Τετάρτη, Μάιος 23, 2018

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

 

 

 

 

16η, 17η, 18η, 19η, 20η,Πρόσκληση

 

 

 

ΘΕΜΑ: 20η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/05/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του πρακτικού (I) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Εδρας)/ΠΔΜ»,Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α).

 3. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 185744/11827/24-10-­2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).

 4. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή φοιτητών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών της Βυζαντινής Οικουμένης με την Π.Ε. Καστοριάς.

 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για την τοποθέτηση αυτών στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ2488 αυτ/το της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού - Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού - Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού - Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου - προωθητικού υλικού διαφήμισης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λάστιχου ποτίσματος και καρουλιού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντύπων (μπλοκ) διαταγής πορείας και ημερήσιων δελτίων κίνησης οχήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση ή μη του από 02/05/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 19. Έγκριση δαπάνης.

 20. Έγκριση δαπάνης.

 21. Έγκριση δαπάνης.

 22. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 23. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής(Κανδυλιώτης Αλέξανδρος).

 24. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση εκτύπωσης διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας έγχρωμων εκτυπώσεων Φ/Α σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών,Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών δημοσίων σχέσεων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης του Αγίου Πνεύματος στο Καρπερό Γρεβενών».

 28. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών,Π.Ε.Γρεβενών.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας εντύπων "Δελτίο εισαγωγής υλικών Τμήματος Προμηθειών",Π.Ε.Γρεβενών.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κλειδαριάς & κλειδιών Κεντρικής Εισόδου Διοικητηρίου Γρεβενών.

 31. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου β' φάση»,Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

 33. Έγκριση δαπανών –διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Μανιάκων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 37. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (23.56 ) € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για την Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης "SYNERGASSIA" από 04 έως 07 Ιουλίου 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας".

 40. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 41. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ..

 42. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.

 43. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 44. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 45. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την αποκατάσταση και συμπλήρωση του συστήματος αυτοματισμού του αρδευτικού αντλιοστασίου του φράγματος στο έργο «ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ».

 46. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας "Μελέτη θέσπισης κριτηρίων και διαδικασίας παραχώρησης οικοπέδων στη θέση ΠΑΤΩΜΑΤΑ του Δήμου Γρεβενών".

 47. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης "Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών - Αρχαιολογική Έρευνα στης Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και οικοδομικά κατάλοιπα και καταγραφή των ευρημάτων",Π.Ε.Γρεβενών.

 48. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου»,Π.Ε.Καστοριάς.

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Γρεβενών.

 50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μονάδας απεικόνισης για τον εκτυπωτή Samsung M2825ND του Τμήματος Οικονομικής - Λογιστικής Διαχείρισης της Π Ε Φλώρινας.

 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 52. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2017-2018.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 54. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2848/17 (7ΣΨΓ7ΛΨ-Π4Ν) περί Έγκρισης πρακτικού επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2017-2018 για την Π.Ε Κοζάνης.

 55. Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

 56. Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 57. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια 50 (πενήντα) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 58. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 59. Έγκριση ανάθεσης της πιστοποίησης τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα.

 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», στις εκδηλώσεις Μέρες Γιορτών Βοΐου Πέλεκον που θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 24 Ιουνίου 2018.

 61. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «Ελιμειακός» Κερασιάς, στον 7ο Αγώνα Δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2018.

 62. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την έκδοση έντυπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιήσουν τα παιδιά του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας στις 2 και 3 Ιουνίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας.

 63. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την ηχητική κάλυψη, τον φωτισμό και την έκδοση έντυπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση «ΜΝΗΜΗ ΑΛΩΣΗΣ», που θα πραγματοποιήσει στις 29 Μαΐου 2018 ο Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 25 – 26 Μαΐου 2018.

 66. Έγκριση ή μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ IV & V του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 67. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 68. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.

 69. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 70. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 71. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 19η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου συντηρηση ΕΠΙΣΚΕΥΗ οδοστρωματοσ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ της π.ε. γρεβενων 2018 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 3. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018» , Π .Ε. Καστοριάς.

 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ταχογράφων για μηχανήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ..

 6. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο για την προμήθεια ραφιών τύπου DEXION 42 τ.μ. για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας.

 7. Έγκριση δαπάνης.

 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας,στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Προφήτη Ηλία του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 18,20 και 21 Ιουλίου 2018, στο Λέχοβο.

 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 22-24 Ιουνίου 2018 στο ΔΑΚ Φλώρινας.

 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2018» του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Ιουλίου 2018 στο πάρκο της Λεβαίας.

 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2018(περίοδος Ιουλίου 2018)«Νοητά και Πραγμα-ακά Μνημεία», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 έως την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018.

 12. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 17. Έγκριση δαπάνης.

 18. Έγκριση δαπάνης.

 19. Έγκριση δαπάνης.

 20. Έγκριση δαπάνης.

 21. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας-Πύργων στην είσοδο του Δ.Δ. Κομνηνών»,Προϋπολογισμός: 24.683,96 € (με Φ.Π.Α.).

 22. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης και προβολής του αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018",Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς που προέκυψε κατά την συντήρησή του.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στις 01 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στις 02 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου - προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Πολυφωνικής Χορωδίας «Καστοριανή Συμφωνία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Πολυφωνικής Χορωδίας «Καστοριανή Συμφωνία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 39953/3401/6-3-2018 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

 36. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»,Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό», Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση τροποποίησης των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της ILE. Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 41. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επ. οδικού δικτύου Ε.Ο.11», Π.Ε.Καστοριάς.

 42. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.

 43. Έγκριση παράτασης μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες – Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 44. Έγκριση διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2018-2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.481,78 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

 45. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 47. Έγκριση α) Της ακύρωσης της αριθ. 1309/2018 Απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, λόγω της ανάγκης αλλαγής των όρων της διακήρυξης και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, και β) την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και των νέων όρων της Διακήρυξης.

 48. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών εστίασης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών.

 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών,Π.Ε.Γρεβενών.

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμηθείας ειδών εστίασης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών.

 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας απολύμνασης WC Διοικητηρίου Γρεβενών.

 54. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και των σχετικών δαπανών για την εξαγορά ακινήτων στη θέση "ΠΑΤΩΜΑΤΑ" Δήμου Γρεβενών.

 55. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός - Εκβάνθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα »,Π.Ε.Καστοριάς.

 56. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός - Εκβάνθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα », Π.Ε.Καστοριάς.

 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εντύπων (αφισών και φυλλαδίων) για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ ΠΕ Γρεβενών.

 58. Έγκριση της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018»,Π.Ε.Γρεβενών.

 59. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών για τα υπ αριθμ. ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507 ΚΗΙ 8508 και ΚΗΙ 5222 οχήματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 60. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση-Επέκταση διπλωμάτων των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 61. Έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ έως τις 28-2-2018, (άρθρο 45 του Ν.4508/22-12-2017) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, για τα δρομολόγια του διαγωνισμού της 16/8/2017 (Διακήρυξη 2/2017) που είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, για χρονικό διάστημα έως 30.6.2018, (τρίτο άρθρο του Ν. 4528/2018, ΦΕΚ 50/α/16-3-2018) όπως έχουν προσαρμοστεί οι συμβατικοί τους όροι σύμφωνα με νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων όπου απαιτείται, με την επικαιροποίηση των τιμών, των χιλιομέτρων και των δρομολογίων, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τις αριθ. 1947/2017, 2045/2017, 2190/2017, 2308/2017, 2331/2017, 2332/2017, 2443/2017, 2537/2017, 2585/2017, 80/2018 Αποφάσεις της Ο.Ε.

 62. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 63. Έγκριση δαπάνης.

 64. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου».

 65. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της ΔΕ Αιανής».

 66. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού - Βυθού -Πενταλόφου στη Χ.Θ.+9.500 και Χ.Θ.+11.500».

 67. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαίδας - Γαλάτειας - Ολυμπιάδας».

 68. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα».

 69. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα».

 70. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού - Βυθού -Πενταλόφου στη Χ.Θ.+2.000».

 71. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018 ».

 72. Έγκριση ή μη του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2018-2019.

 73. Έγκριση ανάθεσης ή μη για catering στα πλαίσια της 12ης Συνάντησης Χορωδιών που θα διοργανώσει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής «ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ».

 74. Έγκριση του πρακτικού (I) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Φλώρινας, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ, έτους 2017»,προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α).

 75. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ».

 76. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδίτσας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 25-26 Μαΐου 2018.

 77. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 78. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 79. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ..

 1. Έγκριση αποδοχής αιτήματος συμβιβασμού και παραίτησης από τα ένδικα μέσα , Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 18η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 08/05/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου:: «1ο Υποέργο της Πράξης "Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας-Έργο Υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα" του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 1 - ΟΠΣΑΑ:110979 του ΠΑΑ 2014-2020»,Π.Ε.Φλώρινας.

 3. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 4. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης ως και της απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της σύμβασης «Συντήρηση Λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-3-2019».

 5. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για διατροφή (catering) στα πλαίσια του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, Πρέσπες 18 έως 20 Μαΐου 2018.

 9. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικού του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 της Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εκδήλωση: «Γιορτή Μητέρας» που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» στις 13 Μαΐου.

 12. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ενόψει της εορτής Κων/νου και Ελένης του A.Μ.Σ. Λόφων <<ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ>> στις 20 & 21 Mαϊου 2018 στους Λόφους.

 13. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου <<ΒΙΓΛΑ>> Πισοδερίου, στις 27 και 28 Μαϊου 2018 στην Μονή της Αγ. Τριάδος Πισοδερίου.

 14. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: <<Η επικοινωνία στην Ηγεσία και η Διαμεσολάβηση ως διαδικασία διαπραγμάτευσης στον εργασιακό χώρο>> της Παιδαγωγικής Σχολής-Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαϊου 2018 στο Καταφύγιο Βίγλας (Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου).

 15. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για την συμπλήρωση των 77 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης με τον Σύλλογο Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 27 Μαϊου 2018 στη Φλώρινα.

 16. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας << DrosopigiRace Βike Marathon (XCM) mtb Race 2018>> του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαϊου 2018, στην πόλη της Φλώρινας.

 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για φιλοξενία και διατροφή στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Λατινομάθεια και Ελληνική Παιδεία», του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 17 Μαΐου 2018.

 18. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της ΠΕ Γρεβενών 2018 προϋπολογισμού 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 19. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2.539,00 €.

 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2.539,00 €.

 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 14.155,50 €.

 22. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών εστίασης για τον αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018"» ,Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας νερών εμφιαλωμένων για τον αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κυπέλλων και μεταλλίων για τον αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο αισθητήρων διύγρανσης φύλων και επτά συσσωρευτών για καταγραφικά Α753 αντίστοιχου αριθμού μετεωρολογικών σταθμών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 33. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 35. Τυπική επανένκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού και εθιμικού χαρακτήρα «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΜΕΥΜΑΤΟΣ»,Π.Ε.Γρεβενών.

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο οθονών Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Δ.Μ.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών φορτωτή-εκσκαφέα ΚΥ 7484, ισοπεδωτή ΜΕ 80856 και εκχιονιστικού ΜΕ 90763,Π.Ε.Γρεβενών.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας σε φορτωτή-εκσκαφέα ΚΥ 7484, ισοπεδωτή ΜΕ 80856 και εκχιονιστικού ΜΕ 90763, Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικών) φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 44. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 45. Έγκριση δαπάνης.

 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 47. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Ε Κοζάνης.

 48. Έγκριση δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με το Σύλλογο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κοζάνης, στον ετήσιο αγώνα αγάπης στις 14-05-2018, με την ομάδα παλαιμάχων ΑΕΚ Αθηνών.

 49. Έγκριση Πρακτικών I,II,III ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλων προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019, (αρίθμ. 03/2018 διακήρυξη)».

 50. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε αναδόχους για προμήθειες και υπηρεσίες στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της ΠΕ Φλώρινας εκδήλωσης τιμής για τα 50χρονα της ιεροσύνης και της πνευματικής προσφοράς του Σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ.,Θεόκλητου.

 51. Έγκριση παραχώρησης χρήσης λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ μάρκας OPEL MOVANO με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 8506 και ΚΗΙ 8507 στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ. ΠΕ Κοζάνης.

 52. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 54. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και τους όρους της Διακήρυξης.

 55. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από Μηχανικό για την τακτοποίηση του Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας σύμφωνα με το Ν. 4178/2013.

 56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την έκδοση-εκτύπωση μελισσοκομικών βιβλιαρίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 58. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες του Τμήματος συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 59. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017».

 60. Έγκριση και ανάθεση δαπάνης.

 61. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προοωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».

 62. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου «Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip)».

 63. Έγκριση δαπάνης.

 64. Έγκριση δαπάνης.

 65. Έγκριση διάθεσης ποσού για την επίδοση εγγράφου με δικαστικό επιμελητή Για το έργο:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΣΣΙΑΝΗΣ,ΡΟΔΙΤΗ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ: 17η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 2/5/2018 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση 3ου ΑΠΕ για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: με αρ. εναρ. 2016ΕΠ00510000 με κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 5000131 «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης». Προϋπολ: 48.600.592,00 € ΑΝΑΔ: Κ/ΞΙΑ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ.

 3. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών,αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ» Προϋπολ. 320.000,00 € ΑΝΑΔ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 4. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/ Π.Δ.Μ.», Προϋπολογισμού έργου : 198.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας».

 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ. του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης Αιανής».

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο».

 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης».

 9. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018, προϋπολογισμού 246.760,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.Ο.12»Π.Ε.Καστοριάς.

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε.Καστοριάς.

 12. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στον δρόμο Κλεισούρα-μοναστήρι-όρια νομού» Π.Ε.Καστοριάς.

 13. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ»Π.Ε.Φλώρινας.

 14. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» Π.Ε.Φλώρινας.

 15. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :« Αντιπλημμυρική προστασία -καθαρισμός κοίτης ποταμών των Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου, Π ολυπλατάνου», Π.Ε.Φλώρινας.

 16. Έγκριση 2ου Πρακτικού για το διαγωνισμού του έργου :« Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ.Ασπρογείων», Π.Ε.Φλώρινας.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 18. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών μηνός Μαϊου 2018.

 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 1ου αγώνα Περιφερειακού Πρωταθλήματος SCRAMBLE Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου 2018, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 20/05/2018 στην Φλώρινα.

 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHI 5222 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) στεφάνων για τον εορτασμό της Ημέρας Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 (09-05-2018) και της Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων (20-05-2018).

 22. Ακύρωση έγκρισης δημοπρασίας και έγκριση επαδημοπράτησης του έργου ««ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ».προυπλ.δαπάνης 250.000,00 €.

 23. Ακύρωση έγκρισης Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και επανέγκριση Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 24. Έγκριση δαπάνης.

 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 27. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 28. Έγκριση δαπάνης.

 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 30. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης για το Διοικητήριο Γρεβενών.

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης τιμής για τα 50χρονα της ιεροσύνης και της πνευματικής προσφοράς στην περιοχής μας του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητου με θεσμικούς φορείς της περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μάιου 201$ την πόλη της Φλώρινας.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την έγκριση εργασιών (ελαιοχρωματισμοί) που θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου που αφορά εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο Ε.Ο. της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.

 36. Έγκριση δαπάνης.

 37. Έγκριση δαπάνης.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φερομονών και παγίδων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή συλλήψεων εντόμου καρπόκαψας και σένζιας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Οργάνωσης Ποντίων Νομού Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες και πανό) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 42. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017».

 43. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (δείπνο) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (catering) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2018.

 48. Έγκρισης δαπάνης από επιβολή διοικητικού προστίμου της ΑΑΔΕ Π.Ε.Γρεβενών.

 49. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στην συνδιοργάνωση Αθλητικού Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ.

 50. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών - ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης».

 51. Έγκριση της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 53. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) .

 54. Έγκριση δαπάνης έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 56. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.

 57. Έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2018-2020 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΚΑΕ 192/0821 οικονομικών ετών 2018, 2019 και 2020 συνολικού  ποσού 3.000.000,00 ευρώ και την έγκριση   της  δαπάνης   ως   δαπάνης  πολυετούς υποχρέωσης  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  για τα σχολικά έτη 2018-2020.

 58. Ακύρωση έγκρισης δημοπρασίας και έγκριση επαδημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ»,προϋπολ.1.240.000,00 €.

 59. Ακύρωση έγκρισης Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και επανέγκριση Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:"ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ".

 60. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών - ΚΤΕΟ Γρεβενών - Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 79.106,75€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

 61. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδατικού διαλύματος Ad Blue (για Unimog U423) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).

 62. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 63. Έγκριση δαπάνης για Νομική στήριξη.

 64. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ανανέωση (2018-2019) του λογισμικού υποστήριξης για το Πρόγραμμα «Νομοθεσία της Εκπαίδευσης» Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης.

 65. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Κτηνιατρικό Γραφείο Σερβίων.

 66. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) καρεκλών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 67. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της , προϋπολογισμού 443.595,71 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 68. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 69. Έγκριση δαπάνης.

 70. Έγκριση δαπάνης.

 71. Έγκριση δαπάνης.

 72. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 16η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 24/4/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ».

 4. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 140.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.

 5. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παράχθια περιοχή Αλιάκμονα».

 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την: «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος Ορεστικό».

 7. Έγκριση επιτροπής παραλαβής των εργασιών: «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος Ορεστικό».

 8. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».

 9. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαΐδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες».

 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής καταστροφής άχρηστου εξοπλισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης.

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την υλοποίηση του έργου: «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip)».

 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 19. Έγκριση δαπάνης.

 20. Έγκριση δαπάνης.

 21. Έγκριση δαπάνης.

 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 1ης Δεξιοτεχνίας Φλώρινας της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου στη Φλώρινα.

 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Χορεύοντας στο ευθύγραμμο ή στο καμπύλο μονοπάτι», της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας και του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Άρης» Ατραπού, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2018 στην πόλη της Φλώρινας.

 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση της διημερίδας με θέμα: «Αλισάχνες – Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα» του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 18 – 19 Μαΐου 2018.

 25. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2018.

 26. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».

 27. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφκρειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 28. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018-2019-2020-2021.

 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιγκάλ WC, Π.Ε.Γρεβενών.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) αφυγραντήρων, Π.Ε.Γρεβενών.

 32. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στο εξωτερικό και έγκριση δαπανών Οδοιπορικών εκτός έδρας αποζημίωσης και φιλοξενίας.

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 36. Έγκρισης ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π Ε Γρεβενών.

 37. Έγκριση ανάκλησης δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.

 38. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - νέα έργα 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 39. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 40. Έγκρισης ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π Ε Γρεβενών.

 41. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνας ηλιοσκίασης για τις ανάγκες γραφείου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς .

 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 44. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων έτους 2018, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για έργα εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α).

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός - Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000».

 47. Έγκριση δαπάνης.

 48. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 49. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 51. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 6/19-4-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς μαθήτριας χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 52. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 54. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8/2018.

 55. Έγκριση «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)».

 56. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την έκδοση εκτυπωτικού υλικού, αφισών και την παροχή ηχητικής κάλυψης στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «77η επέτειος της μάχης της Κρήτης», του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας.

 57. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Ορων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Προϋπολογισμός: 127.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 58. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανάπλαση «ΚΑΤ' NO ΠΗΓΑΔΙ» στην Μηλιά Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 14.325,00 € (με Φ.Π.Α.).

 59. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών». Προϋπολογισμός: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 60. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ, Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 19.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

 61. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 24.764,77 € (με Φ.Π.Α.).

 62. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης».Προϋπολογισμός: 6.578,55 € (με Φ.Π.Α.).

 63. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντηρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου-Καταφυγίου». Προϋπολογισμός 340.000 00 € (με Φ Π Α.).

 64. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής». Προϋπολογισμός: 193.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

 65. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έντυπου υλικού (πανό και αφίσες) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 66. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης (19 & 20 Μαΐου) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών εστίασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 68. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια και αντικατάσταση κεντρικού κινητήρα (γνήσιο ανταλλακτικό DAIMLER) του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 της Π.Ε. Καστοριάς.

 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την φιλοξενία του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου ενόψει της αδελφοποίησης του με το 5° Γυμνάσιο Κοζάνης.

 70. Έγκριση Δαπάνης, για τη φιλοξενία των Αρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος ,ενόψει της Κοινής Βαλκανικής Άσκησης Ελλάδας-Αλβανίας-Σκοπίων-Βουλγαρίας.

 71. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια προμήθεια μεταλλίων & κυπέλλων (320 τμχ. +50 τμχ. αντίστοιχα) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλονικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 72. Έγκριση - Διάθεση πίστωσης.

 73. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Μαΐου 2018.

 74. Έγκριση δαπανών.

 75. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το φεστιβάλ για την Παγκόσμια ημέρα μοτοσυκλέτας στις 12 Μαΐου 2018.

 76. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 12ο Αντάμωμα Παιδικών και Εφηβικών Χορευτικών Συγκροτημάτων, στις 29 Απριλίου 2018.

 77. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, από 3 έως 6 Μαΐου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

°F | °C
invalid location provided