Σάββατο, Ιούνιος 23, 2018

Παμμακεδονικές Ενώσεις

Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

1. Η δημιουργία των Σκοπίων παραβιάζει το Πρωτόκολλο Αθηνών, την Ελληνο-Σερβική Συμφωνία και το Οριοθετικό Πρακτικό Βενιζέλου – Πάσιτς του 1913
2. Η δημιουργία των Σκοπίων παραβιάζει την Συνθήκη Βουκουρεστίου 1913 που δεν έπαψε να ισχύει όπως και η συνθήκη της Λοζάνης.

3. Η δημιουργία των Σκοπίων με την πλαστή ονομασία «Μακεδονία» παραβιάζει την ιστορική αλήθεια και αποτελεί διαρκή εδαφική απειλή για την Ελλάδα
4. Τα Σκόπια δεν έχουν νόμιμα σύνορα με την Ελλάδα
5. Η Ελλάς έχει ιστορικά, εδαφικά και μειονοτικά δικαιώματα επί του νότιου κομματιού των σημερινών Σκοπίων, το οποίο αποτελεί την αλύτρωτη, αιώνια ελληνική, Βόρεια Μακεδονία!
6. Απαγορευτικές για την δημιουργία Κράτους Σκοπίων είναι η Συνθήκη Βουκουρεστίου, αλλά και το Πρωτόκολλο Αθηνών του 1913! Η νομιμοποίηση, η αναγνώριση, η Ονομασία και τα Σύνορα του κρατιδίου, πρέπει να καθορισθούν με Βαλκανικό Σύμφωνο, με την υπογραφή Σερβίας – Ελλάδας και την έγγραφη αποδοχή του από τα Σκόπια! (η Βουλγαρία έσπευσε ήδη να υπογράψει Συνθήκη Φιλίας με το κρατίδιο, λύνοντας προς βουλγαρικό όφελος διμερή θέματα )
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΘΗΝΩΝ 1913
Ειδικότερα, ο καθορισμός των Ελληνο-Σερβικών κοινών Σύνορων, ξεκίνησε να καθορίζεται από το Ελληνοσερβικό Πρωτόκολλο των Αθηνών της 5ης Μαΐου 1913, γνωστό και ωςΠρωτόκολλο Κορομηλά – Μπόσκοβιτς από τα ονόματα των αντίστοιχων εκπροσώπων που το υπέγραψαν. (Και φυσικά μιλούμε για την υπογραφή του γνωστού μας από τον Μακεδονικό Αγώνα Λάμπρου Κορομηλά, ο οποίος στα χρόνια του «Βάλτου των Γιαννιτσών» είχε διατελέσει κρίσιμος Πρόξενος της Ελλάδας στην κατεχόμενη τότε από τους Τούρκους Θεσσαλονίκη, 1904 – 1907 και συντόνιζε τον Μακεδονικό Αγώνα με το ψευδώνυμο «Δεσπότης«. Αργότερα έγινε Υπουργός Οικονομικών, φροντίζοντας θαυμαστά να δημιουργήσει οικονομικό απόθεμα ειδικά για τους επερχόμενους Απελευθερωτικούς Βαλκανικούς Πολέμους, ενώ το 1913 έγινε Υπουργός Εξωτερικών πάλι από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον οποίο αργότερα διαφώνησε και παραιτήθηκε, ενώ δικό του έργο είναι η οργάνωση των Ελλήνων της Αμερικής και η ιδέα της ίδρυσης της Αστόρια)
Με το Πρωτόκολλο των Αθηνών, αποφασιζόταν η εντός 20 ημερών σύναψη Συνθήκης Φιλίας και Αμυντικής Συμμαχίας μεταξύ Ελλάδος και Σερβίας, η οποία υπογράφηκε την 1η Ιουνίου 1913 και προέβλεπε κοινά ελληνοσερβικά σύνορα (δηλαδή χωρίς παρεμβολή άλλους κράτους, βλ. χάρτη) και αμοιβαία στρατιωτική βοήθεια, σε περίπτωσης επιθέσεως τρίτων(βλέπε Βουλγάρων) κατά της μίας ή της άλλης χώρας.
Η εγκεκριμένη, σαφώς καθορισμένη, κοινή Ελληνο-Σερβική μεθόριος, υπογράφηκε τελικά από τους αντίστοιχους Πρωθυπουργούς Ελευθέριο
Βενιζέλο και Νικόλα Πάσιτς, κατόπιν σύνταξης ιδιαιτέρου Πρακτικού, από Ειδική Διμερή Επιτροπή, επτά ημέρες πριν τη Συνθήκη Βουκουρεστίου, στις 21 Ιουλίου 1913!
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Ισχύει σήμερα εκείνο το Πρωτόκολλο Αθηνών, η Ελληνοσερβική Συμφωνία Φιλίας, Αμυντικής Συμμαχίας, που προέβλεπε ρητά κοινά σύνορα, όπως και το Πρακτικό Υπογραφής των συγκεκριμένων κοινών Συνόρων;
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Ελλάδα ή Σερβία την έχουν καταγγείλει ή αποκηρύξει άραγε επισήμως; (Διότι σιωπηλώς έχει καταπατηθεί από τρίτους, με την δημιουργία του κράτους των Σκοπίων και την επίθεση Κροατών, Αλβανών και Νατοϊκών έπειτα κατά του Βελιγραδίου – Αλλά άλλο είναι η καταπάτηση, άλλο η ισχύς ή μειωμένη ισχύς και άλλο η αποκήρυξη ή καταγγελία μίας Συμφωνίας από τα υπογράφοντα μέρη)
Επομένως και από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι:
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1ο: Κανένα κράτος που θα παρεμβληθεί μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας, δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένα τα (αυθαίρετα) σύνορά του, εάν δεν τα προσυπογράψει-αναγνωρίσει επίσημη διμερής Ελληνο-Σερβική Επιτροπή! Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει τα Σκόπια να δώσουν συγκεκριμένα ανταλλάγματα και να υπογραφεί τουλάχιστον τριμερής νέα Συνθήκη (Ελλάδας, Σερβίας, Σκοπίων). Ευνόητο είναι ότι ένας από τους όρους θα είναι η προκαταβολική πλήρης, οριστική και αμετάκλητη εγκατάλειψη του όρου «Μακεδονία» και των παραγώγων και άλλα…
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2ο: Βάση των παραπάνω Πρωτοκόλλων, Συμφωνιών και Πρακτικών, Ελλάδα και Σερβία έχουν έννομο συμφέρον να καθορίσουν όχι μόνο το Όνομα, αλλά και τα Σύνορα του ενδιάμεσου κράτους, εάν αποφασίσουν τελικά θετικά για την ύπαρξή του! Και θα αποφασίσουν κάτι τέτοιο, μόνο από την στιγμή που το ενδιάμεσο κράτος δεν δημιουργεί προβλήματα σε κανένα από τα δύο κύρια κράτη! Δηλαδή Ελλάδα και Σερβία έχουν έννομο συμφέρον να απαιτήσουν όχι μόνο ουδέτερη μη βλαπτική προς αυτές Ονομασία (κανένα Όνομα που να περιλαμβάνει τους όρους «Μακεδονία» ή «Σερβία»), αλλά και τροποποίηση των Συνόρων, τροποποίηση του Συντάγματος, ελεύθερο διάδρομο-ζώνη Ελλάδας Σερβίας, μέτρα για την Ελληνική και Σερβική Μειονότητα, Εκπαιδευτικά, Εκκλησιαστικά και άλλα πολλά θέματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3ο: Τα Σκόπια δεν έχουν ούτε νόμιμο Όνομα, ούτε νόμιμα Σύνορα, καθώς αυτά είναι αποτέλεσμα και κεκτημένο του Ελληνικού και Σερβικού Στρατού το 1913!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4ο: Υπάρχει μείζον θέμα Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και Αλύτρωτης, αιώνια Ελληνικής, Βόρειας Μακεδονίας, όπου διαβιούν σχεδόν 300.000 Έλληνες! Διότι η Ελλάδα σεβάστηκε την κοινή γραμμή των συνόρων με τη Σερβία, λόγω της Ελληνο-Σερβικής Συμφωνίας του 1913, παρότι μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί ζούσαν και ζουν επί αιώνες εκεί! Με την έκλειψη της Σερβίας και την απόσυρση του Σερβικού Στρατού, παύει να ισχύει και η Συμφωνία των Συνόρων! Η Ελλάς επομένως έχει και θα αιτηθεί ανυποχώρητα δικαιώματα επί Αχρίδας, Μοναστηρίου και περιχώρων, Κιτσέβου, Κρουσόβου, Πριλάπου (Περλεπές) Καβάρντατσι, Στρώμνιτσας, Γευγελής!
Πηγή ηλεκτρονική εφημερίδα orgi.gr
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr
Αναρτήθηκε από στις 9:00 μ.μ.

 

 

 

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ !!!

ΝΆ ΠΏΣ ΘΑ ΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ !!!

(ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ ΠΑΝΤΟΥ)

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ!

Η "ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΗ" ΔΗΘΕΝ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΙΚΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ "ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΟΣ ΟΧΛΟΣ", ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ "ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΠΗΓΑΜΕ ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ" ΤΟΥ ΚΟΤΖΙΑ,

ΠΡΌΔΩΣΑΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟ!

ΜΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 3-4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΡΙΞΕΙ ΑΥΤΟΣΤΙΓΜΕΊ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ!!!

ΣΑΦΩΣ...
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ, ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΘΕΩΡΕΙ ΧΟΥΝΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ- ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΘΕΩΡΕΙ ΑΚΥΡΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΚΥΡΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ. ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΑΚΥΡΗ, ΑΛΛΑ ΕΙΔΕΧΘΉ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΣΗΜΗ ΠΡΑΞΗ "ΕΣΧΆΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΊΑΣ" ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

ΑΥΤΗ Η ΜΕΓΑΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΆΜΕΣΑ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ-1 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΠΡΙΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΟΛΥΣ ΚΑΙΡΟΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΠΩΣ "ΠΑΕΙ, ΤΗ ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"...

..ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ -ΕΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ- ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΤΟ ΝΟΥΜΕΝΟ ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΡΑΠΙΑΙΑ, ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΌ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 10 ΕΥΡΩ - ΚΑΙ 20 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΙΟΝΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΑΚΟΥΣ ΝΗΣΟΥΣ),

Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΙΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΥΚΑΤΑΦΡΟΝΗΤΟ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ -ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ- ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!

ΔΗΛΑΔΗ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΗΤΡΟΠΌΛΕΙΣ.

ΓΙΑΤΙ "ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ":

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΙΩΠΟΥΣΑΝ ΕΩΣ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΗ ΛΑΙΛΑΠΑ,

ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΕΛΟΥΝ ΕΣΧΆΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ,

ΚΑΙ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΣΩΜΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΞΙΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΔΙΆΚΟΥ,

ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ!!! ΝΑ ΕΠΩΜΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΆΜΕΣΗ ΑΥΤΗ ΔΡΑΣΗ.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΟΤΙ "ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΛΑΟ", ΓΙΑΤΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙΔΑΜΕ ΗΔΗ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΚΑΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΑ... ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΙΟΛΑΣ ΦΥΣΕΩΣ.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΛΕΙ ΣΥΣΣΩΜΟΣ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΕΟΝΤΑ!

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ!!!

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΑΔΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ...

ΣΕ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ!!!


ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ, 18/6/2018

diodotos

 

 

 

 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καστοριά, σε γραφείο κυβερνητικού στελέχους

Αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους εναντίον της Όλυμπίας Τελιγιορίδου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Καστοριά, σε γραφείο κυβερνητικού στελέχους

Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ συνεχίζονται. Στην Καστορία, υπήρξε κινητοποίηση έξω από το πολιτικό γραφείο της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπίας Τελιγιορίδου.

Ομάδα πολιτών συγκεντρώθηκε στον χώρο, όπου φώναζε συνθήματα υπέρ της Μακεδονίας, τραγούδησε το «Μακεδονία ξακουστή» και προχώρησε σε αποδοκιμασίες εναντίον του κυβερνητικού στελέχους στον νομό, αλλά και γενικότερα των πολιτικών της χώρας.

Δείτε το βίντεο από το svouranews.gr:

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο γραφείο της Ολυμπίας Τελιγιορίδου

https://www.youtube.com/watch?v=uUlwn4ZDsvo

NEWSBEAST.GR 21/6/2018

 

 

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Γιά ποιάν SEEBRIG καί ποιάν BLACK WATER συζητᾶμε;

Ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ὁμάδος καταστολῆς, μὰ κυρίως τῆς κατατρομοκρατήσεως ἀμάχων, στὸ Πισοδέρι Φλωρίνης (τὴν περασμένη Κυριακή), ἐδήλωσε, εὐθαρσῶς, πὼς κάνει τὴν δουλειά του γιὰ νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ ...ταΐσῃ τὰ παιδιά του. Διότι, ὡς γνωστόν, εἶναι σημαντικότερα τὰ παιδιὰ τοῦ κάθε ἐπὶ κεφαλῆς ἀπὸ τὸ νὰ διασωθῇ ἡ (κάθε) Μακεδονία μας ἀπὸ τὰ δόντια τοῦ ὁποιουδήποτε τοκογλυφικοῦ σαπροφυτικοῦ μηχανισμοῦ, τῆς ἀποκοπῆς της ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸ κορμὸ καὶ τῆς ἐξυπηρετήσεως κάθε εἴδους μικροῦ ἢ μεγάλου ἐπεκτατισμοῦ τῶν γειτόνων μας. Σωστά;

Η συνέχεια εδώ ... https://filonoi.gr/2018/06/21/gia-poian-seebrig-kai-poian-black-water-syzhtame/

 

 

 

«ΣΑΠΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ»!

ΑΥΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ!

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΤ;

«ΣΑΠΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ»! ΑΥΤΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ! ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΤ; ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΕΡΥΘΡΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΕΝ ΔΩΣΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΟΝ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Εδώ και λίγες ώρες μια φωτογραφία αλλοδαπού αξιωματικού της Αστυνομίας (δεν έχουμε διασταυρώσει την χώρα καταγωγής του) κάνει τον γύρο του διαδίκτυο!

Ο συγκεκριμένος άνδρας διαβάζουμε- χωρίς να μπορούμε για την ώρα να το επιβεβαιώσουμε ή διαψεύσουμε- είναι ο επικεφαλής αξιωματικός των «ΜΑΤ» εναντίον των πολιτών στο Πισοδέρι, χωρίς τα διακριτικά της ταυτότητάς του, φορά το ρουμάνικο εθνόσημο Η διοίκηση της SEEBRIG ανήκει στο Ρουμάνο Brigadier General Tudorică PETRACHE.

Αυτό κυκλοφορεί στο διαδίκτυο!

«Αυτός είναι ο Ρουμάνος διοικητής της ταξιαρχίας SEEBRIG των ματ.

Υπεύθυνος για το αιματοκύλισμα στο Πισοδερι και την αγριότητα που αντιμετώπισαν τους πατριώτες μας… Μιλάει ελληνικά και αλωνίζει και στην Θεσσαλονίκη σύμφωνα με φίλους που τον έχουν δεί σε πληστειριασμους και κατασχέσεις σπιτιών! Η συγκεκριμένη ομάδα απαρτίζεται από Βουλγαρους, Ρουμάνους, Αλβανούς κλπ και εχουν το κέντρο τους 2 χλμ εξω από τον Τύρναβο. Η Ταξιαρχία SEEBRIG (South-Eastern European Brigade) που αριθμεί 5000 άνδρες, απο 7 κράτη της Βαλκανικής : Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία και Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις στην Λάρισα ετοιμάζονταν ήδη από το 2008, από τον τότε Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Δ.Βούλγαρη και επί Υπουργού Εθνικής Άμυνας Βαγγέλη Μεϊμαράκη»

Οι ερωτήσεις μας!
Γίνονται ένοπλες επιχειρήσεις εντός της επικράτειας από ξένες δυνάμεις, εναντίον του πληθυσμού;
Οι λαλίστατοι συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ γιατί σιωπούν;
Η Δικαιοσύνη γιατί αρνείται το ρόλο της στην εξουσία κι αδιαφορεί απέναντι στην κατάλυση του συντάγματος;

makeleio.gr   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Η Ταξιαρχία SEEBRIG – Η αστυνομία της μασονίας στην Ελλάδα

 

 

 

 

 

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΟΚ!

Εδωσαν διήμερη άδεια στα ΜΑΤ που έριξαν ξύλο και χημικά στο Πισοδέρι ...

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΟΚ! Εδωσαν διήμερη άδεια στα ΜΑΤ που έριξαν ξύλο και χημικά στο Πισοδέρι ...

Ευχαριστήρια διαταγή και 2 ρεπό στους αστυνομικούς που πήραν τα μέτρα στο Πισοδέρι.
Το bloko.gr παρουσιάζει τη διαταγή με την οποία ο επιθεωρητής Βόρειας Ελλάδας, εκφράζει την ευαρέσκεια του για τον επαγγελματισμό των αστυνομικών που συμμετείχαν στα
μέτρα, μεταφέρει ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και δίνει την εντολή για την χορήγηση δύο ημερήσιων αναπαύσεων.

https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/35703249_1722258501143183_3960825905592401920_n.jpg?_nc_cat=0&oh=2707c0e9e5117a7b5ca5d499aa8d68cf&oe=5BBBB3C0


http://www.bloko.gr/2018/06/2_18.html

 

 

 

 

 

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

Η αλητεία σε όλο της το μεγαλείο

George Adalis B

Δειτε σ αυτο το βιντεο ποσο απροκλητη ηταν η επιθεση των ΜΑΤ. Χημικα εκτοξευονται απο παντου χωρις κανενα απολυτως λογο. Οχι απλα δεν τους επιτεθηκε κανεις αλλα ουτε καν συνθηματα δεν ακουγοταν. Παντου υπηρχαν μικρα παιδια και ηλικιωμενοι. Η αλητεια σε ολο της το μεγαλειο


 

 

 

 

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Ξεσηκωμός για το συλλαλητήριο την Κυριακή 17/6 στις Πρέσπες

– Λεοφωρεία από Θεσσαλονίκη


Ξεσηκωμός για το συλλαλητήριο την Κυριακή 17/6 στις Πρέσπες – Λεοφωρεία από Θεσσαλονίκη

*Ζούμε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας… Κανένας εφησυχασμός, καμία παραχώρηση… Όλοι στον αγώνα για την Μακεδονία μας..

Η Επιτροπή Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας καλεί τους Έλληνες της Βόρειας Ελλάδας να βρίσκονται στο Πισοδέρι στις 11 το πρωί.

Ραντεβού για την Κυριακή 17 Ιουνίου στo Πισοδέρι δίνει τελικά η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ στο Σκοπιανό.

«Εν όψει της προαναγγελθείσας υπογραφής της κατάπτυστης συμφωνίας από τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας και των Σκοπίων η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας καλεί όλους τους Έλληνες της Βόρειας Ελλάδας να μεταβούν την Κυριακή 17 Ιουνίου, στις 11:00 π.μ. στο χιονοδρομικό κέντρο Βίγλας – Πισοδερίου, προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στο ξεπούλημα της Μακεδονίας» αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι αρχικά είχαν ανακοινωθεί ως τόπος συγκέντρωσης οι Πρέσπες αλλά τελικά προτιμήθηκε το Πισοδέρι διότι υπάρχει μία στοιχειώδης υποδομή για την εξυπηρέτηση του κόσμου.

Μάλιστα ήδη έχουν ναυλωθεί λεωφορεία για τη μετάβαση όσων επιθυμούν να παρευρεθούν στη διαδήλωση, με σημείο και ώρα αναχώρησης την οδό Εγνατίας 76 στις 07.30, ενώ η τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Για κράτηση θέσεων στα λεωφορεία η Επιτροπή Αγώνα ενημερώνει τους πολίτες να καλούν στο 2310 244400.

Σημειώνεται πως μετά την εξέταση της πρότασης μομφής από τη Βουλή το Σάββατο, ο Έλληνας πρωθυπουργός με τον ομόλογό του των Σκοπίων θα υπογράψουν τη συμφωνία, μάλλον την Κυριακή, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο Λαιμό Πρεσπών, χωρίς να αποκλείεται οι υπογραφές να πέσουν τη Δευτέρα.

«Ο κρυπτόμενος Έλληνας πρωθυπουργός, φοβούμενος την οργή των Ελλήνων πολιτών, δεν τολμά να ανακοινώσει την ημέρα και την ώρα που θα προβεί στην ανίερη πράξη της υπογραφής της προδοτικής συμφωνίας. Εμείς θα είμαστε εκεί, στα ποτισμένα από το αίμα των ηρώων χώματα της Μακεδονίκης γης, για να φωνάξουμε πως η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική» καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα.

Πηγή: http://www.voria.gr/https://www.youtube.com/watch?v=BLtKY8ztw4Y

https://www.youtube.com/watch?v=BrEEFtDmt3s
simeiakairwn

 

 

 

 

Ονομασία Σκοπίων:

Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα αύριο, Παρασκευή

Ονομασία Σκοπίων: Νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα αύριο, Παρασκευή
Ενημερώθηκε: 14/06/18 - 16:51

Συγκέντρωση για το Σκοπιανό διοργανώνει αύριο, Παρασκευή 15 Ιουνίου, η Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί.

Τη συγκέντρωση διοργανώνει η Επιτροπή για την προάσπιση της Ελληνικής Μειονότητας των Σκοπίων και την Προάσπιση της Ελληνικότητας της Μακεδονίας, ενώ σε δελτίο τύπου που εξέδωσε κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «επιχειρεί να βάλει την εθνική μας υπογραφή στην εγκληματική παραχώρηση της ιστορίας, της γλώσσας και του πολιτισμού μας, ενταφιάζοντας τη μοναδικότητα του ονόματός μας μέσα από την εκχώρησή του στα Σκόπια».

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΟΙ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΡΑΦΤΟΥΝ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΟΥΝ


Αποκλειστικό: Ανατρέπουν την κυβέρνηση Ζάεφ…

Η προδοσία των ελληνικών κυβερνήσεων είναι διαρκής…

Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου*

Ο θυμόσοφος λαός μας λέει: “Δώσε θάρρος στον χωριάτη να σου ανέβει στο κρεβάτι”! Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τους Σκοπιανούς!

Ενώ επί δεκαετίες, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, αποδέχονται και παραχωρούν όλα τα παράλογα και ανιστόρητα αιτήματά τους, εν τούτοις το “Σκοπιανό” ζήτημα δεν ολοκληρώνεται με το χάρισμα, εκ μέρους των κυβερνήσεών μας, του ονόματος της Μακεδονίας μας με υπαιτιότητα των κακών γειτόνων μας! Οι οποίοι συνεχώς εφευρίσκουν ή ανακατασκευάζουν όσα αρχικά ζητήματα είχαν συμφωνήσει, με αποτέλεσμα το ζήτημα να πηγαίνει συνεχώς στις καλένδες, προς ευχαρίστηση βεβαίως του ελληνικού λαού και προς απογοήτευση των προδοτών όλων των τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων, που “σκοτώνονται” να παραχωρήσουν κυριαρχικά μας δικαιώματα στους Σκοπιανούς, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για περαιτέρω διεκδικήσεις! Γιατί, περί αυτού πρόκειται, με την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς βαρβάρους!

Ψεύτες και απατεώνες οι κυβερνώντες Έλληνες…

Αρχικά, ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ στις 23 Φεβρουαρίου 2018, αρνήθηκε να προβεί σε αλλαγή του Συντάγματος της χώρας του που θα διευκρινιζόταν πως δεν έχει αλυτρωτικές βλέψεις έναντι της ιστορίας της Ελλάδος! Στη συνέχεια έρχεται – ενώ στην ελληνική αντιπροσωπία ήταν διάχυτη η πεποίθηση της συμφωνίας για την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας από μέρους μας – προχτές ο ΠτΔ των Σκοπίων Γκιόργκι Ιβάνοφ και αρνείται μια λύση για το ζήτημα του ονόματος που θα ισχύει έναντι όλων, τόσο στο εσωτερικό των Σκοπίων, όσο και διεθνώς (σ.σ. erga omnes)!

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε δε η Προεδρία ων Σκοπίων, αναφέρεται πως, αυτή η θέση είναι απόλυτα συνεπής με όλους του προηγούμενους Προέδρους της Δημοκρατίας τους!

Άρα, στο σημείο αυτό γεννάται το εύλογο ερώτημα:

Οι δικοί μας κυβερνώντες, έστω των τελευταίων κυβερνήσεων, δεν γνώριζαν τη θέση των προηγουμένων Προέδρων του μορφώματος στα βόρεια σύνορά μας;

Γιατί λοιπόν κορόιδευαν τον ελληνικό λαό κι εξακολουθούν να τον κοροϊδεύουν και σήμερα;

Θλιβερός πολιτικάντης, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος…

Όμως, εκτός αυτών των ψεμάτων, ψέγουν κι εκείνους που λένε την αλήθεια και επί της ουσίας εκφράζουν τη θέληση του ελληνικού λαού, όπως είναι οι Παμμακεδονικές Οργανώσεις!

Νέος υβριστής και συκοφάντης, ο θλιβερός νεόκοπος πολιτικάντης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ Δημήτρης Τζανακόπουλος, που τα έβαλε με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις, δηλώνοντας:

«Δεν έχουμε ανοίξει καμία κόντρα με τις Παμμακεδονικές οργανώσεις, ωστόσο νομίζω είναι μορφώματα, τα οποία λειτουργούν με έναν ακραίο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι εκφράζουν την πλειοψηφία του ελληνικού λαού ή πολύ περισσότερο των κατοίκων της Μακεδονίας»!

Βέβαια, οι κάτοικοι της Μακεδονίας τον διέψευσαν και εκφράστηκαν στις πόλεις τους, με πολυπληθείς συγκεντρώσεις στις 6 Ιουνίου 2018, με το αίτημά τους να μην συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία σε περίπτωση συμφωνίας με τα Σκόπια για το ονοματολογικό!

Εκφράστηκαν στις κεντρικές πλατείες του Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης, του Πολυκάστρου, των Νέων Μουδανιών της Χαλκιδικής, της Βέροιας, των Σερρών, της Καβάλας, της Δράμας, της Έδεσσας, της Κατερίνης, της Φλώρινας, του Κιλκίς, της Καστοριάς, της Πτολεμαΐδας, της Σιάτιστας!

Ο υπάλληλος του λαού Τζανακόπουλος, να λουφάξει…

Αλλά, και από τη συντονίστρια των Παμμακεδονικών Ενώσεων κ. Νίκη Γκατζούλη πήρε αιχμηρή απάντηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, με επιστολή που υπέγραψαν Παμμακεδονικές Ενώσεις όλης της Υφηλίου!

Αξίζει νομίζω τον κόπο να παραθέσουμε παρακάτω την επιστολή της κ. Γκατζούλη:

“…Μας χαρακτηρίσατε “μορφώματα που λειτουργούν με ακραίους τρόπους” και δεν πιστεύετε ότι αντιπροσωπεύουμε την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού και ιδίως τους Μακεδόνες. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσουμε τα ψηφίσματα των δημοτικών συμβουλίων της Μακεδονίας (και όχι μόνο), της Εκκλησίας της Ελλάδας, και τις διαμαρτυρίες των απλών πολιτών. Όταν εσείς μας βρίζατε το φόντο του τηλεοπτικού καναλιού από πίσω σας έδειχνε την λαοθάλασσα των συλλαλητηρίων της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Νομίζετε πώς, οι τηλεθεατές είχαν την παραμικρή αμφιβολία εάν αντιπροσωπεύουμε την μειοψηφία ή την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού;

Είπατε δεν καταλαβαίνετε από πού πηγάζει ο πατριωτισμός μας και οι διαμαρτυρίες του λαού σας βρίσκουν αδιάφορο. Απλά μπορείτε να πάρετε παράδειγμα και από την παγκόσμια ιστορία! Και η Μαρία Αντουανέτα δεν καταλάβαινε γιατί ο γαλλικός λαός δεν την αγαπούσε και δεν μπορούσε να κατανοήσει γιατί δεν έτρωγε παντεσπάνι όταν έμαθε ότι δεν είχε ψωμί. Αυτή ζούσε στο όνειρο της. Εσείς και η δίκη σας κυβέρνηση σε ποιό όνειρο ζείτε;

Ούτε “μορφώματα ακραία”, ούτε “ετερόκλητος όχλος”, ούτε “φασίστες”, ούτε “ακροδεξιοί”, ούτε “ανόητοι”, ούτε “αμόρφωτοι”, ούτε “γραφικοί”, και ούτε “σκοτεινά πλάσματα μαύρου μετώπου” είμαστε.

Είμαστε Έλληνες, κ. Τζανακόπουλε, Έλληνες, που πιστεύουμε στην δημοκρατία, χωρίς κομματισμούς, και με ευαισθησίες στα δικαιώματα μας τα ιστορικά και τα πολιτισμικά, και στην ασφάλεια της χώρας μας και θέλουμε η Μακεδονία μας να είναι κληρονομιά των παιδιών, των εγγονών και των δισεγγόνων μας. Όσο για τον απανταχού ελληνισμό στα πέρατα της γης και τους Μακεδόνες της διασποράς, πρέπει να γνωρίζετε πως μεγαλουργούμε σε οποιαδήποτε χώρα του πλανήτη βρισκόμαστε. Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των Μακεδονικών Συλλόγων Νοτίου Αφρικής μας ανέφερε πως η ομογένεια της Νοτίου Αφρικής δεν είναι μεγάλη, ελέγχει όμως τα 15% της οικονομίας της χώρας.

Οι προπαγανδιστικές λασπολογίες πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει η κυβέρνησή σας να σταματήσει να εκφράζεται με αυτόν το τρόπο διότι βρίζετε τον Ελληνικό λαό και όχι έναν “όχλο”. Δείχνετε την αμηχανία σας και δεν σας τιμά αυτό.

Ως Κυβερνητικός Αντιπρόσωπος έχετε έναν θεσμικό ρόλο, πρέπει όμως να σας υπενθυμίσουμε ότι είσαστε υπάλληλος των Ελλήνων. Ο λαός είναι ο εντολέας σας και εσείς ο εντολοδόχος. Ο λαός υπερασπίζεται το Σύνταγμα και την Δημοκρατία και έχουμε κάθε δικαίωμα να το υπερασπιστούμε νομικώς όταν βλέπουμε πως παραβιάζεται. Αυτό, κύριε Υπουργέ της Επικράτειας, δεν το καταλαβαίνετε; Εκτός εάν δεν πιστεύετε στα ιδανικά της δημοκρατίας, σύντροφε»!

Να θυμηθεί η ελληνική κυβέρνηση το “Μολών λαβέ”…

Κι ενώ αυτά συνέβαιναν, τελικά ο ακατάλληλος περί της διαχείρισης των Εθνικών μας ζητημάτων Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε το αναμενόμενο τηλεφώνημα από τον Σκοπιανό ομόλογό του “Σουλτάνο” Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος έδειχνε να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, από τη στιγμή που οι Σκοπιανοί είναι απολύτως διχασμένοι, κι έχουν χαθεί στη διγλωσσία τους!

Ένα τηλεφώνημα που “υπαγορεύθηκε” από το διεθνές “γεράκι” του ΟΗΕ και των ΗΠΑ Μάθιου Νίμιτς, θέτοντας στο “τραπέζι” ως επικρατέστερο όνομα για τη γείτονα χώρα το “North Macedonia”!

Παίζοντας ο διεθνής παράγοντας (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Γερμανία) το τελευταίο εκβιαστικό παιχνίδι προς την ηγεσία των Σκοπίων για να αποδεχτούν τη λύση του προβλήματος! Αφού πρώτα το Αμερικανικό “γεράκι” εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του – και κυρίως των εντολέων του – για τη διχογνωμία και την μη αποτελεσματικότητα των Σκοπιανών στην προτεινόμενη οριστική λύση του ονόματος!

Έτσι, αναμένουν οι τάχατες σύμμαχοί μας (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Γερμανία) – αφού τα χρονικά περιθώρια στενεύουν – να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέχρι τις 28 και 29 Ιουνίου 2018 που υπάρχει η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, ή μέχρι τις 11 και 12 Ιουλίου που είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ!

Αντιλαμβάνεστε έτσι, ότι, οι “σύμμαχοί” μας ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ (Γερμανία) θέλουν άμεση λύση με σύνθετη ονομασία που να εμπεριέχει τον όρο “Μακεδονία”!

Η ελληνική κυβέρνηση, τι θα πράξει άραγε; Θα ακούσει τα κελεύσματα των αιμοσταγών “συμμάχων” μας που ζητούν τη διάλυση της Ελλάδος με την παραχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ή θα ακούσει την εντολή του ελληνικού λαού και θα βροντοφωνάξει ένα νέο “Μολών λαβέ”;

Στην αντίθετη περίπτωση θα βρεθούν ενώπιον των ιστορικών τους ευθυνών, που ίσως πρώτα να τους δικάσει ο ελληνικός λαός και ακολούθως η ιστορία…

Ανατρέπουν την κυβέρνηση Ζάεφ;

Στην περίπτωση που υπάρξει αποτυχία των άμεσων σχεδίων της ΝΤΠ, δηλαδή, να πείσουν τη Σκοπιανή κυβέρνηση να υπογράψει μέχρι τις δυο Συνόδους Κορυφής, όπως με διαβεβαίωσε υψηλότατη εξωτερική πηγή μου, η οποία έχει επαληθευτεί μύριες όσες φορές κατά το παρελθόν (σ.σ. όπως στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμ, όταν όλα τα ΜΜΕ της Πατρίδος θεωρούσαν σίγουρη την εκλογή της Χίλαρι Κλίντον στην Προεδρία των ΗΠΑ) τότε,

θα δημιουργήσουν προβοκάτσια εντός των Σκοπίων για να ανατραπεί η κυβέρνηση Ζόραν Ζάεφ και να επαναφέρουν τον πρώην Πρωθυπουργό Νίκολα Γκρουέφσκι! Ο οποίος ήδη έχει συμφωνήσει με τον Μάθιου Νίμιτς για τα θέλω των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ!

Στην ερώτησή μου, εάν αυτή η σχεδιαζόμενη ανατροπή, μπορεί να είναι και μια απόπειρα δολοφονικής ενέργειας Σκοπιανού αξιωματούχου, η πηγή μου τήρησε σιγή ιχθύος, μη απαντώντας…

Ωστόσο, προς το ζήτημα της άμεσης τακτοποίησης του ζητήματος, ο εξωτερικός διεθνής παράγοντας – σύμφωνα πάντα με την πηγή μου – θα ρίξει πακτωλό χρημάτων στα Σκόπια, προκειμένου να επιτύχει το σίγουρο αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που θα διενεργηθεί εκεί!

Τώρα, στην Ελλάδα προκειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις της Εσχάτης Προδοσίας της κυβερνήσεως των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, επίσης θα διατεθεί πακτωλός χρημάτων για να προπαγανδιστεί η “καλή” συμφωνία με τους Σκοπιανούς!

Η πηγή μου με ενημέρωσε πως, ξεπουλιούνται, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αξιωματούχοι άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, εκδοτικά συγκροτήματα και άνθρωποι της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, προκειμένου να προπαγανδίσουν υπέρ της μιας βιώσιμης λύσης (;;;) επ΄ ωφελεία της Ελλάδος (;;;), που είναι η σύνθετη ονομασία (;;;)!

Αποδεχόμενοι οριστικά, ως εθνότητα, ως γλώσσα των γειτόνων την Μακεδονική!

Αποδεχόμενοι, την μεταγενέστερη αναθεώρηση του Συντάγματος από τα Σκόπια!

Η τελευταία εκμυστήρευση της πηγής μου ήταν, πως πίσω από αυτό το παιχνίδι κρύβεται κι ο αλβανικός παράγοντας, αφού μεγαλοστέλεχος του Έντι Ράμα βρέθηκε πριν από λίγες ώρες στην Αθήνα και είχε “υψηλές” συναντήσεις…

Οψόμεθα και επανέρχομαι…

*Επικεφαλής Στρατηγικής Πολιτικής
της “Ελλήνων Πολιτείας” – αρθρογράφος
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

egerssi.gr  14/6/2018

 

 

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Όλοι στις Πρέσπες!

Αγώνας μέχρι τέλους


Όλοι στις Πρέσπες!
Αγώνας μέχρι τέλους

Έχουμε χρέος στους ήρωες που θυσιάστηκαν για τη Μακεδονία μας να είμαστε ΟΛΟΙ του Σάββατο στις Πρέσπες! Όλος ο Ελληνισμός αν είναι δυνατόν! Να νιώσει ο Τσίπρας, ο Ζάεφ και όλα τα ειδησεογραφικά πρακτορεία τα χνώτα μας.. Το τι θα πει ελληνικός λαός, ελληνική ψυχή! Να γράψουμε ιστορία και να ακυρώσουμε την συμφωνία!

https://www.youtube.com/watch?v=nzFqb3n_eJg

 

 

 

 

 

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Τι προσπαθεί να κάνει ο κ. Στέργιος Καλόγηρος με το συλλαλητήριο που εξήγγειλε στις 8 Ιουλίου;;

Τι προσπαθεί να κάνει ο κ. Στέργιος Καλόγηρος με το συλλαλητήριο που εξήγγειλε στις 8 Ιουλίου;;

Το κόψιμο της κας Μαρούπα -και όσων εκφέρουν «επικίνδυνες» απόψεις που αμφισβητούν την ατζέντα της κυβέρνησης- στην τηλεόραση τείνει να γίνει συχνό φαινόμενο. Στην αντιμετώπιση του «κακού» καλεσμένου ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Αναστασοπούλου έχουν master. Διακόπτουν τον άλλον, τον βομβαρδίζουν με χαζές -αλλά πολιτικά ορθές- ερωτήσεις, τον ‘αφανίζουν’ κυριολεκτικά από την οθόνη, δεν τον αφήνουν να ολοκληρώσει το σκεπτικό του.

Εδώ όμως δεν θα ασχοληθώ με αυτό αλλά με τον κύριο Στέργιο Καλόγηρο, δημοσιογράφο στο Βεργίνα TV ο οποίος αποφάσισε μόνος του (όπως έκαναν και κάποιοι άλλοι) να διοργανώσει το επόμενο συλλαλητήριο στις 8 Ιουλίου.

Ο Γιώργος Τάτσιος, πρόεδρος των Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας που ήταν επίσης καλεσμένος στην εκπομπή έμαθε για το νέο συλλαλητήριο εκείνη την ώρα και έθεσε τον εξής προβληματισμό:

Γιώργος Τάτσιος: Από εσάς τώρα έμαθα ότι ο κ. Καλόγηρος εξήγγειλε συλλαλητήριο για 8 Ιουλίου. Πραγματικά λυπάμαι που δεν έχει έρθει σε επαφή με τις Παμμακεδονικές Ενώσεις που συμμετείχαμε στην οργάνωση όλων των συλλαλητηρίων, διότι η απόφασή μας, την οποία ανακοινώσαμε εχθές, είναι να συγκεντρωθεί ο κόσμος και να έχουμε το βλέμμα στραμμένο στη Βουλή όταν και άν έρθει για ψήφιση.

Στέργιος Καλόγηρος: Η πρόσκληση είναι προς όλους και εννοείται και προς της Παμμακεδονικές οργανώσεις και προς τον κύριο Τάτσιο.

Γιώργος Τάτσιος: Είναι θέμα οργάνωσης κ. Καλόγηρε, δεν είναι θέμα πρόσκλησης.

Στέργιος Καλόγηρος: Όλοι μαζί κ. Τάτσιο, δεν έχει κανείς να χωρίσει κάτι.

Γιώργος Τάτσιος: Μα δεν μπορούμε να διχάζουμε τον κόσμο. …. Από τις 4 Φεβρουαρίου έγιναν άλλα πέντε συλλαλητήρια τα οποία είχαν μέσα στην ατζέντα τους και το θέμα της Μακεδονίας. Πάνω από 200 άτομα δεν είχε κανένα. Οπότε θέλει συντονισμό να μην μπερδεύουμε τον κόσμο.

Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο μοναχικός καβαλάρης κ. Καλόγηρος; Να τα τινάξει όλα στον αέρα την τελευταία στιγμή;

Καλούνται οι Παμμακεδονικές, η Κίνηση Θερμαϊκός ώρα μηδέν, τα συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεία και όλοι όσοι έλαβαν ενεργό ρόλο στα πετυχημένα συλλαλητήρια, να λάβουν από τώρα τα μέτρα τους και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.

Φαίη για το ΑΒΕΡΩΦ.  11/6/2018

 

 

 

 

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

NTOKOYMENTO:

ΞΕΡΑΜΕ ΟΤΙ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ!

ΔΕΝ ΞΕΡΑΜΕ ΟΜΩΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ! ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ!!! (ΦΩΤΟ)


ΞΕΡΑΜΕ ΟΤΙ ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
Δεν ξέραμε με πόσα και με ποίον τρόπο.
ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΜΕ !!!!
Ήταν βέβαιο ότι πρωτοφανής αυτή σπουδή με την οποίαν προσπαθούν να τελειώσουν το θέμα του ονόματος των σλαυο-βουλγάρων, καθώς και όλα αυτά που λένε τα κουμούνια, αμφισβητώντας την καταγεγραμμένην ιστορίαν, δεν μπορεί να ήταν τυχαία, ούτε ασφαλώς οι ίδιοι έχουν το μορφωτικόν επίπεδον που απαιτείται ώστε να μπορέσουν να στοιχειοθετήσουν μίαν τεραστίαν ανατροπήν των ιστορικών δεδομένων, όπως αυτή που επιχειρούν οι Σκοπιανοί και υπερθεματίζουν οι άθλιοι των αθλίων ελληνόφωνοι Αριστεροί.
Όλοι οι λογικοί άνθρωποι αντιλαμβανόμεθα ότι πίσω από αυτά κρύβεται πολύ χρήμα, όμως δεν ξέραμε πόσο χρήμα και με ποίον τρόπο θα το ενθυλάκωναν τα κουμούνια, καθ’ ότι τα ποσά είναι μεγάλα και δεν θα μπορούσαν να εκταμιευθούν από έναν ιδιώτη επί παραδείγματι τον Σόρος.
Τώρα ξέρουμε ότι μιλάμε γιά 11 δις και ξέρουμε και τον τρόπο.
ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΌ.
Έστησαν κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, παρόμοιο με τα δεκάδες που έχουν στήση μέχρι τώρα οι εβραιοσιωνιστές της ΕΕ και από τα οποία έχουν πλουτίση όλα τα πολιτικά αποβράσματα της Ελλάδος, από τον Σημίτη μέχρι και τον Τσίπρα.
Το πρόγραμμα ονομάζεται << ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 2014 -2020>> (βλέπε φωτο).
Βάσει του προγράμματος αυτού 5 Ελληνικοί και 4 Σκοπιανοί παραμεθόριοι νομοί θα επωφεληθούν από κάποιο ποσόν.
(Βλέπετε σχετικήν φωτο με τα αντικείμενα του προγράμματος)
Εις την πραγματικότητα πρόκειται διά ένα ΕΞΩΦΘΑΛΜΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΣΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΕΣ και ΑΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ πρόγραμμα (δεν θα είναι και το πρώτο…), μέσω του οποίου μερικά δις θα εισρεύσουν εις τις τσέπες των ΠΡΟΔΟΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΗ ΧΑΜΠΑΡΙ ΚΑΝΕΙΣ !!!!!
ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ.
Ο Τσίπρας και η ανώμαλη παρέα του προσπαθεί να τελειώση γρήγορα το μεγάλο κόλπο, διά να προλάβη πριν τις εκλογές να επωφεληθή από όσα μπορεί περισσότερα από τα χρήματα αυτά.ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ !!!!
Από την άλλη πλευρά τα αποβράσματα της Νέας Δημοκρατίας, αφανώς σιγοντάρουν τους αληταράδες του ΣΥΡΙΖΑ να δώσουν το όνομα, διότι ξέρουν ότι δίδοντας το όνομα ο Τσίπρας, ουσιαστικώς ανοίγει τον πολιτκόν του «λάκκο» και συνεπώς ο ωφελιμιστής και πανηλίθιοςεις την πλειονότητάν του λαός, θα ανεβάση αυτούς εις την εξουσίαν, οπότε μέχρι το 2020 θα έχουν χρόνο να «ξεκοκκαλίσουν» με την άνεσίν τους τας δις ευρώ του προγράμματος.
Δεν υποστηρίζει όμως ανοικτά την παραχώρησιν του ονόματος, διότι τότε κινδυνεύει και η ίδια με διαρροές ψήφων προς Χρυσή Αυγή και ΛΑΟΣ.
ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΠΑΜΦΟΤΕΡΙΖΟΥΣΑ ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΒΑΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ.

(Παλαιότερα σας είχα πη με ποιόν τρόπο τσέπωσε ο νεκρός πλέον δράκουλας τα 9 από τα 10 εκατομμύρια, τα οποία είχαν συμφωνηθή μεταξύ Ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και Γκλιγκόρωφ και είχε χρηματοδοτήση Έλληνας εφοπλιστής, προκειμένου να εξαγορασθή ο δεύτερος διά να παραιτηθή από το όνομα «Μακεδονία», με αποτέλεσμα να «χαλάση η δουλειά».)
Κώστας Λάττας
image
image (1) image (2) image (3)

makeleio.gr

 

 

 

 

Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για τη Μακεδονία

Συλλαλητήρια σε αρκετές πόλεις της χώρας - Δείτε φωτογραφίες

Χιλιάδες πολίτες στους δρόμους για τη Μακεδονία

Ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 9.30 το βράδυ τα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν σε πόλεις της Μακεδονίας με αίτημα να μην συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία σε περίπτωση συμφωνίας με τα Σκόπια στο θέμα της ονομασίας.

Τα συλλαλητήρια διοργανώθηκαν από την «Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας» , με τη συμμετοχή κατοίκων από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, πολλοί από τους οποίους μετακινήθηκαν με ναυλωμένα λεωφορεία στις πόλεις όπου πραγματοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις. Συμμετείχαν, επίσης, στελέχη πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και άλλων φορέων, ενώ ενεργός ήταν και ο ρόλος της Εκκλησίας με την παρουσία εκπροσώπων από μητροπόλεις της Μακεδονίας.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΡΟΔΟΣ

Η κεντρική συγκέντρωση, για συμβολικούς λόγους, πραγματοποιήθηκε στην Παλιά Πέλλα, τη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ όλα τα συλλαλητήρια ξεκίνησαν ταυτόχρονα, στις 7.30΄ το βράδυ, στις κεντρικές πλατείες στη Βέροια, το Κιλκίς, το Πολύκαστρο, την Έδεσσα, την Κατερίνη, τις Σέρρες, τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, στην Καβάλα, τη Δράμα, τη Φλώρινα, την Πτολεμαϊδα, τη Σιάτιστα και την Καστοριά.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Λίγες ώρες πριν οι συμμετέχοντες συγκεντρωθούν στις πλατείες η επιτροπή αγώνα, με ανακοίνωσή της καλούσε τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας να λάβει μέρος μαζικά στα συλλαλητήρια, χωρίς «ακρότητες» και να αναλογιστούν «τις ευθύνες απέναντι στην ιστορία».

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Κρατώντας ελληνικές σημαίες, φώναξαν συνθήματα, όπως «Ελλάδα σημαίνει Μακεδονία», «Ελλάς – Ελλάς – Μακεδονία», «Κάτω τα χέρια από τη Μακεδονία», ενώ στους συγκεντρωθέντες μίλησαν, μεταξύ άλλων, δήμαρχοι, εκπρόσωποι σωματείων, ιεράρχες, κ.α. Μεταξύ των ομιλητών, στο συλλαλητήριο της Παλιάς Πέλλας, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Λάζαρος Κυρίζογλου, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της κυβέρνησης, κατηγορώντας την ότι παραχαράσσει την ιστορία, ενώ στράφηκε προσωπικά και εναντίον υπουργών, με αφορμή τις δηλώσεις τους γύρω από το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι αστυνομικές αρχές, μέχρι το βράδυ δεν έδωσαν στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για το αριθμό των πολιτών που συμμετείχαν στα συλλαλητήρια.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Στην Καβάλα και τη Δράμα, χιλιάδες πολίτες της ανατολικής Μακεδονίας, αλλά και της Θράκης διαδήλωσαν υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας και εναντίον κάθε προσπάθειας παραχάραξης της ιστορίας και υιοθέτησης μια σύνθετης ονομασία για το γειτονικό κράτος των Σκοπίων.

Από νωρίς το απόγευμα περισσότερα από δεκαπέντε λεωφορεία μετέφεραν στην Καβάλα κόσμο από περιοχές της Ξάνθης και της Κομοτηνής, προκειμένου να συμμετάσχουν στην μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας της πόλης. Οι συμμετέχοντας διαδήλωσαν ειρηνικά, κρατώντας ελληνικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και την ιστορική σημασία της περιοχής της Μακεδονίας στον ελληνικό πολιτισμό.

Συνολικά τρεις μητροπολίτες ο Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στέφανος, ο Ξάνθης και Περιθωρίου κ. Παντελεήμονας και ο Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, συμμετείχαν στην συγκέντρωσαν και απεύθυναν χαιρετισμός, Μάλιστα, ο μητροπολίτης Ξάνθης, τόνισε, πολλές φορές, ότι «η συγκέντρωση αυτή χαρακτηρίζεται από κοσμιότητα και εκφράζει την ανησυχία όλων των Ελλήνων για το μέλλον της πατρίδας τους».

4476207

Στην ίδια συγκέντρωση χαιρετισμό απηύθυναν ακόμα η δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος και ο ιστορικός – ερευνητής Δημήτρης Κουγιουμτζόγλου.

4476191

Στην πόλη της Δράμας, ομιλητές στην εκδήλωσης ήταν ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη Δράμας, ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Αργύρης Πατακάκης, ο δήμαρχος της πόλης Χριστόδουλος Μαμσάκος και η αναπληρώτρια καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών, κ. Μαντουβάλου.

4476220

Στη Δυτική Μακεδονία, η μεγαλύτερη σε συμμετοχή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαϊδα, ενώ οι συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας ολοκληρώθηκαν χωρίς εντάσεις και επεισόδια.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑ

NEWSBEAST.GR  7/6/2018

 

 

 

 

Το απόγευμα τα συλλαλητήρια σε 23 πόλεις για τη Μακεδονία

Χαρακτήρα κεντρικής συγκέντρωσης θα λάβει το συλλαλητήριο στην Πέλλα

Το απόγευμα τα συλλαλητήρια σε 23 πόλεις για τη Μακεδονία

Σε 23 πόλεις πραγματοποιούνται σήμερα το απόγευμα (με κοινή ώρα έναρξης 7:30 μ.μ.) συλλαλητήρια υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Πέλλα, Εδεσσα, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κιλκίς, Πολύκαστρο, Λαγκαδά, Νέα Μουδανιά, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Κατερίνη, Βέροια, Σιάτιστα στη Μακεδονία, αλλά και Λάρισα, Θήβα, Ιωάννινα, Ρόδο, Χανιά, Κέρκυρα και Χαλκίδα.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει η «Επιτροπή για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας», η οποία σε ανακοίνωσή της καλεί τους πολίτες να προσέλθουν με ελληνικές σημαίες και χωρίς κομματικά σύμβολα. Χαρακτήρα κεντρικής συγκέντρωσης θα λάβει το συλλαλητήριο στην Πέλλα, για συμβολικούς λόγους, καθώς είναι η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης έχει ανακοινώσει πως θα χαιρετίσει στην Εδεσσα. «Αναγνωρίζουμε το ιερό δικαίωμα του οποιουδήποτε να κινητοποιείται, να εκφράζει την αντίθεσή του στην κυβερνητική ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική. Αλλά, από εκεί και πέρα, υπάρχει μια εθνική γραμμή, την οποία υπηρετούμε», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Όπως αναφέρει στο κάλεσμα η Επιτροπή: «Ξημερώνει μέρα μεγάλη. Οι πλατείες της Μακεδονίας θα πλημμυρίσουν από την ελληνική ψυχή. Οι Έλληνες θα δώσουν ακόμη μία μάχη για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.

Είσαι εσύ αυτός που θα εμποδίσει το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Είσαι εσύ αυτός που θα φωνάξει δυνατά πως το ιερό όνομα της Μακεδονίας μας είναι στοιχείο της ιδιοσυστασίας της πατρίδας μας. Για να μπορείς να περπατάς περήφανος πάνω στην ποτισμένη από αίμα ηρώων μακεδονική γη.

Θα έχεις την ευκαιρία να στείλεις ένα εκκωφαντικό μήνυμα σε εκείνους που αποφάσισαν να ξεπουλήσουν τη Μακεδονία. Να βγεις στις πλατείες και να διαμαρτυρηθείς ειρηνικά για τις ανίερες πράξεις τους που προσβάλουν τα ιδανικά σου. Τώρα είναι η ώρα για να τους ξεκαθαρίσεις πως οι αξίες του γένους μας δεν πωλούνται. Η παρουσία σου στην πλατεία της πόλης σου θα είναι η καλύτερη απάντηση στο ανθελληνικό τους παραλήρημα.

Μην λιγοψυχήσεις. Να είσαι παρών. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Θα είναι εκεί δίπλα σου το σύμβολο του μακεδονικού αγώνα, ο Παύλος Μελάς».

NEWSBEAST.GR  6/6/2018

 

 

 

 

 

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ

ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!


ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!

ΠΑΜΕ ΑΔΕΡΦΙΑ
ΝΑ ΣΥΝΤΡΙΨΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!
ΕΝΑ ΦΥΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ!

ΔΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΡΙΑΝΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ!
ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ!
ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΑΜΑΞΙ, ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΑ ΠΑΝΟ, ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΙΕΣ!
ΛΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΟΡΑΤΟ ΧΕΡΙ ΚΙΝΕΙ ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ!
ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΥΝΗΜΑ.
ΕΑΝ ΤΟ ΛΑΒΟΥΝ, ΕΧΕΙ ΚΑΛΩΣ.
ΕΑΝ ΟΧΙ...
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

https://www.youtube.com/watch?v=gLwARWUMkPw

από Ανώνυμος Περιπλανώμενος

topothoumeno   5/6/2018

 

 

 

 

 

Τι απαντούν οι διοργανωτές των συλλαλητηρίων στον Καρανίκα για τα «εθνίκια»

«Είναι ένα τερατούργημα οπότε δεν ξέρει κανείς πώς να το σχολιάσει»

Τι απαντούν οι διοργανωτές των συλλαλητηρίων στον Καρανίκα για τα «εθνίκια»

Απάντηση σε όσα έγραψε στο Facebook για τα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό ο σύμβουλος στρατηγικής του πρωθυπουργού Νίκος Καρανίκας έδωσαν μιλώντας στον ΑΝΤ1 τα μέλη της επιτροπής διοργάνωσης Μαρία Νεγρεπόντη- Δελιβάνη και ο Όθωνας Ιακωβίδης

«Νομίζετε ότι πρέπει να το σχολιάσουμε; Είναι ένα τερατούργημα οπότε δεν ξέρει κανείς πως να το σχολιάσει. Δεν είναι το μόνο. Τα εθνίκια είναι μιά δημιουργία νέας ελληνικής λέξης, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και προηγούμενες δηλώσεις ανάλογες, οι οποίες ωθούν προς έναν διχασμό ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι δεν ανησυχούν για την κατάσταση η οποία επικρατεί σχετικά με τη Μακεδονία και σε αυτούς που ανησυχούν και νομίζω ότι έχουν δίκιο και αν και συνήθως δεν δεν πηγαίνουν ελαφριά την καρδία σε συλλαλητήρια, σε αυτό πιστεύουν ότι πρέπει να πάνε γιατί κινδυνεύει ο τόπος» τόνισε η κ. Νεγρεπόντη - Δελιβάνη σχετικά με την ανάρτηση του κ. Καρανίκα.

«Ας μην πιάσουμε πρωί πρωί τι σχολιάζει ο σφουγγοκωλάριος Καρανίκας, διότι θα ρίξουμε το επίπεδο σε ένα σοβαρότατο θέμα» είπε ο. κ. Ιακωβίδης. «Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά από όλη τη Μακεδονία και την Ελλάδα για τη συμμετοχή για τα συλλαλητήρια σε 13 πόλεις της Μακεδονίας» πρόσθεσε.

«Το 70% και πάνω του ελληνικού λαού δεν θέλει με κανένα τρόπο το όνομα Μακεδονία» πρόσθεσε η κ. Νεγρεπόντη-Δελιβάνη,

NEWSBEAST.GR 4/6/2018

 

 

 

 

 

Συγκεντρώνει δυνάμεις το πατριωτικό μέτωπο για το Σκοπιανό

- Φ. Φράγκος:

«Μην τολμήσετε χωρίς δημοψήφισμα»

Συγκεντρώνει τις δυνάμεις του πατριωτικό μέτωπο για το Σκοπιανό και πριν από λίγο προχώρησε σε μια βαρυσήμαντη δήλωση με αποδέκτη την ελληνική κυβέρνηση ο επίτιμος ΓΕΣ Φ.Φράγκος:
«Μην τολμήσουν να πάνε στην Βουλή δίχως δημοψήφισμα την σύνθετη ονομασία, που θα εμπεριέχει τον όρο Μακεδονία»
Οι πατριωτικές δυνάμεις απορρίπτουν με οργή οτιδήποτε περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία».
Ετσι ή αλλιώς, είτε «Νέα», είτε «Βόρεια» είτε οτιδήποτε άλλο «Μακεδόνες» θα τους λένε παντού.
Το ζήτημα είναι ότι θα έχουν πάρει από το νόμιμο ιδιοκτήτη του ονόματος «Μακεδονία», την Ελλάδα, την άδεια να λέγονται «Μακεδόνες» οι σλαβόφωνοι και οι αλβανόφωνοι των Σκοπίων.
Θα έχουν κερδίσει την παρτίδα και θα έχουν βάλει το πρώτο «λιθαράκι» για την διεκδίκηση, όταν οι ιστορικές συνθήκες το επιτρέψουν και της «Νότιας», «Κάτω» ή παλιάς Μακεδονίας...
Την μεγαλύτερη κρίση, πολύ μεγαλύτερη και από αυτή των capital controls θα αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση, με αφορμή την προσπάθειά της να ικανοποιήσει, βασικά τις ΗΠΑ και δευτερευόντως την ΕΕ και να «κλείσει» χωρίς εγγυήσεις για την αλλαγή των αλυτρωτικών διατάξεων του σκοπιανού Συντάγματος, το Σκοπιανό, προκειμένου τα Σκόπια να εισέλθουν στο ΝΑΤΟ.
Στη Βουλή, μπορεί να βρουν πλειοψηφία (οι ψήφοι του Ποταμιού του Σ.Θεοδωράκη, εκτός αυτών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούνται δεδομένοι), αλλά στην κοινωνία τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι παραδίδονται ιστορικά δικαιώματα με την εκχώρηση του όρου «Μακεδονία», έστω με συνθετικό, όπως «Ανω», «Βόρεια», Νέα» κλπ.
Νέα συλλαλητήρια ετοιμάζονται στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τουλάχιστον άλλες δέκα πόλεις και ίσως αυτή την φορά δεν είναι και τόσο ειρηνικά...
pronews
Αναρτήθηκε από EFENPRESS στις 29.5.18

 

 

 

 

27.5.18

6 Ιουνίου 2018: Αφετηρία για το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ της Μακεδονίας

Στις 6 Ιουνίου, ημέρα Κυριακή, ώρα 17.30, θα πραγματοποιηθούν συλλαλητήρια για την μοναδική ελληνικότητα της Μακεδονίας, σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Διοργανωτής αυτών των συλλαλητηρίων σε συντονισμό με τοπικούς μαζικούς και θεσμικούς φορείς είναι η «Επιτροπή Αγώνα για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας»‘
Τα συλλαλητήρια αυτά θα είναι ογκώδη, ειρηνικά, ακομμάτιστα, όπως και αυτά στην Θεσσαλονίκη στις 21/1/2018 και το ιστορικής μαζικότητας (πάνω από 800.000 Έλληνες πολίτες) στην Αθήνα στις 4/22018.
Τα συλλαλητήρια για την ελληνικότητα της Μακεδονίας έχουν νόημα ως δηλωτικά της λαϊκής βούλησης και έχουν έναν πολιτικό σκοπό: να γίνει ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, έγκρισης ή απόρριψης της όποιας κυβερνητικής πρόφασης. Δεδομένου μάλιστα πως στα Σκόπια θα γίνει οπωσδήποτε αντίστοιχα σχετικό δημοψήφισμα, η ελληνική κυβέρνηση νομιμοφανώς και πειστικά, δε θα μπορέσει να το αποτρέψει. Προφανώς και όλα θα εξαρτηθούν από τον όγκο και τον πολιτικό χαρακτήρα των συλλαλητηρίων αυτών. Πρέπει δηλαδή να είναι ογκωδέστατα και ακομμάτιστα, ειρηνικά. Ώστε να μη υπάρξουν οιαδήποτε προσχήματα για την κυβερνητική πλευρά ούτε για το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων αλλά ούτε και για τους πάτρωνές τους. Ενώ στην περίπτωση άσκησης αστυνομικής βίας να είναι σε θέση να την αποτρέψουν και να την αντιμετωπίσουν, κυρίως πολιτικά.
Επειδή όμως η τρέχουσα πολιτική συγκυρία είναι ιδιαίτερα οξυμένη, η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη στις δημαγωγίες της περί λήξης των μνημονίων, η αντιπολίτευση σε παρόμοια μνημονιακή ή οικονομιστική αντιπαράθεση, οι πιέσεις από την συσσώρευση λαθρομεταναστών και η αναγκαστική αδυναμία διαχείρισής τους καταλήγουν ακόμη και σε θανατηφόρες φυλετικές συμπλοκές ενώ η συσχετιζόμενη εγκληματικότητα εκτοξεύεται, προβάλλει ως μοναδική διέξοδος η έκτακτη προσφυγή σε εκλογές. Τις οποίες επειδή ο πυρήνας Τσίπρα-Παππά-Δραγασάκη-Βούτση της κυβέρνησης θέλουν έκδηλα να αποφύγουν δεν έχουν και πολλές εκδοχές παρά να καταφύγουν σε κάποιες προβοκάτσιες για άλλοθι της δικτατορικής-απολυταρχικής-αντιλαϊκής και αντεθνικής άσκησης εξουσίας τους. Τύπου Μπουτάρη, μαζικών βιαίων επεισοδίων ή με βοήθεια εξωτερικών παραγόντων ή γεγονότων.
Έτσι γίνεται επιτακτική η ανάγκη σχηματισμού της ευρύτερης δυνατής πολιτικής συνεργασίας και συντονισμού των πατριωτικών δυνάμεων -που δε μπορεί παρά να είναι δημοκρατικές- μακριά κι έξω από ιδεοληψίες, εγωισμούς και προκαταλήψεις.
Πλησιάζει η ώρα που θα δείξουν όλοι το ποιόν και τις βλέψεις τους. Με μοναδικό κριτή τους τον λαό και τελικό την Ιστορία.
Νίκος Καραβαζάκης
Αναρτήθηκε από EFENPRESS στις 27.5.18

 

 

 

 

 

 

Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ «ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»

ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ «ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ»

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης*

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, μας βεβαίωσε θριαμβευτικά ότι, είμαστε πλέον στο Σκοπιανό πολλά βήματα μπροστά και μάλιστα με την σύμφωνη γνώμη και του κ. Μητσοτάκη. Άφησε βέβαια να εννοηθεί ότι υπάρχει πίεσης.

- Και! ενθυμούμαι και λέω, εγώ ο δύσμοιρος σκεπτόμενος Έλληνας, που διαμαρτύρομαι συνεχώς αλλά ποτέ δεν εισακούομαι:

- Ναι! οι Σκοπιανοί κάνουν πολλά βήματα μπροστά επ’ ωφελεία των. Ενώ! αντιθέτως η δική μας Κυβέρνηση, σ’ ότι αφορά το Σκοπιανό κάμει βήματα, για κοινή συμφωνία, εις ότι αφορά το όνομα των Σκοπίων, μόνο προς τα πίσω. Είναι θλιβερό με ελληνική Υπογραφή, να χαρίζουμε το όνομα της Ελληνικότατης Μακεδονίας στους Σφετεριστές της, κόντρα σε κάθε αλήθεια και κόντρα στην παλλαϊκή επιθυμία του Ελληνικού Λαού.

- Ενθυμούμαι επίσης την ομολογία του Κολοκοτρώνη˙ «… ήλθε ο Άμιλτων να με δει. Μου είπε, ότι: πρέπει οι Έλληνες να ζητήσουν συμβιβασμόν με τους Τούρκους και η Αγγλία να μεσιτεύσει». Εγώ του αποκρίθηκα ότι˙ «Αυτό δεν γίνεται ποτέ, Ελευθερία ή Θάνατος. Εμείς, καπετάν Άμιλτων, ποτέ συμβιβασμόν δεν εκάμαμε με τους Τούρκους… ο Βασιλεύς μας Κων. Παλαιολόγος εσκοτώθη, αλλά καμία συνθήκη δεν έκαμε…». Και! τότε υπήρχαν οι πιέσεις απ’ τους Μεγάλους, αλλά τότε υπήρχαν Έλληνες πατριώτες που είχαν την λεβεντιά, το θάρρος και την τόλμη ν’ απαντούν.

Η Ατυχία της Ελλάδος, της χαρισματικής αυτής χώρας, που ο Θεός τόσο απλόχερα έδωσε την θαυμασίαν αυτήν γη, με χαρισματικούς ανθρώπους Παγκοσμίως, την εποχή αυτή δυστυχώς στερείται Ηγετών. Διότι το «Μακεδονικό ζήτημα» ξανάναψε πάλι στις μέρες μας και μάλιστα επικίνδυνα, αλλά η Ελλάδα στερείται πολιτικούς Ηγέτες με σθένος και Πατριωτισμό που να μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν, την δημιουργηθείσα νέα επικίνδυνη κατάσταση.

Από ότι πληροφορηθήκαμε, οι Σκοπιανοί πονηρά σκεπτόμενοι και συνεχίζοντας την γραμμή των προκατόχων τους, αλλά με δόλιο τρόπο, έριξαν στην Τράπεζα διαπραγματεύσεων, νέα πρόταση για την ονομασία των, ήτοι: «Δημοκρατία της Ίλιντεν Μακεδονίας»

Το Ίλιντεν έχει μεγάλο ιστορικό συμβολισμό, διότι η εξέγερση του Ίλιντεν στις αρχές του 20ού αιώνα (1903), είχε ως απώτερο στόχο την δημιουργία αυτόνομης «Μακεδονίας» στην οποία θα περιλαμβάνοντο εδάφη από την Μακεδονία μας.

Υπ’ όψιν, η εξέγερση του Ίλιντεν εορτάζεται ως «Εθνική Επέτειος» στα Σκόπια. Στην πρόταση αυτήν συμφωνεί και η αντιπολίτευση των Σκοπίων. Οι Σκοπιανοί με την πρόταση αυτή, επιδιώκουν να δελεάσουν την Ελληνική Κυβέρνηση δεχόμενοι ακόμη το όνομα αυτό σ’ όλες τις περιπτώσεις ως “erga omnes”. Πάντως με την πρόταση αυτή τα Σκόπια συνεχίζουν ακάθεκτοι τις πονηριές, διότι, δεν υπολογίζουν ιδιαίτερα την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτικών και την Ιστορική Μνήμη των ιδιαίτερα.

Όταν μια Κυβέρνηση, εκλέγεται με Δημοκρατικές διαδικασίες στην Εξουσία και όταν ανέλθει σ’ αυτήν, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την επιθυμία του Ελληνικού λαού σε άκρως Εθνικά θέματα, ούτε και τις έντονες και ογκώδεις διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες του, είναι ουτοπία να λέμε ότι έχουμε Δημοκρατία.

Η εκτίμησή μας είναι ότι, αυτό το όνομα που πρότειναν τελευταία, είναι ότι πιο επικίνδυνο θα μπορούσαν να προτείνουν οι Σκοπιανοί στους Έλληνες. Στην ουσία οι Σκοπιανοί προσπαθούν πάλι να προτείνουν για συνολική χρήση το όνομα που αυτοί θέλουν.

Η Ιστορία και ο Σκεπτόμενος Ελληνικός Λαός θα είναι αμείλικτος, προς τους σημερινούς Έλληνες πολιτικούς που διαπραγματεύονται με το όνομα των Σκοπίων, εάν υπό οιανδήποτε μορφήν υπογράψουν αυτοί όνομα που να περιέχει την λέξη «Μακεδονία». Διότι! το «Μακεδονικό Ζήτημα» που ξεκίνησε με την Συνθήκη του Αγ. Στεφάνου (1878), αναζωπυρώθηκε με την επανάσταση του Ίλιντεν (1903), συνεχίστηκε με άλλη μορφή από τον δόλιο Τίτο δια της δημιουργίας, με το έτσι θέλω ομοσπονδίας με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας» (1944) Βορείως και σε επαφή με την από τους μυθικούς χρόνους Ελληνική Μακεδονία. Τέλος! συνεχίστηκε επί των ημερών μας με τον θρασύτατο Γκρουέφσκι των Σκοπίων και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με τον κουτοπόνηρο Πρωθυπουργό των Σκοπίων Ζάεφ.

Μέχρι σήμερα, παρά την αδικαιολόγητη συμπεριφορά, αμέλεια και απραξία των Ελληνικών Κυβερνήσεων, ουδέν επέτυχαν οι Σφετεριστές σ’ ότι αφορά το όνομα, την Ιστορία, τον Πολιτισμό και την γλώσσα της Μακεδονίας μας. Καθ’ όσον εάν δεν υπάρχει Ελληνική Υπογραφή ουδέποτε θα ονομασθούν Μακεδόνες οι Σκοπιανοί. Σήμερα ανησυχούμε και είμαστε πολύ προβληματισμένοι αφού ήδη η Ελληνική Κυβέρνηση, κόντρα σε κάθε Ιστορική Αλήθεια και διαμαρτυρίες του Ελληνικού Λαού παραχωρεί το όνομα με απρόβλεπτες συνέπειες στο μέλλον εις βάρος της Πατρίδος μας.

Τελειώνοντας, θα πρότεινα στους πολιτικούς ηγέτες μας να διαβάσουν το Ιστορικό του «Μακεδονικού ζητήματος» και τους Μακεδονικούς αγώνες και τις θυσίες για την σωτηρία της. Πιστεύω ότι, πάρα πολύ θα ωφεληθούν για τον χειρισμό του Σκοπιανού και σε πολλά θ’ αλλάξουν σκέψη.

*Αντγος ε.α. - Επίτιμος Δκτής της Σ.Σ.Ε.

 

 

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙ ΗΤΑΝ ΤΟ «ΙΛΙΝΤΕΝ»;

Σύγχυση δημιουργήθηκε στον ελληνικό λαό, με την νέα πρόταση που έπεσε στο τραπέζι της προδοσίας, για την «Μακεδονία του Ίλιντεν». Ας μιλήσουμε, λοιπόν, για το «Ίλιντεν»…

Στις 20 Ιουλίου του 1903 (στην πραγματικότητα στις 2 Αυγούστου, 13 ημέρες αργότερα, με το γρηγοριανό ημερολόγιο), έγινε η εξέγερση του «Ίλιντεν» – που σημαίνει στα βουλγαρικά «ημέρα του Προφήτη Ηλία». Στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, οι Βούλγαροι κομιτατζήδες της οργανώσεως ΒΜΡΟ («Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση», ιδρυθείσα το 1897) επιχείρησαν να ξεσηκώσουν τον κόσμο με το σύνθημα «Η Μακεδονία στους Μακεδόνες». Σε επίπεδο πράξεων, η δράση των κομιτατζήδων ήταν πολύ περιορισμένη. Ανατίναξαν τηλεγραφικούς στύλους, ξήλωσαν τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής και εισήλθαν για λίγο σε ορισμένα χωριά.

Έπειτα, ήρθαν τα τουρκικά αντίποινα, που έπληξαν κυρίως την πόλη Κρούσοβο (η οποία ανήκει σήμερα στα Σκόπια), την Κλεισούρα και το Νυμφαίο Φλωρίνης και η καταστολή της εξέγερσης.

Η εξέγερση αφύπνισε την Ελλάδα, που αντελήφθη πλέον τον βουλγαρικό κίνδυνο για την Μακεδονία.

Την επέτειο του Ίλιντεν διάλεξε ο Τίτο (εβραϊκό όνομα Γιοζίπ Μπροζ), το 1944, για να συγκαλέσει την «Αντιφασιστική Συνέλευση του Μακεδονικού λαού» στο Μοναστήρι. Εκεί  κατασκεύασε το «μακεδονικό» έθνος, μετονόμασε την περιοχή των Σκοπίων από Βάρνταρσκα σε «Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας» και διακήρυξε ότι πρέπει να «απελευθερωθούν» η «Μακεδονία του Αιγαίου» (η Βόρειος Ελλάς) και η «Μακεδονία του Πιρίν», δηλαδή η νοτιοδυτική Βουλγαρία, για να αποτελέσουν ενιαίο «Μακεδονικό» κράτος.

Το «Ίλιντεν» το γιορτάζουν και οι Βούλγαροι και οι Σκοπιανοί, με την διαφορά ότι οι Βούλγαροι υποστηρίζουν ότι οι «επαναστάτες» είχαν βουλγαρική εθνική συνείδηση, ενώ οι Σκοπιανοί πως είχαν «μακεδονική» εθνική συνείδηση.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ

19.5.18

Έκκληση της ΟΜ. 21, προς τον κ. Πρωθυπουργό, τον κ. ΥΠΕΞ και όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.


Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε  Υπουργέ των Εξωτερικών, κύριοι βουλευτές  του Ελληνικού Κοινοβουλίου, από τον ιστορικό χώρο της Αμφίπολης , παράλληλα με τη φωνή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδονίας, για τη μη παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας ή παραγώγων του, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε τη γνώμη των παρακάτω, που επίσης δεν συμφωνούν με την απεμπόληση της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Ελλάδος και την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας, καθώς και την αναγνώριση "Μακεδονικού έθνους" και "Μακεδονικής γλώσσας".

Και απαριθμούμε:


Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ως εκφραστής της γνώμης της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Ψήφισμα της Ακαδημίας Αθηνών.
Ψήφισμα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
Ψήφισμα 15 Μητροπολιτών της Μακεδονίας.
Ψήφισμα των Μακεδονικών Οργανώσεων της Υφηλίου.
Ψήφισμα  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
Έκκληση του Β. Μαρκεζίνη προς τον Πρωθυπουργό να μη παραδώσουν το όνομα και τα Ιστορικά δικαιώματα στους Σκοπιανούς.
Εξώδικο των ανά τον κόσμο Παμμακεδονικών Ενώσεων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων προς τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την αναγκαιότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος πριν από οποιοδήποτε συμφωνία με τα Σκόπια που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, καθώς και η υπογραφή αυτού από την Επιτροπή Αγώνα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Κοινή δήλωση 15 πρέσβεων επι τιμή 5 Φεβ 2018 περί μη συναινέσεως σε όνομα των Σκοπίων που να περιέχει τη λέξη Μακεδονία.
Η γνώμη του Μίκη Θεοδωράκη ότι η χρήση του όρου Μακεδονία θα έχει ολέθριες συνέπειες για την Ελλάδα.
Επιστολή Πανεπιστημιακών κλασικών σπουδών παγκοσμίου φήμης 18 Μάιου 2009προς τον πρόεδρο Ομπάμα για τη Μακεδονία τονίζοντας ότι τα Σκόπια δεν μπορούν να εισέλθουν στην οικογένεια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ όσο επιχειρούν να οικοδομήσουν την εθνική τους ταυτότητα εις βάρος της Ιστορικής αλήθειας.
Επιστολή της International Hellenic Assosiation της 3 Ιαν 2018 προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την οποία 292 προσωπικότητες της Ελλάδος (καθηγητές Πανεπιστημίων, Ανώτατοι Αξιωματικοί εα, κληρικοί, επιστήμονες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι κλπ) ζητούν όπως μη συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία στην ονομασία του κράτους των Σκοπίων, σύμφωνα με την απόφαση των πολιτικών Αρχηγών του 1992, εάν δε οποιαδήποτε Κυβέρνηση εκτραπεί από αυτήν τότε να προκηρυχθεί δημοψήφισμα με το ερώτημα αποδοχής ή όχι της εκτροπής από την απόφαση του 1992 ,που αποκλείει το όνομα Μακεδονία υπό οιανδήποτε μορφή.
Επιστολή-έκκληση της Ομ.21 Μακεδονίας-Θράκης  προς την Πνευματική και Επιστημονική Ηγεσία της Χώρας, για τους λόγους της μη παραχώρησης του ονόματος Μακεδονία.
Επιστολή 154 Ελλήνων καθηγητών Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων 11 Οκτ 2017 προς την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία και τους βουλευτές ότι η σύνθετη ονομασία των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία δεν είναι λύση.
Άρθρο του επίτιμου καθηγητού Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεη  Στίβεν Μίλλερ ότι τα Σκόπια πρέπει να ονομαστούν Παιονία, επιστολή του ιδίου προς τον Ομπάμα να μη επιτρέψει την παραχάραξη της Ιστορίας και επιστολή 250 αρχαιολόγων καθηγητών ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων που τεκμηριώνουν την Ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Τα ογκώδη συλλαλητήρια της Θεσσαλονίκης21 Ιαν 2018 και Αθηνών 4 Φεβ 2018 καθώς και αυτό της Νέας Υόρκης έμπροσθεν του Μεγάρου των Ηνωμένων Εθνών 18 Μαρ. 2018 από τον Ελληνισμό των ΗΠΑ και Καναδά, στα οποία εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων διακήρυξαν τη βούλησή τους να μην παραχωρηθεί το όνομα της Μακεδονίας
Ύστερα από τα παραπάνω είναι φανερό ότι δεν έχετε το δικαίωμα να αγνοήσετε τη βούληση/απαίτηση του Ελληνικού λαού.
Η λύση δεν είναι η διπλή ονομασία έναντι όλων και η αλλαγή του Συντάγματος.
Λύση είναι η μη παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας και η μη αναγνώριση ύπαρξης Μακεδονικού έθνους και Μακεδονικής γλώσσας.
Μη ξεχνάτε ότι  όταν "παραδίδεις όνομα, παραδίδεις έδαφος¨ και δολοφονία της Μακεδονίας, σημαίνει δολοφονία της Ελλάδος.
Την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας ΜΟΝΟ εμείς οι Έλληνες έχουμε υποχρέωση και καθήκον να τα υπερασπιστούμε.
Με εκτίμηση,
Για την Ομ.21 Μακεδονίας-Θράκης.
Αθανάσιος Καραντζικος,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

http://www.efenpress.gr/

Αναρτήθηκε από EFENPRESS στις 19.5.18

Παμμακεδονικές Ενώσεις προς Τσίπρα: Αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει

Παμμακεδονικές Ενώσεις προς Τσίπρα: Αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει
Ενημερώθηκε: 17/05/18 - 10:49

Ονομασία ΠΓΔΜ: Να μην προχωρήσει σε έναν συμβιβασμό που επί της ουσίας θα είναι ετεροβαρής κατά της χώρας μας ζητούν ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα οι διοργανωτές –με προεξάρχοντες της Πάμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων - των μεγάλων συλλαλητηρίων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, τον περασμένο Ιανουάριο και Φεβρουάριο.

Στην επιστολή, και λόγω της έντονης φημολογίας πως επίκειται συμφωνία των πρωθυπουργών Ελλάδος και Σκοπίων, προειδοποιούν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, πως θα «αναλάβει την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει».

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής :

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Πληροφορούμαστε, από τις πρόσφατες σχετικές συνεντεύξεις του Εκπροσώπου Τύπου της Κυβέρνησης σας αλλά και άλλων υπουργών σας, ότι σκέφτεστε σοβαρά (αν δεν το έχετε ήδη αποφασίσει) το ενδεχόμενο υπογραφής μίας Συνθήκης με την ΠΓΔΜ, διά της οποίας η Ελλάδα θα αποδέχεται τη χρήση του ονόματος Μακεδονία σ' ένα σύνθετο όνομα της Χώρας αυτής.

Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία έρευνας κατά το πόσο υπάρχουν ή δεν υπάρχουν διεθνείς εγγυήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων που θα αναλάβει η ΠΓΔΜ, καθώς οι υποχρεώσεις αυτές δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά μία κάλυψη της ανόσιας πράξης που φαίνεται πως ετοιμάζεστε να κάνετε, συνηγορώντας σε μία πιθανή μελλοντική αναπηρία της Ελλάδας, για το ενδεχόμενο της οποίας πάτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

είμαστε αναγκασμένοι να σας πείσουμε να μη προβείτε σ' αυτό το τραγικό πολιτικό ολίσθημα διότι, κατά τα δύο επικά λαϊκά συλλαλητήρια, που έγιναν εντελώς αυθόρμητα (χωρίς την παραμικρή κομματική ή άλλη υποδαύλιση και βοήθεια τους) από τον Λαό στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα για την προστασία της Μακεδονίας μας, φάνηκε πως το θέμα αυτό, είναι ικανό να συνταράξει συθέμελα την ομαλότητα (αν μπορούμε να πούμε έτσι την τρέχουσα κατάσταση) την ηρεμία και την ομόνοια που χρειάζεται η Χώρα μας αυτές τις στιγμές, απειλούμενη ανοιχτά, εξ Ανατολών.

Η αντίθετη με τη θέληση του λαού ενδεχόμενη ενέργεια σας, να παραδώσετε το όνομα Μακεδονία στην ΠΔΓΜ, θα πυροδοτήσει λαϊκές αντιδράσεις τεράστιας έκτασης και έντασης.

Δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη παλλαϊκό Συλλαλητήριο, αλλά ασυγκράτητος όγκος αποφασισμένων πολιτών που δεν θα επιτρέψουν να υπογραφεί Συνθήκη εμπεριέχουσα δυνατότητα μελλοντικού διαμελισμού της Πατρίδας μας.

Σας παρακαλούμε να μην επικαλεστείτε το ρητορικό “εξωτερική πολιτική κάνει η Κυβέρνηση και όχι ο λαός και τα συλλαλητήρια”, καθώς δεν χρειάζεται καμία ειδική μόρφωση για να καταλάβει και ένας αμόρφωτος, ότι ο κλέφτης ποτέ δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τα κλοπιμαία, όταν αυτά είναι γνωστά σε όλους. Και είναι τοις πάσι γνωστό πως, το όνομα Μακεδονία ανήκει στους Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων, πολλούς αιώνες πριν εμφανισθούν στην περιοχή, αυτοί που θέλουν να το οικειοποιηθούν, μετά την (ιστορικά, πρόσφατη) κλοπή του.

Αν, παρ' όλ' αυτά που σας αναφέρουμε καλόπιστα, αποφασίσετε να προχωρήσετε στη σχεδιαζόμενη ανιστόρητη παραχώρηση τού ονόματος Μακεδονία στους Σλάβους της ΠΓΔΜ, αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει.

Απλώς , έχουμε υποχρέωση να σας ενημερώσουμε (ώστε στο “Δικαστήριο της Ιστορίας”, “να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του”) πως ο λαός που κατέβηκε στα συλλαλητήρια, δεν είναι ο κομματικός συρφετός που πάει βόλτα στην κομματική φιέστα, με πληρωμένα τα ναύλα του από το κόμμα.

Ο λαός που κατέβηκε στα συλλαλητήρια από το υστέρημα του, είναι αποφασισμένος να ακουστεί και να επιβάλλει τη βούληση του στην κυβέρνηση του, ως ο εκ του Συντάγματος εντολέας που εντέλλεται την απόφασή του στους εντολοδόχους του.

Μην αποπειραθείτε να αλλάξετε τους συνταγματικά κατοχυρωμένους αυτούς ρόλους, για να παραχωρήσετε το όνομα της Μακεδονίας μας σε αλλοεθνείς.

Ούτως ή άλλως, η Μακεδονία (ως όνομα) δεν μπορεί και δεν πρόκειται να παραδοθεί.

Αυτό, το εγγυάται σύσσωμος ο κυρίαρχος της Χώρας, Ελληνικός Λαός, με την αποφασιστικότητα που έδειξε στα δύο μεγαλειώδη συλλαλητήρια.

Μη βάλετε μπουρλότο στα ξερά χόρτα.

Σας ικετεύουμε....

Ευπειθέστατοι
-Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου
- Η “ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ”

Δείτε σαν σήμερα      
         
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή της 23 Ιούνη στον 21ο αιώνα
ΑΣΕΠ 10Κ/2017:               Πρακτική δοκιμασία για τις μόνιμες θέσεις στον ΑΔΜΗΕ
ΑΣΕΠ:               559 αιτήσεις για 37 μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ
ΑΣΕΠ:               Νέα προκήρυξη 9Κ/2018 για 46 μόνιμους στο υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ελλάδα               μετά το νέο μνημόνιο
image Δείτε σαν σήμερα
image ΑΣΕΠ 10Κ/2017:
image ΑΣΕΠ:
image ΑΣΕΠ:
image Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ελλάδα

Αθλητικά

Top Headline

Αθλητισμός 6ος

Αθλητισμός 6ος

              Οι αθλητικές ειδήσεις της ημέρας 23 Ιουνίου 2012

Read More...

Αθλητισμός 5ος

Αθλητισμός 5ος

              ΟΠΑΠ TV - Σαν Σήμερα 31 ΜΑΐΟΥ (31/05) 2013

Read More...

Αθλητισμός 4ος

Αθλητισμός 4ος

              Δευτέρα 30 Απρ. 2018

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

Αυτοκίνητο

Αυτοκίνητο

...

Read More...

Rally

Rally

              Στο νήμα κρίθηκε η μητέρα των μαχών, το Ράλι Ιταλίας 2018

Read More...

Formula 1

Formula 1

              Αγώνας στα σύννεφα: Η αεροδυναμική του VW I.D. R Pikes Peak

Read More...

Πολιτική

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6ος

              ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΕ ΤΣΙΠΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΣ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ...

Read More...

Κοτζιάς

 Κοτζιάς

              Ο Κοτζιάς ετοιμάζει ελληνοαλβανική συμφωνία στη Ρόδο

Read More...

Καμμένος

Καμμένος

  Αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών ζητά ο Καμμένος, όχι λέει το Μαξίμου

Read More...

Πολιτισμός

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6ος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6ος

...

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5ος

		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5ος

              Ο «χαμένος λαβύρινθος» της Αιγύπτου (βίντεο)

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4ος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4ος

          Ο Μέγας Αλέξανδρος λαξευμένος στο Άγιον Όρος – Μία πόλη που ήθελε να κατασκευάσει ο...

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Σκόπια

Σκόπια

  Δείτε σε βίντεο τον Ντιμιτρόφ να δηλώνει ότι οι Σκοπιανοί «είμαστε Σλάβοι» (βίντεο)

Read More...

ΗΠΑ

ΗΠΑ

              Επιστολή δυναμίτης από Αμερικανό Γερουσιαστή: «Λάθος η Αναγνώριση των Σκοπίων ως Μακεδονία...

Read More...

Σκόπια

Σκόπια

              Πέρασε η συμφωνία για το όνομα από τη Βουλή των Σκοπίων

Read More...

Ελλάδα

Top Headline

EΛΛΑΔΑ 6ος

		EΛΛΑΔΑ 6ος

              ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΒΑΛΑΝ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ Κ. ΤΣΙΠΡΑ

Read More...

EΛΛΑΔΑ 5ος

EΛΛΑΔΑ 5ος

  Είναι και επίσημο…!!! ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ… Ανακοινώθηκε Πανεθνικό συλλαλητήριο στην Αθήνα την ημέρα ή ΤΗ ΝΥΧΤΑ που θα επιχείρήσουν...

Read More...

EΛΛΑΔΑ 4ος

 		EΛΛΑΔΑ 4ος

              Ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας και μας κάνει υπερήφανους - Δείτε το υπέροχο...

Read More...

Οικονομία

Top Headline

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

              Η ανακοίνωση του Eurogroup: Η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

Read More...

ΑΣΕΠ:

ΑΣΕΠ:

              Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2017

Read More...

ΑΣΕΠ:

ΑΣΕΠ:

              Τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2017 (ΥΕ)

Read More...

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

              Φαράγγι της Σαμαριάς:

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5ος

              Το υπέροχο νησί του μυστηρίου και του έρωτα - Εκεί γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη και σε αυτό βρήκαν καταφύγιο ο Πάρις και η Ελένη - Έχετε πάει;

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4ος

              Παλαμήδι, βλέποντας το Ναύπλιο αφ’ υψηλού

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 5ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 5ος

              Η σπηλιά που σχηματίζει καρδιά δύο φορές το χρόνο

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 4ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 4ος

              Το φαράγγι Πάντα Βρέχει είναι αυτό που λέει το όνομά του

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 3ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 3ος

              Το δάσος με τις πράσινες πυραμίδες (βίντεο)

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

              16η, 17η, 18η,...

Read More...

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Περιφερειάρχη

          1η ,2η , 3η ,4η,...

Read More...

Γραφείο Περιφερειάρχη

Γραφείο Περιφερειάρχη

              45η, 46η, 47η,...

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

		Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

              Διακοπή τηλεθέρμανσης σε οδούς της Κοζάνης, Τρίτη 17-4-18, για την αποκατάσταση διαρροής.

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 22/6/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 22/6/2018

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29 /5/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29 /5/2018

                Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 30/4/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 30/4/2018

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

Διάφορα

              ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ Η ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Read More...

Σύμπαν !!

Σύμπαν !!

              Σύμπαν: Ολα τα άρθρα - ειδήσεις & Βίντεο από την συνύπαρξη φαινομένων που έχουν  συμβεί εδώ και 152 χρόνια,...

Read More...

Ποντιακή Γενοκτονία

Ποντιακή Γενοκτονία

Ό,τι είναι η καρδιά για τον άνθρωπο, Είναι η Μακεδονία για την Ελλάδα

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Παμμακεδονικές Ενώσεις

Παμμακεδονικές Ενώσεις

Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Read More...

Πανελλαδικές - Πανελλήνιες

Πανελλαδικές - Πανελλήνιες

              Πανελλήνιες 2018, προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τα Αρχαία

Read More...

Tα ΝεΑ των ΝεΩν

Tα ΝεΑ των ΝεΩν

          Πρωτοφανής ασέβεια σε ιστορική Ιερά Μονή της Αττικής

Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

ΑRΤ

ΑRΤ

              Αρτ TV Live - Αρτ τηλεόραση ραδιόφωνο Art tv Live

Read More...

Χρυσή Αυγή

		Χρυσή Αυγή

              Δελτία  Τύπου - Ομιλίες & Βίντεο

Read More...

Makeleio.gr – Το Site των Μεγάλων αποκαλύψεων

Makeleio.gr – Το Site των Μεγάλων αποκαλύψεων

             

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

°F | °C
invalid location provided