Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

16η, 17η, 18η, 19η, 20η, 21η, 22η, 23η, 24η, 25η, 26η, Πρόσκληση


ΘΕΜΑ: 26η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/07/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση δαπάνης 22.568,00 ευρώ και έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε Κοζάνης.

 3. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής ψυχρής ασφάλτου 2018 για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.

 4. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2018,Π.Ε.Φλώρινας.

 5. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 161.290,32 € (χωρίς ΦΠΑ) και 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 7. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας Υπαλλήλων (Κτηνιάτρων) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Κοζάνης.

 8. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.

 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης της αποφ.83/2018 του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.

 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μιας σκάλας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 71725/6132/24-4-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος της Δ/νσης Οικονομικού.

 12. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 13. Έγκριση Δαπάνης για την συνδιοργάνωση της ΠΔΜ με τον Πρότυπο Πολιτιστικό Σύλλογο ΖΕΠ Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθούν στις 21 Ιουλίου.

 14. Έγκριση δαπάνης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κοζάνης.

 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για ορχήστρα στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου «Δόξα Αλώνων», που θα πραγματοποιηθούν στις 8 Ιουλίου 2018 στα Άλωνα.

 16. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της ετήσιας 6ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, στις 20-21-22 Ιουλίου 2018 στη Φλώρινα.

 17. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Διεθνή Αγώνα Βαλκανικού Κυπέλλου ROLLER SKI 2018, του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.), που θα διεξαχθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα.

 18. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 22/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.

 19. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 7/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.

 20. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων», Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση παραχώρησης φρέζας χιονιού στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας Καταφυγίου (Ε.ΠΟ.Π.ΚΑ.).

 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών σημαιών για τις ανάγκες του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καρέκλας γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή Γέφυρας Νεστορίου>>,Π.Ε.Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καινούργιου επιτραπέζιου Η/Υ με οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο και ποντίκι, για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αμπελοχωρίου «Άγιος Σπυρίδων» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ» προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,Π.Ε.Γρεβενών.

 28. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 29. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Εναλλακτικών Δράσεων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 33. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Επ. Οδού από Νεστόριο προς Μελάνθιο»,Π.Ε.Καστοριάς.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2018-2019, και των όρων της διακήρυξης.

 37. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 38. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός-Βυθός-Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000».

 39. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας 50 μαγνητικών καρτών για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Π.Ε. Φλώρινας.

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Κυριακής με την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Κυριακής με την Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.943,20 € που αφορά πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00 € που αφορά πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 44. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα - Μοναστήρι - Όρια Νομού»,Π.Ε.Καστοριάς.

 45. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής που αφορά : Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, μετρήσεων GPS και σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος,εργασίες αποτυπώσεων,υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση των αυθαίρετων πλην της μελέτης στατικής επάρκειας.

 46. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ποσού 134,80 € της ΠΕ Φλώρινας.

 47. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ VI του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 48. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για το έργο «Εφαρμογή Ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2012».

 49. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 50. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 51. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.

 52. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.

 53. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 14/2018.

 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (σωλήνες Φ48 (53x2) και πλαστικά καπάκια για πινακίδες) Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης», Π.Ε. Γρεβενών.

 55. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Βαθυλάκκου, στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Ιουλίου 2018.

 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (πινακίδες) Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών.

 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών.

 58. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πετρανών, στο Φεστιβάλ Σκόρδου, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2018.

 61. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νεράιδας, στο Φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουλίου 2018, στη λίμνη Πολυφύτου.

 62. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αυλών, του 10ου Ανταμώματος Αυλιωτών, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Ιουλίου 2018.

 63. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο Νέας Καρδιάς Κοζάνης «Η Πρόοδος», στις Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουλίου 2018.

 64. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».

 65. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής Οδού Πτολεμαΐδας - Πύργων στην είσοδο Δ.Δ. Κομνηνών».

 66. Έγκριση δαπάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 25η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 28/06/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανάπλαση "ΚΑΤ'ΝΟ ΠΗΓΑΔΙ"' στην Μηλιά Κοζάνης».

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση-συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαίδας».

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας προς Αυλές Κρανίδια».

 5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ", ΠΕ Φλώρινας.

 6. Έγκριση τευχών προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος-Σκοπιάς, Π.Ε. Φλώρινας.

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (παράθεση δεξίωσης μπουφέ) στο πλαίσιο της τέλεσης αποκαλυπτήριων αναθηματικής στήλης πεσόντων αστυνομικών στην πόλη της Καστοριάς.

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης απομακρυσμένων αθλητών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του Διεθνούς Grand Prix Στίβου στο Αργός Ορεστικό Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την προμήθεια υλικών και εργασιών Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών.

 11. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ηλεκτρολογικών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας.

 12. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 13. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Δήμου Πρωτοχωρίου στις 1,6 και 7 Ιουλίου.

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 34° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων, και θα πραγματοποιηθεί στις 4 έως 15 Ιουλίου.

 16. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Σεργιάνι στο Aιγαίο», του Α.Γ.Σ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» Νεάπολης.

 17. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για το 22° Λαογραφικό Συναπάντημα που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Οικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας «Η ΜΕΡΑ».

 18. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά έκδοση φωτογραφικού λευκώματος για το πολιτισμικό τοπίο της Π.Ε. Κοζάνης με θέμα «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ».

 20. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2018" και των σχετικών δαπανών»,Π.Ε. Γρεβενών.

 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης, στις 19 και 20 Ιουλίου 2018 στη Μελίτη.

 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης <<3ο Ποντιακό Συναπάντημα>> του Συλλόγου Ποντίων Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2018 στο πάρκο της Λεβαίας.

 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς Φλώρινας <<Νέοι Ορίζοντες>> για το 8ο Παμμακεδονικό Αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί στις 12,13,14-25 Ιουλίου 2018 στην Σιταριά.

 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση κόμβου στη διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)>>.

 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση δαπάνης ποσού 18.600,00 € για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 31. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 32. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 33. Έγκριση δαπανών –διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 34. Έγκριση ή μη του Πρακτικοί Νο 10/2018 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη Ευστάθιου Μαλάμα στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού 4-6-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε, Φλώρινας έτους 2018.

 35. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: <<Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι >>,Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 5ης Ιουνίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α.),Π.Ε.Γρεβενών.

 37. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 1ου Παραδοτέου υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης περιόδου 2018- 2019 του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 2018-2019.

 38. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6° χλμ του Επαρχιακού Δρόμου Κοζάνης-Αιανής» Προϋπολογισμός: 71.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 39. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 9.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 40. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης των εργασιών της ετήσιας διαρκούς υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου και του εγκατεστημένου λογισμικού του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κοζάνης.

 43. Έγκρισης πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών - KTEO Γρεβενών - Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 79.106,75€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

 44. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» ».

 45. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού TOUR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντορφ Γερμανίας.

 46. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

 47. Έγκριση αποτελέσματος του 1 πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της Επαρχιακής οδού Πτολεμάίδας - Γαλάτειας-Ολυμπιάδας».

 48. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων Π.Ε. Κοζάνης.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ποδηλατικής εκδήλωσης 2ου Brevet Καστοριάς 200 χλμ. «ο Γύρος του Γράμμου» του Ποδηλατικού Συλλόγου Καστοριάς «620» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού - Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρανοχωρίου «Νέα Πνοή» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πολυμορφικού καλύμματος κεφαλής αθλητών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ποδηλατικής εκδήλωσης 2ου Brevet Καστοριάς 200 χλμ. «ο Γύρος του Γράμμου» του Ποδηλατικού Συλλόγου Καστοριάς «620» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων Π.Ε. Κοζάνης.

 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων ασφαλείας για δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

 56. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Χρωμίου «Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ», στο 1ο Φεστιβάλ Μπούρινου, που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Ιουλίου 2018.

 57. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης, στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από 21/07/2018 έως 18/08/2018.

 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 59. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 61. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου στην Ε.Ο. 12>>,Π.Ε.Καστοριάς.

 62. Έγκριση δαπάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 24η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 20/06/2018 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης».

 3. Έγκριση πρακτικού No 4 Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας και κατακύρωση της Σύμβασης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.2.α και 4.2.β. της με αρ. 10/2017 διακήρυξης) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ».

 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: « Καθαρισμός - Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα», Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της «Μελέτης Αναδασμού Αγροκτημάτων Αμμοχωρίου και Σιταριάς-Σ,Σ.Βευής» για την κατακύρωση ή μη του προσωρινού αναδόχου.

 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών.

 7. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού "Σωστικές εργασίες στο Πετρογέφυρο ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ στην Κρανιά Γρεβενών".

 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών.

 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών.

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών.

 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών.

 12. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας και εργασιών τοποθέτησης ανταλλακτικών και επισκευής για το ΜΕ 102998 φορτηγό UNIMOC του τμήματος Συγκοινωνιών,Π.Ε.Φλώρινας.

 13. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ειδικού τάπητα για την Π.Ε. Φλώρινας.

 14. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας (μεταφοράς, και παράδοσης), ειδικού τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας.

 15. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας 100 πλαστικών καρεκλών & 10 πλαστικών τραπεζιών, Π.Ε. Φλώρινας.

 16. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των έκτακτων εργασιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από ιδιώτη Αγρονόμο Τοπογράφο-Μηχανικό για την μετεγκατάσταση δέκα σταυλικών εγκαταστάσεων κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τις πρόσφατες κατολισθήσεις και ρήγματα εδάφους στις τοπικές κοινότητες Αναργύρων, Βαλτονέρων, Ροδώνα, Πεδινού, και Φανού της Π.Ε. Φλώρινας.

 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 18. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Λεσπουρίδεια 2018>> του A.Μ.Σ. <<ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ>>, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 - 15 Ιουλίου 2018 (διάρκειας δύο ημερών), στην Κολχική.

 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <22ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ 2018>> του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αγίου Παντελεήμονα , που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 έως την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 στο χώρο του camping του Αγίου Παντελεήμονα.

 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ των Λιμνών 2018 (Φεστιβάλ Κούλας) ταυ Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών,που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13-14 Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κούλας Πρεσπών.

 21. Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά τη συνδιοργάνωση με την Π.Δ.Μ. της Μουσικοθεατρικής εκδήλωσης: «Από τη Σμύρνη στον Πειραιά» που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος «Νέα Χαραυγή», στις 12 Μαΐου 2018.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) SCANNER για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίων βεβαιώσεων οφειλών τελών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 25. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 153.225,81 € (χωρίς ΦΠΑ) και 190.00,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 26. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο. 11>>,Π.Ε.Καστοριάς.

 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 30. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 31. Έγκριση των όρων Συνοπτικoύ Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» (CPV 79713000-5).

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή φωτιστικής κάλυψης (ηλεκτρολογική εγκατάσταση) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορησου «Ο Άγιος Διονύσιος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 9/14-6-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων της 22-6-2018, στο μάθημα Αγγλικών.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την θανάτωση και αποτέφρωση πτωμάτων μικρών μηρυκαστικών σε εφαρμογή των προγραμμάτων Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των μικρών μηρυκαστικών (ΜΣΕ), για το έτος 2018,Π.Ε.Καστοριάς.

 38. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά τις εργασίες για την τοποθέτηση τουρμπίνας, αντλίας υποπίεσης και ταχογράφου.

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορησού «Ο Άγιος Διονύσιος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Συλλόγου Οξυάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (τέντα βάρους 250 γρ., διαστάσεων 6*10 μέτρα) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (αλυσοπρίονο) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού τραπεζαρίας (τραπέζια πλαστικά και καρέκλες μεταλλικές σπαστές τύπου Catering) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (χημικές τουαλέτες, μπουκάλια χημικών άνω δοχείου και μπουκάλια χημικών νερού) για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αποτέφρωση πτωμάτων αλεπούδων και λοιπών σαρκοφάγων σε εφαρμογή των προγραμμάτων Επιτήρησης της Λύσσας για το έτος 2018.

 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφημιστικού υλικού (banner) στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Συλλόγου Οξυάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΜΙΞΗ» Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφορές μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 51. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Προέδρου τον Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.

 52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης στα πλαίσια διενέργειας ημερίδας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς με την αρωγή του ΓΕΩΤΕΕ και του Συλλόγου Γεωπόνων Καστοριάς.

 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αντλίας υδραυλικού για την επισκευή του πολυμηχανήματος με αρ. κυκλ. ΜΕ 41191 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια συστήματος συναγερμού ασφαλείας και συστήματος πυρανίχνευσης για το κτήριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 55. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βράχου»,Π.Ε.Καστοριάς.

 56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής του φορτωτή - μηχανήματος έργου του φορτωτή - μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ 41192 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης μηχανημάτων ΠΕ Γρεβενών.

 58. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048,Π.Ε.Γρεβενών.

 59. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπαταρίας για το αυτοκίνητο ΚΗΙ 1048, Π.Ε.Γρεβενών.

 60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048, Π.Ε.Γρεβενών.

 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών αποκατάστασης του αρδευτικού Αγάπης Γρεβενών.

 62. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (κράνη - φακοί) για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Γρεβενών.

 63. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καστοριάς.

 64. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 65. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 66. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 67. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 1680/18 (ΑΔΑ: ΨΕΩΞ7ΛΨ-ΜΨ9) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση για την συντήρηση ενός κλιματιστικού μηχανήματος.

 68. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 69. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καθισμάτων επισκέπτη BF 5300V για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 70. Έγκριση δαπάνης.

 71. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 72. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 73. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 74. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 75. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 76. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.

 77. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων Π.Ε. Κοζάνης.

 78. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 79. Έγκριση δαπάνης έκθεσης Ζωγραφικής ενηλίκων και παιδικών τμημάτων Αγιογραφίας και Δημιουργικής γραφής.

 80. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς Αιανής».

 81. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 82. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 83. Έγκριση δαπάνης πολιτιστικές εκδηλώσεις του ΕΜΑΣ Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής.

 84. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 85. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 13/2018.

 86. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».

 87. Έγκριση η μη της απ' ευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην Τ.Κ.Περδίκας Εορδαίας λόγω κατεπείγοντος .

 88. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής».

 89. Έγκριση δαπάνης στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρανιδίων στις 19 Ιουλίου 2018.

 90. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην Τελική Φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Μπάσκετ Κορασίδων και την ανάθεση δαπάνης για έκδοση αφισών και προσκλήσεων και έκδοση προγραμμάτων αγώνων για την παραπάνω διοργάνωση.

 91. Έγκριση ή μη πρακτικών Ι & ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης.

 92. Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης του φεστιβάλ «Γιορτές της Γης» που διοργανώνει η Πολιτιστική Εταιρεία Βλάστης στις 4 Ιουλίου 2018.

 93. Έγκριση ανάθεσης σύνταξης Υπεύθυνης δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε) για 105 ηλεκτρικές παροχές στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την μεταβολή των συμβολαίων ηλεκτροδότησης.

 94. Έγκριση ή μη του από 13/06/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ελαστικών και για τις υπηρεσίες επισκευής εντός και εκτός συνεργείου για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, συνολικού ποσού 14.500,00€ (12.000,00€ για τα ελαστικά και 2.500,00€ για τις υπηρεσίες επισκευής), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

23η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-6-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/06/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 176.572,00 €.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2018)».
 4. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 199.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 246.760,00 € (συμπε-ριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο: Λιανοτόπι – Γράμμος (ΧΘ 8+967 – ΧΘ 15+795)>>, Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 70.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 7. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 8/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 4-6-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.
 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του χορτοκοπτικού – παρελκόμενου του μηχανήματος έργου με αρ. κυκ. ΜΕ 118419 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για ανάθεση έκτακτων εργασιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από ιδιώτη Αγρονόμο Τοπογράφο-Μηχανικό για την μετεγκατάσταση δέκα σταυλικών εγκαταστάσεων,Π.Ε.Φλώρινας.
 13. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας λογισμικού προστασίας των Η/Υ και servers των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας από κακόβουλα προγράμματα,Π.Ε.Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2018,Π.Ε.Φλώρινας.
 15. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Δουβαρτζίδης Σωκράτης του Θεμιστοκλή).
 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 85814/7207/14- 05-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 18. Έγκριση δαπάνης.
 19. Έγκριση δαπάνης.
 20. Έγκριση  2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΣΙΤΑΡΙΑΣ», ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (7ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών) του Πολιτιστικού Συλλόγου << MΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>> Πολυπλατάνου, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2018 στον Πολυπλάτανο.
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας,  που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Μεσοχώρι.
 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Moρφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) <<Απόλλων Αμμοχωρίου) που θα πραγματοποιηθούν στις 4-6 Ιουλίου 2018.
 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2018>> του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας <<ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ>>, στις 28 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής.
 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (3o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. <<ΜΕΛΙΤΕΥΣ>> Μελίτης, που θα πραγματοποιηθούν  στις 6-7-8  Ιουλίου 2018 στην Μελίτη.
 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου <<ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ>> που θα πραγματοποιηθούν  στις 8 Ιουλίου 2018 στα Άλωνα.
 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης  του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>>, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2018 στην Ιτιά.
 28. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.,κ.Αλεξανδρή Ρούση.
 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών κ.Θεόδωρου Θεοδώρου.
 30. Έγκριση της Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σκληρού δίσκου (SATA3) αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Ε. Κοζάνης».
 32. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π,Ε. Κοζάνης.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 3.390,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)για την δημιουργία-έκδοση λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων-Μαρτυρίες και Μαρτυρικοί Τόποι» που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 στο κτίριο της Εύξεινου Λέσχης στην Κοζάνη.
 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 36. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.
 37. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 38. Έγκριση δαπάνης.
 39. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017», Προϋπολογισμού δαπάνης # 300.000.00 € #,Π.Ε.Φλώρινας.
 40. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017»,Προϋπολογισμού  δαπάνης # 300.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας.
 41. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017», Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας.
 42. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε. Φλώρινας.
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τον 7ο αγώνα δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς, στις 17 Ιουνίου 2018.
 44. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα».
 45. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή δείπνου σε υποτρόφους του ΥΠΠΟ στα πλαίσια συμμετοχής τους στο 46° Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού το οποίο περιλαμβάνει επίσκεψη και διαμονή στην Καστοριά.
 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «Το Απόζαρι» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας , προϋπολογισμού 39.733,57 € (συμπ. ΦΠΑ) ».
 49. Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών.
 50. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 51. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 53. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: <<Συντήρηση Γεφυρών>> ,Π.Ε. Καστοριάς.
 54. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β’Φάση”, Π.Ε. Καστοριάς.
 55. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, και των όρων της διακήρυξης,Π.Ε.Φλώρινας.
 56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση – συντήρηση φωτοτυπικού μηχ/τος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού – Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης.
 58. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης.
 59. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης.
 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Πρωτοχωρίου, στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν την 1η ,6η και 7η Ιουλίου 2018.
 61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 62. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης κεντρική ετήσια πολιτιστική εκδήλωση, του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ποντοκώμης.
 63. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 64. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 65. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
 66. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018>>,Π.Ε.Καστοριάς.
 67. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018 >>, Π.Ε.Καστοριάς.
 68. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων Βελβεντού, στον 13° Ποδηλατικό Γύρο της λίμνης Πολυφύτου, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας τον Εθελοντή Αιμοδότη στις 24 Ιουνίου 2018.
 69. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου Παρακολούθησης έργων ΕΣΠΑ, κ. Γιαννακίδη Σταύρου.
 70. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 71. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το τουρνουά ποδοσφαίρου, που συνδιοργανώνει ο Μακεδονικός Κοζάνης με την Π.Δ.Μ., από 15 έως 17 Ιουνίου 2018.
 72. Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 73. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018 ».
 74. Έγκριση δαπανών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 75. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Βοΐου».
 76. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης».
 77. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 78. Έγκριση δαπάνης.
 79. Έγκριση δαπάνης.
 80. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017».
 81. Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε.Γρεβενών.
 82. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δήμο Βοΐου, στην Εκδήλωση με θέμα τα Ναρκωτικά, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2018 στη Σιάτιστα.
 83. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού «Η ΑΝΑΤΟΛΗ», στις διήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Ιουνίου 2018.
 84. Έγκριση δαπάνης και έγκριση των όρων και της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων-παρελκομένων, Προϋπολογισμού 492.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
 85. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ. 1317/2018 (ΑΔΑ 6ΒΣ07ΛΨ-Λ6Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ λόγω ακύρωσης του προγραμματισμένου ταξιδιού εξοικείωσης των διοργανωτών ταξιδιών από τη Γερμανία στη Δυτική Μακεδονία.
 86. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 87. Έγκριση εντός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 88. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.
 89. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 90. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12/2018.
 91. Έγκριση δαπάνης.
 92. Έγκριση δαπάνης.
 93. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 94. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 95. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017».
 96. Έγκριση πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  για τις πανελλήνιες εξετάσεις Ιουνίου 2018 σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας.
 97. Έγκριση δαπάνης δικαστικού επιμελητή.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.


 

 1. ΘΕΜΑ: 22η Πρόσκληση
 2. σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 3. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

  α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

  β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

  γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

  ΚΑΛΕΙ

  Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 4. Κούσκουρα Αμαλία

 5. Καναβό Κωνσταντίνο

 6. Στεργιούλη Παναγιώτη

 7. Γιάτσιο Ιωάννη

 8. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 05/06/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 3. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 4. Έγκριση ανάθεσης ή μη για catering στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση για τον 1° συνεορτασμό των τριών Ιερών εικόνων της Παναγίας Σουμελά, του Αγίου Ιωάννη Βαζελώνος και του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα.

 5. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την έκδοση εκτυπωτικού υλικού, προμήθεια μεταλλίων και αναμνηστικών για τον 3° Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας, που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλοχωρίου «Η ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ».

 6. Έγκριση ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης,Π.Ε.Γρεβενών.

 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής γεύματος για την 3η Χορωδιακή Συνάντηση στα Γρεβενά.

 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της φωτογραφικής κάλυψης και έκδοσης DVD της 3ης Χορωδιακής Συνάντησης στα Γρεβενά.

 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ενοικίασης ηχητικού εξοπλισμού για την κάλυψη του Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Καστοριάς στα πλαίσια συνδιοργάνωσης με την Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης φιλοξενούμενων απομακρυσμένων αποστολών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του Γυναικείου Τουρνουά Ποδοσφαίρου του Γυναικείου Ποδοσφαιρικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Προοδευτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέας Λεύκης Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 17. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 18. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 19. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 21. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 22. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μακεδονικό Κοζάνης, στο τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί από 15 έως 18 Ιουνίου 2018.

 23. Ακύρωση μετακίνησης κ.Δημήτρη Καρακασίδη Αποφ.952/17-4-2018 Οικον.Επιτροπής.

 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ.Στέφανου Μπίρου.

 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Σωτήριου Αδαμόπουλου.

 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών κ.Ευάγγελου Σημανδράκου.

 27. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.

 28. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

 29. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπλοκ μελισσοκομικού βιβλιαρίου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ορισμού Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Αντιστήριξη Πρανών-Αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Ν. Φλώρινας».

 32. Έγκριση ορισμού Προέδρου Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας -Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».

 33. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι»,Π.Ε.Καστοριάς.

 34. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο>>,Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση τεντών σκίασης και τραπεζοκαθισμάτων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με τον Αθλητικό Σύλλογο Ελπίδες Μεσοποταμίας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση τεντών σκίασης στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 1ου τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με την Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων με την Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών ιματισμού (αναμνηστικά μπλουζάκια) για την εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου "MINI VOLLEY"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλίων - κυπέλλων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 1ου τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με την Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων με την Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΟΥ >>,ώς τις 31.10.2018,Π.Ε.Φλώρινας.

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 1ου τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με την Αθλητική Ένωση Γραμμοχωρίων με την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Όμιλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησις» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή μελών απομακρυσμένης χορωδίας στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 20ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ Άργους Ορεστικού του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 43. Έγκριση δαπάνης και της διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Διεθνούς Grand Prix Στίβου στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) – Δήμου Δεκάτης – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ "Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας στον οικισμό της Δεκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία"».

 46. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο >>,Π.Ε.Καστοριάς.

 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή δείπνου μελών απομακρυσμένων χορωδιών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 20ου Διεθνούς Χορωδιακού φεστιβάλ Άργους Ορεστικού του Μορφωτικού Συλλόγου «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 49. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στόλου αποχιονιστικών μηχανημάτων (GPS - fleet management)».

 50. Έγκριση Πρακτικών Διαγωνισμού του έργου :"ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ, ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ",Π.Ε.Φλώρινας.

 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Ετήσια παροχή υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Νομικής Πληροφόρησης»,Π.Ε.Γρεβενών.

 53. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. από Νεστόριο προς Μελάνθιο>>,Π.Ε.Καστοριάς.

 54. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Τ.Κ.ΣΚΟΠΙΑΣ»,Π.Ε.Φλώρινας .

 55. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 7/31-5-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων Ιουνίου 2018.

 56. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 57. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης της ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ» Προϋπολογισμού: 198.500,00 € (με Φ.Π.Α).

 58. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 8.482,28 €.

 59. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 5.176,71 €.

 60. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2.350,32 €.

 61. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 17.922,25 €.

 62. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 18.274,58 €.

 63. Έγκριση ανάθεσης ή μη για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας με σκοπό τη στήριξη Δομών για τη λειτουργία των μαθημάτων της Σχολής.

 64. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Εορτής Λήξης Ακαδημίας Οίνου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας <Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>, που θα πραγματοποιηθεί στις 23- 24 Ιουνίου 2018 στο υπαίθριο χώρο-θεατράκι του Συλλόγου.

 65. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Παραδοσιακού Πανηγυριού Παραδοσιακών Χορών 2018 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας <Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ>, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2018 στον εξωτερικό χώρο του Συλλόγου.

 66. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας-Πύργων στην είσοδο Δ.Δ. Κομνηνών».

 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 68. Έγκριση δαπάνης.

 69. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης-Κρόκου-Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».

 70. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #30.000,00 € #, Π.Ε.Φλώρινας.

 71. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ»,Π.Ε.Φλώρινας.

 72. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 73. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 74. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μηχανισμών απεγκλωβισμού θυρών θαλάμου σε ανελκυστήρες του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης.

 75. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 76. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 77. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 78. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 79. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 80. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 81. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 82. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 83. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρ. 213693/13705/5-12-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς κλινών από Αυστρία στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

 84. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΑΤΡΙΔΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ» 2018 - τα Παραδοσιακά Πανηγύρια" της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας, του Πολιτιστικού Συλλόγου η "Παράδοση", του Συλλόγου Κιουταχειωτών και Μικρασιατών Φλώρινας "Ο Άγιος Μηνάς", του Πολιτιστικού και Λαογραφικού συλλόγου Πολυπλατάνου ο "Μέγας Αλέξανδρος" και του Συλλόγου Σαρακατσάνων Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στην Κυριακή 01/07/2018 στην Αίθουσα "Θεόδωρος Αγγελόπουλος" του Πολιτιστικού Κέντρου Φλώρινας.

 85. Προγραμματισμός υπερωριών μηνός Ιουνίου 2018.

 86. Έγκριση 2ης παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς.

 87. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Κοίλων – Τ.Κ. Κοίλων, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν ενόψει του εορτασμού των πολυούχων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 28 και 29 Ιουνίου 2018.

 88. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων προς τιμήν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του ΑΜΣ Τριποτάμου «Ο ΑΡΗΣ» στις 29 Ιουνίου του 2018 στον Τριπόταμο.

 89. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών του Κέντρου Πρόληψης που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου του 2018 στη Φλώρινα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 21η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 29/05/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο –Δαφνερό-όρια Π.Ε. Γρεβενών».

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Καστοριάς έτους 2018».

 4. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2017-2018.

 5. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 6. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου.

 7. Έγκριση πληρωμής αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης κα καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο κτίριο της ΖΕΠ για το έτος 2018.

 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2018.

 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού χόρτων του αύλειου χώρου στο Διοικητήριο Πτολεμαίδας για το έτος 2018.

 12. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για εξόφληση ποσού βάσει της υπ αρίθμ. 14/2018 απόφασης μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, Π.Ε. Γρεβενών.

 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, Π.Ε. Γρεβενών.

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εντύπων διαταγής πορείας αυτοκινήτων Π.Ε. Γρεβενών.

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) USB για το ΚΤΕΟ Γρεβενών.

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) κυλίνδρων (μύλων) κλειδαριάς ασφαλείας για την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών , Π.Ε. Γρεβενών.

 17. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου,Π.Ε.Γρεβενών.

 18. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των αποδήμων, του Πολιτιστικού Προοδευτικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κέλλης << ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΕΛΛΗΣ>>, στις 5 και 6 Ιουλίου 2018 στην Κέλλη.

 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των αποδήμων του Μορφωτικού Συλλόγου <<ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>> Παπαγιάννη ,που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Ιουλίου 2018 στο Τοπικό Διαμέρισμα Παπαγιάννη.

 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία, του Πολιτιστικού Mορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς << ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ>>, στις 19 & 20 Ιουλίου 2018 στην Σκοπιά.

 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο Ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Ναούμ, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου , στις 19 & 20 Ιουνίου 2018, στο Αρμενοχώρι.

 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση και υποστήριξη αγώνων κλασικού αθλητισμού <<Λυγκήστεια 2018>> της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, στη Φλώρινα.

 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή το αντάμωμα των απανταχού Δροσοπηγιωτών, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής η <<ΠΡΟΟΔΟΣ>>, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 6-7 και 8 Ιουλίου στην Τ.Κ. Δροσοπηγής.

 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης οι <<Φυλακισμένες>> της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου καθώς και την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 , στην αίθουσα <<Θεόδωρος Αγγελόπουλος>> στη Φλώρινα.

 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού - Μορφωτικού Συλλόγου <<Τροπαιοφόρος>> Τροπαιούχου που θα πραγματοποιηθούν στις 7 Ιουλίου 2018 στον Τροπαιούχο.

 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα, του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ, στις 27/7/2018 στη Φλώρινα.

 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Σ. Άνω Υδρούσας, που θα πραγματοποιηθούν στις 25-26 Ιουλίου 2018 στην Άνω Υδρούσα.

 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<ΚΑΛΛΙΝΙΚΕΙΑ>> του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης <<ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ>>, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 & 20 Ιουλίου 2018 στην Άνω Καλλινίκη.

 29. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Κορυφής-Τριβούνου <<ΕΛΠΙΣ>> , που θα πραγματοποιηθούν στις 4 Αυγούστου 2018 στον Σ.Σ. Ιωαννίδη στη Φλώρινα.

 30. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Π.Μ.Σ. <<ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ>> που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Φλάμπουρο.

 31. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κρυσταλλοπηγής που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2018 στην Κρυσταλλοπηγή.

 32. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδήλωσης - ομιλίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση - συντήρηση φωτοτυπικού μηχ/τος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Π.Ε. Καστοριάς ενόψει των πανελλαδικών εξετάσεων 2018.

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης πρόχειρων γευμάτων στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου τουρνουά beach volley του Συλλόγου Πετοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης στην Άμμο Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού (αφίσες, banner και εντύπων) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου τουρνουά beach volley του Συλλόγου Πετοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης στην Άμμο Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Πανελλήνιου τουρνουά beach volley του Συλλόγου Πετοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης στην Άμμο Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 416.000.00 € #.

 40. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 416.000,00 € #.

 41. Έγκριση διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε.Φλώρινας για τις πανελλαδικές εξετάσεις Ιουνίου 2018.

 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018»,Π.Ε.Γρεβενών.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018»,Π.Ε.Γρεβενών.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018»,Π.Ε.Γρεβενών.

 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας -Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ. κ.Αλεξανδρή Ρούση.

 46. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.

 47. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.

 48. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονιάς κ.Γέρου Κωνσταντίνου.

 49. Έγκριση ανάθεσης Συντήρησης Λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων.

 50. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Β΄ΦΑΣΗ»,Π.Ε.Γρεβενών.

 51. Έγκριση Πρακτικού IV ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλων οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018- 2019, (αρίθμ. 03/2018 διακήρυξη)».

 52. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικαστικού επιμελητή.

 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 55. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 56. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για περίοδο 01/04/2018 έως 30/04/2018.

 57. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 44896/3850/13-3-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος της Δ/νσης Κτηνιατρικής .

 58. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός-Βυθός-Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ. +0.00 έως Χ.Θ. +3.000».

 59. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 60. Έγκριση δαπάνης.

 61. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2019,Π.Ε.Φλώρινας.

 62. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 63. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κυκλοφορητή για το Διοικητήριο Γρεβενών.

 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων, μπαταριών UPS, κάρτα γραφικών και τηλεφωνικών συσκευών, Π.Ε.Γρεβενών.

 66. Έγκριση δαπάνης 12.896,00 ευρώ και έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 50 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας.

 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 68. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 69. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και την παροχή ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.

 70. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης τεντών σκίασης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου με την Ακαδημία ποδοσφαίρου «Πήγασος» Χιλιοδέντρου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης προμήθειας υλικών αποκατάστασης αρδευτικού Αγάπης Γρεβενών.

 72. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 73. Έγκριση Προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Ιουνίου 2018.

 74. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 75. Έγκριση δαπάνης.

 76. Έγκριση δαπάνης.

 77. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αεροπανώ στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης - ομιλίας τόυ Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 78. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 79. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις: «Μέρες Γιορτών Βοΐου Πέλεκον», που διοργανώνει ο Σύλλογος «Μύριχος» στις 16 – 24 Ιουνίου 2018.

 80. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 81. Έγκριση πληρωμής αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

 82. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του διαγωνισμού «Προμήθειας Υλικών Σήμανσης για τις ανάγκες του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 83. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κοζάνης, στο 34ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων, που θα πραγματοποιηθεί από 4 έως 15 Ιουλίου 2018.

 84. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 85. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 8ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού Συλλόγου <<Aναγέννηση>> Αμμοχωρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου 2018, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου-Μεσονησίου.

 86. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης, στο σεμινάριο για προπονητές ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί στις 16 έως 17 Ιουνίου 2018.

 87. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο : «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο», Προϋπολογισμός: 72.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

 88. Έγκριση δαπάνης.

 89. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανάπλαση «ΚΑΤ' NO ΠΗΓΑΔΙ» στην Μηλιά Κοζάνης».

 90. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 91. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Δήμο Κοζάνης, για τις εκδηλώσεις των 36ων Λασσανείων 2018.

 92. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 20η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/05/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του πρακτικού (I) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Εδρας)/ΠΔΜ»,Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με Φ.Π.Α).

 3. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 185744/11827/24-10-­2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).

 4. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή φοιτητών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης θερινού Πανεπιστημίου Βυζαντινών Σπουδών της Βυζαντινής Οικουμένης με την Π.Ε. Καστοριάς.

 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή εργασίας για την τοποθέτηση αυτών στο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ2488 αυτ/το της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού - Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού - Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών βιβλιοπωλείου στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Επιμορφωτικού - Εξωραϊστικού Λαογραφικού συλλόγου ΛΥΒ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου - προωθητικού υλικού διαφήμισης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λάστιχου ποτίσματος και καρουλιού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντύπων (μπλοκ) διαταγής πορείας και ημερήσιων δελτίων κίνησης οχήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση ή μη του από 02/05/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 19. Έγκριση δαπάνης.

 20. Έγκριση δαπάνης.

 21. Έγκριση δαπάνης.

 22. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 23. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής(Κανδυλιώτης Αλέξανδρος).

 24. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση εκτύπωσης διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας έγχρωμων εκτυπώσεων Φ/Α σχεδίων και τεχνικών προδιαγραφών,Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών δημοσίων σχέσεων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Ηχητική κάλυψη εκδήλωσης του Αγίου Πνεύματος στο Καρπερό Γρεβενών».

 28. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών,Π.Ε.Γρεβενών.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας εντύπων "Δελτίο εισαγωγής υλικών Τμήματος Προμηθειών",Π.Ε.Γρεβενών.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κλειδαριάς & κλειδιών Κεντρικής Εισόδου Διοικητηρίου Γρεβενών.

 31. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου β' φάση»,Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

 33. Έγκριση δαπανών –διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Μανιάκων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 37. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 140.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 19.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (23.56 ) € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για την Υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης "SYNERGASSIA" από 04 έως 07 Ιουλίου 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας".

 40. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 41. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ..

 42. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.

 43. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 44. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 45. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την αποκατάσταση και συμπλήρωση του συστήματος αυτοματισμού του αρδευτικού αντλιοστασίου του φράγματος στο έργο «ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ».

 46. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας "Μελέτη θέσπισης κριτηρίων και διαδικασίας παραχώρησης οικοπέδων στη θέση ΠΑΤΩΜΑΤΑ του Δήμου Γρεβενών".

 47. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης "Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών - Αρχαιολογική Έρευνα στης Αρχαία Ακρόπολη: Αρχιτεκτονικά και οικοδομικά κατάλοιπα και καταγραφή των ευρημάτων",Π.Ε.Γρεβενών.

 48. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου»,Π.Ε.Καστοριάς.

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας σφραγίδων για τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Γρεβενών.

 50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μονάδας απεικόνισης για τον εκτυπωτή Samsung M2825ND του Τμήματος Οικονομικής - Λογιστικής Διαχείρισης της Π Ε Φλώρινας.

 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 52. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2017-2018.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 54. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2848/17 (7ΣΨΓ7ΛΨ-Π4Ν) περί Έγκρισης πρακτικού επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2017-2018 για την Π.Ε Κοζάνης.

 55. Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

 56. Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 57. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια 50 (πενήντα) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 58. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 59. Έγκριση ανάθεσης της πιστοποίησης τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα.

 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», στις εκδηλώσεις Μέρες Γιορτών Βοΐου Πέλεκον που θα πραγματοποιηθούν από 16 έως 24 Ιουνίου 2018.

 61. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «Ελιμειακός» Κερασιάς, στον 7ο Αγώνα Δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2018.

 62. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την έκδοση έντυπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην θεατρική παράσταση που θα πραγματοποιήσουν τα παιδιά του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας στις 2 και 3 Ιουνίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας.

 63. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την ηχητική κάλυψη, τον φωτισμό και την έκδοση έντυπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση «ΜΝΗΜΗ ΑΛΩΣΗΣ», που θα πραγματοποιήσει στις 29 Μαΐου 2018 ο Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στις 25 – 26 Μαΐου 2018.

 66. Έγκριση ή μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ IV & V του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 67. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 68. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.

 69. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 70. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 71. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 19η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 16/05/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου συντηρηση ΕΠΙΣΚΕΥΗ οδοστρωματοσ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ της π.ε. γρεβενων 2018 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 3. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018» , Π .Ε. Καστοριάς.

 4. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ταχογράφων για μηχανήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 5. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ..

 6. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο για την προμήθεια ραφιών τύπου DEXION 42 τ.μ. για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας.

 7. Έγκριση δαπάνης.

 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας,στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Προφήτη Ηλία του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 18,20 και 21 Ιουλίου 2018, στο Λέχοβο.

 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 4ου Διεθνούς Φεστιβάλ Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 22-24 Ιουνίου 2018 στο ΔΑΚ Φλώρινας.

 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2018» του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 6 και 7 Ιουλίου 2018 στο πάρκο της Λεβαίας.

 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2018(περίοδος Ιουλίου 2018)«Νοητά και Πραγμα-ακά Μνημεία», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 έως την Κυριακή 8 Ιουλίου 2018.

 12. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 17. Έγκριση δαπάνης.

 18. Έγκριση δαπάνης.

 19. Έγκριση δαπάνης.

 20. Έγκριση δαπάνης.

 21. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών Επαρχιακής οδού Πτολεμαϊδας-Πύργων στην είσοδο του Δ.Δ. Κομνηνών»,Προϋπολογισμός: 24.683,96 € (με Φ.Π.Α.).

 22. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης και προβολής του αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018",Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς που προέκυψε κατά την συντήρησή του.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στις 01 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στις 02 Ιουνίου 2018 στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου - προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του 3ου Μαθητικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Πολυφωνικής Χορωδίας «Καστοριανή Συμφωνία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Πολυφωνικής Χορωδίας «Καστοριανή Συμφωνία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 39953/3401/6-3-2018 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

 36. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»,Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό», Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση τροποποίησης των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της ILE. Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 41. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση επ. οδικού δικτύου Ε.Ο.11», Π.Ε.Καστοριάς.

 42. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.

 43. Έγκριση παράτασης μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες – Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 44. Έγκριση διενέργειας και όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για τα σχολικά έτη 2018-2020, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.481,78 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

 45. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 47. Έγκριση α) Της ακύρωσης της αριθ. 1309/2018 Απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, λόγω της ανάγκης αλλαγής των όρων της διακήρυξης και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών αυτής, και β) την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και των νέων όρων της Διακήρυξης.

 48. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών εστίασης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών.

 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών,Π.Ε.Γρεβενών.

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμηθείας ειδών εστίασης για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών.

 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας απολύμνασης WC Διοικητηρίου Γρεβενών.

 54. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και των σχετικών δαπανών για την εξαγορά ακινήτων στη θέση "ΠΑΤΩΜΑΤΑ" Δήμου Γρεβενών.

 55. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός - Εκβάνθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα »,Π.Ε.Καστοριάς.

 56. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός - Εκβάνθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα », Π.Ε.Καστοριάς.

 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εντύπων (αφισών και φυλλαδίων) για το Αθλητικό Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ ΠΕ Γρεβενών.

 58. Έγκριση της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018»,Π.Ε.Γρεβενών.

 59. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών για τα υπ αριθμ. ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507 ΚΗΙ 8508 και ΚΗΙ 5222 οχήματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 60. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση-Επέκταση διπλωμάτων των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 61. Έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ έως τις 28-2-2018, (άρθρο 45 του Ν.4508/22-12-2017) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, για τα δρομολόγια του διαγωνισμού της 16/8/2017 (Διακήρυξη 2/2017) που είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, για χρονικό διάστημα έως 30.6.2018, (τρίτο άρθρο του Ν. 4528/2018, ΦΕΚ 50/α/16-3-2018) όπως έχουν προσαρμοστεί οι συμβατικοί τους όροι σύμφωνα με νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων όπου απαιτείται, με την επικαιροποίηση των τιμών, των χιλιομέτρων και των δρομολογίων, λόγω νέων αιτημάτων των σχολικών μονάδων, όπως αυτά εγκρίθηκαν με τις αριθ. 1947/2017, 2045/2017, 2190/2017, 2308/2017, 2331/2017, 2332/2017, 2443/2017, 2537/2017, 2585/2017, 80/2018 Αποφάσεις της Ο.Ε.

 62. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 63. Έγκριση δαπάνης.

 64. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου».

 65. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της ΔΕ Αιανής».

 66. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού - Βυθού -Πενταλόφου στη Χ.Θ.+9.500 και Χ.Θ.+11.500».

 67. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαίδας - Γαλάτειας - Ολυμπιάδας».

 68. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα».

 69. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα».

 70. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό δρόμο Αυγερινού - Βυθού -Πενταλόφου στη Χ.Θ.+2.000».

 71. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018 ».

 72. Έγκριση ή μη του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2018-2019.

 73. Έγκριση ανάθεσης ή μη για catering στα πλαίσια της 12ης Συνάντησης Χορωδιών που θα διοργανώσει ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής «ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ».

 74. Έγκριση του πρακτικού (I) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού , για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Φλώρινας, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ, έτους 2017»,προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α).

 75. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ».

 76. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρυδίτσας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 25-26 Μαΐου 2018.

 77. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 78. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 79. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ..

 1. Έγκριση αποδοχής αιτήματος συμβιβασμού και παραίτησης από τα ένδικα μέσα , Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 18η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 08/05/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση 5ου ΑΠΕ του έργου:: «1ο Υποέργο της Πράξης "Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας-Έργο Υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα" του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 1 - ΟΠΣΑΑ:110979 του ΠΑΑ 2014-2020»,Π.Ε.Φλώρινας.

 3. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 4. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης ως και της απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της σύμβασης «Συντήρηση Λογισμικού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-3-2019».

 5. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για διατροφή (catering) στα πλαίσια του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, Πρέσπες 18 έως 20 Μαΐου 2018.

 9. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικού του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 της Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εκδήλωση: «Γιορτή Μητέρας» που διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» στις 13 Μαΐου.

 12. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων ενόψει της εορτής Κων/νου και Ελένης του A.Μ.Σ. Λόφων <<ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ>> στις 20 & 21 Mαϊου 2018 στους Λόφους.

 13. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου <<ΒΙΓΛΑ>> Πισοδερίου, στις 27 και 28 Μαϊου 2018 στην Μονή της Αγ. Τριάδος Πισοδερίου.

 14. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: <<Η επικοινωνία στην Ηγεσία και η Διαμεσολάβηση ως διαδικασία διαπραγμάτευσης στον εργασιακό χώρο>> της Παιδαγωγικής Σχολής-Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαϊου 2018 στο Καταφύγιο Βίγλας (Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου).

 15. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για την συμπλήρωση των 77 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης με τον Σύλλογο Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 27 Μαϊου 2018 στη Φλώρινα.

 16. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του αγώνα ορεινής ποδηλασίας << DrosopigiRace Βike Marathon (XCM) mtb Race 2018>> του Σ.Ο.Χ. Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαϊου 2018, στην πόλη της Φλώρινας.

 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για φιλοξενία και διατροφή στα πλαίσια της επιστημονικής ημερίδας με θέμα: «Λατινομάθεια και Ελληνική Παιδεία», του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 17 Μαΐου 2018.

 18. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της ΠΕ Γρεβενών 2018 προϋπολογισμού 190.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 19. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2.539,00 €.

 20. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2.539,00 €.

 21. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 14.155,50 €.

 22. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών εστίασης για τον αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018"» ,Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας νερών εμφιαλωμένων για τον αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κυπέλλων και μεταλλίων για τον αγώνα "ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο αισθητήρων διύγρανσης φύλων και επτά συσσωρευτών για καταγραφικά Α753 αντίστοιχου αριθμού μετεωρολογικών σταθμών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 33. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 35. Τυπική επανένκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού και εθιμικού χαρακτήρα «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΜΕΥΜΑΤΟΣ»,Π.Ε.Γρεβενών.

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο οθονών Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Δ.Μ.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών φορτωτή-εκσκαφέα ΚΥ 7484, ισοπεδωτή ΜΕ 80856 και εκχιονιστικού ΜΕ 90763,Π.Ε.Γρεβενών.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας σε φορτωτή-εκσκαφέα ΚΥ 7484, ισοπεδωτή ΜΕ 80856 και εκχιονιστικού ΜΕ 90763, Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικών) φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 44. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 45. Έγκριση δαπάνης.

 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 47. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση λογισμικού της Π.Ε Κοζάνης.

 48. Έγκριση δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με το Σύλλογο Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Κοζάνης, στον ετήσιο αγώνα αγάπης στις 14-05-2018, με την ομάδα παλαιμάχων ΑΕΚ Αθηνών.

 49. Έγκριση Πρακτικών I,II,III ηλεκτρονικής αποσφράγισης φακέλων προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019, (αρίθμ. 03/2018 διακήρυξη)».

 50. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε αναδόχους για προμήθειες και υπηρεσίες στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της ΠΕ Φλώρινας εκδήλωσης τιμής για τα 50χρονα της ιεροσύνης και της πνευματικής προσφοράς του Σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ.,Θεόκλητου.

 51. Έγκριση παραχώρησης χρήσης λεωφορείων μεταφοράς ΑμεΑ μάρκας OPEL MOVANO με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΙ 8506 και ΚΗΙ 8507 στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης ΑμεΑ. ΠΕ Κοζάνης.

 52. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 54. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών φάξ καθώς και γραφικής ύλης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018, προϋπολογισμού 74.370,41 € με ΦΠΑ (40.097,88 € με ΦΠΑ για αναλώσιμα Η/Υ, φωτοτυπικών, εκτυπωτών, φαξ και 34.272,53 € με ΦΠΑ για γραφική ύλη), με Φορ. 072 και ΚΑΕ 1111.01, καθώς και τους όρους της Διακήρυξης.

 55. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από Μηχανικό για την τακτοποίηση του Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας σύμφωνα με το Ν. 4178/2013.

 56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την έκδοση-εκτύπωση μελισσοκομικών βιβλιαρίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 58. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες του Τμήματος συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 59. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017».

 60. Έγκριση και ανάθεση δαπάνης.

 61. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προοωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».

 62. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου «Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip)».

 63. Έγκριση δαπάνης.

 64. Έγκριση δαπάνης.

 65. Έγκριση διάθεσης ποσού για την επίδοση εγγράφου με δικαστικό επιμελητή Για το έργο:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΣΣΙΑΝΗΣ,ΡΟΔΙΤΗ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ: 17η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 2/5/2018 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση 3ου ΑΠΕ για τη σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: με αρ. εναρ. 2016ΕΠ00510000 με κωδικό ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ 5000131 «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης». Προϋπολ: 48.600.592,00 € ΑΝΑΔ: Κ/ΞΙΑ ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ.

 3. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Γρεβενών,αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ» Προϋπολ. 320.000,00 € ΑΝΑΔ: ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

 4. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/ Π.Δ.Μ.», Προϋπολογισμού έργου : 198.500,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής οδού Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας».

 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ. του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης Αιανής».

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο».

 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης».

 9. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018, προϋπολογισμού 246.760,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.Ο.12»Π.Ε.Καστοριάς.

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε.Καστοριάς.

 12. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση ασφαλτοστρώσεων στον δρόμο Κλεισούρα-μοναστήρι-όρια νομού» Π.Ε.Καστοριάς.

 13. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ»Π.Ε.Φλώρινας.

 14. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» Π.Ε.Φλώρινας.

 15. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :« Αντιπλημμυρική προστασία -καθαρισμός κοίτης ποταμών των Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου, Π ολυπλατάνου», Π.Ε.Φλώρινας.

 16. Έγκριση 2ου Πρακτικού για το διαγωνισμού του έργου :« Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ.Ασπρογείων», Π.Ε.Φλώρινας.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 18. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών μηνός Μαϊου 2018.

 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 1ου αγώνα Περιφερειακού Πρωταθλήματος SCRAMBLE Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου 2018, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 20/05/2018 στην Φλώρινα.

 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας KHI 5222 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) στεφάνων για τον εορτασμό της Ημέρας Εθνικών Αγώνων και Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 (09-05-2018) και της Ημέρας Μνήμης Γενοκτονίας των Ποντίων (20-05-2018).

 22. Ακύρωση έγκρισης δημοπρασίας και έγκριση επαδημοπράτησης του έργου ««ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ».προυπλ.δαπάνης 250.000,00 €.

 23. Ακύρωση έγκρισης Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και επανέγκριση Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 24. Έγκριση δαπάνης.

 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 27. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 28. Έγκριση δαπάνης.

 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 30. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης για το Διοικητήριο Γρεβενών.

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης τιμής για τα 50χρονα της ιεροσύνης και της πνευματικής προσφοράς στην περιοχής μας του σεβασμιότατου Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας κ.κ. Θεόκλητου με θεσμικούς φορείς της περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μάιου 201$ την πόλη της Φλώρινας.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την έγκριση εργασιών (ελαιοχρωματισμοί) που θα πραγματοποιηθούν στο ισόγειο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου που αφορά εργασίες συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο Ε.Ο. της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.

 36. Έγκριση δαπάνης.

 37. Έγκριση δαπάνης.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φερομονών και παγίδων που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή συλλήψεων εντόμου καρπόκαψας και σένζιας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων της Οργάνωσης Ποντίων Νομού Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες και πανό) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 42. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017».

 43. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (δείπνο) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (catering) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2018.

 48. Έγκρισης δαπάνης από επιβολή διοικητικού προστίμου της ΑΑΔΕ Π.Ε.Γρεβενών.

 49. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στην συνδιοργάνωση Αθλητικού Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ.

 50. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών - ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης».

 51. Έγκριση της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 53. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) .

 54. Έγκριση δαπάνης έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 56. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.

 57. Έγκριση της δαπάνης για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2018-2020 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΚΑΕ 192/0821 οικονομικών ετών 2018, 2019 και 2020 συνολικού  ποσού 3.000.000,00 ευρώ και την έγκριση   της  δαπάνης   ως   δαπάνης  πολυετούς υποχρέωσης  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,  για τα σχολικά έτη 2018-2020.

 58. Ακύρωση έγκρισης δημοπρασίας και έγκριση επαδημοπράτησης του έργου «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ»,προϋπολ.1.240.000,00 €.

 59. Ακύρωση έγκρισης Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και επανέγκριση Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:"ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ".

 60. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών - ΚΤΕΟ Γρεβενών - Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 79.106,75€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

 61. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδατικού διαλύματος Ad Blue (για Unimog U423) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).

 62. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 63. Έγκριση δαπάνης για Νομική στήριξη.

 64. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ετήσια ανανέωση (2018-2019) του λογισμικού υποστήριξης για το Πρόγραμμα «Νομοθεσία της Εκπαίδευσης» Δ/θμιας Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης.

 65. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Κτηνιατρικό Γραφείο Σερβίων.

 66. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) καρεκλών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 67. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της α) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας, β) των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και γ) των Νομικών Προσώπων χωρικής της αρμοδιότητας της , προϋπολογισμού 443.595,71 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 68. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 69. Έγκριση δαπάνης.

 70. Έγκριση δαπάνης.

 71. Έγκριση δαπάνης.

 72. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 16η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 24/4/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ».

 4. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 140.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.

 5. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παράχθια περιοχή Αλιάκμονα».

 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την: «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος Ορεστικό».

 7. Έγκριση επιτροπής παραλαβής των εργασιών: «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος Ορεστικό».

 8. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».

 9. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαΐδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες».

 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής καταστροφής άχρηστου εξοπλισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης.

 12. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την υλοποίηση του έργου: «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip)».

 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 19. Έγκριση δαπάνης.

 20. Έγκριση δαπάνης.

 21. Έγκριση δαπάνης.

 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 1ης Δεξιοτεχνίας Φλώρινας της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου στη Φλώρινα.

 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Χορεύοντας στο ευθύγραμμο ή στο καμπύλο μονοπάτι», της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας και του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Άρης» Ατραπού, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2018 στην πόλη της Φλώρινας.

 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση της διημερίδας με θέμα: «Αλισάχνες – Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα» του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 18 – 19 Μαΐου 2018.

 25. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2018.

 26. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».

 27. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφκρειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 28. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018-2019-2020-2021.

 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιγκάλ WC, Π.Ε.Γρεβενών.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) αφυγραντήρων, Π.Ε.Γρεβενών.

 32. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στο εξωτερικό και έγκριση δαπανών Οδοιπορικών εκτός έδρας αποζημίωσης και φιλοξενίας.

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.

 36. Έγκρισης ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π Ε Γρεβενών.

 37. Έγκριση ανάκλησης δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.

 38. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - νέα έργα 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 39. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 40. Έγκρισης ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Π Ε Γρεβενών.

 41. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνας ηλιοσκίασης για τις ανάγκες γραφείου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς .

 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 44. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων έτους 2018, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για έργα εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α).

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός - Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000».

 47. Έγκριση δαπάνης.

 48. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 49. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 51. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 6/19-4-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς μαθήτριας χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 52. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 54. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8/2018.

 55. Έγκριση «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)».

 56. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την έκδοση εκτυπωτικού υλικού, αφισών και την παροχή ηχητικής κάλυψης στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «77η επέτειος της μάχης της Κρήτης», του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας.

 57. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Ορων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Προϋπολογισμός: 127.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 58. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανάπλαση «ΚΑΤ' NO ΠΗΓΑΔΙ» στην Μηλιά Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 14.325,00 € (με Φ.Π.Α.).

 59. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών». Προϋπολογισμός: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 60. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ, Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 19.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

 61. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 24.764,77 € (με Φ.Π.Α.).

 62. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης».Προϋπολογισμός: 6.578,55 € (με Φ.Π.Α.).

 63. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντηρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου-Καταφυγίου». Προϋπολογισμός 340.000 00 € (με Φ Π Α.).

 64. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής». Προϋπολογισμός: 193.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

 65. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έντυπου υλικού (πανό και αφίσες) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 66. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης (19 & 20 Μαΐου) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών εστίασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 68. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια και αντικατάσταση κεντρικού κινητήρα (γνήσιο ανταλλακτικό DAIMLER) του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 της Π.Ε. Καστοριάς.

 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την φιλοξενία του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου ενόψει της αδελφοποίησης του με το 5° Γυμνάσιο Κοζάνης.

 70. Έγκριση Δαπάνης, για τη φιλοξενία των Αρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος ,ενόψει της Κοινής Βαλκανικής Άσκησης Ελλάδας-Αλβανίας-Σκοπίων-Βουλγαρίας.

 71. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια προμήθεια μεταλλίων & κυπέλλων (320 τμχ. +50 τμχ. αντίστοιχα) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλονικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 72. Έγκριση - Διάθεση πίστωσης.

 73. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Μαΐου 2018.

 74. Έγκριση δαπανών.

 75. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το φεστιβάλ για την Παγκόσμια ημέρα μοτοσυκλέτας στις 12 Μαΐου 2018.

 76. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 12ο Αντάμωμα Παιδικών και Εφηβικών Χορευτικών Συγκροτημάτων, στις 29 Απριλίου 2018.

 77. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, από 3 έως 6 Μαΐου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided