου «Τα Κορέστεια» με την Π.Ε. Καστοριάς

 33. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της μικροφωνικής εγκατάστασης, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης 7ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννηση» Αμμοχωρίου, στις 29 Ιουλίου 2017, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου - Μεσονησίου»Π.Ε.Φλώρινας

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του αθλητικού , Πολιτιστικού, Εξωραϊστικού συλλόγου ΟΜΟΝΟΙΑ Βογατσικού με την Π.Ε. Καστοριάς

 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών στυλών για την βράβευση αριστούχων μαθητών Λυκείων Π.Ε. Καστοριάς

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ραδιοφωνικής διαφήμισης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του επιμορφωτικού Συλλόγου Ζουζουλιωτών με την Π.Ε. Καστοριάς

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο Πόντος» με την Π.Ε. Καστοριάς

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του επιμορφωτικού Συλλόγου Ζουζουλιωτών με την Π.Ε. Καστοριάς

 40. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης

 41. Έγκριση δαπάνης ποσού για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος «Πρόοδος Κομνηνών» στις 14 Αυγούστου 2017

 42. Εγκριση δαπάνης 12.896,00 € και την διάθεση ισόποσης πίστωσης για την Προμήθεια υλικών αποκατάστασης του δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο καθώς και την απευθείας ανάθεση της συγκεκριμένης προμήθειας στην ΑΝΔΡΟΣΘΕΝΗΣ Α.Τ.Ε..Π.Ε.Κοζάνης

 43. Έγκριση δαπάνης 45.498,82 € και την διάθεση ισόποσης πίστωσης για τον Καθαρισμό ρέματος λόγω θεομηνίας στην Τ.Κ. Πενταβρύσου Εορδαίας καθώς και την έγκριση της απευθείας ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου στον Κακαράντζα Ιωάννη του Αχιλλέα Π.Ε.Κοζάνης

 44. Έγκριση ή μη της ένστασης κατά της 921/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί επιβολής ποινικής ρήτρας 4.413,07 ευρώ στον ανάδοχο μεταφορέα μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης

 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 48. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αποκατάσταση βλαβών του έργου "Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό-Καταφύγι»

 49. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για την χειμ. περίοδο 2017-2018 Π.Ε. Φλώρινας»

 50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Πρεσπών 2017»

 51. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018»

 52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου Αμυνταίου 2017»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 


ΘΕΜΑ: 29η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 18/07/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 500.000,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(ΣΑΕΠ 541) μηνός Ιουλίου 2017,για το έργο: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ041000000)

 3. Έγκριση αποδοχής ποσού με θέμα 1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100003 και τίτλο ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ- ΚΑΕ 9479.04.00007 Π.Ε.Καστοριάς

 4. Έγκριση αποδοχής ποσού με θέμα 1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100000 και τίτλο -ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΥΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΚΑΕ 9479.04.00006

 5. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επαναπροκήρυξης του «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαίδας για το έτος 2017»

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου »,Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :«Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Αμυνταίου» Προϋπολογισμού δαπάνης # 450,000,00 € Π.Ε.Φλώρινας

 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Τσιμεντόστρωση Δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων», Προϋπολογισμού δαπάνης # 15.000.00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 9. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :« Τσιμεντόστρωση Δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων», Προϋπολογισμού δαπάνης # 15.000.00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 10. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών" Π.Ε.Φλώρινας

 11. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε.Φλώρινας

 12. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: « Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς

 13. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: « Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός ρεμάτων Βογατσικού και Πτεριάς»Π.Ε.Καστοριάς

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά το έργο: «Καθαρισμός Ρεμάτων από φερτά υλικά για την Προστασία Ιδιοκτησιών στην περιοχή Κτηνιατρικής - Μανιάκων - Ποριάς» Π.Ε.Καστοριάς

 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά το έργο: «Καθαρισμός Κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή του Καλοχωρίου - Μεσοποταμίας» Π.Ε.Καστοριάς

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας ρέματος Γέρμα» Π.Ε.Καστοριάς

 18. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 19. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την Διακήρυξη του Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Γρεβενών, περιόδου 2017-2018»

 20. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ περιόδου 2016-2017»Π.Ε.Γρεβενών

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε.Κοζάνης

 23. Έγκριση δαπανών Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Γρεβενών λόγω έκτακτης ανάγκης (εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς)

 24. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε.Κοζάνης

 25. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μίσθωσης πλωτού μέσου για λήψη δειγμάτων από τη λίμνη της Καστοριάς

 26. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου και φιλοξενίας στο πλαίσιο της πραγματοποίησης ημερίδας από την Π.Ε. Καστοριάς

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Εναλλακτικών Δράσεων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του εξωραϊστικού και μορφωτικού συλλόγου Μανιάκων με την Π.Ε. Καστοριάς

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου σε υποτρόφους του ΥΠΠΟ στην Καστοριά

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Ποριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών διήμερης μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου Νεστορίου «ΝΕΣΤΩΡ» με την Π.Ε. Καστοριάς

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 8 τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς

 34. Έγκριση ή μη της τροποποίησης της αριθ. 102/26­1-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά την Επιτροπή Κρατικών Προμηθειών για το έτος 2017 Π.Ε. Φλώρινας

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ανάθεσης της εκτύπωσης φυλλαδίων-προσ κλήσεων, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των αποδήμων, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου Π.Ε. Φλώρινας

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής εγκατάστασης, στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ποντιακό και Πολιτιστικό συναπάντεμα 2017», του Συλλόγου Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» Κολχικής Π.Ε. Φλώρινας

 37. Έγκριση τριών νέων συνδέσεων μεταφοράς δεδομένων κινητής τηλεφωνίας Π.Ε. Φλώρινας

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 42. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 43. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 44. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 45. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 46. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 48. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 50. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τριήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλογος Ρυμνίου από 18 έως 20 Αυγούστου 2017

 51. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΔΕΣΚΑΤΙΩΤΩΝ»Π.Ε.Γρεβενών

 52. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης «14η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ» Π.Ε.Γρεβενών

 53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 21 Αυγούστου 2017, στο Λέχοβο

 54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της ΙΙ.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Φασολάδας» του Πολιτιστικού Συλλόγου Βαρικού στις 14 Αυγούστου 2017, στο Βαρικό

 55. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτα « Ο ΟΡΦΕΑΣ» προς τιμή των αποδήμων, στις 04 Αυγούστου 2017 στον Ακρίτα

 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου

 57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του Πολιτιστικού Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κέλλης «ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΕΛΛΗΣ» στις 14 Αυγούστου 2017 στην Κέλλη

 58. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Φυσιολατρικού Λαογραφικού Ορειβατικού Συλλόγου «ΑΡΗΣ ΑΤΡΑΠΟΥ» στις 5 & 6 Αυγούστου 2017 στον Ατραπό

 59. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) «Απόλλων Αμμοχωρίου), στις 17,18,19 & 20 Αυγούστου 2017

 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας

 63. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας

 64. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας,Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ.Γιαννακίδης

 65. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.

 66. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου, Μοναχιτίου, Λάβδας και Κηπουρείου» προϋπολογισμού 110.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.ΠΊ.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ041 (2012ΕΠΟ41ΟΟΟ1)

 67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου που αφορά τη συντήρηση των κόμβων ηλεκτροφωτισμού του δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς

 68. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 69. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας Εθνικής Ομάδας Γυναικών Βόλεϊ

 70. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία

 71. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 13/2017

 72. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες «Συντήρησης των Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

 73. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κοζάνης «ΠΛΑΤΑΝΙΑ» από 22 και 23 Αυγούστου 2017

 74. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 19 και 20 Ιουλίου 2017

 75. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Επαρχίας Βοίου και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 21 Ιουλίου 2017

 76. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην 15η λαμπαδηδρομία 2017 την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Αιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα ζωής» και θα λάβει χώρα από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017

 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης το ποσό των 13.725,00 (κύρια εισφορά 6.782,47, πρόσθετα τέλη 6.758,10, τόκοι 186,09), το οποίο αφορά ασφαλιστικές οφειλές παρελθόντων ετών 1997 και 2006 για το έργο «επισκευή κτιρίου 2όυ ορόφου Καλλιθέα-Πρεσπών 1997- 2005»Π.Ε.Φλώρινας

 78. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 79. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.216.173,00 €- ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Αυγούστου 2017 του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και Έδρας της Π.Δ.Μ.

 80. Έγκριση «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιαθετών και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017»

 81. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης»

 82. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 1.009.882,90 € του προγράμματος ΚΑΠ - για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 83. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 84. Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

 85. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτόστρωση Οδού στην Περιοχή Γιάτσοβο" Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 15.000.00 € #

 86. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Ασφραλτόστρωση Οδού στην Περιοχή Γιάτσοβο"Προϋπολογισμού δαπάνης # 15,000.00 €

 87. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης μεγαφωνικής εγκατάστασης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Φλώρινας για την πραγματοποίηση Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου εργαζομένων ΔΕΗ προς τιμήν του πολιούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα στις 27/7/2017»

 88. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 150/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας

 89. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 90. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

27η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (11-7-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 11/07/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το διαγωνισμό της 9ης Μαΐου 2017 του έργου 2014ΕΠ54100000 και 2007ΕΠ20500137 «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ στη ΖΕΠ Κοζάνης»Προϋπολογισμού: 320.000,00 € (με Φ.Π.Α)
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης»
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων- παρελκομένων»
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Εκπόνηση σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) για την ένταξη των δήμων της Δυτικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων»
 6. Έγκριση δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΒΥΘΟΥ- ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΗΝ Χ.Θ. +2.000» Προϋπολογισμός: 281.500,00 € (με Φ.Π.Α.)Π.Ε.Κοζάνης
 7. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ ΚΡΑΝΙΔΙΑ»Π.Ε.Κοζάνης
 8. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής – Κορησού και Λιθιάς»Π.Ε.Καστοριάς
 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθορισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής-Κορησού και Λιθιάς» Π.Ε.Καστοριάς
 10. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός και Συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 11. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: « Καθαρισμός και Συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 25.000,00 €, Π.Ε.Φλώρινας
 13. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 14. Ακύρωση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000.00 €Π.Ε.Φλώρινας
 15. Έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 15.000.00 €Π.Ε.Φλώρινας
 16. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ»Π.Ε.Φλώρινας
 17. Ακύρωση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 19. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 20. Ακύρωση έκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 15.000.00 € Π.Ε.Φλώρινας
 22. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 23. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό Κατάστημα Λάγκας»Π.Ε.Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπάνης-παροχής υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού Λιθιάς, παρακείμενου στον Ε.Ο 24»Π.Ε.Καστοριάς
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Υδρούσας»Π.Ε.Φλώρινας
 26. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας ταυ έργου «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτυού της Π.Ε. Γρεβενών 2017» προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών, της ΣΑΕΠ 541 ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2014ΕΠ54100002)
 27. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης
 28. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Π.Ε.Κοζάνης
 29. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 30. Έγκριση Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου
 31. Έγκριση Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου
 32. Έγκριση Δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου
 33. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 172361/7856/14-12-2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (φωτογραφήσεις, βιντεολήψεις στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής της Π.Ε. Κοζάνης)
 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας με  σκοπό τη στήριξη δομών για τη λειτουργία των μαθημάτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαίδας Π.Ε.Κοζάνης
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την πληρωμή εργασιών που απαιτούνται για τη σύνδεση ανεξάρτητης τηλεφωνικής γραμμής για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση θυροτηλεόρασης και ηλεκτρικής κλειδαριάς στην είσοδο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού συλλόγου ΣΜΙΞΗ Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς
 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού συλλόγου «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ» Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς
 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.
 42. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 43. Έγκριση παραλαβής εργασιών  παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 44. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 45. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς
 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών
 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 51. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 53. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 54. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας
 56. Έγκριση δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις με τίτλο «ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ», που διοργανώνει η Τ.Κ. Λιβαδερού σε συνεργασία με του Πολιτιστικούς Συλλόγους
 57. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ RIVER SPIRIT»Π.Ε.Γρεβενών
 58. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 7ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού  Συλλόγου «Αναγέννηση» Αμμοχωρίου στις 29 Ιουλίου 2017, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου-Μεσονησίου
 59. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας, στις 15 Αυγούστου 2017 στο Μεσοχώρι
 60. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Σ. Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» προς τιμή των αποδήμων, στις 19&20 Αυγούστου 2017 στους Λόφους Π.Ε.Φλώρινας
 61. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των τελικών του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών Beach Hanball του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΣ), το χρονικό διάστημα 29 &30/7/2017 στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας-Α. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου
 62. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 63. Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 64. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ελλείψεων για την βελτίωση της λειτουργίας και ασφαλείας των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 65. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 66. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης
 67. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβή υπηρεσιών αποκατάστασης βλάβης ρυθμιστή κυκλοφορίας Δισπηλιού Καστοριάς
 68. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2016
 69. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών απεγκατάσταση ς 27 συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS)
 70. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης
 71. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της μουσικής υποστήριξης και της εκτύπωσης αφισών στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανω Καλλίνικης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Π.Ε.Φλώρινας
 72. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αλώνων «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ»Π.Ε.Φλώρινας
 73. Έγκριση δαπάνης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Βαθύλακκο Κοζάνης στις 28 και 29 Ιουλίου
 74. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία ,στις 19 και 20 Ιουλίου 2017 στη Μελίτη
 75. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς
 76. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 28.494,51 € (με Φ.Π.Α.)
 77. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»Προϋπολογισμός: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 78. Έγκριση διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών)
 79. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2017»
 80. Έγκριση δαπάνης για τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Πρότυπου Πολιτιστικού Συλλόγου ΖΕΠ Κοζάνης, στις 28 και 29 Ιουλίου»
 81. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 82. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιδίων και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 20 Ιουλίου 2017
 83. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης
 84. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών
 85. Έγκριση διαγωνισμού και όρων της διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18
 86. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 26η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 04/07/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αγορά υλικών σήμανσης για της ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

 3. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού της 15ης Ιουνίου 2017, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα της Ε.Ο. 15 από τη γέφυρα του ποταμού Βενέτικου ως το Τ.Δ. Ελευθεροχωρίου»,προϋπολογισμού: 950.00,00 € (με Φ.Π.Α)

 4. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε.Καστοριάς

 5. Έγκριση του πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας»Π.Ε.Φλώρινας

 6. Ανάκληση της υπ. αριθμ. 475/2015 (ΑΔΑ:7ΩΑΛ7ΛΨ-Σ65) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ περί έγκρισης τοποθέτησης διαφημιστικής πινακίδας πρατηρίου καυσίμων εντός απαλλοτριωμένης ζώνης

 7. Έγκριση δαπάνης-παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας- Σταυροποτάμου - Μελισσοτόπου - Βέργας»Π.Ε.Καστοριάς

 8. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

 9. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 10. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και Φ.Π.A (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16

 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για την εργασία επισκευής για τις ανάγκες του μηχανήματος έργου ΜΕ 127875 IX της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 12. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κλειδαριών για τη συντήρηση ερμαρίων βιβλιοθηκών της Αίθουσας Συσκέψεων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας (4) ελαστικών για το ΜΕ 90769 φορτωτή Π.Ε.Γρεβενών

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συντήρησης πρασίνου Διοικητηρίου Γρεβενών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για την μεταφορά και θανάτωση/καταστροφή ζώων ΠΕ Γρεβενών

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εντύπων του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε.Γρεβενών

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών και εργασία που απαιτείται για τη σύνδεση εκτυπωτικού μηχ/τος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού με το δίκτυο δεδομένων του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ενός καλωδίου UTP για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς

 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια σαρωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς

 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ηλεκτρικής οθόνης προβολής για τις ανάγκες της αίθουσας συνεδριάσεων της Π.Ε. Καστοριάς

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψηφιακού μετρητή λίτρων πετρελαίου, για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσία κλπ.) εντύπων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης για την πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Τουρνουά Beach Handball του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑ ΠΑΣ»Π.Ε.Φλώρινας

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού & πιστοποίησης δικτύου στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Π.Ε.Φλώρινας

 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Π.Δ.Μ.

 27. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης

 28. Έγκριση τροποποίησης Νέων Δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 29. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε.Φλώρινας

 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 38. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 19 και 20 Ιουλίου 2017

 39. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην 15η Λαμπαδηδρομία 2017 την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος αιμοδοτών Κοζάνης «ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ» και θα λάβει χώρα από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017

 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Επαρχίας Βοίου και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 21 Ιουλίου 2017

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης «Θερινού Εικαστικού Εργαστηρίου» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, «Με αφορμή το παρελθόν», που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα Ιούνιο-Ιούλιο 2017 και θα ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Ε.Ε. Συλλόγου Βεύης «Μακεδονικός Βεύης» προς τιμήν των αποδήμων στις 28 &29 Ιουλίου 2017 στο Τ. Δ. Βεύης

 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2017» του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ» στις 22/07/2017 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής

 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας

 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Δασκαλόπουλου Αντώνιου

 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ.Κων/νου Γέρου

 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 49. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας - Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού αναδόχου του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση»Π.Ε.Καστοριάς

 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για την εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων ΚΗΙ 8534 και ΚΗΙ 8679 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εδρα) έτους 2017

 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για την εργασία επισκευής για τις ανάγκες των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017

 52. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 53. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ups για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέων της Π.Δ.Μ

 54. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καρτών δικτύου, πολύμπριζου, τροφοδοτικών και switches για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέων της ΠΔΜ

 55. Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης

 56. Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά νοσοκομειακών κλινών, στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο

 57. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 58. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 59. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικαστικού επιμελητή

 60. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12/2017

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 25η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 27/06/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017»

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή στις αυλόπορτες του κτιρίου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης»

 4. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοϊου» Π.Ε. Κοζάνης

 5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στo Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς

 6. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στo Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς

 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #30.000,00 € Π.Ε.Φλώρινας

 8. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ» Π.Ε.Φλώρινας

 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #35.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας

 10. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

 11. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016"

 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

 13. Έγκριση αποστολή πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :"ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ"

 14. Έγκριση πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ στην ΤΚ ΛΕΒΑΙΑΣ"Π.Ε.Φλώρινας

 15. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :"ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ" Π.Ε.Φλώρινας

 16. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία: «Αποτύπωση, σχεδιασμός και υλοποίηση κατακρήμνισης του επικίνδυνου βραχώδους όγκου στην Ε.Ο Νεστορίου – Πεύκου (7ο χλμ από το Νεστόριο), με χρήση εκρηκτικών υλών»,προϋπολογισμού 59.600,00 € Π.Ε.Καστοριάς

 17. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία: «Καθαρισμός Επ. Δικτύου από προϊόντα κατολισθήσεων», προϋπολογισμού 24.800,00 € Π.Ε.Καστοριάς

 18. Προέγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο:«ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΠΑΤΩΜΑΤΑ” Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ)»

 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π. Ε Κοζάνης

 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Κοζάνης

 22. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης ποσού 5.016,00€ στον Αλέξανδρο Κρυστάμτση του Ιορδάνη πρώην υπαλλήλου της Π.Ε.Φλώρινας, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 993/79 & 1188/81 σε συνδυασμό με το Ν.3320/2005 λόγω συνταξιοδότησης γήρατος

 24. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση-Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαίδας»

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του εκπολιτιστικού – εξωραϊστικού συλλόγου Κρανοχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή του κινητήρα του τράκτορα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίες αμμοβολής, συντήρησης και βαφής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρολογικές εργασίες (προμήθεια και τοποθέτηση μετασχηματιστών για λάμπες) στο χώρο της βιβλιοθήκης της Π.Ε. Καστοριάς

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοσης κάρτας καυσαερίων για οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μιας Ελληνικής σημαίας και μιας σημαίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών για την επισκευή – συντήρηση του διαγραμμιστικού μηχανήματος έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για ξυλουργικές εργασίες που απαιτούνται για επισκευές θυρών στην Π.Ε. Καστοριάς

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξης) του δικτύου αποχέτευσης στο κτήριο της Π.Ε. Καστοριάς

 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 3 καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση πιστοποιητικών ελέγχου ταχογράφων για υπηρεσιακά οχήματα του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή παρελκόμενου στο μηχάνημα έργου με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118400, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου & των μπεκ του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 41. Έγκριση απόφασης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας περιστροφής για τον ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών συνεργείου για τις ανάγκες επισκευής & συντήρησης των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Καστοριάς

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψηφιακού μετρητή λίτρων πετρελαίου, για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων της Π.Ε. Καστοριάς

 45. Έγκριση της δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων της Π.Ε.Κοζάνης

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του κινητήρα του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 47. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως τρίτη (Γ) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανώντης Π.Δ.Μ. συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα

 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια στρόφαλου μηχανής, για την επισκευή του κινητήρα του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405., του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118408, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του φορτωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 41192, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής της αντλίας πετρελαίου & των μπεκ του ισοπεδωτή με αριθμ. κυκλοφ. ΜΕ 118405, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 52. Έγκριση της επιτροπής παραλαβής των εργασιών «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ.,Καθαρισμός Τεχνικών και Λοιπών Στοιχείων Απορροής Υδάτων –έργα Ορεινής και Πεδινής Υδρονομίας - Έργα Αντιμετώπισης Χειμαρολόβας»Π.Ε.Καστοριάς

 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των δαπανών της εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro» στα Γρεβενά από 30-06-2017 έως 02-07-2017

 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του χορτοκοπτικού εξαρτήματος, του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς

 55. Έγκριση αντικατάστασης μέλους της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών καθώς και της επιτροπής παραλαβής όσο αφορά το έτος 2017

 56. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 57. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π Ε. Κοζάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Ομιλος Σερβίων «Τα Κάστρα» και πιο συγκεκριμένα στις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα 3, 6 και 7 Ιουλίου 2017

 58. Έγκριση της παραλαβής της «προμήθειας και εγκατάστασης της ομβροδεξαμενής στον βοσκότοπο ΄΄Σφήκα΄΄»Π.Ε.Φλώρινας

 59. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 60. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 61. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 62. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 63. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 64. Έγκριση ανάκλασης της αριθμ. 69/2017 (ΑΔΑ: 71Β37ΛΨ-ΨΥΤ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ και έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1 000.000,00 ει/ρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α. (Ν 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα άρθρο 221 παρ.8 α (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2017

 65. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ» στις 15 Ιουλίου 2017 στα Άλωνα

 66. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Παπαγιάννη προς τιμή των αποδήμων, στις 14 Ιουλίου 2017 στο Τοπικό Διαμέρισμα Παπαγιάννη

 67. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου <<ΘΗΣΕΑΣ>> Πολυποτάμου, προς τιμήν των αποδήμων, στις 9 Ιουλίου 2017 στον Πολυπόταμο

 68. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Βεύης <<Μακεδονικός Βεύης>> προς τιμήν των αποδήμων στις 28 &29 Ιουλίου 2017 στο Τ.Δ. Βεύης

 69. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης <<ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ>>, στις 19 και 20 Ιουλίου 2017 στην Άνω Καλλινίκη

 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου, προς τιμήν των αποδήμων στις 23 Ιουλίου 2017 στο Νεοχωράκι.

 71. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου

 72. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη κ.Σημανδράκου Ευάγγελου Π.Ε.Γρεβενών

 73. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς

 74. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού εξωραϊστικού συλλόγου «Το Απόζαρι» με την Π.Ε. Καστοριάς

 75. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών μουσικής στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού Συλλόγου γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς

 76. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Ευξείνου Λέσχης Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς

 77. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς

 78. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή μηχανήματος φορτηγάκι NISSAN 5409

 79. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-5-2017

 80. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ. Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-5-2017

 81. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ. Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσιο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-1 έως 31-05-2017

 82. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου

 83. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 11/2017

 84. Έγκριση της δαπάνης που αφορά υπερωρίες β εξαμήνου έτους 2017 για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων της Εδρας

 85. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας κ.Στέφανου Μπίρου

 86. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 24η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 20/06/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποχιονισμός χειμερινής περιόδου 2017-2018 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα»

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017»

 5. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017»

 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή τμήματος επαρχιακού οδικού δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός-Βυθός-Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000»

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου :«Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου» Π.Ε.Φλώρινας

 8. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας έργου :«Συντήρηση-Επισκευή Ι.Ν.Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ.Φανού» Π.Ε.Φλώρινας

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου :«Ασφαλτόστρωση τμημάτων της Επ.Οδού Νο.20,από το Αμύνταιο έως τα όρια του Ν.Καστοριάς» Π.Ε.Φλώρινας

 10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναπροκήρυξης «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας για το έτος 2017»

 11. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της 13ης Ιουνίου 2017, για την ανάθεση της σύμβασης

του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κοπή-Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων περιόδου 2016-2017, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ (Έδρας) /ΠΔΜ» του Προϋπολογισμού: 150.000,00 € (με Φ.Π.Α)

 1. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 3. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο βόρειο τμήμα της Π.Ε.Γρεβενών 2017

 4. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης μεταφοράς βιβλιαρίων υγείας παιδιού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Κοζάνης»

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης

 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ραφιών τύπου dexion και άλλων υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Μισθοδοσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 7. Έγκριση της με απ’ευθείας ανάθεσης,προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού και πιστοποίησης δικτύου στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Π.Ε.Φλώρινας

 8. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του υπό προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και πιστοποίησης δικτύου στο Τελωνείο Κρυσταλλοπηγής Π.Ε.Φλώρινας

 9. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 10. Έγκριση δαπάνης για τη μεταφορά και θανάτωση καταστροφής ζώων και διάθεση της σχετικής πίστωσης Π.Ε.Γρεβενών

 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών,περιόδου 2016-2017»Π.Ε.Γρεβενών

 12. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Γρεβενών

 13. Έγκριση του πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 14. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 15. Έγκριση επέκτασης σύμβασης καθαριότητας Π.Ε.Καστοριάς

 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του συλλόγου Φωτεινής με την Π.Ε.Καστοριάς

 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς

 20. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς

 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 23. Έγκριση δαπάνης για τη μουσικοθεατρική εκδήλωση του Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου «Νέα Χαραυγή»

 24. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην έκδοση του τρίτου τόμου της συγγραφικής προσπάθειας του Αθανασίου Τσαρμανίδη,η οποία αφορά την καταγραφή της Ιστορίας των Σερβίων

 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Φράουλας» του Αθλητικού-Μορφωτικού Συλλόγου «Τροπαιοφόρος» Τροπαιούχου στις 24 Ιουνίου 2017 στον Τροπαιούχο

 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Τουρνουά Beach Hanball του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΦΙΛΩΤΑΣ ΠΑΣ», το χρονικό διάστημα 30/6 μέχρι 2/7/2017 στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας-Α. Παντελεήμονα του Δ. Αμυνταίου

 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Tα Ιτιώτικα» του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στις 1 Ιουλίου 2017 στην Ιτιά

 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Λεσπουρίδεια 2017» του Μ.A. Συλλόγου «ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ» στις 13 και 14 Ιουλίου 2017 στην Κολχική

 29. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή των αποδήμων, του Γυναικείου Συλλόγου Πολυποτάμου, στις 2 Ιουλίου 2017 στον Πολυπόταμο

 30. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΑ 2017» του Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Ξινού Νερού που θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουλίου 2017 στο Ξινό Νερό

 31. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αντικατάσταση παλαιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαϊδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες Π.Ε.Κοζάνης

 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Θεοδώρου Θεόδωρου

 33. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία

 34. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία

 35. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Κοζάνης»

 36. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καθίσματος εργασίας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Κοζάνης»

 37. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση του Συλλόγου ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας Εορδαίας

 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (2o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. <<ΜΕΛΙΤΕΥΣ >>, Μελίτης στις 7-8-9 Ιουλίου 2017 στην Μελίτη

 39. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι» και υλικών αγκύρωσης και στεγανοποίησης, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων»

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων στις «Γιορτές Πέλεκον»

 42. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 43. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στις ετήσιες καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης «Εύξεινος»από 5 έως και 8 Ιουλίου 2017

 44. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τριών (3)Μετεωρολογικών Σταθμών και πέντε (5) διαδικτυακών καμερών για τις ανάγκες του τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 45. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του οχήματος ΚΗΙ 8535 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοίκησης της Π.Ε.Κοζάνης

 46. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του οχήματος ΚΗΙ 4132 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοίκησης της Π.Ε.Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

23η Πρόσκληση

σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-6-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 15/06/2017 και ώρα 9:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των εκδηλώσεων  επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.216.173,00 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Υποστήριξης – Πρόγραμμα ΚΑΠ.
 3. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών διαμονής αθλητών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Γυναικείου τουρνουά ποδοσφαίρου του Α.Σ. Δόξα Αμπελοκήπων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών γεύματος αθλητών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Γυναικείου τουρνουά ποδοσφαίρου του Α.Σ. Δόξα Αμπελοκήπων με την Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου αθλητών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Γυναικείου τουρνουά ποδοσφαίρου του Α.Σ. Δόξα Αμπελοκήπων με την Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού συλλόγου Κορησού «Ο Άγιος Διονύσιος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Μουσικής  στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού με την Π.Ε. Καστοριάς 24  Ιουνίου 2017.
 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών Μουσικής  στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού με την Π.Ε. Καστοριάς  25 Ιουνίου 2017.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης  του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού  στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησις» Καστοριάς  με την Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτροφωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησις» Καστοριάς  με την Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568, 554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 22η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 13/06/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :«ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» Π.Ε.Κοζάνης

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου :«Αποπεράτωση Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας»Π.Ε.Κοζάνης

 4. Έγκριση ή μη των με αριθμό 2,3 & 4 πρωτοκόλλων παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2016-2017 (Τμήματα Φλώρινα-Αντάρτικο,Πεντάλοφος-Τσοτύλι,Κορομηλιά-Σέρβια,Κοζάνη,Πτολεμαϊδα & Γρεβενά)»

 5. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «Αγροτική οδοποιία Δήμου Κοζάνης»Π.Ε.Κοζάνης

 6. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο : «Αγροτική οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού»Π.Ε.Κοζάνης

 7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Τ.ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ»Π.Ε.Φλώρινας

 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο»Π.Ε.Καστοριάς

 9. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : « Καθαρισμός ρεμάτων από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς »

 10. Έγκριση δαπάνης - παροχή υπηρεσιών - που αφορά την «Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός ρεμάτων Βογατσικού και Πτεριάς »Π.Ε.Καστοριάς

 11. Έγκριση δαπάνης - παροχή υπηρεσιών - που αφορά την «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας ρέματος Γέρμα »Π.Ε.Καστοριάς

 12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής – Κορησού & Λιθιάς»Π.Ε.Καστοριάς

 13. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:«Αποκατάστασεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βασιλειάδας»Π.Ε.Καστοριάς

 14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:«Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Γέφυρας Ποριάς»Π.Ε.Καστοριάς

 15. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:«Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε»Π.Ε.Καστοριάς

 16. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός χειμαρολάβας στην περιοχή Πενταβρύσου για την προστασία του αντλιοστασίου ύδρευσης»Π.Ε.Καστοριάς

 17. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός καλαμιών στην παραλίμνια περιοχή της Πολυκάρπης»Π.Ε.Καστοριάς

 18. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών:« Καθαρισμός καλαμιών στην παραλίμνια περιοχή της Καστοριάς από ΔΗΝΑΚ έως Εμπορικό Κέντρο»Π.Ε.Καστοριάς

 19. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών:«Καθαρισμός κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή του Καλοχωρίου-Μεσοποταμίας»Π.Ε.Καστοριάς

 20. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών:«Καθαρισμός ρεμάτων από φερτά υλικά για την προστασία ιδιοκτησιών στην περιοχή Κτηνιατρικής– Μανιάκων-Ποριάς»Π.Ε.Καστοριάς

 21. Έγκριση α)της δαπάνης ποσού 198.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και β) : Έγκριση της διενέργειας Δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης, Προϋπολογισμού 198.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

 22. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών-ΚΤΕΟ Γρεβενών-Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης»Π.Ε.Γρεβενών

 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών

 25. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 30. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του A.Μ.Σ. Tριποτάμου << O ΑΡΗΣ >>, στις 29 Ιουνίου 2017 στον Τριπόταμο

 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου

 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 33. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 34. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής για Αθήνα κ.Γιαννακίδη

 36. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση φωτεινής σηματοδότησης κόμβων Κ2 Ασβεστόπετρας και Κ3 Άρδασσας της οδού Πτολεμαΐδας-Δυτικής Εορδαίας αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2017»

 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου

 38. Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη),5000192 (Καστοριά),5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και β) έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 39. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 335.040,12 € για πληρωμή του έργου «Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

 40. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 164.228,00 € ως επιχορήγηση του διατροφικού επιδόματος για τον μήνα Μάιο

 41. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 10/2017

 42. Ορισμός δικαστικού επιμελητή και έγκριση δαπάνης

 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας

 44. Έγκριση ή μη του από 08/06/2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων των Δ/νσεων Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των Οικονομικών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 21η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 06/06/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού της δημοπρασίας και ανάθεση στον μειοδότη –προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας» Π.Ε.Κοζάνης

 3. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης στο διαγωνισμό της 25ης Απριλίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ541 «Νέες κατασκευές –Συντήρηση οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2016-2017» Π.Δ.Μ.

 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΗΝ Ε.Ο.15,ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ,ΕΩΣ ΤΗΝ Τ.Κ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Δ.Μ.

 5. Έγκριση δαπάνης και έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ»Π.Ε.Φλώρινας

 7. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ»Π.Ε.Φλώρινας

 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017»Π.Ε.Φλώρινας

 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Φωταγώγησης Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017»Π.Ε.Φλώρινας

 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας-Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό-Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών»Π.Ε.Φλώρινας

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας-Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό-Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών»Π.Ε.Φλώρινας

 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι»Π.Ε.Φλώρινας

 13. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι»Π.Ε.Φλώρινας

 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε.Φλώρινας

 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε.Φλώρινας

 16. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού-Δήμητρας»Π.Ε.Γρεβενών

 17. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Επισκευή συντήρηση σχολείων Μεγάρου,Μοναχιτίου,Λάβδας και Κηπουρείου»Π.Ε.Γρεβενών

 18. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 19. Έγκριση διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

 20. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου : «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας»Π.Ε.Καστοριάς

 21. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Μελίτης»Π.Ε.Φλώρινας

 22. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ.Νεοχωρακίου»Π.Ε.Φλώρινας

 23. Έγκριση ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς δύο μαθητών με ταξί (μετάβαση επιστροφή)από το Δημοτικό Σχολείο Κορησού στις περιοχές Σταυροπόταμου και Βασιλειάδας το σχολικό έτος 2016-2017

 24. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 25. Έγκριση Πρακτικού Νο 13/2017 Διαπραγμάτευσης της 2-6-2017 για δρομολόγια μεταφοράς ενός μαθητή ΓΕΛ Αμυνταίου προς το Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο Φλώρινας στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων Π.Ε.Καστοριάς

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

 27. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης

 28. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης

 29. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ.844/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

 30. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ.952/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

 31. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

 32. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.

 33. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπάνης Π.Ε.Φλώρινας

 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 35. Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδήλωσης μουσικού χαρακτήρα «2η Μεγάλη Συνάντηση Χορωδιών»Π.Ε.Γρεβενών

 36. Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία και παραγωγή πολυτελούς λευκώματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ.Κων/νου Γέρου

 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά 8.000 (οκτώ χιλιάδων)τόνων αλατιού,για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού,στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2017-2018

 40. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διενέργειας διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας (τμήματα εργοταξίων Γρεβενά,Πεντάλοφος,Φλώρινα,Καστοριά)

 41. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 42. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

 43. Τροποποίηση της αριθμ.866/17 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την προμήθεια τεσσάρων (4)Μετεωρολογικών Σταθμών για τις ανάγκες του τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 44. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (17) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 45. Έγκριση της δαπάνης,  για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών για την σχολική χρονιά 2017-2018 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  ΚΑΕ 192/0821 οικονομικού έτους 2016 συνολικού  ποσού 1.500.000,00 ευρώ και την έγκριση   της  δαπάνης   ως   δαπάνης  πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  για το σχολικό έτος  2017-2018

 46. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 47. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 48. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 49. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 50. Έγκριση επιστροφής παραβόλου Π.Ε.Γρεβενών

 51. Έγκριση δαπανών Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Γρεβενών

 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 54. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 55. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 58. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς

 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερεαικού Συμβούλου κ.Δασκαλόπουλου Αντώνιου

 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού

 62. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided