Κυριακή, Οκτώβριος 21, 2018

Προκήρυξη 3Κ/2018:

 

 

 

 

 

 

 

Δειτε τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων (πίνακες)

Προκήρυξη 3Κ/2018: Δειτε τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων (πίνακες)

SKOYPIDIA_NEA-768x526.jpg

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία), κριτηρίων.

Τα παρακάτω κριτήρια ισχύουν για όλους τους διαγωνισμούς μόνιμου προσωπικού του

ΑΣΕΠ

με τη μόνη διαφορά οτι στη συγκεκριμένη προκήρυξη έχει προβλεφθεί αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας, με στοχο να πριμοδοτηθούν οι συμβασιούχοι που εργαζονται τα τελευταία χρόνια σε αντιστοιχες θέσεις στους ΟΤΑ.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να προσκομίσουν, ανεξαρτήτως των επιπροσθέτων προσόντων τους είναι:

  1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα για τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι προσκομίζουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και του αρχείου που έχουν καταγράψει τις πέραν των 120 προτιμήσεις τους (κωδικούς θέσεων).Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  1. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικήςαίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Κατηγορία:   Δημόσιο

ασεπ.jpg
eydap.jpg

ΑΣΕΠ: Ολη η προκήρυξη 1Κ/2018 για 209 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

To ΑΣΕΠ προκηρυσσει την πληρωση με σειρα προτεραιοτητας διακοσιων εννεα (209) συνολικα …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
asep.jpg

ΑΣΕΠ: Ολη η προκήρυξη 2Κ/2018 για 42 μόνιμους στην ΑΕΠΠ

Το ΑΣΕΠ προκηρυσσει την πληρωση με σειρα προτεραιοτητας σαραντα δυο (42) συνολικα …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
1369217.jpg

Ξεπαγώνουν οι μισθολογικές ωριμάνσεις στο Δημόσιο – Ποιοι υπάλληλοι θα δουν αυξησεις στο μισθό

Αυξήσεις φέρνει το 2018 σε χιλιάδες δημοσίους, μετακλητούς και δημοτικούς υπαλλήλους, …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
mediadefaultimagestrapeza-ellados.jpg

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 11Κ/2017

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  τα προσωρινά …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
SKOYPIDIA_NEA-768x526.jpg

Προκήρυξη 3Κ/2018: Δειτε τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων (πίνακες)

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
4734334.jpg

Τεχνικός στο Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (Λευκωσία)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Τεχνικού (Η θέση είναι …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Δημόσιος Τομέας

1949564.jpg

64 προσλήψεις εποχικών στα ΕΛΤΑ Πειραιώς & Αιγαίου (ΣΟΧ 13/2018)

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και η Περιφερειακή Δ/νση Πειραιά & Αιγαίου ανακοινώνουν ότι …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
EKP-PROGR-GIA-SXOL-OMADES-STO-PAIDIKO-MOUSEIO.jpg

9 προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Δ. Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
511.jpg

14 θέσεις εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) αναζητά προσωπικό με τις παρακάτω …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
a77bd0bca0ca4c7f39116b7e96dd729c_XL.jpg

9 Φύλακες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
ktinotrofia__article.jpg

Κτηνίατροι στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
JOB-OPPORTUNITIES.jpg

7 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Αγίου Νικολάου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Α.Ν.) ανακοινώνει …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
what-does-an-archaeologist-do_b591645d-7df6-4cc5-a81e-3eafdd9c8e3f.jpg
Towson-University-Gym-Fitness-Center.jpg

4 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής στο Δήμο Μαρκόπουλου

Το Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
this-website-uses-social-media-to-find-your-dream-job-691ee3b7b5.jpg

2 θέσεις εργασίας στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου

Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Ιδιωτικός Τομέας

Your-first-Eures-job.jpg

Θέση Ιατρικού Τεχνικού Συμβούλου στους Γιατρούς του Κόσμου

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας ψάχνουν Ιατρικό Τεχνικό Σύμβουλο (Medical Technical Referent) ο …

9 Φεβρουάριος, 2018 Περισσότερα
medina.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided