Δευτέρα, Δεκέμβριος 17, 2018

Δήμος Αθηναίων:

 

 

 

 

 

 

 

Επιστρέφει από αύριο πινακίδες κυκλοφορίας λόγω 15αυγουστου

Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφει από αύριο πινακίδες κυκλοφορίας λόγω 15αυγουστου

pinakides.jpg

Τη δυνατότητα να παραλάβουν από αύριο, Παρασκευή 10 Αυγούστου, τις πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, θα έχουν οι κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ταξιδιώτες του 15αύγουστου, η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται, μετά την καταβολή του αντίστοιχου προστίμου.

Ωστόσο δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπα ΑΜΕΑ).

Η επιστροφή γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος).

Ωράρια: Την Παρασκευή 10 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, το Σάββατο 11 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τις 3μετά το μεσημέρι, ενώ τη Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Αυγούστου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Επίδομα ανεργίας και σε όσους συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης

Επιταγή-Επαγγελματικής-Κατάρτισης1.jpg

Νέοι όροι ως προς την διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου και των επιδομάτων για τους ανέργους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις του άρθρου 34 του νόμου 4554/2018 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του ανέργου και να λαμβάνουν το επίδομα τακτικής ανεργίας που πιθανά δικαιούνται εφόσον πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 και να

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι άνεργοι που δεν πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις διαγράφονται για όσο χρόνο διαρκεί το πρόγραμμα και έχουν δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ανέργων με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 34 του 4554/2018 καλούνται όσοι συμμετείχαν ή συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και είχαν διαγραφεί από το μητρώο ανέργων επειδή:

 • δεν είχαν δηλώσει το πρόγραμμα στον ΟΑΕΔ με υπεύθυνη δήλωση πριν την έναρξη του προγράμματος (όπως όφειλαν σύμφωνα το άρθρο 56, παρ. 2, περ. β’, του νόμου 4430/2016) ή
 • δεν διατηρούσαν τετράμηνη συνεχόμενη ανεργία πριν την έναρξη της κατάρτισης (όπως όριζε το άρθρο 56, παρ. 2, περ. α’, του ν 4430/2016) αλλά ήταν εγγεγραμμένοι τουλάχιστον για τέσσερις μήνες (αθροιστικά) κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος να προσέλθουν στον ΟΑΕΔ από 18/07/2018 έως 15/10/2018 και να υποβάλουν αίτηση αποκατάστασης της συνέχειας της ανεργίας τους από την ανωτέρω διαγραφή καθώς και την καταβολή τυχόν επιδόματος ανεργίας που δικαιούνται.

Εξυπακούεται ότι και στις δυο περιπτώσεις τηρείται η προϋπόθεση γ’, δηλαδή «έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης».

 

Αιτήσεις για εκπαιδευτές στα δημόσια ΙΕΚ

ImageHandler-2.jpg

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ

που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 5697/336/02.08.2018 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2018 Β και Εαρινού Εξαμήνου 2019 Α.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά σήμερα 06/08/2018 ώρα 15:00 και λήγει στις 24/08/2018 ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων: https://mis.inedivim.gr

 

ΕΝΦΙΑ: Πώς θα κερδίστε έκπτωση έως 50%

enfia2-1021x576-1021x576.jpg

 

Λίγες εβδομάδες έμειναν για να «χτυπήσει» την πόρτα ο νέος ΕΝΦΙΑ του 2018 οπότε και θα πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες που μπορούν να κερδίσουν εκπτώσεις και απαλλαγή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να κερδίσουν τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είναι να έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9.

Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη.

Μπορεί για τον υπολογισμό του φετινού ΕΝΦΙΑ να ληφθούν υπόψη οι νέες τιμές ζώνης, αλλά οι εκπτώσεις και απαλλαγές χορηγούνται με τα ίδια κριτήρια σε σχέση με πέρυσι.

Πιο συγκεκριμένα έκπτωση 50% χορηγείται στον φορολογούμενο, τον ή τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και
 • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Πλήρης απαλλαγή

Στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία άνω του 80%, τρίτεκνους και πολύτεκνους, η έκπτωση φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
 • Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα,
 • Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
 • Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω.

 

50 προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

opekepe-arxeio.jpg

 

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την επικαιροποίησηανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας & Κρήτης και στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ,όπου προκηρύσσονται θέσεις: Κεντρική Υπηρεσία (Δομοκού 5 – Αθήνα, υπόψη κ. Καρούσου Ελπίδας τηλ. 210- 8802856, Ζηλάκου Μαριέττας τηλ. 210-8802829), ΠΔ Μακεδονίας-Θράκης (Γιαννιτσών 31-Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Κόγια Αργύρη τηλ. 2310-566627), ΠΜ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Κόσμιο-Κομοτηνή, υπόψη κ. Χατζημπέη Άννας τηλ. 25310-35701), ΠΔ Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (Δόμπολη 30- Ιωάννινα, υπόψη κ. Αποστόλου Κωνσταντίνου τηλ 26510-64171), ΠΔ ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας (Καστοριάς 2α & Φαρσάλων-Λάρισα, υπόψη κ. Σουλτούκη Νικoλάου τηλ. 2410-283245), ΠΔ Κρήτης (Εμμ. Παππά & Ηρακλή-Ηράκλειο, υπόψη κ. Ψαλλιδά Θεοδώρας τηλ. 2810-370485), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)/ Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης, Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445 – Αθήνα, υπόψη Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

Φορέας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)
Τύπος Πράξης Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων με διαγωνισμό ή επιλογή στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προκηρύξεις για επιλογή και πλήρωση θέσεων διευθυντικών στελεχών των ΝΠΔΔ, φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, και των επιχειρήσεων και φορέων των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού
Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Νομός/Νομοί Νομός ΘεσσαλονίκηςΝομός ΙωαννίνωνΝομός ΡοδόπηςΝομός Λάρισας
Έντυπα ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Τα μόρια για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

tjfdfg.jpg

 

Την αναλυτική μοριοδότηση του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στους ΟΤΑ προβλέπει η απόφαση που εκδόθηκε.

Οι ωφελούμενοι του ΟΑΕΔ και της νέας κοινωφελούς εργασίας στους δήμους κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.
 • Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.
 • Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017.

Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:

Ατομικό 0-3.500 ευρώ, Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια

Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ, Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια

Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ, Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια

Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ, Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια

Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ, Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια.

Ηλικία

 • 18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια
 • 30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια
 • 45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια
 • 55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια.
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
 • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.
 • Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και
 • Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: δέκα (10) μόρια.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

Τι είναι η νόσος των λεγεωνάριων- Τα συμπτώματα και πως μεταδίδεται

gripi-1.jpg

 

Σοκάρει η είδηση ότι ο ηθοποιός Άκης Σακελλαρίου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία» καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει προσβληθεί από το βακτήριο legionella και τη νόσο των λεγεωνάριων.

Από αυτή την ασθένεια με την παράξενη ονομασία είναι εύκολο να νοσήσει ο καθένας μας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που η χρήση του κλιματιστικού είναι ευρέως διαδεδομένη όχι μόνο στα σπίτια μας αλλά και στους δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και το ΚΕΕΛΠΝΟ «η Νόσος των Λεγεωνάριων είναι μια βαριά μορφή πνευμονίας (λοίμωξη των πνευμόνων), η οποία οφείλεται στο βακτήριο Legionella. Έχει θνητότητα περίπου 5–10%. Δεν νοσούν όλοι όσοι εκτίθενται στη Legionella. Τα άτομα με υποκείμενες νόσους, οι καπνιστές, καθώς και οι ηλικιωμένοι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο να νοσήσουν από Legionella. Γενικά, τα συμπτώματα εκδηλώνονται από δύο έως δέκα ημέρες μετά τη μόλυνση, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν έως και τρεις εβδομάδες αργότερα. Η νόσος ξεκινά συνήθως με πυρετό, ρίγος, κεφαλαλγία και πόνο στους μύς. Στη συνέχεια εμφανίζονται ξηρός βήχας και δυσκολία στην αναπνοή που μπορεί να εξελιχθούν σε βαριά πνευμονία. Το ένα τρίτο περίπου των ασθενών παρουσιάζει επίσης διάρροια ή έμετο, ενώ οι μισοί ασθενείς περίπου παρουσιάζουν σύγχυση ή παραλήρημα. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζεται να νοσηλευθούν και να λάβουν θεραπεία με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή. Για τη διάγνωση απαιτούνται ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Η διάγνωση συχνά γίνεται αφού ο ταξιδιώτης έχει επιστρέψει στο σπίτι του».

Πώς μεταδίδεται η Νόσος των Λεγεωνάριων;
Η νόσος των λεγεωνάριων μεταδίδεται μέσω της εισπνοής μικροσκοπικών σταγονιδίων νερού (αερολύματα/αεροζόλ) που περιέχουν τα βακτήρια Legionella. Τα βακτήρια αυτά ζουν στο νερό και πολλαπλασιάζονται υπό κατάλληλες συνθήκες, παραδείγματος χάριν, στάσιμο νερό σε τεχνητά συστήματα νερού με θερμοκρασίες 20°C έως 50°C. Αερολύματα που περιέχουν Legionella μποοεί να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, κατά τη ροή του νερού από τη βρύση ή την κεφαλή του ντους, μέσω των φυσαλίδων που αναδύονται από το νερό στις πισίνες των spa ή από ορισμένα κλιματιστικά συστήματα.
Ας δούμε όμως τις πιθανές πηγές μόλυνσης όπως τις παραθέτει το ΚΕΕΛΠΝΟ

 • Συστήματα παροχής κρύου – ζεστού νερού (ντούς)
 • Πύργοι ψύξης συστημάτων κλιματισμού
 • Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
 • Θερμές ιαματικές πηγές
 • Ιαματικά λουτρά
 • Κολυμβητικές δεξαμενές (ιδίως εκείνες όπου το νερό είναι ζεστό και διακινείται)
 • Σιντριβάνια
 • Υγραντήρες ατμόσφαιρας και αναπνευστικές συσκευές που λειτουργούν με νερό βρύσης

Μέτρα ατομικής προστασίας

 • Ενημέρωση για τη νόσο, τον τρόπο μετάδοσης, τις πιθανές πηγές μόλυνσης.
 • Έγκαιρη διάγνωση και χορήγηση κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.
 • Μέτρα δημόσιας υγείας
 • Εντοπισμός της πιθανής πηγής έκθεσης.
 • Εκτίμηση του κινδύνου ανάπτυξης της λεγιονέλλας (συστήματα νερού, συστήματα κλιματισμού).
 • Δειγματοληψία νερού σε συστήματα ύδρευσης, συστήματα κλιματισμού, άλλες πηγές.
 • Λήψη κατάλληλων μέτρων στην πηγή μόλυνσης για τον έλεγχο και την πρόληψη της νόσου.
 • Προσδιορισμός των περιοχών υψηλού κινδύνου – οδηγίες για συστηματική λήψη μέτρων πρόληψης.
 • Συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης.

Από που προέρχεται η ονομασία

Η νόσος των λεγεωνάριων έχει ένα από τα πλέον ασυνήθιστα ονόματα που μπορεί να βρει κανείς μεταξύ των ασθενειών. Πολλοί πιστεύουν πως προέρχεται από τη Λεγεώνα των Ξένων αλλά αυτό δεν ισχύει. Η ασθένεια έχει πάρει το όνομά της από το πρώτο ξέσπασμά της, στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ το 1976, όπου είχε λάβει χώρα συνδιάσκεψη βετεράνων- μελών της Αμερικανικής Λεγεώνας (American Legion- αμερικανικής οργάνωσης βετεράνων).

Οι βετεράνοι – «λεγεωνάριοι»- στους οποίους εκδηλώθηκε η ασθένεια ήταν άνδρες που πήγαν στη συνάντηση, αρρώστησαν λίγο μετά (πόνοι στο στήθος, υψηλός πυρετός) και πέθαναν λίγο μετά. Οι άνδρες αυτοί είχαν περάσει χρόνο σε όλη την πόλη, τρώγοντας σε εστιατόρια και επιστρέφοντας με διάφορα μέσα στις πόλεις τους. Γενικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Time, η ασθένεια είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα βασικά συμπτώματα είναι εννέα και είναι τα ακόλουθα:

-Πονοκέφαλος
-Μυϊκός πόνος

-Ρίγη

-Πυρετός που μπορεί να φτάσει τους 40° C και παραπάνω

-Μέχρι τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα, ο ασθενής θα αναπτύξει και άλλα συμπτώματα που μπορεί να περιλαμβάνουν:
-Βήχας, ο οποίος μπορεί να έχει και βλέννα και μερικές φορές, αίμα

-Δύσπνοια

-Πόνος στο στήθος

-Συμπτώματα στο γαστρεντερικό σύστημα, όπως ναυτία, έμετος και διάρροια

-Σύγχυση, ή άλλες ψυχικές αλλαγές

Tι πρέπει να κάνουμε
-Σωστή συντήρηση κλιματιστικών

-Καθαρισμός φίλτρων σε τακτά χρονικά διαστήματα

-Ρύθμιση σε 25 βαθμούς Κελσίου (ιδανικές συνθήκες θερμοκρασία 25-26 βαθμούς Κελσίου και 65% υγρασία)

-Συχνός αερισμός του χώρου (π.χ. λίγο ανοικτό το παράθυρο συνεχώς)

-Όχι απότομες εναλλαγές κρύο – ζεστό και αντίστροφα

Τέλος, αφενός δεν βάζουμε το κλιματιστικό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία και αφετέρου το σβήνουμε 20 λεπτά πριν βγούμε από το σπίτι ή το αυτοκίνητο, ώστε να προσαρμοστεί ο οργανισμός στην μεταβολή της θερμοκρασίας.

 

Μεταπτυχιακό με τίτλο «Φυσικοί κίνδυνοι και αντιμετώπιση καταστροφών»

panepistimio_aigaiou_2.jpg

 

Η δημιουργία και λειτουργία στη Μυτιλήνη ενός ιδιαίτερα επίκαιρου αντικειμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο «Φυσικοί κίνδυνοι και αντιμετώπιση καταστροφών», ανακοινώθηκε χθες.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα απονέμει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών με ομώνυμο τίτλο, είναι δι-ιδρυματικό και δημιουργήθηκε από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Συνεργάζονται, επίσης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
Αντικείμενο του δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι, σύμφωνα με την προκήρυξη που δόθηκε στη δημοσιότητα, η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που αφορούν φυσικούς κινδύνους και καταστροφές και την αντιμετώπισή τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της επιστήμης διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων. Στοχεύει δε στην παροχή μίας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαρμοσμένου στις ανάγκες του συγκεκριμένου κλάδου.
Το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα εισαχθούν στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών κατ’ ανώτατο όριο 25 μεταπτυχιακοί φοιτητές πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωγραφίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή αναλόγων του εξωτερικού αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και τα μαθήματα διεξάγονται στην έδρα του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Για την παρακολούθηση του προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 1.500 ευρώ.

Διευθυντής του προγράμματος εκλέχθηκε ο καθηγητής του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νίκος Ζούρος.

 

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα κατάρτισης για 100 νέους άνεργους δημοσιογράφους

DIMOSIOGRAFOS_564_355.jpg

 

Συμφωνία συνεργασίας για την επιμόρφωση και την κατάρτιση άνεργων πτυχιούχων δημοσιογράφων υπέγραψε το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Απόφοιτοι των τριών πανεπιστημίων που διαθέτουν δημοσιογραφικές σχολές, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Παντείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και πιστοποιημένων ΙΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

«Αυτό το πρόγραμμα δίνει και την ευκαιρία στον ΟΑΕΔ να παρουσιάσει το νέο του πρόσωπο, διότι ο ΟΑΕΔ τα τελευταία χρόνια αλλάζει, προσπαθεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες τόσο των ανέργων όσο και του παραγωγικού συστήματος. Η συνεργασία μας με το ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι εγγύηση γι’ όλους αυτούς τους ανέργους οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα εφόδια και να έχουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές», σημείωσε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ, Μιχάλης Ψύλος, επισήμανε: «Είναι ένα τεράστιο έργο γι’ εμάς, γιατί πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια των ήδη επαγγελματιών δημοσιογράφων που είναι στο ΑΠΕ, οι νέοι συνάδελφοι θα αποκτήσουν όχι μόνο γνώσεις αλλά κυρίως θα αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση. Μια επαγγελματική κατάρτιση που είναι αναγκαία για να μπορέσουν να βγουν αύριο- μεθαύριο στον δύσκολο δρόμο της δημοσιογραφίας».

Ακόμη, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ τόνισε: «Είναι ένα ειδικό πρόγραμμα, ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, το οποίο νομίζω δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία σε άνεργους δημοσιογράφους, απόφοιτους πανεπιστημιακών σχολών επικοινωνίας και πιστοποιημένων ΙΕΚ να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα που θα τους δώσει τη δυνατότητα να καταρτιστούν στο ρεπορτάζ. Άρα αυτό το πρόγραμμα μάς δίνει την ευκαιρία να δώσουμε προς τα έξω το νέο πρόσωπο του ΟΑΕΔ που αλλάζει». Και πρόσθεσε: «Οι συμμετέχοντες μέσω αυτού του προγράμματος θα κερδίσουν μια πολύ καλή προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης, σε ένα είδος το οποίο νομίζω είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα της δημοσιογραφίας στη χώρα μας. Πολύ συχνά η δημοσιογραφία ασκείται με έναν τρόπο που αναπαράγει κλισέ και κονσέρβες. Νομίζω το ερευνητικό στοιχείο της δημοσιογραφίας στη χώρα μας έχει υποχωρήσει και θεωρώ ότι αυτό το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί, θα δώσει την ευκαιρία να αναβαθμιστεί συνολικά το είδος αυτού του ρεπορτάζ και της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην πατρίδα μας». Καταλήγοντας η κ. Καραμεσίνη υπογράμμισε: «Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει ένα εκπαιδευτικό επίδομα. Το ΑΠΕ θα προσφέρει ένα πολύ καλά φτιαγμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα προσφέρει τη δυνατότητα κατάρτισης πάνω σε νέες τεχνολογίες και νομίζω ότι οι απόφοιτοι θα εκμεταλλευτούν πλήρως αυτές τις δυνατότητες που ανοίγονται».

Από την πλευρά του, ο κ. Ψύλος επισήμανε επίσης: «Το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με την πολύτιμη συνεισφορά και συνεργασία του ΟΑΕΔ, προχωράει από τον Οκτώβριο στη δημιουργία μιας σχολής επαγγελματικής επιμόρφωσης άνεργων δημοσιογράφων, πτυχιούχων, ανωτάτων δημοσιογραφικών σχολών, πτυχιούχων, δηλαδή των τριών πανεπιστημίων με δημοσιογραφικές σχολές, του ΕΚΠΑ, του Παντείου και του ΑΠΘ. Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων θα βοηθήσει τους νέους αυτούς συναδέλφους να αποκτήσουν την πείρα που χρειάζεται για περίπου ένα 9μηνο στις εγκαταστάσεις του και στις εγκαταστάσεις του ΟΑΕΔ, να τους δώσει την εμπειρία που χρειάζεται περνώντας από όλους τους τομείς του ρεπορτάζ, καθώς και με το φωτορεπορτάζ. Για εμάς, μετά από 113 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που ταιριάζει με το σλόγκαν του πρακτορείου “να δίνουμε στην κοινωνία αυτά που μας προσφέρει μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για να μπορούμε πραγματικά να επιβιώνουμε”».

Οι συμμετέχοντες θα επιλέγονται με κριτήρια το βαθμό πτυχίου, το μεταπτυχιακό και την ενεργή κάρτα ανεργίας. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 100 απόφοιτοι, 70 στην Αθήνα και 30 στη Θεσσαλονίκη. Επικεφαλής του προγράμματος σπουδών είναι ο δημοσιογράφος του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Κυριάκος Θεοδωρακάκος, ο οποίος σημείωσε: «Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση και τη θεωρητική κατάρτιση. Απευθύνεται σε νέους επαγγελματίες, που είναι άνεργοι και στοχεύει στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη δημοσιογραφία και γενικότερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι μία ευκαιρία για το Αθηναϊκό Πρακτορείο να οραματιστεί το ρόλο του στην επαγγελματική κατάρτιση, μια ευκαιρία που δίνει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».

Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 380 ωρών θα διεξαχθεί σε δύο στάδια, στις εγκαταστάσεις του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων και του ΟΑΕΔ.

 

Εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ 220 νέες θέσεις εργασίας στην ΕΥΔΑΠ

eydap.jpg

 

Εγκρίθηκαν 220 προσλήψεις εποχικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, εντός του Νομού Αττικής και στους Νομούς Βοιωτίας και Φωκίδας.Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Δειτε την κατανομή των θέσεων

 

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 13
ΔΕ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 50
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 6
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Δ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 15
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ & Ε’ ή Γ’ & Δ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ κατηγορίας ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 25
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (Βοηθών Τεχνιτών) 21
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 77
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

 

ΟΑΕΔ: Μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές

1760623.jpg

 

Η διοίκηση του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των κυβερνητικών εξαγγελιών για την επόμενη μέρα από τις πυρκαγιές ανακοίνωσε μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων στις περιοχές του Δήμου Μαραθώνα και του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ:

 • Η αυτοπρόσωπη παρουσία των επιδοτούμενων ανέργων των περιοχών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του ΚΠΑ2 Παλλήνης, οι οποίοι δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στα γραφεία του ΟΑΕΔ, θα επιβεβαιώνεται από την διεύθυνση των ΚΠΑ2, σύμφωνα με τις οδηγίες της διοίκησης του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα συνέχισης της επιδότησης, προϋπόθεση που είναι αναγκαία για όλους τους επιδοτούμενους ανέργους της χώρας.
 • Η ανανέωση των δελτίων ανεργίας των μη επιδοτούμενων ανέργων, που έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν το χρονικό διάστημα από 23.07.2018 έως 23.09.2018 και ανήκουν στις περιοχές αρμοδιότητας του ΚΠΑ2 Παλλήνης, θα ανανεωθούν αυτόματα από την κεντρική διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Τα μέτρα αυτά, θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι την αποκατάσταση της καθημερινότητας των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών.

 

 

 

Η ΔΕΗ διαγράφει οφειλές στους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής

9a765ecbcf386cb5ecee0fe5e35b48e2-3.jpg

 

Τη διαγραφή των οφειλών για Ηλεκτρική Ενέργεια

(ανταγωνιστική χρέωση λογαριασμού), η οποία έχει καταναλωθεί από

1/1/2018 έως σήμερα, για τις οικίες και τα καταστήματα που καταστράφηκαν

από τις πυρκαγιές καθώς και για τις οικίες των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας αποφάσισε η διοίκηση της ΔΕΗ.

Ανακοίνωσε παράλληλα ότι για παλαιότερες οφειλές θα υπάρξουν πολύ γενναίες ρυθμίσεις.

Η διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει επίσης τη βαθιά θλίψη της για τα θύματα της πύρινης λαίλαπας που έπληξε τη χώρα και ιδιαίτερα την Αττική και τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και σε όσους συμπολίτες μας υπέστησαν υλικές καταστροφές.

 

 

Εθνική Τραγωδία – Σε ποια σημεία συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης

4513073.jpg

 

Κύμα αλληλεγγύης απλώνεται από δήμους, φορείς, σωματεία, επαγγελματίες, μεμονωμένους πολίτες προς τους πληγέντες στις πυρκαγιές της Αττικής.

Το σωματείο εργαζομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ έπειτα από επικοινωνία με τον δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, συγκεντρώνει γάζες, betadine, fucidin, παιδικές πάνες, μωρομάντιλα, τρόφιμα μακράς συντηρήσεως (φρυγανιές, μπισκότα κ.α). Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνει στο κτίριο του ΚΕΕΛΠΝΟ (Αγράφων 3-5 Μαρούσι) και για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο 6944987730.

Ο δήμος Μαραθώνος ενημερώνει ότι συγκεντρώνονται τρόφιμα, νερά και είδη πρώτης ανάγκης στο δημοτικό κατάστημα της Νέας Μάκρης, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104.

Στη Ραφήνα, αλυσίδα σουπερμάρκετ, καφετέριες προσφέρουν δωρεάν γεύματα και φαγητό. Στέγη μπορούν να βρουν όσοι έχουν ανάγκη στο δημαρχείο και πνευματικό κέντρο Ραφήνας. Επίσης, δωρεάν στέγη προσφέρουν ξενοδοχεία της περιοχής.

Για τους πληγέντες της πυρκαγιάς στην Κινέτα, παρέχουν βοήθεια το γραφείο δημάρχου Μεγαρέων, τα ΚΑΠΗ Μεγάρων και Κινέτας.

Έτοιμοι να συνδράμουν σε περίπτωση που χρειαστεί, σε ιατροφαρμακευτικό υλικό για την περίθαλψη των τραυματιών, δηλώνουν οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης.

Για τα αδέσποτα υπάρχουν ειδικές δομές που προσφέρουν βοήθεια, όπως στους Αγίους Θεοδώρους για τα αδέσποτα της Κινέτας.

Ενημέρωση από την περιφέρεια Αττικής

Σε ενημέρωση για τα είδη πρώτης ανάγκης που μπορούν όσοι πολίτες επιθυμούν, να προσφέρουν στους πληγέντες προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Οι πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, εμφιαλωμένο νερό κ.ά.) στα θύματα των πυρκαγιών, μπορούν να απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 210-4819001 του Κέντρου Logistics της Περιφέρειας Αττικής ή στους οικείους Δήμους.

Ακολουθεί λίστα ειδών πρώτης ανάγκης:

• Εμφιαλωμένα νερά

• Χυμούς

• Τρόφιμα που διατηρούνται εκτός ψυγείου και κατά προτίμηση να είναι άμεσης ανάλωσης (κονσέρβες, συσκευασμένα κρουασάν, μπισκότα, φρυγανιές, κ.λπ.)

• Γάλατα μακράς διάρκειας, τα οποία διατηρούνται εκτός ψυγείου, π.χ. εβαπορέ

Σημείο συγκέντρωσης: Κέντρο Logistics της Περιφέρειας Αττικής στην Εσπλανάδα – Πλατεία Νερού δίπλα στο Τάε Κβο Ντο του Φαληρικού – Δεν χρειάζονται άλλα είδη ρουχισμού.

Τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και είδη ρουχισμού συγκεντρώνει ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society στη Δομή Ανθρώπων Γεύματα (οδός Αλικαρνασσού 49, Κολωνός) για τους πληγέντες των πυρκαγιών σε Δυτική και Ανατολική Αττική.

Στις δύσκολες ώρες που διανύουμε η Equal Society καλεί όλους τους συμπολίτες μας να δείξουν για ακόμη μια φορά έμπρακτα το αίσθημα  αλληλεγγύης που τους χαρακτηρίζει και να συμβάλουν, προσφέροντας είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα και ρουχισμό, προκειμένου να στηρίξουν τους πληγέντες της πύρινης καταστροφής.

Όλοι οι πολίτες μπορούν να στέλνουν τη βοήθειά τους στη Δομή Ανθρώπων Γεύματα (οδός Αλικαρνασσού 49, Κολωνός) της Equal Society τις καθημερινές από τις 25 Ιουλίου έως την 1η Αυγούστου.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 21 3028 7308

 

 

 

Ποιοι απαλλάσσονται απο τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού

2527209.jpg

 

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, με το άρθρο 222 του οποίου ρυθμίστηκε το πρόβλημα της απαλλαγής των αδήλωτων κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Τα σημεία της νέας ρύθμισης είναι τα εξής σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ:

Παγιώθηκε νομοθετικά η απαλλαγή των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.

Σε ότι αφορά το παρελθόν, η νέα διάταξη δίνει εξάμηνη προθεσμία σε όλους τους ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ως τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο Δήμο, να σπεύσουν να το δηλώσουν τώρα και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος.

Για το μέλλον όμως η νέα διάταξη ορίζει ότι «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.» Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται σε βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο.

Η αυστηρή αυτή προυπόθεση αφήνει τον απλό και απληροφόρητο πολίτη, που δεν θα γνωρίζει για τη νέα αυτή υποχρέωση, εκτεθειμένο στον κίνδυνο να χρεωθεί με τεράστιες αναδρομικές οφειλές έως και 20ετίας, που ειδικά στα επαγγελματικά ακίνητα θα έχουν κυριολεκτικά δημευτικό χαρακτήρα αφού θα μπορεί να υπερβούν και τη σημερινή αξία του ίδιου του ακινήτου, και έρχεται σε αντίθεση και με τη γνωστή πρόσφατη γνωμοδότηση του Συνήγορου του Πολίτη για την απαλλαγή των ακινήτων αυτών από τα δημοτικά τέλη.

Με άλλα άρθρα του ίδιου νόμου δίνεται στους ΟΤΑ η δυνατότητα έως και διπλασιασμού των ισχυόντων δημοτικών τελών στα επαγγελματικά ακίνητα (άρθρο 182), αφού επιτρέπει έως και δεκαπλάσια τέλη σε σχέση με της οικιακής χρήσης, ενώ σήμερα επιτρέπεται έως το πενταπλάσιο. Επίσης με το άρθρο 185 προβλέπεται η καθιέρωση τριών κλιμακίων ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, αντί των ισχυόντων δύο.

Η νέα ρύθμιση του άρθρου 222 για την απαλλαγή των κενών ακινήτων προβλέπει συγκεκριμένα τα εξής:

 1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του αρ. 3 του Ν. 25/1975 (Α’ 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ. 5 του ν. 3345/2005 (Α’138), αντικαθίστανται ως εξής:

Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄171) Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

 1. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μηνών από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

 

Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου σε 43 πόλεις και μεγάλα νησιά

fisiko-aerio.jpg

 

Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 43 πόλεις της Περιφέρειας και στα μεγάλα νησιά (Κρήτη, Ρόδο, Μυτιλήνη, Σάμο και Χίο) με στόχο την τροφοδοσία περισσότερων από 32.000 καταναλωτών, κυρίως οικιακών, προβλέπει το πενταετές (2018 – 2022) πρόγραμμα ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων διαμορφώνεται στα 190,8 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (50 %), δανεισμό (40%) και ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Συνολικά, με την κατασκευή των νέων δικτύων προβλέπεται να τροφοδοτηθούν 27.869 νέοι οικιακοί πελάτες, 4.833 εμπορικοί και 82 βιομηχανίες.

Αναλυτικά ο προγραμματισμός για την επέκταση των δικτύων περιλαμβάνει τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Δήμοι Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας, Λειβαδιάς, Δελφών και Καρπενησίου. Προβλέπεται να συνδεθούν 9.334 Οικιακοί, 1.021 Εμπορικοί και 10 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 204.072 MWh για τους Οικιακούς, 86.681 MWh για τους Εμπορικούς και 29.700 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 40.505.917 Euro.

-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Δήμοι Κατερίνης, Κιλκίς, Σερρών, Αλεξάνδρειας, Βέροιας και Πέλλας. Πρόκειται να συνδεθούν 6.068 Οικιακοί, 1.194 Εμπορικοί και 12 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 147.766 MWh για τους Οικιακούς, 133.019 MWh για τους Εμπορικούς και 133.915 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 37.566.425 Euro.

-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Δήμοι Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Στα δίκτυα πρόκειται να συνδεθούν 7.639 Οικιακοί, 1.685 Εμπορικοί και 33 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 161.225 MWh για τους Οικιακούς, 155.641 MWh για τους Εμπορικούς και 164.243 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης είναι 52.952.990 Euro.

-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος: Δήμοι Πατρέων, Αγρινίου και Πύργου. Πρόκειται να συνδεθούν 2.437 Οικιακοί, 255 Εμπορικοί και 23 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 51.129 MWh για τους Οικιακούς, 27.321 MWh για τους Εμπορικούς και 111.757 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης είναι 16.649.122 Euro.

-Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δήμοι Κορίνθου, Τρίπολης, Καλαμάτας, Σπάρτης, ‘Αργους – Μυκηνών και Ναυπλίου. Στα δίκτυα αυτά, πρόκειται να συνδεθούν 230 Οικιακοί και 85 Εμπορικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 2.300 MWh για τους Οικιακούς και 5.100 MWh για τους Εμπορικούς Τελικούς Πελάτες. Κόστος εγκατάστασης 11.986.854 Euro.

-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Το δίκτυο θα επεκταθεί σε Καστοριά, Γρεβενά, ‘Αργος Ορεστικό και Γρεβενά. Πρόκειται να συνδεθούν 1231 Οικιακοί, 308 Εμπορικοί και 4 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 30.501 MWh για τους Οικιακούς, 33.139 MWh για τους Εμπορικούς και 28.338 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 16.529.657 Euro.

-Περιφέρεια Ηπείρου: Δήμοι Ιωαννιτών, ‘Αρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας. Πρόκειται να συνδεθούν 690 Οικιακοί και 165 Εμπορικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 13.800 MWh για τους Οικιακούς και 16.500 MWh για τους Εμπορικούς Τελικούς Πελάτες. Κόστος εγκατάστασης 6.563.796 Euro.

-Περιφέρεια Κρήτης: Δήμοι Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων, Αγίου Νικολάου. Πρόκειται να συνδεθούν 120 Οικιακοί και 60 Εμπορικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 960 MWh για τους Οικιακούς και 1.800 MWh για τους Εμπορικούς Τελικούς Πελάτες. Το κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 5.022.144 Euro.

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Δήμοι Λέσβου, Σάμου και Χίου. Πρόκειται να συνδεθούν 90 Οικιακοί και 45 Εμπορικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 720 MWh για τους Οικιακούς και 1.800 MWh για τους Εμπορικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 2.326.608 Euro.

-Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμος Ρόδου. Πρόκειται να συνδεθούν 30 Οικιακοί και 15 Εμπορικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 240 MWh για τους Οικιακούς και 600 MWh για τους Εμπορικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 775.536 Euro.

 

Με το «σταγονόμετρο» οι αγορές των καταναλωτών και στις εκπτώσεις

b408431734863d1dca6382796dbee371_XL.jpg

 

«Μικρό καλάθι» κρατούν οι καταναλωτές το πρώτο 10ήμερο των φετινών εκπτώσεων, αφού όπως προκύπτει από τις πληροφορίες του δικτύου Συλλόγων-Μελών της ΕΣΕΕ, σε κεντρικές εμπορικές αγορές της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο δεκαήμερο των εκπτώσεων οι καταναλωτές είναι αρκετά επιφυλακτικοί και διστακτικοί.

Σχολιάζοντας τα πρώτα αυτά δείγματα της αγοραστικής κίνησης, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, τονίζει: «Είναι προφανές ότι η αγοραστική αμηχανία που παρατηρείται επηρεάζεται από τη χρονική σύμπτωση με τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα».

Όπως σημειώνει, «στις περισσότερες αγορές της Αττικής η κίνηση έως τώρα δείχνει αρκετά υποτονική, με εξαίρεση την περίπτωση της Καλλιθέας και της Κηφισιάς, όπου παρατηρείται μια αυξημένη κίνηση με ανοδική τάση για φέτος. Η αγορά της Θεσσαλονίκης κινείται σε χαμηλά επίπεδα σε αντίθεση με την Πάτρα, όπου ο Εμπορικός Σύλλογος δήλωσε ικανοποίηση από το πρώτο δεκαήμερο. Στην εμπορική αγορά της Αθήνας, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να παρατηρείται τόνωση της αγοραστικής κίνησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η κίνηση της αγοράς την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων για τις επιχειρήσεις που άνοιξαν ήταν μάλλον απογοητευτική, αφού δεν ξεπέρασε το τζίρο μιας απλής καθημερινής».

Για την εμπορική αγορά της Αθήνας, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ, εκτιμάται ότι συνολικά οι φετινές θερινές εκπτώσεις θα κινηθούν τελικά χαμηλότερα από πέρυσι με τους Έλληνες καταναλωτές να κρατούν «μικρό καλάθι».

«Ελπίδες και προσδοκίες εξακολουθούν να διατηρούνται από τον τουρισμό και την “εισαγόμενη κατανάλωση”, γι’ αυτό θα περιμένουμε να κάνουμε συνολικό ταμείο τον Σεπτέμβριο. Ο κλάδος που δείχνει μία βελτίωση λόγω της εκπτωτικής περιόδου είναι η γυναικεία ένδυση και υπόδηση, ενώ η κίνηση στα εποχιακά είδη παραμένει σταθερή σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Οι εκπτώσεις έχουν ακόμα πολύ δρόμο και τα επόμενα τέσσερα δεκαήμερα θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε», πρόσθεσε ο Β. Κορκίδης.

 

ΑΣΕΠ 8Κ/2018: Εως 24 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις 186 θέσεις στο Υπ. Πολιτισμού

ασεπ.jpg

 

Λίγες μέρες ακόμα έμειναν για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης και ειδικοτήτων:

 • ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
 • ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων

Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠμέχρι και την 27η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Υπολογίστε εδω τα μόρια που συγκεντρώνετε

 

Εμψυχωτές / παιδαγωγοί /ηθοποιοί στη ΣυνΚίνησις (Αθήνα)

25443071_539823066355983_2145924797358975348_n.jpg

 

Η ΣυνΚίνησις αναζητά γυναίκες και άντρες εμψυχωτές/παιδαγωγούς -ηθοποιούς (ηλικίας 20 -35) για βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία εντός αλλά και ενίοτε εκτός Αττικής, παραστάσεις και πολιτιστικές δράσεις σε παιδιά και εφήβους.

Προϋποθέσεις: Πλήρης διαθεσιμότητα τα πρωινά, θεατρικό παιχνίδι, υπευθυνότητα, αφοσίωση, εργατικότητα, ανθεκτικότητα, συνέπεια, χαμόγελο, Ι.Χ ή δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Εκτιμητέα προσόντα: τραγούδι , γνώση μουσικού οργάνου, εργασιακή εμπειρία με παιδιά

Η μέθοδος που ακολουθεί η ΣυνΚίνησις είναι αυτή του θεατρικού παιχνιδιού (μέθοδος Λάκης Κουρετζής ). Η αγάπη για τα παιδιά και η αφοσίωση στις αρχές της ομάδας είναι απαραίτητη.

Αμοιβή με ημερομίσθιο και ένσημα.

Στείλτε ενημερωμένο βιογραφικό με επισυναπτόμενη φωτογραφία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικώς για την ακρόαση.

Οι εμψυχωτές που θα επιλεγούν θα πρέπει να εκπαιδευτούν στα προγράμματα της ομάδας.

 

Μέσω ΑΣΕΠ οι 1.200 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία

assets_LARGE_t_420_38305536.jpg

 

Με 1.200 μόνιμους εργαζομενους θα ενισχυθούν τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας όλης της χώρας, σε θέσεις και ειδικότητες που καλύπτει σήμερα το λοιπό επικουρικό προσωπικό.

Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπει την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Η προκήρυξη αναμένεται να αναρτηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και έχει προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των προσλήψεων, ώστε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος έως τότε. Με αυτόν τον τρόπο το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί σήμερα θα παραμείνει στη θέση του μέχρι την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού.

Την προκήρυξη θα «τρέξει» το ΑΣΕΠ και οι αιτήσεις των υποψήφιων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

Ειδικότητες

Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα περιλαμβάνονται στην προκήρυξη είναι: ΠΕ Κλινικών Ψυχολόγων, ΠΕ Ακτινοφυσικών, ΤΕ Εργοθεραπευτών , ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας, ΤΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Φυσικοθεραπείας, ΠΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Πληροφορικής, ΔΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Λογοθεραπευτών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας, ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών και ΥΕ Τραυματιοφορέων.

 

Χρήσιμες συμβουλές για τις online συναλλαγές από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

online-transaction.jpg

 

Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της προληπτικής της δράσης, ενημερώνει τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικών συναλλαγών παντός τύπου, όπως κρατήσεις ακτοπλοϊκών – αεροπορικών εισιτηρίων, ξενοδοχείων και ενοικιάσεις οχημάτων, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

Τι θα πρέπει να προσέχουμε γενικά, κατά τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές;

– Δεν πραγματοποιούμε τις συναλλαγές μας χρησιμοποιώντας δημόσιους υπολογιστές, σε χώρους όπως internet cafe, καφετέριες και βιβλιοθήκες. Στους χώρους αυτούς, είναι δυνατή η τοποθέτηση – ενεργοποίηση ειδικού λογισμικού (keyloggers ή spywares) από επιτήδειους, με αποτέλεσμα να μπορούν να υποκλαπούν τα προσωπικά μας δεδομένα και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε παράνομες συναλλαγές.

–  Όταν πραγματοποιούμε συναλλαγές από τον υπολογιστή μας, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (firewall, antivirus, antispyware κ.λπ.), τα οποία πρέπει να είναι πρόσφατα ενημερωμένα (update).

– Να πραγματοποιούμε πάντα τις συναλλαγές μας πληκτρολογώντας οι ίδιοι τη διεύθυνση της αντίστοιχης ιστοσελίδας. Να μην κάνουμε «κλικ» πάνω σε συνδέσμους (links) από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς υπάρχει περίπτωση να είναι απατηλά.

– Να πραγματοποιούμε τις πληρωμές-συναλλαγές μας μόνο μέσω ιστοσελίδων που έχουν το εικονίδιο ασφαλείας (μία κλειδαριά πάνω αριστερά στον browser).

– Να επαληθεύουμε ότι στις ιστοσελίδες όπου πληκτρολογούμε τα δεδομένα μας, αναγράφεται το πρωτόκολλο HTTPS.

– Πριν πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε συναλλαγή, μέσω μιας ιστοσελίδας, να επικοινωνούμε με το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) ή την εταιρία, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε εάν θα λάβουμε απάντηση και αν υφίσταται – λειτουργεί η επιχείρηση.

– Πάντα να διατηρούμε στον υπολογιστή μας ή να εκτυπώνουμε τις αποδείξεις από τις συγκεκριμένες συναλλαγές.

– Να είμαστε βέβαιοι ότι οι κωδικοί μας, οι αριθμοί των καρτών μας (χρεωστικών-πιστωτικών) και άλλα προσωπικά στοιχεία μας, είναι διασφαλισμένα επαρκώς, ώστε να μη μπορεί κάποιος να τα υποκλέψει ή να τα απομνημονεύσει.

– Να φροντίζουμε να αλλάζουμε τους κωδικούς μας σε τακτά χρονικά διαστήματα και αυτοί να αποτελούνται από συνδυασμό μικρών και κεφαλαίων γραμμάτων, αριθμούς και σύμβολα.

– Προτείνεται η χρήση προπληρωμένης κάρτας, για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα για μεγαλύτερη απώλεια χρημάτων από την υποτιθέμενη τιμή μιας απατηλής κράτησης/συναλλαγής.

Τι θα πρέπει να προσέχουμε στις συναλλαγές μας αναφορικά με κρατήσεις;

– Δεν πληρώνουμε προκαταβολικά σε εταιρία, τουριστικό γραφείο ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με παρεμφερές αντικείμενο, την οποία δε γνωρίζουμε.

– Να αναζητούμε πληροφορίες και σχετικές αναρτήσεις, για το πώς το διαδικτυακό κατάστημα διαχειρίζεται τυχόν παράπονα πελατών του.

– Να ζητάμε την αυθεντική απόδειξη ή γραπτή απόδειξη αγοράς.

– Να προσέχουμε, ιδιαιτέρως, όταν η προσφορά φαίνεται πολύ καλή για να είναι αληθινή και το άλλο μέρος ασκεί συνεχώς πίεση για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Πώς να προστατεύσουμε τις συναλλαγές μας μέσω κινητού τηλεφώνου;

– Να διατηρούμε το λογισμικό προστασίας του κινητού μας τηλεφώνου επικαιροποιημένο και όλες τις συσκευές που συνδέονται με αυτό προφυλαγμένες από κακόβουλες επιθέσεις και ιούς.

– Να χρησιμοποιούμε «ισχυρό» κωδικό, προκειμένου να κλειδώνει τη συσκευή του κινητού μας τηλεφώνου.

– Πριν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση σχετικών εφαρμογών, να τις μελετάμε με ιδιαίτερη προσοχή.

– Να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα Wi-Fi Hotspot δίκτυα, στα οποία συνδεόμαστε με το κινητό μας τηλέφωνο.

– Σε περίπτωση που γινόμαστε αποδέκτες μηνυμάτων από άγνωστο αποστολέα, να μην ανταποκρινόμαστε.

 

Συναυλία με Ξαρχάκο και Νταλάρα στο ΚΠΙΣΝ

3bcbe147817eb58b8c9afeeb8aaeca6c_XL.jpg

 

Το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει το μουσικό σύνολο των μαθητών της συριανής μουσικής σχολής Εν Χορδαίς & Οργάνοις για μια μουσική παράστασή με τίτλο «Μάρκος ο δάσκαλος μας», στην πρώτη του εμφάνιση εκτός Σύρου.

Το μουσικό σύνολο ιδρύθηκε στο Σύρο το 2017 με σκοπό την εκμάθηση λαϊκών οργάνων και τη διατήρηση της λαϊκότητας του πολιτιστικού στοιχείου της μουσικής ρίζας του τόπου.

Αυτό ήταν και το στοιχείο στο οποίο επικέντρωσε το ενδιαφέρον του ο πρωτεργάτης του Εν Χορδαίς, Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος έδωσε και τον βηματισμό στην παροχή λαϊκής κατάρτισης στους δρόμους του ρεμπέτικου, πάνω στα χνάρια του Μάρκου Βαμβακάρη.

Ερμηνεύουν οι Γιώργος Νταλάρας και Ηρώ Σαΐα.

Εισοδος ελευθερη.

Δειτε εδω περισσότερα

 

Ερευνα: Μισός μισθός φεύγει σε φόρους και για συντήρηση του σπιτιού

shutterstock748461142.jpg

 

Τα στοιχεία της Eurostat ήρθαν απλώς να επιβεβαιώσουν αυτό που βιώνουν οι περισσότεροι Ελληνες.

Οτι χάνουν σχεδόν το μισό τους εισόδημα σε φόρους και για τη συντήρηση του σπιτιού τους.
Σύμφωνα με την Καθημερινή η πολιτική της υπερφορολόγησης της ακίνητης περιουσίας των πολιτών αποτυπώνεται με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στα στοιχεία που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα η Eurostat, όπου 4 στους 10 διαθέτουν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για τις ανάγκες στέγασης.

Το 2016 στην Ελλάδα το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δαπανούσαν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για κάλυψη αναγκών στέγασης ανήλθε σε 40,5% τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνάει το 11,1%

Η εικόνα είναι σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία τριετία καθώς το 2015 το αντίστοιχο ποσοστό έχει ανέλθει σε 40,9% έναντι 11,3 του μέσου όρου της Ε.Ε. και το 2014 σε 40,7% ( 11,5% στην ΕΕ.)
PINAS

Κατέρρευσε η οικοδομή, έπεσαν οι τιμές

Στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ, η μείωση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν οριακή κατά 0,1% για τα καινούρια διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 0,3% για τα παλιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών, αν και, πλέον με δεδομένη την κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας τα καινούρια σπίτια είναι ελάχιστα στην αγορά. Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% στην Αθήνα, 0,3% στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,4% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

 

Στον ΟΟΣΑ διορίζεται… η Ράνια Αντωνοπούλου

rania-antonopoulou-eks.jpg

 

Στον ΟΟΣΑ αποστέλεται η πρώην αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ράνια Αντωνοπούλου, η οποία είχε οδηγηθεί σε παραίτηση, που είχε προκαλέσει το γεγονός ότι λάμβανε επιδότηση ενοικίου ως εξωκοινοβουλευτικό μέλος της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, σε σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με ημερομηνία 11 Ιουλίου 208, αναφέρεται ότι εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 13.221,06 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου για έξοδα (μεταφοράς οικοσκευής, εισιτήρια και πρώτης εγκατάστασης) που αφορούν τον διορισμό της κ. Ράνιας Αντωνοπούλου ως μόνιμου αντιπροσώπου τη Μόνιμη Ελληνική Αποστολή του ΟΟΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το όλο ζήτημα δημιουργήθηκε πριν από περίπου τέσσερις μήνες, όταν έγινε γνωστό πως η κ. Αντωνοπούλου, κάνοντας χρήσης σχετικής διάταξης για τη δυνατότητα λήψης στεγαστικού επιδόματος από εξωκοινοβουλευτικά στελέχη λάμβανε το σχετικό επίδομα.

Μετά την παραίτηση Αντωνοπούλου είχε ακολουθήσει και η παραίτηση του συζύγου της από τη θέση του υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου.

 

Κοινωνικος Τουρισμός 2018: Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων

227d2bd171b4ca83237d24dbfa3e0674_XL.jpg

 

Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, στην διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες Δικαιούχων και Παρόχων Τουριστικών Καταλυμάτων και Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Οι Δικαιούχοι και οι Πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από την 11.07.2018 και ώρα 11:00 μέχρι την 13.07.2018 και ώρα 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Δικαιούχων, είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι την 16.07.2018 και ώρα 13.00.

Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των Παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων και τη δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.

ΟΑΕΔ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018-2019

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

10.07.2018 ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων.

10.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

10.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Μη επιλεγόμενοι Δικαιούχοι λόγω Μοριοδότησης.

ΠΑΡΟΧΟΙ

10.07.2018  ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων.

10.07.2018  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων.

 

ΔΕΚΟ και υπουργεία προσλαμβάνουν μόνιμους μέσα στον Ιούλιο

ασεπ.jpg

 

Στην καρδιά του καλοκαιριού το ΑΣΕΠ δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε ΔΕΚΟ και υπουργεία. Συγκεκεριμενα σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 390 μονιμων υπαλληλων μέσω τριών προκηρύξεων.

Πιο συγκεκριμένα, αιτησεις δέχεται το ΑΣΕΠ για την προσληψη 158 ατομων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 17  Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠμέχρι και τη 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Παράλληλα, απο σήμερα οι υποψήφιοι μπορουν να υποβάλλουν αιτηση για 186 θεσεις ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι θα πρεπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ- ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ και

Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2018 Τ.Θ. 14308

Τέλος,  από τις 16 Ιουλίου μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αιτησεις για τις 46 θεσεις τακτικου προσωπικου πανεπιστημιακης, τεχνολογικης και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης στο υπουργειο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,(ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

 

Προσλήψεις οδηγών και συνοδών σε σχολικά λεωφορεία, σχολείων ΕΑΕ

sxoliko-sugkroustike-me-lewforeio-stin-petroupoli.w_l.jpg

 

Προσλήψεις οδηγών και συνοδηγών σε σχολικά λεωφορεία που ανήκουν στην αποκλειστική χρήση Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ θα εκδόσει το υπουργείο Παιδείας το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα με απόφαση Γαβρόγλου κατανέμονται οι θέσεις των ΔΕ οδηγών και ΔΕ συνοδών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα στελεχώσουν σχολικά λεωφορεία που ανήκουν στην αποκλειστική χρήση Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ

Η κατανομή καταρτίστηκε μετά από έγγραφο της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τίτλο «Πρόταση για την κατανομή προσωπικού (οδηγών –συνοδών) ΙΔΟΧ που θα στελεχώσουν σχολικά λεωφορεία που ανήκουν στην αποκλειστική χρήση Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ».

Δειτε παρακάτω την κατανομη των θεσεων

 

Απαγορεύτηκε η κολύμβηση στη λίμνη Βεγορίτιδα

4a071c64184f6ed127d1b90fcde1a863_XL.jpg

 

Να αποφεύγουν την έκθεση στα νερά της λίμνης Βεγορίτιδας συστήνει στους λουόμενους η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μετά την εμφάνιση του φαινόμενου δυσχρωματισμού των νερών της λίμνης ως συνέπεια της ύπαρξης μεγάλης ποσότητας φυτοπλαγκτόν.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Βλατής, επικεφαλής της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας δυτικής Μακεδονίας, «η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο». Εξήγησε, δε, ότι οι συστηματικές μετρήσεις που πραγματοποιεί η υπηρεσία, από τον Απρίλιο 2018 σε δυο λίμνες της περιοχής, τη Βεγορίτιδα και τη λίμνη Πρεσπών -που διαθέτουν θεσμοθετημένες πλαζ για κολύμβηση- «δεν έχουν δείξει κάτι το ανησυχητικό που να αφορά τους δείκτες για την υγιεινή και ασφάλεια των λουομένων».

Τα αίτια του φαινομένου ανάπτυξης φυτοπλαγκτόν διερευνώνται με μετρήσεις που διεξάγουν η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΕΚΒΥ (Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων – Υγροτόπων) και το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Από τους ειδικούς επιστήμονες εικάζεται ότι εξαιτίας των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων είναι πιθανό να είχαμε έκπλυση των εδαφών με αποτέλεσμα υπολείμματα από λιπάσματα να διοχετεύθηκαν στην λίμνη.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου για την προστασία της Βεγορίτιδας, Νίκος Μούλας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε την ανησυχία του για το φαινόμενο που εκτυλίσσεται στη λίμνη και υποστήριξε ότι «μέσω του ρέματος Σουλού και άλλων ρεμάτων διοχετεύονται στη λίμνη τα αστικά λύματα πολλών δημοτικών διαμερισμάτων».

Σημείωσε ότι πολλά διαμερίσματα δεν διαθέτουν βιολογικούς καθαρισμούς ενώ κάποια, όπως είπε, υπολειτουργούν ρυπαίνοντας τη λίμνη και συμβάλλοντας στο φαινόμενο ευτροφισμού.

Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο 2017 τα μέλη του Συλλόγου για την Προστασία της Λίμνης Βεγορίτιδας κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης για τη ρύπανση που προκαλείται στη λίμνη από την ανεξέλεγκτη διοχέτευση των λυμάτων πέντε κοινοτήτων της περιοχής.

 

7 «πακέτα» για 1.455 μόνιμες προσλήψεις μέσα στο καλοκαίρι

8f49bee55b2f89f01355976a2438ba81_XL.jpg

 

Στα σκαριά βρίσκονται 4 διαγωνισμοι για μονιμο προσωπικό ενω σε εξέλιξη ειναι άλλοι τρεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει βάλει μπρος τις μηχανές και δρομολογεί στην εκδοση 4 προκηρύξεων μέσα στο καλοκαιρι για 1.065 προσλήψεις σε ΟΤΑ και διαφορους φορείς. Διαβάστε πρακάτω ποιες προκηρύξεις έρχονται και ποιες είναι ανοιχτές ως προς την υποβολή αιτήσεων.

757 θέσεις σε δήμους

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ έφτασε το αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 757 μονίμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων. Πρόκειται για συμπληρωματική στον διαγωνισμό 3Κ/2018 προκήρυξη, η οποία μάλιστα προβλέπει αύξηση των θέσεων κατά 50% σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες, προωθεί στο ΑΣΕΠ. Όπως επισημαίνει ο υπουργός, πρόκειται για 757 θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, στους τομείς της καθαριότητας και σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr η νέα προκήρυξη θέλει τουλάχιστον ένα μήνα προκειμένου να επεξεργαστεί απο τα αρμόδια στελέχη του ΑΣΕΠ. Ωστοσο επειδή μεσολαβεί ο Αύγουστος, μήνας που υπολειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, η Ανεξάρτητη Αρχή εκτιμά ότι ο νέος διαγωνισμός θα βγει στον «αέρα» στις αρχές Σεπτεμβρίου.Σημειώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018 δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Όπως δήλωσαν ανώτατα στελέχη του ΑΣΕΠ στo e-dimosio.gr , οι οριστικοί πίνακες κρύβουν αρκετές ανατροπές αφού πολλοί υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες, έχουν αποκλειστεί από τους οριστικούς λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.  Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.

137 πτυχιούχοι σε διάφορες υπηρεσίες

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 137 υπαλλήλων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του e-dimosio.gr, αυτος ο διαγωνισμός θα είναι ο επόμενος που θα ανακοινώσει η Ανεξάρτητη Αρχή. Πρόκειται ουσιαστικά για διάσπαρτα αιτήματα τα οποία συγκέντρωσε η Ανεξάρτητη Αρχή και αποφάσισε να τα βγάλει σε μία ενιαία προκήρυξη. Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί σε φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, στη Ι.Μ. Τριφυλλίας και Ολυμπίας, στον ΕΥΑΘ Α.Ε., και στα Επιμελητήρια Λακωνίας και Θεσσαλονίκης. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι διοικητικοί, μηχανικοί, οικονομολόγοι, υπάλληλοι πληροφορικής, κ.α.

118 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Στο ΑΣΕΠ απεστάλη ο κατάλογος για την προκήρυξη 118 θέσεων τακτικού προσωπικού σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, μετά από σχετική έγκριση από τον υπουργό Εσωτερικών, Πάνο Σκουρλέτη.Οι θέσεις αφορούν τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ διαφόρων κλάδων και ΔΕ Τηλεφωνητών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν κατά κύριο λόγο σε νησιωτικούς και ορεινούς  δήμους, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες από ελλείψεις προσωπικού, καθώς και στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. «Οι 118 θέσεις προέκυψαν από αιτήσεις των ίδιων των δήμων και αντανακλούν μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια από το υπουργείο Εσωτερικών για την υποστήριξη της νησιωτικότητας και της ορεινότητας, εντός του δεδομένου περιοριστικού περιβάλλοντος που απορρέει από τον κανόνα προσλήψεων- αποχωρήσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΣ.

53 μόνιμες προσλήψεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Προ των πυλών είναι η έκδοση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για 53 μόνιμες προσλήψεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) μετά και από απόφαση του υπουργείου Εργασίας. Θα προσληφθούν διοικητικοί, μηχανικοί και πτυχιούχοι Πληροφορικής, στην Κεντρική και στις Περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος. Οι θέσεις αφορούν 16 Περιφερειακές υπηρεσίες και 41 Τμήματα του ΣΕΠΕ, ενώ 4 από αυτές θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2643/98. Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής το προσωπικό που θα προσληφθεί είναι: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 21, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 5, ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών 2, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων 5, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών 1, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 2, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 6, ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων 2, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών­Δομικών Έργων 2 και ΤΕ Πληροφορικής 1.

Στο μεταξύ τρέχουν οι αιτησεις για 158 μόνιμες θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ (προθεσμία εως τις 16 Ιουλίου) ενω στις 9 Ιουλίου ξεκινα η διαδικασία αιτήσεων για 186 μόνιμες θέσεις σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού (8Κ/2018) και στις 16 Ιουλίου ξεκινούν οι αιτήσεις για 46 μόνιμους στο υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής (9Κ/2018)

 

Οι 10 πόλεις με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο!

ImageHandler.ashx_.jpg

 

Η ζωή στο εξωτερικό για κάποιους από εμάς να μοιάζει μακρινό όνειρο καθώς οι περισσότερες πόλεις προσφέρουν έναν ακριβό τρόπο ζωής. Είναι συνηθισμένο το φαινόμενο να βλέπουμε λίστες με τις πιο ακριβές πόλεις του κόσμου ή ακόμα και με τις πιο χαώδεις και αγχωτικές.

Η έρευνα, όμως, Quality of Living που δημοσιεύθηκε στις αρχές του μήνα, έχει σκοπό να μας δείξει ποιες είναι οι δέκα πόλεις παγκοσμίως, που προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Με βάση πολλές παραμέτρους, όπως για παράδειγμα την περίθαλψη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη στέγαση, η έρευνα αυτή αναδεικνύει πόλεις που ίσως δεν σου είχαν περάσει από το μυαλό ως υποψήφιες.

Τρανό παράδειγμα αποτελεί η Βιέννη, η οποία για ένατη συνεχόμενη χρονιά καταφέρνει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις πιο πόλεις με το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Η Αθήνα πάντως δεν τα κατάφερε ούτε αυτή τη χρονιά.

Δες τη λίστα με τις πόλεις που υπόσχονται την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους τους.

10. Βασιλεία (Basel), Ελβετία / Σίδνεϋ, Αυστραλία
9. Κοπεγχάγη, Δανία
8. Γενεύη, Ελβετία
7. Φρανκφούρτη, Γερμανία
6. Ντίσελντορφ, Γερμανία
5. Βανκούβερ, Καναδάς
4. Μόναχο, Γερμανία
3. Ώκλαντ, Νέα Ζηλανδία
2. Ζυρίχη, Ελβετία
1. Βιέννη, Αυστρία

 

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην προκήρυξη 7Κ/2018

DEH-DEDDHE-5.jpg

 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 7Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 18/14-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 17  Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠμέχρι και τη 20η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή  μέσω email στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες

·    Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 16:00

Τις αργίες

·    Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 14:00

ή  μέσω email στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (www.asep.gr – Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 7Κ/2018 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

 

ΑΣΕΠ: Ολη η προκήρυξη 9Κ/2018 για 46 μόνιμες θέσεις

ασεπ.jpg

 

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πληρωση με σειρα προτεραιοτητας σαραντα εξι (46) συνολικα θεσεων τακτικου προσωπικου πανεπιστημιακης, τεχνολογικης και δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης στο υπουργειο Μεταναστευτικής Πολιτικής ως κατωτερω:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι οκτώ (28) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός,ΠΕ Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικός -Λογιστικός.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

ΠΕ Διοικητικός – Οικονομικός: Η διαχείριση του προσωπικού και τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου, η ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του και η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων. Επίσης, ο σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που αφορούν τη νόμιμη είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών και το σχεδιασμό, τη διασφάλιση δεδομένων και τη λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με σκοπό την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια.

ΠΕ Πληροφορικής: O σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η τεχνική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών του, η υποστήριξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου, ο σχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της πύλης αυτής, καθώς και ο σχεδιασμός και η λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και την έκδοση των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών και οι συναφείς με αυτό τεχνικές διαδικασίες.

ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών): O σχεδιασμός και η ανάπτυξη έργων του Υπουργείου, η επίβλεψη και εκτέλεση μελετών και έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, η μέριμνα για τον έλεγχο και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Υπουργείου.

ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ): Μέριμνα για τις υποδομές δικτύων και η υποστήριξη και ο σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Η λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών για τις επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις και εισφορές, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εξόφληση δαπανών και η εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου, η σύνταξη τεχνικών δελτίων του Υπουργείου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διενέργεια διαγωνισμών, οι διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων, η παρακολούθηση εκτέλεσης και η παραλαβή των παραδοτέων, η διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, στους τομείς δημόσιων πολιτικών του, και μέσω των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς.

ΔΕ Διοικητικός – Λογιστικός: Η διοικητική και λογιστική υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, με πλήθος αρμοδιοτήτων, τόσο οριζόντιων – διοικητικές/οικονομικές – όσο και πιο εξειδικευμένων, μέσω της καταγραφής και τήρησης στοιχείων – μητρώων, προμηθευτών, ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ή αιτημάτων που αφορούν τα αιτήματα στέγασης των αιτούντων διεθνή προστασία, αλλά και τις δομές φιλοξενίας, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την έκδοση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και την καταγραφή και παρακολούθηση των δράσεων που υλοποιούνται, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και της Δ/νσης Αιτούντων Προστασίας Άσυλο.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,(ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 9Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

4. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄). Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 3ης Αυγούστου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Ολη ηπροκήρυξη εδω

 

450 προσλήψεις στα Κέντρα Υγείας με προτεραιότητα στα νησιά

nosokomeio111-111.jpg

 

Στην «πρώτη γραμμή» ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό, είναι αυτή την περίοδο τα Κέντρα Υγείας ειδικά στα νησιά που έχουν μεγάλο πληθυσμό ευθύνης, όπως η Σάμος, η οποία αποτελεί πύλη εισόδου προσφύγων, διαθέτει Πανεπιστήμιο, ενώ παράλληλα δέχεται και πολλούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Σημαντική κίνηση ενίσχυσης της ΠΦΥ θα αποτελέσουν οι 400-450 θέσεις μόνιμου προσωπικού που θα προκηρυχθούν  άμεσα, μόνο για τα Κέντρα Υγείας, ενώ «τονωτική ένεση», θα αποτελέσει και η πρόσληψη  επικουρικών γιατρών και προσωπικού με τη νέα διαδικασία που έχει νομοθετηθεί η οποία έχει ως αποτέλεσμα το προσωπικό να προσλαμβάνεται  μέσα σε 15 μέρες και όχι μετά από 6 μήνες.

Τις παραπάνω εξαγγελίες έκανε χθες ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, επισκεπτόμενος τη Σάμο, στη διάρκεια ξενάγησής του στο Κέντρο Υγείας στο Καρλόβασι. Στην περιοδεία του στη Σάμο, τον υπουργό συνόδευσε ο βουλευτής του νησιού, Δημήτρη Σεβαστάκης.

Ο υπουργός, αφού ξεναγήθηκε στο Κέντρο Υγείας Καρλοβασίου, είχε συνάντηση με το προσωπικό του Κέντρου, το οποίο εξέθεσε τα υπάρχοντα προβλήματα – με σημαντικότερα την έλλειψη οδηγών ΕΚΑΒ και την ανάγκη επικαιροποίησης των Οργανισμών – και ζήτησε διευκρινήσεις για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Ο υπουργός αναφέρθηκε στην προμήθεια αναλώσιμων υλικών, η οποία έχει ομαλοποιηθεί σε πολύ σημαντικό  βαθμό συγκριτικά με το 2015 και επεσήμανε ότι η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι η στήριξη και η αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας με οικονομική ενίσχυση (όπου υπάρχει δυνατότητα) και με δίκαιη ανακατανομή των πόρων.

Στη συνέχεια ο κ. Ξανθός πραγματοποίησε συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, Ν. Κατρακάζο. Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το προσφυγικό και η ανάγκη για την ενίσχυση στελέχωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) με ιατρικό προσωπικό, ώστε να παρέχεται πιο συστηματική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι το πρόβλημα υποστελέχωσης στα ΚΥΤ οφείλεται στην περιορισμένη δεξαμενή γιατρών, λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό, επεσήμανε ωστόσο, ότι τα σενάρια περί «υγειονομικής βόμβας»  διαψεύστηκαν εντελώς χάρις στις ενέργειες των συναρμόδιων υπουργείων, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός είναι υγιής. Επίσης, συμφώνησε και δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει το αίτημα για επαναπρόσληψη των ίδιων εργαζομένων στα ΚΥΤ όταν λήξει η σύμβασή τους, καθώς  πλέον έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία. Παράλληλα, υποσχέθηκε να γίνει προσπάθεια εξεύρεσης κονδυλίων, για την κτιριακή αναβάθμιση των αγροτικών ιατρείων.

 

Ξεκινούν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους

Dimosioi-Ypalliloi2.jpg

 

Την εκκίνηση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου ανήγγειλε η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη.

Η υπουργός ανήγγειλε την έναρξη των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους δημοσίους υπαλλήλους στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου παραχώρησε από κοινού με τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Christophe Chantepy, με θέμα τη συνεργασία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Δημοκρατία της Γαλλίας στην ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Κατά την τοποθέτησή της, η Όλγα Γεροβασίλη τόνισε: «Στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής συνεργασίας μέσω της “Expertise France” και με την εποπτεία της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Κομισιόν, εκκινούμε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου. Αυτά έρχονται σε συνέχεια της συμμετοχής δημοσίων λειτουργών σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ)».

Και πρόσθεσε: «Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είμαστε πεπεισμένοι ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν δείγματα γραφής και ουσιαστικές κινήσεις στην πανεθνική προσπάθεια για ένα άλλο κράτος. Ένα κράτος που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα στέκεται στο πλευρό του πολίτη. Ένα κράτος που το είχαμε διαχρονικά ανάγκη και είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να το έχουμε».

Από την πλευρά του, ο ΑΕ Πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Christophe Chantepy συνεχάρη την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την «πολύ καλή δουλειά» στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων και μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη βελτίωση του διοικητικού της μηχανισμού. Το ίδιο και η Γαλλία. Όμως, η μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα δεν τελειώνει ποτέ γιατί πρέπει συνεχώς να αναπροσαρμόζεται η διοίκηση σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις των πολιτών και τις νέες μεθόδους εργασίας».

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα των τοποθετήσεων

Χαιρετισμός Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη

«Αξιότιμε κ. Πρέσβη,
Κυρίες και κύριοι,
Όταν τον περασμένο Δεκέμβριο εγκαινιάσαμε τη νέα φάση της ελληνογαλλικής συνεργασίας αναφορικά με τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις, ήμασταν βέβαιοι πως οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πετύχουν.

Έξι μήνες μετά βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να βλέπουμε μεγάλα έργα όχι μόνο να υλοποιούνται αλλά να συναντούν την ευρύτερη αποδοχή των ανθρώπων της Διοίκησης.

Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί, αφενός υλοποιούμε έργα, με υπευθυνότητα και προσήλωση στους στόχους, έργα που βασίζονται σε σχέδιο και γνώση των προβλημάτων του ελληνικού Δημοσίου. Κι αφετέρου, γιατί οι άνθρωποι της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή οι καταλύτες των αλλαγών, βλέπουν ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά και γίνονται κοινωνοί των αλλαγών.

Η Δημόσια Διοίκηση αναβαθμίζεται και το ολιστικό μεταρρυθμιστικό έργο μας αρχίζει να αφήνει αποτύπωμα σε ολοένα και μεγαλύτερο εύρος διοικητικών λειτουργιών –τόσο εντός των διοικητικών δομών της, όσο και στη σχέση της με το εξυπηρετούμενο κοινό.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, λοιπόν, καταφέραμε πράγματα που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει πριν:

Έχουμε σήμερα πετύχει να υπάρχει στοχοθεσία και αξιολόγηση στο ελληνικό Δημόσιο –αξιολόγηση που πλέον γίνεται ηλεκτρονικά–, εξασφαλίζοντας ακόμα περισσότερη διαφάνεια και αξιοκρατία.

Εφαρμόζουμε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, βάζοντας τέλος στο φαύλο καθεστώς των πελατειακών μετακινήσεων.

Σύστημα το οποίο, επίσης, υλοποιείται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, που το καθιστούν εξίσου αξιόπιστο και αποτελεσματικό.

Αλλά και με τη χρήση -για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής Διοίκησης- ψηφιακών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και επικαιροποιημένων οργανογραμμάτων.

Ο οποιοσδήποτε με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί να δει τη διοικητική δομή ενός φορέα και όλες τις θέσεις που υπάρχουν στο Δημόσιο. Έχουμε περιγράμματα και οργανογράμματα για όλα τα Υπουργεία, και για ολοένα και περισσότερους ΟΤΑ, όπου παρατηρείται πλέον μαζική συμμετοχή.

Υπενθυμίζω ότι οι επικαιροποιημένοι οργανισμοί και τα ψηφιακά περιγράμματα αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη κάθε φορέα του Δημοσίου στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

Χωρίς αυταρχισμό και διαταγές, δημιουργούμε κίνητρα και προκειμένου το Δημόσιο να αλλάξει ριζικά, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον ανθρώπινο παράγοντα.

Επιπλέον, αποκομματικοποιούμε τη Δημόσια Διοίκηση θέτοντας σε εφαρμογή τη διαδικασία επιλογής νέων Διοικητικών Γραμματέων στα Υπουργεία. Αυτές οι θέσεις μέχρι σήμερα ήταν επιλογής του κάθε υπουργού. Αυτό παύει και μαζί του παύει να υπάρχει εξάρτηση της Διοίκησης από τους κομματικούς μηχανισμούς.

Όλα αυτά και πολλά άλλα τα πετύχαμε έχοντας στο πλευρό μας την πολύτιμη βοήθεια της φίλης Γαλλίας. Οι εμπειρογνώμονες του γαλλικού Δημοσίου συνεισέφεραν στις προσπάθειές μας με την τεχνογνωσία τους και γι’ αυτό θέλω να τους ευχαριστήσω.

Μας προκαλεί ικανοποίηση η επιτυχής ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και ιδιαίτερα οι έπαινοι προς το Υπουργείο μας όπως καταγράφονται στην Έκθεση Συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έπαινοι που δεν περιορίζονται σε κάποια έργα, αλλά αφορούν στο σύνολο της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας. Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί.

Στο πλαίσιο της ελληνογαλλικής συνεργασίας μέσω της “Expertise France” και με την εποπτεία της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Κομισιόν, εκκινούμε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου. Αυτά έρχονται σε συνέχεια της συμμετοχής δημοσίων λειτουργών σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ).

Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είμαστε πεπεισμένοι ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αποτελούν δείγματα γραφής και ουσιαστικές κινήσεις στην πανεθνική προσπάθεια για ένα άλλο κράτος. Ένα κράτος που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα στέκεται στο πλευρό του πολίτη. Ένα κράτος που το είχαμε διαχρονικά ανάγκη και είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να το έχουμε. Για μας και τις επόμενες γενιές».

Χαιρετισμός ΑΕ Πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Christophe Chantepy

«Κυρία Υπουργέ, Κυρία Διευθύντρια,
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου – παρουσίαση του προγράμματος διαρκούς επιμόρφωσης στο Παρίσι, στην Εθνική Σχολή Διοίκησης, που απευθύνεται σε Έλληνες δημοσίους υπαλλήλους και φοιτητές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Το πρόγραμμα είναι ένα ωραίο παράδειγμα συνεργασίας – αν και όχι το πρώτο –μεταξύ των δύο χωρών μας, με τις δύο Σχολές Διοίκησης και τη συμβολή της Expertise France, του γαλλικού φορέα που υποστηρίζει τη μεταρρύθμιση της Ελληνικής Διοίκησης.

Μια δημόσια διοίκηση που λειτουργεί σωστά : αυτό ακριβώς αναζητούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Είτε πρόκειται για ατομικό διάβημα είτε για συλλογικό σχέδιο, όλοι έχουν το δικαίωμα:
-να καταλαβαίνουν εύκολα ποιο είναι το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσουν πανάκριβα τις υπηρεσίες ενός δικηγόρου για να βρουν τα εφαρμοστέα κείμενα,
– να εντοπίζουν εύκολα την αρμόδια υπηρεσία για να καταθέσουν το αίτημά τους,
– να παραλαμβάνουν εύκολα τα απαραίτητα έντυπα για να διατυπώσουν το αίτημά τους,
– να λαμβάνουν μια σαφή απάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όλα αυτά, με τρόπο άυλο όταν είναι δυνατόν, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν. Με δύο επιπλέον κανόνες υπέρ των χρηστών:
– εκτός εξαιρέσεων, η σιωπή της διοίκησης θεωρείται αποδοχή του αιτήματος
– αιτούμεθα μόνο μία φορά και αν απευθύνουμε το αίτημα σε λανθασμένη υπηρεσία, η διοίκηση έχει την υποχρέωση να κατευθύνει το αίτημα στην κατάλληλη υπηρεσία.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη βελτίωση του διοικητικού της μηχανισμού. Το ίδιο και η Γαλλία. Όμως, η μεταρρύθμιση σε αυτόν τον τομέα δεν τελειώνει ποτέ γιατί πρέπει συνεχώς να αναπροσαρμόζεται η διοίκηση σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις των πολιτών και τις νέες μεθόδους εργασίας.

Οι στόχοι της Ελλάδας στο πρόγραμμα Δημόσιο 2020 είναι φιλόδοξοι. Όμως, η υλοποίησή τους αποτελεί προϋπόθεση ώστε η Ελλάδα να ξαναβρεί την κανονικότητα – ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω έναν όρο που χρησιμοποιεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, κύριος Τσίπρας. Η κακοδιοίκηση είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελλάδας, είναι άλλωστε ένα από τα κύρια αίτια της κρίσης. Όταν η διοίκηση δεν κατορθώνει να συλλέξει τους φόρους, το Κράτος παραμένει αδύναμο και οδηγείται στη χρεωκοπία. Αν η διοίκηση εμποδίζει τις δραστηριότητες των επιχειρηματιών, η οικονομία επιβραδύνεται ή ακόμα δημιουργείται η παραοικονομία. Όταν η διοίκηση δεν απαντά σε κάποιο αίτημα, ο αιτών μπορεί να μπει στον πειρασμό να διευθετήσει το πρόβλημά του με δωροδοκία.

Με δυο λόγια, κυρία Υπουργέ, τα θέματα που αντιμετωπίζετε βρίσκονται στην καρδιά της οικονομικής και κοινωνικής προόδου της Ελλάδας. Όπως γνωρίζετε, η Γαλλία βρισκόταν ανέκαθεν στο πλευρό σας και θα παραμείνει στην περίοδο που ανοίγεται μετά το πέρας του προγράμματος. Άλλωστε, στα θέματα μεταρρύθμισης της διοίκησης, η συνεργασία μας πρέπει να συνεχίσει να επεκτείνεται».

 

5 «πακέτα» για 1.735 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους, μουσεία, υπουργεία, ΔΕΚΟ

men-and-women-at-work.jpg

 

Με 1.735 μόνιμους υπαλλήλους ενισχύονται διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Δειτε παρακάτω ποιες προκηρύξεις αναμένονται, ποιες έχουν εδκδοθεί για για ποιες δέχεται αιτήσεις το ΑΣΕΠ.

Προκήρυξη για 757 θέσεις σε δήμους

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ έφτασε το αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 757 μονίμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων. Πρόκειται για συμπληρωματική στον διαγωνισμό 3Κ/2018 προκήρυξη, η οποία μάλιστα προβλέπει αύξηση των θέσεων κατά 50% σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες, προωθεί στο ΑΣΕΠ. Όπως επισημαίνει ο υπουργός, πρόκειται για 757 θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, στους τομείς της καθαριότητας και σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Σύμφωνα με πληροφορίες η νέα προκήρυξη θέλει τουλάχιστον ένα μήνα προκειμένου να επεξεργαστεί απο τα αρμόδια στελέχη του ΑΣΕΠ. Ωστοσο επειδή μεσολαβεί ο Αύγουστος, μήνας που υπολειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες, η Ανεξάρτητη Αρχή εκτιμά ότι ο νέος διαγωνισμός θα βγει στον «αέρα» στις αρχές Σεπτεμβρίου.Σημειώνεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018 δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οριστικοί πίνακες κρύβουν αρκετές ανατροπές αφού πολλοί υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες, έχουν αποκλειστεί από τους οριστικούς λόγω έλλειψης δικαιολογητικών.  Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.

46 μόνιμοι στο υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα είναι: 20 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, 1 ΠΕ Μηχανικών (ΕΙΔ. Αρχιτεκτονων Μηχανικων), 1 ΠΕ Μηχανικών (ΕΙΔ. Μηχανικων Υπολογιστων ΚΑΙ Πληροφορικης), 6 ΠΕ Πληροφορικής , 13 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και 5 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί εντός της εβδομάδας σε ΦΕΚ και ακολουθως θα οριστεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.

158 μηχανικοί και τεχνίτες στο ΔΕΔΔΗΕ

Ξεκιναέι στις 2 Ιουλίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 158 μόνιμες θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκατόν δέκα (110) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/ Α), ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί Αναλυτές Προγραμματιστές (Τ1/Ζ) – ΠΕ Πτυχιούχοι Πληροφορικής (Τ2/Ζ) – ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί Πληροφορικής (ΔΟ1/Ζ), ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοοικονομικοί (ΔΟ1/Α). Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ3/Α). Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα οκτώ (38) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Τ4/Α). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 17 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 7Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ). Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο ΑΣΕΠ την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Εως αύριο οι αιτήσεις για 588 θέσεις στο υπ. Δικαιοσύνης

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22.5.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Προκήρυξη 8Κ/2018 για 186 θέσεις στο υπ. Πολιτισμού

Στην πρόσληψη 186 μονίμων υπαλλήλων θα προχωρήσει το ΑΣΕΠ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φυλακτικού προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Πιο συγκεκριμένα θα καλυφθούν 186 θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης, ειδικοτήτων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων και ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης- υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Iουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 8Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510 σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλει στο Α.Σ.Ε.Π. την εκτυπωμένη μορφή της υπογεγραμμένη, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Λήγει η προθεσμία για τις 588 μόνιμες προσλήψεις

tromaktiko.jpg

 

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22.5.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 2α Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 6Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):

Τις εργάσιμες ημέρες
• Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00

Τις αργίες
• Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00

ή μέσω email στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 6Κ/2018 ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

 

ΑΣΕΠ 10Κ/2017: Πρακτική δοκιμασία για τις μόνιμες θέσεις στον ΑΔΜΗΕ

admiejpg-thumb-large.jpg

 

Το ΑΣΕΠ ανακοινωσε ότι η πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α που προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της 10Κ/2017 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 27/4-8-2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα διεξαχθεί  κατά το τριήμερο από την  Τρίτη 10 Ιουλίου 2018 μέχρι και την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018.

Η πρακτική δοκιμασία θα λάβει χώρα σε κατάλληλες εγκαταστάσεις που θα ορίσει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του λεκανοπεδίου Αττικής και θα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Αναρρίχηση επί πύργου Γραμμής Μεταφοράς, ύψους 25 μέτρων, με ταυτόχρονη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού.
 • Κατάβαση σε σκάλα εργασίας επί του πύργου καθώς και εκτέλεση βασικών εργασιών συντήρησης και επισκευής επί πύργου (αφαίρεση – τοποθέτηση αποσβεστήρα ταλάντωσης).
 • Ανύψωση βάρους 10 κιλών από το ύψος των ώμων  σε ανάταση, οκτώ (8) φορές.

Καλούνται να λάβουν μέρος τριάντα επτά (37) υποψήφιοι, φερόμενοι ως διοριστέοι και επιλαχόντες, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. Η σύνταξη του πίνακα έγινε αλφαβητικά, με εξαίρεση τους υποψηφίους θέσεων όπου η εμπειρία δεν αποτελεί απαραίτητο πρόσθετο προσόν, οι οποίοι θα δοκιμαστούν την ίδια ημέρα.

Οι υποψήφιοι θα συγκεντρωθούν την αναγραφόμενη στον συνημμένο πίνακα ημερομηνία  και ώρα 7:30 π.μ. το αργότερο, στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ στο Ροσινιόλ (Δυρραχίου 89 & Κηφισού 220, Αθήνα)  απ’ όπου θα μεταφερθούν στο χώρο της πρακτικής δοκιμασίας με μέριμνα του ΑΔΜΗΕ.

Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα να προσέλθουνέχοντας μαζί τους το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους (π.χ.  Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Θα πρέπει επίσης να φροντίσουν ώστε ο ρουχισμός τους να είναι κατάλληλος για την πρακτική δοκιμασία  ( π.χ. αθλητική φόρμα ή φόρμα εργασίας).

Υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία ή θα αποτύχουν σε αυτή, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 10Κ/2017

 

Αποτελέσματα για τις 400 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ

eydap_logo.png

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19665/23.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, θα απασχολήσει κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018 τετρακόσιους/σιες (400) φοιτητές/τριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr) από την Παρασκευή 08.06.2018 έως και την Πέμπτη 14.06.2018, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες κατά το έτος 2017.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν υπερβούν τις τετρακόσιες (400), η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 21.06.2018, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι. Ο κατάλογος των κληρωθέντων θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr).

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Υπηρεσία προσωπικού της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι), πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή της φοίτησής τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 21-6-2018

Επιτυχόντες με Αλφαβητική Σειρά

Επιτυχόντες με Σειρά Κλήρωσης

 

Επιλαχόντες με Αλφαβητική Σειρά Επιλαχόντες με Σειρά Κλήρωσης

Αν έχετε κληρωθεί ως επιτυχών, θα λάβετε έως αύριο 22/6/2018 ενημερωτικό email στην email διεύθυνση που δηλώσατε για τη διαδικασία που ακολουθεί και για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε. Οι επιλαχόντες θα κληθούν σε δεύτερη φάση, εφόσον δεν προσέλθουν όλοι οι επιτυχόντες για πρόσληψη.

 

Το Μουσείο Ακρόπολης έχει γενέθλια – Ελεύθερη είσοδος και συναυλία

museioAkropolis_athenspress.gr_.jpg

Σήμερα,

Τετάρτη 20 Ιουνίου,

το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τα εννιά χρόνια λειτουργίας του.

Ο κόσμος από το πρωί έχει κατακλύσει τις αίθουσες και το εστιατόριο και γύρω σου ακούς γλώσσες από κάθε μέρος του κόσμου.

Οσοι βρεθούν σήμερα στο

Μουσείο Ακρόπολης

είναι διπλά τυχεροί, μιας και οι εκθεσιακοί χώροι και το εστιατόριο θα παραμείνουν ανοιχτά έως τα μεσάνυχτα και η είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 8 το βράδυ.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εορταστικές θεματικές παρουσιάσεις για την έκθεση «Ελευσίνα. Τα μεγάλα μυστήρια». Συγκεκριμένα οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην περιοδική έκθεση «Ελευσίνα. Τα μεγάλα μυστήρια» με οδηγούς τους αρχαιολόγους-φροντιστές του Μουσείου και να ανακαλύψουν σημαντικά έργα για τα μεγάλα μυστήρια της Ελευσίνας, καθώς και τη σύνδεση της Ελευσίνας με την Αθήνα και την Ακρόπολη.
Ελληνικά:  4 μ.μ., 6 μ.μ.
Αγγλικά:  5:30 μ.μ.

Συμμετοχές: Εγγραφές γίνονται την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, στο Γραφείο Πληροφοριών στην είσοδο του Μουσείου. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό συμμετοχών. Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση εισιτηρίου της περιοδικής έκθεσης (€3).

Και το βράδυ συναυλία

Η Big Band Δήμου Αθηναίων σε ένα «Διαχρονικό ταξίδι στη jazz μουσική»
Στις 9 το βράδυ, οι επισκέπτες θα απολαύσουν μια συναυλία στον προαύλιο χώρο του Μουσείου με αγαπημένες jazz μουσικές που θα ερμηνεύσει η Big Band του Δήμου Αθηναίων.
Καλλιτεχνική επιμέλεια Big Band: Σάμι Αμίρης
Μουσικοί: Κόλλιας Δημήτρης – Άλτο Σαξόφωνο, Μουρτζούκος Ανδρέας – Άλτο Σαξόφωνο, Καραγιάννης Κώστας – Τενόρο Σαξόφωνο, Μακρής Κώστας – Τενόρο Σαξόφωνο, Βαζούρας Κωστής – Βαρύτονο Σαξόφωνο, Κοκόλης Διονύσης – Τρομπέτα I, Θεοδοσάκης Εμμανουήλ – Τρομπέτα II, Κατσαρέλης Βαγγέλης – Τρομπέτα III, Καραγιαννάκης Γιάννης – IV, Ανδρέου Αντώνης – Τρομπόνι I, Ζαρέας Γιώργος – Τρομπόνι II, Τζαμαρίας Άγγελος – Τρομπόνι III,
Αλεξανδρής Κώστας – Τρομπόνι IV (Μπάσο τρομπόνι), Χαρονιάν Κεβόρκ – Ηλεκτρική Κιθάρα, Αμίρης Σάμι – Πιάνο, Γεωργιάδης Γιώργος – Κοντραμπάσο – ηλεκτρικό Μπάσο, Κτιστάκης Αλέξανδρος – Δράκος – Τύμπανο.

Κατηγορία:   Θέσεις στην Υγεία

How-Medical-treatment-Algorithms-are-shaping-physicians.png

Αιτησεις εως τις 2 Ιουλίου για 953 γιατρούς στις ΤΟΜΥ

Το Υπουργείο Υγείας για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων …

25 Ιούνιος, 2018, Περισσότερα

Κατηγορία:   Ιδιωτικός Τομέας

stock_office10.jpg

Πρόσληψη διερμηνέα στο Σωματείο Praksis (Θεσσαλονίκη)

Για την υποβολή δικαιολογητικών για την θέση του Διερμηνέα με κωδικό:ΔΜ-Θ υπάρχει …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Δημόσιος Τομέας

4250366-.jpg

12 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνων

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
how-to-become-a-personal-trainer_2693x1796_1200x900.jpg

32 θέσεις εργασίας στο Ολοήμερο Οικολογικο Σχολείο Χανίων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
assets_LARGE_t_183761_53545851.jpg

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας

Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
Your-first-Eures-job.jpg

6 θέσεις στο Δήμο Θέρµου

Ο ∆ήµαρχος Θέρµου ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0007.jpg

28 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρέων

Ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είκοσι οκτώ (28) ατόµων ήτοι: ∆ύο (2) άτοµα …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
tromaktiko.jpg

8 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) ΔΗΜΟΥ …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
jobjob.jpg

12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: δώδεκα (12) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
Cooking-event-with-world-renowned-chef-at-Electrolux-002.jpg

Μάγειρας στο Δήμο Αιγιαλείας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
843cb77e351439722501e8848a2555de_XL.jpg

7 ναυαγοσώστες στο Δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ΕΠΤΑ (7) ναυαγοσωστών, µε σύµβαση …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
jobs-660x440.jpg

14 προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού δέκα τεσσάρων (14) ατόμων, με …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Δημόσιος Τομέας

this-website-uses-social-media-to-find-your-dream-job-691ee3b7b5.jpg

3 προσλήψεις στο Δήμο Δομοκού

Ο Δήμος Δομοκού ύστερα από την υπ’ αριθ. 78/2018 (ΑΔΑ:Ω189Ω9Α-ΧΨΦ) απόφαση του Δ.Σ η οποία …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-100010.jpg

4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Μονεμβασίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
assets_LARGE_t_183761_54563899.jpg

3 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
job-find.jpg

8 προσλήψεις στο Δήμο Βόλβης

Ο Δήμος Βόλβης έπειτα από την 128/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.jpg

Απόφοιτοι Λυκείου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» για 36 μήνες

Το Γραφείο Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που εδρεύει στην Αγία …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
job-hunting.jpg

16 προσλήψεις στο Δήμο Κω

Η «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
engineering-jobs-start-k_b77db33335b625a7.jpg

Μηχανολόγος Μηχανικός στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ο Δημος ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
job.jpg

16 προσλήψεις στο Δήμο Κρωπίας

Ο ∆ήµαρχος Κρωπίας ανακοινωνει την πρόσληψη δέκα έξι (16) θέσεων κατεπειγουσών αναγκών …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
job.jpg

8 θέσεις εργασίας στη Περιφέρεια Κρήτης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοινωνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
what-does-an-archaeologist-do_b591645d-7df6-4cc5-a81e-3eafdd9c8e3f.jpg

2 θέσεις εργασιας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Δημόσιο

Capture-1.png

Δημόσιο: Ερχονται περικοπές στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μειώσεις στα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των εργαζομένων στο …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
admie.png

ΑΔΜΗΕ: Υπεγράφη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Έπεσαν οι υπογραφές τη Δευτέρα για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που καλύπτει τους …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
admiejpg-thumb-large.jpg

ΑΣΕΠ 10Κ/2017: Oριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017 και ΦΕΚ …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
How-Medical-treatment-Algorithms-are-shaping-physicians.png

Αιτησεις εως τις 2 Ιουλίου για 953 γιατρούς στις ΤΟΜΥ

Το Υπουργείο Υγείας για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων …

25 Ιούνιος, 2018, Περισσότερα
tromaktiko.jpg

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Λήγει η προθεσμία για τις 588 μόνιμες προσλήψεις

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 6Κ/2018 …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

ατηγορία:   Ειδήσεις για την Παιδεία

Capture-4.jpg
382080.jpg

Πανελλήνιες 2018: Την Παρασκευή αναμένονται τα αποτελέσματα

Την Παρασκευή αναμένονται τα αποτελέσματα των Πανελληνίων εξετάσεων, με το υπουργείο …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
mathites.jpg

Με εγκύκλιο Γαβρόγλου απαγορεύται σε μαθητές να έχουν κινητά στο σχολείο

Με εγκύκλιο του, ο υπουργός παιδείας Κωσνταντίνος Γαβρόγλου, θέτει «απαγορευτικό» …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
cambridge03.jpg

10.000 Ελληνες φοιτούν στα βρετανικά πανεπιστήμια

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση μεταξύ μη Βρετανών πολιτών, όσον αφορά στην έκδοση …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
panellinies.jpg

Πανελλήνιες 2018: Συνέχεια στις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων με Ελεύθερο Σχέδιο

Με το Ελεύθερο Σχέδιο συνεχίζονται σήμερα, Δευτέρα, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 για …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Μεταπτυχιακά

Education-OpportunitySmall.jpg

Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε παιδιά και εφήβους

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

o-ELEMENTARY-SCHOOL-TEACHER-facebook.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή»

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
untitled-5-973x580.jpg
foit.jpg

Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
untitled-5-973x580.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Η Διατροφή στην Υγεία και στη Νόσο»

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
untitled-5-973x580.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση»

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
medical-assistant-schools-Copy.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας»

Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
ssss.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική θεωρία και Πολιτική»

Παρατείνεται έως και τις 15 Ιουλίου 2018 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ στην …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
psychology.medium.jpg

ΠΜΣ Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
panepistimio_aigaiou_2.jpg

ΠΜΣ Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Μεταπτυχιακά

C24500979DC5D5D4C7CD0F65B7775957.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη Δεδομένων»

Εισαγωγικά – Γνωστικό αντικείμενο Η περιοχή της Επιστήμης Δεδομένων έχει ως …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
C24500979DC5D5D4C7CD0F65B7775957.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιχειρηματική Αναλυτική» (Business Analytics)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική»

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
5323147c5d73ced12d65bd83bec52ef1_XL.jpg

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Υπολογιστική Μηχανική»

Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
ΕΜΠ-1021x576.jpg

Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με τις Σχολές Αγρονόμων – …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Ελλάδα

erdogan.jpg

«Άμεση απελευθέρωση των δύο στρατιωτικών», ζήτησε ο Τσίπρας από τον Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
okana_626_355.jpg

Ο Δήμος Αθηναίων για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Ο δήμος Αθηναίων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, στέλνει …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
STE.jpg

ΣτΕ: Απορρίφθηκαν οι προσφυγές των τηλεοπτικών σταθμών

Απορρίφθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, απο την Ολομέλεια του Συμβουλίου της …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
summer-814679_1920.jpg

Πότε ξεκινούν τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας 2018

Τη Δευτέρα 2/7/2018, ξεκινούν τα προγράμματα του Κοινωνικού-Ιαματικού Τουρισμού, του …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
1.gif

ΠΟΜΙΔΑ: Τι ισχύει για τις επιθεωρήσεις ανελκυστήρων

«Τσουχτερά» χαρακτηρίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) τα …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
1369241-656x410.jpg

Ερευνα: Δουλεύουμε 198 ημέρες τον χρόνο για την Εφορία

Την εξοντωτική υπερφορολόγηση που υφίστανται στην Ελλάδα πολίτες και επιχειρήσεις …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
assstybaraz.jpg

Σποτ της ΕΛ.ΑΣ κατά των ναρκωτικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών η Ελληνική Αστυνομία δημιούργησε …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
IMG_5449.jpg

Το νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα

Ολα όσα γνωρίζαμε για το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα αλλάζουν. …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
afe95614eaf1ed7c4f60d03726afc613_L.jpg

Διαγωνισμος: Φωτογραφίζοντας τον Εθνικό Κήπο στις 4 εποχές του χρόνου

Φωτογραφικό διαγωνισμό « Ο Εθνικός Κήπος τις 4 εποχές του χρόνου», διοργανώνουν ο Δήμος …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
seismos.jpg

Σεισμός 4,2R βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.21 π.μ. σε …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Ελλάδα

sitisi.jpg

Πότε πληρώνονται ΚΕΑ και επίδομα παιδιού

Εβδομάδα πληρωμής είναι η τρέχουσα για σειρά επιδομάτων. Την ερχόμενη Τρίτη, 26 Ιουνίου …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
pognfhzrcc5ad23d5a4e8e1.jpg

Αστατος και σήμερα ο καιρός -Βροχές και καταιγίδες

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται για σήμερα, Δευτέρα, κυρίως στα …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
ImageHandler-1-1.jpg

Χωρίς μετρό η Αθήνα σήμερα έως τις 9 το πρωί

Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 οι εργαζόμενοι στο μετρό. …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Οικονομία

opekepe-arxeio.jpg

Πληρωμές 3,1 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πληρωμές ύψους 3,1 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
pliromi_evro_xrimata_teli_dei_aftodioikisi.jpg

Τα πρόστιμα της εφορίας για εκπρόθεσμες δηλώσεις

Οδηγίες για το πώς ακριβώς πρέπει να υπολογίζονται, πλέον, τα πρόστιμα σε όσους …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
xrimata5-580x361.jpg

Έρχονται αναδρομικά για 900.000 συνταξιούχους – Ποιοι δικαιούνται και πόσα;

Αναδρομικά και επιστροφή από παράνομες κρατήσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
newego_LARGE_t_420_54228194.jpg

Ανοίγει η νέα πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Εντός των επόμενων 24ώρων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα έκδοση της …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
apodei.jpg

Τέλος ο μειωμένος ΦΠΑ και στα τελευταία πέντε νησιά του Αιγαίου

Τέλος ο μειωμένος ΦΠΑ και στα τελευταία πέντε νησιά της χώρας από το ερχόμενο Σάββατο. …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
eoi7tgui.jpg

ΑΑΔΕ: Την Πέμπτη η νέα φορολοταρία

Η φορολοταρία αποδείξεων της ΑΑΔΕ θα αναδείξει την Πέμπτη, στις 6 το απόγευμα τους 1.000 …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
loft-apartment-near-downtown-and-wsu.jpg

Φόρο διαμονής πρέπει να πληρώσουν όσοι νοικιάζουν ακίνητα μέσω Airbnb

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση απόδοσης του …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
enfia1.jpg

Οι νέες αντικειμενικές αξίες εκτοξευουν τους φόρους για χιλιάδες ιδιοκτήτες

Μεγάλη προσπάθεια να αποκρυβεί η διπλή αύξηση στις αντικειμενικές αξίες, το 2019 και το …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
ImageHandler.jpg

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις

Από το απόγευμα της Πέμπτης 28 Ιουνίου, θα αρχίσει σταδιακά η πληρωμή των συντάξεων …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Εργασιακά

2189661-656x410.jpg

ΟΑΕΔ: Ενημερωτικές εκδηλώσεις νέων για τα Green Skills σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη

Εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με θέμα “Green Skills – Επαγγελματική Ενημέρωση των …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα

Κατηγορία:   Επιχειρηματικότητα

DSC_5257_748x280.jpg

Θερινό Σχολείο Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής Καινοτομίας

Θερινό Σχολείο με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακή Καινοτομία σε Περιβάλλον …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
695cf5a7681345119ce3fc3b51285d84.jpg

Στο Περιστέρι κάνει στάση το πρόγραμμα Youth Empowered

Συνολικά 300 νέοι, 100 μέντορες και περισσότερες από 23 εταιρείες και φορείς βρίσκονται …

25 Ιούνιος, 2018 Περισσότερα
Δείτε σαν σήμερα      
         
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή 11 Δεκεμβρίου στον 21ο αιώνα
από 1η Ιανουαρίου               Πώς διαμορφώνονται οι κατώτατοι μισθοί
Απόφαση βόμβα του ΣτΕ:               Αντισυνταγματικές οι περικοπές σε δώρα και επίδομα αδείας
Στις αρχές του 2019 οι 1.500               μόνιμες προσλήψεις στους δήμους
ΑΔΕΔΥ:               Συλλαλητήριο για τον προϋπολογισμό την Τρίτη
image Δείτε σαν σήμερα
image από 1η Ιανουαρίου
image Απόφαση βόμβα του ΣτΕ:
image Στις αρχές του 2019 οι 1.500
image ΑΔΕΔΥ:

Αθλητικά

Top Headline

Αθλητισμός 12ος

Αθλητισμός 12ος

              ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Read More...

Αθλητισμός 11ος

Αθλητισμός 11ος

            ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Read More...

Αθλητισμός 10ος

Αθλητισμός 10ος

                Το απόλυτο δράμα που βίωσε ποτέ ποδοσφαιριστής

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

Μιχανοκίνηση 12ος

Μιχανοκίνηση 12ος

  Ποιοι παίρνουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας

Read More...

Rally

Rally

              Έπεσε η αυλαία του πανελλήνιου πρωταθλήματος αναβάσεων

Read More...

WRC

WRC

              Ράλι Καταλονίας

Read More...

Πολιτική

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12ος

              Ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης και ο Θεμιστοκλής: Μία βόμβα και 2.538 χρόνια μετά

Read More...

Τσίπρας

Τσίπρας

Read More...

Νικολόπουλος:

Νικολόπουλος:

              Νίκος Νικολόπουλος από Βουλιαράτες : Αλλού οι "μαγκιές" του Ράμα

Read More...

Πολιτισμός

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12ος

		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12ος

Ο πρώτος Έλληνας που ανακατασκεύασε αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11ος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11ος

              Δαχτυλίδι που βρέθηκε στο Ισραήλ ίσως ανήκει στον άνθρωπο που σταύρωσε τον Χριστό

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10ος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10ος

                    Η μεγαλειώδης σκηνή του αρχαίου θεάτρου των Συρακουσών - Δείτε βίντεο σε τρισδιάστατη...

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Αλβανία

Αλβανία

Η Αλβανία έχει υποχρέωση να σεβαστεί τους Βορειοηπειρώτες!

Read More...

ΚΟΣΜΟΣ 12ος

		ΚΟΣΜΟΣ 12ος

              Κρίσιμη σύνοδος στο Μαρακές για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση του ΟΗΕ

Read More...

Βουλγαρία

 Βουλγαρία

              «Δεν υπάρχει καμία Μακεδονική γλώσσα» - Οι Βούλγαροι απειλούν στα ίσα τα Σκόπια με βέτο σε ΝΑΤΟ

Read More...

Ελλάδα

Top Headline

EΛΛΑΔΑ 12ος

		EΛΛΑΔΑ 12ος

              Τώρα πλέον το έχουν αντιληφθεί όλοι, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι εσχάτη προδοσία - Οι βουλευτές πρέπει να αποφασίσουν αν...

Read More...

EΛΛΑΔΑ 11ος

EΛΛΑΔΑ 11ος

Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Read More...

EΛΛΑΔΑ 10ος

EΛΛΑΔΑ 10ος

              Αίτηση Ακύρωσης της Νέας Ταυτότητας με ενσωματωμένο το τσιπ

Read More...

Οικονομία

Top Headline

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12ος

              ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ...

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

              Προς πλήρη κατάργηση των capital controls μέχρι το τέλος του χρόνου

Read More...

Δωρεάν Μαστογραφίες

Δωρεάν Μαστογραφίες

            στα Ιωάννινα

Read More...

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11ος

		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11ος

              Γουατεμάλα: ‘Εκρηξη του «Ηφαιστείου της Φωτιάς»- 2.000 στα καταφύγια

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10ος

              Τα τρένα και το χιόνι δημιουργούν έναν εντυπωσιακό συνδυασμό

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

              Κρακατόα 1883 -Η πιο δυνατή ηφαιστειακή έκρηξη στη νεότερη ιστορία του κόσμου

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 11ος

		ΠΑΡΑΞΕΝΑ 11ος

              Ομάδα επιστημόνων υποστηρίζει ότι βρήκε την χαμένη Ατλαντίδα - Δείτε που είναι...

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 10ος

		ΠΑΡΑΞΕΝΑ 10ος

              Το ηφαίστειο της Αίτνα καταρρέει γλιστρώντας προς τη θάλασσα του Ιονίου με τον κίνδυνο να προκαλέσει τσουνάμι

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 9ος

		ΠΑΡΑΞΕΝΑ 9ος

              Κόκκινος συναγερμός στην Ισλανδία: Ηφαίστειο απειλεί να φέρει τον όλεθρο στη βόρεια Ευρώπη

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              38η ,...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              27η, 28η , 29η 30η , 31η...

Read More...

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

              16η, 17η, 18η,...

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                  O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

		Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

              Διακοπή τηλεθέρμανσης σε οδούς της Κοζάνης, Τρίτη 17-4-18, για την αποκατάσταση διαρροής.

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 09/12/2018

		ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 09/12/2018

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29/11/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29/11/2018

                Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/10/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/10/2018

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

Διάφορα

«Ζήτω η Βόρειος Ήπειρος»: Δείτε βίντεο με τους Έλληνες να ζητούν αυτονομία στο μνημόσυνο του Κ.Κατσίφα

Read More...

http://www.koultoura.com/

http://www.koultoura.com/

              www.koultoura.com

Read More...

Στέλιος Καζαντζίδης

Στέλιος Καζαντζίδης

              Νο 1 στην Ελλάδα και στον ΚΟΣΜΟ!!

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

              Η συμφωνία με δυο λέξεις: Εσχάτη προδοσία - Διαβάστε και παρακολουθείστε αυτά...

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 4

Παμμακεδονικές Ενώσεις 4

              Πύργο Ηλείας, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΘΑΣΟΣ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΑΜΙΑ, ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ,...

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 3

		Παμμακεδονικές Ενώσεις 3

ΣΠΑΡΤΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΡΟΔΟΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Φλώρινα, ΦΑΡΣΑΛΑ, Ν. Λεσβος, Σέρρες, Γερακας, Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Read More...

Zougla.gr

Zougla.gr

              Zougla.gr

Read More...

ΑRΤ

ΑRΤ

              Αρτ TV Live - Αρτ τηλεόραση ραδιόφωνο Art tv Live

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided