Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

27η, 28η , 29η Πρόσκληση

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 29η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 25/7/2018 και ώρα 12:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020».

 3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2018.

 4. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουλίου 2018.

 5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Γκιολέ», προϋπολογισμού 50.000 €.

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 150.000 €.

 7. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου».

 8. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.,Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο - Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 280.000 €.

 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 150.000 €.

 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας».

 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 42.000 €.

 12. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».

 13. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2018 – 2020.

 14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα».

 15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη».

 16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού».

 17. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό δίκτυο 2018».

 18. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο».

 19. Έγκριση του πρακτικού Νο 11/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 16/7/2018, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) φάξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών και της επανάληψης του διαγωνισμού για την προμήθεια 47 Η/Υ και 7 εκτυπωτών.

 20. Έγκριση δαπάνης πληρωμής 10ου & τελικού λογαριασμού μελέτης Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού από ΣΑΜΠ 041».

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 23. Έγκριση δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ενοικίασης χώρου 12 τ.μ. στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μετάβασης – διαμονής – μετάφρασης – λοιπών δαπανών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας.

 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή Φασολιού – Τσιρονιού» του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 01-02/09/2018 στις Πρέσπες.

 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση του 16ου Τουρνουά Σκακιού – «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018 (προκριματικοί αγώνες) και 23 Δεκεμβρίου 2018 ο μεγάλος τελικός στη Φλώρινα.

 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων «Η ΕΛΠΙΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Συνοικισμό Νεοφωτίστων.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια κλιματιστικού (Ιnverter) για το server room του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένης επιστημονικής έκδοσης (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).

 31. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 33. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017 – 2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 35. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 36. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 37. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση της κατακύρωσης σε ανάδοχο της αποθήκευσης, συντήρησης (ψυγείου) και μεταφοράς τροφίμων και βασικής υλικής στο σημείο διανομής στα πλαίσια του ΕΠ ΕΒΥΣ της Π.Ε. Φλώρινας.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο Πόντος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – προμήθεια μπαταριών Η/Υ (VBI) συστήματος μετάδοσης θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 43. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ». Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, προϋπολογισμού 130.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 44. Έγκριση παραλαβής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχο9λικό έτος 2017 – 2018.

 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τν προμήθεια ενός ζεύγους πόμολου πόρτας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για αναμνηστικά μπλουζάκια στα πλαίσια του διεθνούς αγώνα Βαλκανικο9ύ Κυπέλλου ROLLER SKI 2018, του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.), που θα διεξαχθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM για τις ανάγφκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Έδρα) Π.Δ.Μ.

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Φούφας Μηλοχωρίου Εμπορίου λόγω έκτακτης ανάγκης.

 53. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 98795/8350/31-5-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 54. Έγκριση παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 55. Έγκριση δαπάνης που αφορά το τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου.

 56. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών.

 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας: «Διαφημιστικό υλικό (αφίσες – φυλλάδια – προσκλήσεις) για την πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».

 58. Παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.

 59. Έγκριση δαπανών έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών.

 60. Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συνδρομή στο Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο sakkoulasonline.gr».

 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ηχητική κάλυψη στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».

 62. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Κάλυψη εκδήλωσης (βιντεοσκόπηση και φωτογραφίες) στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».

 63. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Κκ. Καρυπίδη Θεόδωρου..

 65. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Λαογραφικό Όμιλο Κοζάνης «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», στην παράσταση: «Αναμνήσεις ενός καθρέφτη», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

 66. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ 2018» του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» στις 25, 26 και 27 Ιουλίου.

 67. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ειδών εστίασης.

 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτους, που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 Ιουλίου.

 69. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης

 70. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξαρτήματος (φρένο – καστάνια) για περσίδα σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.

 71. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.

 72. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 73. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης σε έργα Παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Κοζάνης.

 74. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για επισκευή κυκλοφορητή αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου αρμοδιότητας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 75. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.

 76. Έγκριση ή μη του πρωτοκό9λλου καλής εκτέλεσης της αριθμξ. Πρωτ. 44888/3849/13-3-2018 (ΑΔΑ 66ΚΙ7ΛΨ-138) σύμβασης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για της ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γής (έδρα) της Π.Δ.Μ.

 77. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας της 2ας Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π).Ε Γρεβενών 2018».

 78. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 79. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 80. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης.

 81. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 82. Παραίτηση από ένδικα μέσα και έγκριση πληρωμής δαπάνης.

 83. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για υλοποίηση έργου: «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών για την προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fan Trip).

 84. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ (κατακύρωση) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες: 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 28η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/7/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΤΓΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 90.000,00 €.

 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ».

 4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β΄ φάση».

 5. Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι».

 6. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο της επισκευής και αναπρογραμματισμού πύλης εισόδου (Gateway) τηλεμετρικού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της Π.Ε. Φλώρινας.

 7. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο των εργασιών επισκευής – συντήρησης του δικτύου υπολογιστών του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας των Διευθύνσεων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

 8. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας γεννήτριας Ducar DF 3000H, για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακώ Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 9. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση, συντήρησης και επισκευής του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 7899 οχήματος της Π.Ε. Φλώρινας, ποσού 372,00 €.

 10. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση, επισκευής κρεμαριέρας στο ΚΗΥ 7872 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας ποσού 259,99 €.

 11. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση, επισκευής των παρακάτω μηχανημάτων ΜΕ 4977 – ΚΥ1599 – ΚΥ 5475 – ΜΕ 1299135 του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Π.Ε. Φλώρινας, ποσού 370,00 €.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριών και λοιπών υλικών για ντουλάπες, πόρτες και συρτάρια των γραφείων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγέιας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».

 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής , Ροδίτη Νομού Κοζάνης».

 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοΐου».

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 23. Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης – έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου, για την κάλυψη δαπάνης τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Γρεβενών.

 24. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018 – 2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 496.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με σκοπό την προβολή των εθίμων της Θεσσαλίας, του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου 2018 στη Φλώρινα.

 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα: Κρήτη και Μακεδονία «Δεν ήταν νησί, ήταν η αδελφή το Μέγα Αλέξανδρου» του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «Λυγκηστές», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 στη Φλώρινα.

 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πρωταθλήματος καράτε Βορείου Ελλάδος 2018, της Ακαδημίας Μαχητικών Τεχνών «ΑΜΥΝΤΑΣ», που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018 στο Αμύνταιο.

 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, και Φίλων Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 & 31 Ιουλίου 2018 στο Αρμενοχώρι.

 29. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2018» του Οργανισμού Πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 24, 25 και 26 Αυγούστου 2018, στον Άγ. Αχίλλειο (Πρέσπες).

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλάτειας, στις 22 και 23 Αυγούστου 2018.

 32. Έγκριση δαπάνης.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) για τους υπαλλήλους του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση) για τους υπαλλήλους του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπάνης.

 36. Έγκριση δαπάνης.

 37. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 38. Έγκριση εξουσιοδότησης των ΚΠΑ2 Φλώρινας και ΚΕΤΕΚ Φλώρινας, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών έτους 2020.

 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 42. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017 – 2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 43. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΑΕΠ 541: «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017».

 45. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ τουη έργου ΣΑΕ 205 (ενάριθμό 2007ΣΕ20500137) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2016ΕΠ54100000) : «Επισκευή – Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης».

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του εκπολιτιστικού συλλόγου Αμμουδάρας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του εξωραϊστικού και μορφωτικού συλλόγου Μανιάκων Καστοριάς, με την Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση σκεπάστρου – τέντα βαρέως τύπου, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του συλλόγου γυναικών Καλοχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του εξωραϊστικού πολιτιστικού συλλόγου Δενροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας γεύματος, στα πλαίσια της 6ης πανελλήνιας συγκέντρωσης ελεύθερης ιππασίας, που συνδιοργανώνεται από τον ιππικό αθλητικό σύλλογο Φλώρινας και την Π.Ε. Φλώρινας, στις 20, 21, 22 Ιουλίου 2018.

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των εξόδων διατροφής 4 απομακρυσμένων αποστολών για 2 ημέρες, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 1ου Τουρνουά Μπάσκετ Παιδιών 14 – 15 χρονών του Α.Σ. Καστοριάς, με την Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – 15η/2018.

 53. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτε4ροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2018 – 2019», συνολικού προϋπολογισμού 1.798.479,94 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης.

 54. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2018.

 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση με το σύλλογο μανιταρόφιλων Ελλάδος πολιτιστικών δράσεων (παράλληλων με το 2ο Αντάμωμα Απανταχού Γρεβενιωτών).

 56. Έγκριση δαπανών και της διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ».

 57. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα».

 58. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 61. Έγκριση δαπάνης που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αναβίωσης του Λαϊκού Πανηγυριού Κομάνου.

 62. Έγκριση δαπάνης που αφορά το 3ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδίτη.

 63. Έγκριση δαπάνης.

 64. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 65. Έγκριση ή μη πρακτικών Ι (δικαιολογητικά συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς) & ΙΙ (Οικονομικών Προσφορών) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.

 66. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος 25 ατόμων στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα: «Ελληνική Κόκκινη Φυλή: Προοπτικές και Βιωσιμότητα», που πραγματοποιείται στην Καστοριά.

 68. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 69. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 70. Έγκριση διενέργειας των όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, κατά τη χειμερινή περίοδο 2018–2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 71. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου και οχήματα του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας.

 72. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 73. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 74. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 75. Έγκριση δαπάνης για την αθλητική εκδήλωση με τίτλο: «11ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων», στις 12/08/2018.

 76. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο, για το έργο: «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ Κοζάνης – Αιανής».

 77. Έγκριση δαπάνης, για αγορά υλικών σήμανσης.

 78. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τν τοποθέτηση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.

 79. Έγκριση Δαπάνης, για το έργο – εφαρμογή «Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 80. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό – Αθλητικό Σύλλογο Μεταξά, στο αντάμωμα Μεταξιωτών που θα πραγματοποιηθεί 21 Ιουλίου 2018.

 81. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Κλείτου, στις τριήμερες Πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 Αυγούστου 2018.

 82. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 83. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ποντιακό & Μικρασιατικό Σύλλογο Καρυοχωρίου «Ο Πρόσφυγας», στις Γιορτές Πολιτισμού 2018, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20 Ιουλίου 2018.

 84. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2017.

 85. Έγκριση Δαπάνης, και ανάθεση αυτής για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης, που θα πραγματοποιηθεί 19 έως 22 Ιουλίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 


27η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/07/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 25ης Ιουνίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»,Π.Ε.Καστοριάς.
 4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 23.600,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Πατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 30-6-2018.
 5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 12.500,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 30-6-2018.
 6. Έγκριση δαπάνης -διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Πατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 30-6-2018.
 7. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αναλογικών ταχογράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για παρελκόμενο μηχάνημα χορτοκοπής για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκης «Άγιος Χριστόφορος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Καλλιθέα» Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκης «Άγιος Χριστόφορος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας 2 SWITCH για τις ανάγκες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Φλώρινας.
 15. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 16. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 18. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εύξεινου Λέσχης Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εύξεινου Λέσχης Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εύξεινου Λέσχης Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
 23. Έγκριση δαπανών-διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.M.).
 24. Έγκριση ως υπολόγου – διαχειριστή την Τσώτσου Ελένη  για : Α)την καταβολή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Φλώρινας Έτους 2018 Β)την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 6.000,00€ επ’ ονόματι της και Γ)την έγκριση δαπάνης 6.000,00€ από τον ΚΑ 0899.01 του Φ. 072 του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έτους 2018 και την έγκριση διάθεσης της πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. για την παραπάνω αιτία με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 25. Έγκριση ανάθεσης για το έργο: «Κατασκευή τεχνικού στον Επαρχιακό δρόμο Φούφα – Όρια Π.Ε. Φλώρινας».
 26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 27. Γνωμοδότηση δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης.
 28. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 29. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών», Π.Ε.Καστοριάς.
 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.
 31. Έγκριση διενέργειας και όρων επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την απόφραξη τεχνικών στο Ε.Ο. δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδήλωσης του Συλλόγου Φωτεινής με την Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση: α) διάθεσης πίστωσης, β) δαπάνης και γ) έκδοσης ΧΕΠ, συνολικού ποσού <3.000,00> € και ορισμού υπολόγου για πληρωμή e-παραβόλου για τον έλεγχο οχημάτων στο Κ.Τ.Ε.Ο. Γρεβενών.
 36. Έγκριση δαπάνης έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 37. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 38. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 40. Έγκριση απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 41. Έγκριση ή μη επιβολής ποινικής ρήτρας  435,61 ευρώ  στον ανάδοχο μεταφορέα  μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης.
 42. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 98869/8361/31-5-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος του Γραφείου Περιφερειάρχη Π.Δ.Μ..
 43. Έγκριση 3η Παράταση προθεσμίας του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού Όγκου Γράμμου».
 44. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένων επιστημονικών εκδόσεων (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 45. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 46. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Λ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας», για τα «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ 2018», που θα πραγματοποιηθούν στις 25, 26 και 27 Ιουλίου 2018.
 47. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 48. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 49. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των τριών (3) ανελκυστήρων – ασανσέρ της Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας στις 19 και 20 Ιουλίου 2018 στην πλατεία του χωριού.
 53. Έγκριση δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΣΕΛΤΣΙΩΤΙΚΑ 2018»-1° Τοπικό Φεστιβάλ ανάδειξης & Διατήρησης της Τοπικής Κληρονομιάς, που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Ορειβατικός Σύλλογος Εράτυρας «Η Σέλτσα» στις 21 και 22 Ιουλίου 2018.
 54. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π,Ε. Κοζάνης στις καθιερωμένες καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που διοργανώνει η Κοινότητα Νέων Αναρράχης.
 55. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 56. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Αργούς Ορεστικού, στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Άργους Ορεστικού, στις 25 και 26 Ιουλίου 2018.
 57. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλοχωρίου «Η ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ» στις 25 και 26 Ιουλίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 


 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided