Παρασκευή, Αύγουστος 17, 2018

4Κ/2018:

 

 

 

 

 

 

 

Υποβλήθηκαν 7.027 αιτήσεις για τις 103 μόνιμες θέσεις

4Κ/2018: Υποβλήθηκαν 7.027 αιτήσεις για τις 103 μόνιμες θέσεις

ασεπ.jpg

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/12-4-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό τριών (103) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Υπουργείο Οικονομικών ), στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας και στον Οίκο του Ναύτου (Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής), υποβλήθηκαν συνολικά 7.027 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 37.366 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΥΕ   ΦΥΛΑΚΩΝ 4.490
ΥΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (ΣΕΔΟ6) 4.654
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.929
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (ΚΛΗΤΗΡΩΝ) 5.079
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΕΤ2) 8.697
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1.873
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.650
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4.069
ΥΕ ΦΥΛΑΚΕΣ (ΕΚ1) 4.925

Θερινή Απασχόληση Παιδιών στον Δήμο Κερατσινίου

ImageHandler-1.jpg

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας με κριτήριο τις ανάγκες των οικογενειών της πόλης, ειδικά στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, παρέχει στους δημότες του Πρόγραμμα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Πολιτιστικό και Αθλητικό camp:
Για παιδιά γεννημένα από 1-1-2006 (παιδιά που έχουν τελειώσει την έκτη δημοτικού) έως και 31-12-2011 (παιδιά που έχουν τελειώσει την πρώτη δημοτικού).

Τα παιδιά θα παρακολουθήσουν ένα καθημερινό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων, από τις 8:00 το πρωί έως τις 4:00 το μεσημέρι.

Οι αθλητικές δράσεις θα περιλαμβάνουν και επίσκεψη στο δημοτικό κολυμβητήριο.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 σημεία της πόλης:

– Στο Κερατσίνι, στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου (Λεωφ. Σχιστού)

– Στη Δραπετσώνα, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου και Αγγ. Σικελιανού)

Το Πολιτιστικό και Αθλητικό camp θα διεξαχθεί σε δύο χρονικές περιόδους:
Α’ χρονική περίοδος: 18 Ιουνίου έως 29 Ιουνίου 2018

Β’ χρονική περίοδος: 2 Ιουλίου έως 13 Ιουλίου 2018

Το πρόγραμμα είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι κάτοικοι του Δήμου.

Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τον προβλεπόμενο αριθμό, η τελική επιλογή των παιδιών θα γίνει με ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, που βασίζεται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι εγγραφές/αιτήσεις θα γίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 21 Μαΐου έως και 1 Ιουνίου,

στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαμαράκης» (Μ. Ασίας 24 & Παπαναστασίου) από 09:00 έως 13:00, στον 2ο όροφο.

Για την εγγραφή απαραίτητα δικαιολογητικά:
1) Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2016 ή 2017.

2) Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται δ/νση κατοικίας)

3) Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας.

4) Για πιστοποίηση αναπηρίας γονέα απαραίτητη είναι η βεβαίωση ΚΕΠΑ.

5) Για πιστοποίηση ενήλικου τέκνου που σπουδάζει, απαραίτητη η βεβαίωση ΑΕΙ-ΤΕΙ.

 

Οι παγίδες για τους άνεργους στις φορολογικές δηλώσεις του 2018

forologika2_b1.jpg

Ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης το 2018 θα πρέπει να είναι οι άνεργοι φορολογούμενοι προκειμένου να μην πληρώσουν μεγάλα ποσά φόρου.

Κάθε φορολογούμενος που ήταν άνεργος κατά τη διάρκεια του 2017 θα πρέπει να γράψει στους κωδικούς 661-662 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης του 2018 (έντυπο Ε1) πρέπει να αναγράψει το επίδομα ανεργίας που έλαβε εντός του έτους αυτού από το ταμείο ανεργίας του, (ΟΑΕΔ ή ΓΕΝΕ ή ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Το επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος μόνο εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του άνεργου φορολογούμενου δεν ξεπέρασε κατά τη διάρκεια του 2017 τις 10.000 ευρώ.

Εάν δηλώνεται επίδομα ανεργίας στους ανωτέρω κωδικούς και τα λοιπά εισοδήματα του άνεργου φορολογουμένου (πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, τότε το ποσό του επιδόματος ανεργίας θα προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημά του και θα υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό;

  • Εάν τα άνω των 10.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα του ανέργου προέρχονται αποκλειστικά από αγροτικές δραστηριότητες (πώληση ελαιολάδου) , τότε θα φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές κλιμακούμενους από 22% έως 45%, ενώ το επίδομα ανεργίας θα υπόκειται σε φόρο ξεχωριστά με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, οπότε θα είναι αφορολόγητο μέχρι το επίπεδο των 8.636-9.545 ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Αν τα ετήσια εισοδήματα του άνεργου φορολογουμένου τα οποία υπερέβησαν τα 10.000 ευρώ το 2017 προέρχονται αποκλειστικά από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τότε τα εισοδήματα αυτά θα αθροίζονται με το επίδομα ανεργίας και θα φορολογούνται ενιαία με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή λαμβανομένου υπόψη αφορολόγητου ορίου 8.636-9.545 ευρώ και κατόπιν με συντελεστές φόρου κλιμακούμενους από 22% έως 45%.
  • Στην περίπτωση που τα άνω των 10.000 ευρώ ετήσια εισοδήματα του ανέργου προέρχονται αποκλειστικά από εκμετάλλευση ακινήτων, τότε θα φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα φόρου των εισοδημάτων από ακίνητα, δηλαδή από το πρώτο ευρώ και με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως 45%, ενώ το επίδομα ανεργίας θα υπόκειται σε φόρο ξεχωριστά με βάση την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών, δηλαδή θα είναι αφορολόγητο μέχρι το επίπεδο των 8.636-9.545 ευρώ σε ετήσια βάση.
  • Το άθροισμα του επιδόματος ανεργίας και του συνολικού ποσού των ετησίων εισοδημάτων του ανέργου, εφόσον υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, θα υπόκειται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

Κατηγορία:   Θέσεις στην Υγεία

Team-of-Doctors-02-Original-1.jpg

4 θέσεις στην ΑΕΜΥ ΑΕ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. προσκαλεί συνεργάτες για την σύναψη σενργασίας …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Ιδιωτικός Τομέας

Ikea-2.jpg

Υπάλληλοι Εστιατορίου και κουζίνας στο ΙΚΕΑ αεροδρομίου

Για τo κατάστημά στο Αεροδρόμιο, αναζητούμε: Υπαλλήλους Εστιατορίου Mερικής …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
better-web-developer.jpg

Θέση για προγραμματιστή

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Προγραμματιστή .NET Developer για να εργαστεί στα γραφεία της οργάνωσης …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
e6630ddf552f28b1438e7a3532d8f243.jpg

Προϊστάμενος Λογιστηρίου στη ΜΕΤΑδραση (Αθήνα)

Τίτλος θέσης: Προϊστάμενος Λογιστηρίου Σημείο απασχόλησης: Γραφεία ΜΕΤΑδρασης στην …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
bigstock-Young-Handsome-Man-Working-In-79559704.jpg

Υπάλληλοι γραφείου σε εταιρεία ταχυμεταφορών (Αθήνα)

Η εταιρεία ταχυμεταφορών XP Courier, που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, επιθυμεί να …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Δημόσιος Τομέας

jobjob.jpg

28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Λέσβου

Ο Δήμαρχος Λέσβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-100010.jpg

7 στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας ανακοινώνει την πρόσληψη επτά (7) ατόμων, …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
Kataskhnosi.jpg

25 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη εικοσιπέντε (25) ατόμων για τη Δημοτική …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
511.jpg

15 προσλήψεις στο ΕΛΚΕΘΕ

Μία (1) θέση στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Μελέτες επικινδυνότητας για τα …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
katharistria-1021-1021x576.jpg

3 θέσεις εργασίας στη Κοινωνία της Πληροφορίας

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
4a7be68f822c81fc756de9670e9a34d1.jpg

Θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Τουρισμού

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
jobs-660x440.jpg

5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σκοπέλου

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Δημόσιο

seismos_kefalonia.jpg

ΥΠΕΣ: 570.347 ευρώ σε 9 δήμους για φυσικές καταστροφές

Με το ποσό των 570.347,13 ευρώ επιχορηγούνται εννιά δήμοι της χώρας για  κάλυψη δαπανών  …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
eydap.jpg

ΑΣΕΠ: Εως αύριο οι αιτησεις για την 4Κ/2018 προκήρυξη

Ολοκληρώνονται αύριο οι διαδικασίες ηλεκτρονικών αιτήεων στην 4Κ/2018 Προκήρυξη του …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Ειδήσεις για την Παιδεία

athlitis.jpg

Οι υγειονομικές και πρακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

ατηγορία:   Υποτροφίες

υποτροφιες-600x334.jpg

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το ‘Iδρυμα «Κλέλια Χατζηιωάννου»

Το κοινωφελές Ίδρυμα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ» προσκαλεί ενδιαφερόμενους για: Τη …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Ελλάδα

4029483-735x459.jpg

Καμπάνια της ΕΛΑΣ κατά των ναρκωτικών (βίντεο)

«Όχι στα ναρκωτικά, όχι στην περιθωριοποίηση, όχι στο θάνατο, ναι στη ζωή», είναι το …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
6-ATHENS-PRIDE-2017-By-Manolis-Daloukas-15.jpg

Θηλυκότητα είναι το κεντρικό θέμα του Athens Pride 2018

Η θηλυκότητα είναι το κεντρικό θέμα του Athens Pride 2018 που θα πραγματοποιηθεί στις 9 …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
DSC_0007.jpg

Η Πινακοθήκη τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Η 18η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο ως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Για το …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
2061918.jpg

Κυριακή 20 Μαΐου: 1ος Αττικός Αγώνας Δρόμου για καλό σκοπό

Την Κυριακή 20 Μαΐου η Αθήνα συμμετέχει στην πρωτοβουλία Όλοι Μαζί Μπορούμε και καλεί …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
Weather.jpg

EMY: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που δεν …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
2430865.jpg

Το Μουσείο Φρυσίρα γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων

Το Μουσείο Φρυσίρα γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων και προσφέρει την Παρασκευή 18 …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
Capture-2.jpg

Eλεύθερη είσοδος στα Μουσεία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Την 18η Μαΐου, Διεθνή Ημέρα Μουσείων, τα Πανεπιστημιακά Μουσεία, το Μουσείο …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
diakopes.jpg

Κοινωνικός τουρισμός 2018: Οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τις δωρέαν διακοπές

Εκδόθηκε στην Διαύγεια η απόφαση του υπουργείου Εργασίας για τα προγράμματα …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
assstybaraz.jpg

Συνέλαβαν μάνα και κόρη για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό στην Πετρούπολη

Στη σύλληψη δυο γυναικών προχώρησε τη Δευτέρα η αστυνομία σχετικά με την υπόθεση του …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
32214980_1661202057291256_4791205953364033536_n-1024x538.jpg

Πανελλήνιοι αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι

Σήμερα Δευτέρα 14 Μαΐου η Οργανωτική Επιτροπή των Special Olympics διοργανώνει Τελετή Έναρξης …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Ελλάδα

mmm-metro-mesa-apergia-620x420.jpg

Χωρίς μετρό σήμερα η Αθήνα

Κλειστό θα παραμείνει το μετρό την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, λόγω τηςπροειδοποιητικής 24ωρης …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Οικονομία

santorini.jpg

Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ σε Σαντορίνη, Μύκονο και Νάξο

Κι ενώ η αγορά περίμενε τους ελέγχους από την ΑΑΔΕ να αρχίσουν από το καλοκαίρι, οι …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
pliromi_evro_xrimata_teli_dei_aftodioikisi.jpg

ΚΕΑ: Πληρώνεται σε 287.021 δικαιούχους

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, συνολικού ποσού 63.077.250,94 ευρώ, για την πληρωμή μηνός …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
kokkina_daneia_madata_355404982.jpg

Επίδομα στέγασης έως 175 ευρώ σε οικογένειες με στεγαστικό δάνειο

Περί τις 150.000 οικογένειες θα λάβουν οικονομική ενίσχυση έως και 175 ευρώ το μήνα για την …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
b408431734863d1dca6382796dbee371_XL.jpg

Τελειώνουν αύριο οι ενδιάμεσες εκπτώσεις

Αυλαία ρίχνουν αύριο, Τρίτη 15 Μαΐου, οι εαρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις. Οι εκπτώσεις …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
2331062-735x459.jpg

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν μειώσεις έως 200 ευρώ

Τον Δεκέμβριο αναμένονται οι νέες περικοπές στις συντάξεις και αναμένεται να είναι …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
forologika2_b1.jpg

Οι παγίδες για τους άνεργους στις φορολογικές δηλώσεις του 2018

Ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης το 2018 θα …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Κόσμος

1409154391870_wps_2_image001_png.jpg

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας βάζει τέλος στο junk food

Άσχημα νέα για τους λάτρεις των σνακ, αλλά ταυτόχρονα ευεργετικά για την υγεία τους, …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Εργασιακά

ergasia__neoi_pic.jpg

Nέο ευρωπαϊκό μοντέλο εργασίας ζητούν 420 προσωπικότητες

Περίπου 420 ευρωπαϊκές προσωπικότητες από τον κόσμο της πολιτικής, του συνδικαλισμού …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
ISS_5757_00283.jpg

Τα σημάδια που σου δείχνουν ότι πρέπει ν’ αλλάξεις επάγγελμα

«Αν κάνεις τη δουλειά που αγαπάς, δε θα χρειαστεί να εργαστείς ούτε μια μέρα στη ζωή …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
OAED_01.jpg

ΟΑΕΔ: Ποιοι δικαιούνται για 2η φορά επίδομα ανεργίας

Βασική παροχή του ΟΑΕΔ αποτελεί το επίδομα ανεργίας. Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Επιχειρηματικότητα

panepisthmio-makedonias.jpg

Θερινό Σχολείο για γνωριμία με την επιχειρηματικότητα

Η επιλογή καριέρας, η ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου, ο τρόπος διοίκησης και …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Δήμοι

ghiodhf1.jpg

Αύριο η πρόσκληση αιτήσεων από τους δήμους για σημεία δωρεάν WiFi

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τους δήμους για σημεία δωρεάν ασύρματης …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
thessaloniki.jpg

6η Γιορτή Πολυγλωσσίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Το διαχρονικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, ως πόλη πολύγλωττη και πολυπολιτισμική, θέλει …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
karkinos_mastou1.jpg

Δωρεάν Μαστογραφίες στο δήμo Καβάλας

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφιών που απευθύνεται σε άπορες και …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα
mouseio-antistasis2.jpg

Το Μουσείο Ηλιούπολης αφηγείται την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης

Στις εκδηλώσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων της 18ης Μαΐου συμμετέχει το Μουσείο …

14 Μάιος, 2018 Περισσότερα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε σαν σήμερα      
         
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή 17 Αυγούστου στον 21ο αιώνα
Ανοικτοί 27 φάροι               για το κοινό την Κυριακή 19 Αυγούστου
28 προσλήψεις γιατρών               και νοσηλευτών στο Δήμο Αθηναίων
Αυτή είναι η πιο ευχάριστη πόλη             στον κόσμο για να ζει κανείς
ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ               ΟΙ ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ!
image Δείτε σαν σήμερα
image Ανοικτοί 27 φάροι
image 28 προσλήψεις γιατρών
image Αυτή είναι η πιο ευχάριστη πόλη
image ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Αθλητικά

Top Headline

Αθλητισμός 8ος

Αθλητισμός 8ος

              σαν σήμερα:17/8

Read More...

Αθλητισμός 7ος

Αθλητισμός 7ος

              Η ΑΕΚ επικράτησε με 3-2 της Γαλατασαράι στο ΟΑΚΑ

Read More...

Αθλητισμός 6ος

Αθλητισμός 6ος

              Καβάνι και… τέζα η Πορτογαλία

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

WRC

WRC

              WRC: Επική νίκη Νεβίλ στη Σαρδηνία!

Read More...

Formula 1

Formula 1

              Στη Mercedes μέχρι το 2020 ο Χάμιλτον

Read More...

Μιχανοκίνηση 7ος

Μιχανοκίνηση 7ος

  Πανίσχυρο Megane 300 ίππων

Read More...

Πολιτική

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

              Μάτι,

Read More...

Κυβέρνηση

Κυβέρνηση

              Στην τελική ευθεία για τον ανασχηματισμό- Εκτός κυβέρνησης οι ΑΝΕΛ;

Read More...

Στρ/γός Γ. Αϋφαντής:

Στρ/γός Γ. Αϋφαντής:

              Στρ/γός Γ. Αϋφαντής: Καταγγελία για κατά της επιτροπής αγώνος για την Ελληνικότητα...

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Τουρκία:

Τουρκία:

  Η Τουρκία αναγνωρίζει την ένταξη της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία!- Ενώνονται ακτοπλοϊκά

Read More...

ΗΠΑ

ΗΠΑ

              Αμέσως μετά την απελευθέρωση των δύο Ελλήνων, οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην Τουρκία για τον Αμερικανό πάστορα

Read More...

Πολ Κρούγκμαν

Πολ Κρούγκμαν

              Τέλος το πάρτι για την Τουρκία

Read More...

Οικονομία

Top Headline

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

              Γερμανικός Τύπος: Aποστολή εξετελέσθη. H Eλλάδα πεθαίνει

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

		ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

Η κυβέρνηση διαθέτει για θύματα φυσικών καταστροφών πάνω από 5 δις, αλλά ζητιανεύει χρήματα...

Read More...

ΑΣΕΠ:

ΑΣΕΠ:

              Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2017

Read More...

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

              Οι top 30 ιδιαίτερες παραλίες της Ελλάδας

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

              Φαράγγι της Σαμαριάς:

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5ος

              Το υπέροχο νησί του μυστηρίου και του έρωτα - Εκεί γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη και σε αυτό βρήκαν καταφύγιο ο Πάρις και η Ελένη - Έχετε πάει;

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 5ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 5ος

              Η σπηλιά που σχηματίζει καρδιά δύο φορές το χρόνο

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 4ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 4ος

              Το φαράγγι Πάντα Βρέχει είναι αυτό που λέει το όνομά του

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 3ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 3ος

              Το δάσος με τις πράσινες πυραμίδες (βίντεο)

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

...

Read More...

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

              16η, 17η, 18η,...

Read More...

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

              27η, 28η , 29η Πρόσκληση

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                  O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

		Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

              Διακοπή τηλεθέρμανσης σε οδούς της Κοζάνης, Τρίτη 17-4-18, για την αποκατάσταση διαρροής.

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/8/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/8/2018

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 27/7/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 27/7/2018

                    Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29/6/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29/6/2018

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

Διάφορα

                Δεκαπενταύγουστος, το «Πάσχα του καλοκαιριού»: 6+4 εκκλησίες που γιορτάζουν

Read More...

Σύμπαν !!

Σύμπαν !!

              Σύμπαν: Ολα τα άρθρα - ειδήσεις & Βίντεο από την συνύπαρξη φαινομένων που έχουν  συμβεί εδώ και 152 χρόνια,...

Read More...

Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονα Βλάστης

Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονα Βλάστης

                Ι.Μ. Αγίου Παντελεήμονα Βλάστης (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Tα ΝεΑ των ΝεΩν

Tα ΝεΑ των ΝεΩν

              Μητρετώδης-Κούκλατζης εξηγούν πώς τους συνέλαβαν οι Τούρκοι - Δείτε βίντεο μέσα από το Embraer

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 1

Παμμακεδονικές Ενώσεις 1

              Στρ/γός Γ. Αϋφαντής:

Read More...

Tα ΝεΑ των ΝεΩν

Tα ΝεΑ των ΝεΩν

          Οι φωτιές ήταν οργανωμένο σχέδιο της Cia ...

Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

Zougla.gr

Zougla.gr

              Zougla.gr

Read More...

ΑRΤ

ΑRΤ

              Αρτ TV Live - Αρτ τηλεόραση ραδιόφωνο Art tv Live

Read More...

Χρυσή Αυγή

		Χρυσή Αυγή

              Δελτία  Τύπου - Ομιλίες & Βίντεο

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

°F | °C
invalid location provided