Κυριακή, Μάιος 26, 2019

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

17η , 18η , 19η , 20η , 21η , 22η , Πρόσκληση

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 22η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Στεργιούλη Παναγιώτη

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 3. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2019.

 4. Τροποποίηση της αρ.436/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.800,00 €,(συμπ.ΦΠΑ) για την ετήσια επισκευή και συντήρηση επιβατικών οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 6. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση του Λευκώματος με θεματολογία «ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ».

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κιβωτίων συσκευασίας δειγμάτων για τα πρ/τα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για τις ανάγκες του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νεάπολης για το έτος 2019.

 9. Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθμ. 20645/177-02-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV004423538) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Επιβατικά Δ.Χ. σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Γρεβενών για την σχολικήπερίοδο 2018-2019 (ΤΜΗΜΑ 55).

 10. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

 12. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης εργασίας του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

 13. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών υγρομόνωσης οροφής 4ου ορόφου του κτιρίου του Διοικητηριου της Π.Ε. Κοζανης.

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή –συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/ωσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κοζάνης.

 16. Τροποποίηση της αρ.234/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση του πλακόστρωτου του περιβάλλοντα χώρου,των κουφωμάτων και της αυλόπορτας εισόδου του χώρου στέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αλλαγή ελαστικών των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μολυβδοσφραγίδων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ.746/19/05-04-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής συνολικού ποσού 12.097,00 € χωρίς ΦΠΑ (15.000€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για ταην συμμετοχή στην «5η Έκθεση Ελληνικός Λαικός Πολιτισμός», λόγω ακύρωσης της συμμετοχής της Π.Δ.Μ.

 22. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωσα πολιτιστικής εκδήλωσης 4ο FLAMPOURORACE 2019 του Αθλητικού (Γυμναστικού) Μορφωτικού Συλλόγου «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» Φλαμπούρου το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης τοπικού παραδοσιακού εθίμου με συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 21,22,23, Ιουνίου 2019 στη Φλώρινα.

 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωσα πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πατρίδων Γεύσεις 2019» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας,που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο 10ημερο του Ιουνίου 2019 στη Φλώρινα.

 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης «Τα περί έρωτως…σταχυολο-γώντας και παίζοντας» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου 2019,στη Φλώρινα.

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ( Π.Δ.Μ.).

 28. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 451/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. –Περιφερειακη Ενότητα Φλώρινας.

 32. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.

 33. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιδιόρθωση – αναβάθμιση server αυθεντικοποίηση χρηστών και μεταφορά στο νέο cloud της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στην συνδιοργάνωσα Αθλητικού Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ.

 35. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφορας μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019. β)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3927,18€. γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 38. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ.908/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Η/Υ και αναλώσιμων υλικών,εκτυπωτών και scanner για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

 40. Έγκριση 1ης τροποποίησης συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών –Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Intereg Europe/REGIO-MOB».

 41. Έγκριση όρων και έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος για μετακινήσεις σε δύσβατες εκτός δρόμου ορεινές περιοχές, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/ωσης τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ).

 42. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 496.000,00 € (συμπ ΦΠΑ).

 43. Έγκριση ανάθεσης του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας- ΖΕΠ.

 44. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 226.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,για το «Σχέδιο Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2019», της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 45. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 αδειών χρήσης OFFICE.

 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριών πίλλαρ οδοφωτισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 47. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 49. Έγκριση ή μη της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο κτίριο στη ΖΕΠ για το 2019.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Άξονα Νεστόριο – Χιονάτο», της ΣΑΕ 071 με κωδικό 2017ΣΕ07100017 και της ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002, Προϋπολογισμού: 5.340.000,00 € (με ΦΠΑ).

 53. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ041 με κωδικό 2018ΕΠ04100006 «Αποκατάσταση Εθνικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή Τ.Κ. Μηλιάς Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

21η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος- Σκοπιάς».
 3. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019.
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής».
 5. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 6. Προγραμματισμός υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Μαΐου 2019.
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αδρανών υλικών 2019 για την συντήρηση δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση δαπάνης.
 9. Έγκριση ή μη του από 23-04-2019 πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα έτη 2019-2020 για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων για την παραλαβή των υπηρεσιών αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς-διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ Φλώρινας.
 13. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΠΟΡΤΙΤΣΑ».
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Επανέγκριση των όρων και της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 2.300 τόνων, Προϋπολογισμού 756.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
 16. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης».
 17. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017».
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή της Π.Ε. Καστοριάς στη νέα ψηφιακή υπηρεσία βάσης νομικών δεδομένων «sakkoulas-online.gr».
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση συγκρότησης εκ νέου επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης: ΣΑΜΠ 041 με κωδικό MIS 2017ΜΠ04100002 «Βελτίωσης του Οδικού Τμήματος Κοζάνη-Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας (Ε.Ο.3)».
 26. Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙ μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018-2019 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τις ανάγκες του κτιρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αρμοδιότητας Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 28. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 29. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
 30. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση-Ασφάλεια Επαρχιακής Οδού Κοζάνης-Κρόκου-Καισαρειάς Π.Ε.Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)».
 31. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-19» Προϋπολογισμός 1.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
 32. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 33. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Π.Ε. Κοζάνης, στην εκδήλωση: «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2019.
 34. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 35. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης προμήθειας εντύπων – γραφικής ύλης, στα πλαίσια της «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ 2019» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.
 36. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 37. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2019, και των όρων της διακήρυξης.
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο Ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Ναούμ, του πολιτιστικού συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 19 & 20 Ιουνίου 2019, στο Αρμενοχώρι.
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Θεσσαλική βραδιά», του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2019 στη Φλώρινα.
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «1η Ανάβαση Φλώρινας» του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στη Φλώρινα.
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου «ΒΙΓΛΑ» Πισοδερίου, στις 16 και 17 Ιουνίου 2019 στην Μονή της Αγ. Τριάδος Πισοδερίου.
 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση αγώνων κλασικού αθλητισμού «Λυγκήστεια 2019» της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας που θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, στη Φλώρινα.
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των εγκαινίων της μόνιμης έκθεσης γλυπτών του Γιάννη Αντωνιάδη, του «Φιλεκπαιδευτικού-Φυσιολατρικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρατερού «Παύλος Ρακοβίτης», στις 15 Ιουνίου 2019 στο διατηρητέο δημοτικό σχολείο Κρατερού.
 44. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης στην 1η Φαρμακευτική Ημερίδα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2019.
 45. Έγκριση Δαπάνης για την συνδιοργανωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ»Κερασιάς, στον 8ο Αγώνα Δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2019.
 46. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Ναυτικό  Όμιλο Κοζάνης «Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ», στον ετήσιο Πανελλήνιο Διασυλλογικό αγώνα Κωπηλασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2019.
 47. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», στις Μέρες Γιορτών Βοϊου Πέλεκον 2019, που θα πραγματοποιηθούν από 9 έως 17 Ιουνίου 2019.
 48. «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου».
 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό  Λαογραφικό Σύλλογο «Η ΚΟΖΙΑΝΗ», στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου 2019.
 50. Έγκριση ή  μη της απευθείας ανάθεσης δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών – Αιμοπεταλιωτών «Σταγόνα Ελπίδας» στη 2η Ημέρα Εθελοντισμού Ανδρόνικος, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαϊου 2019.
 51. Προγραμματισμός δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας Ιουνίου 2019.
 52. Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τα αδιάθετα Τμήματα: 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια.
 53. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με το Πρακτικό Συμβιβασμού μεταξύ της Αθηναϊκής Αναπτυξιακής Α.Ε. και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 54. Έγκριση ή μη του Πρακτικών Ι και ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, περιόδου 2019-2020.
 55. Αίτημα έγκρισης δαπάνης ποσού 49.950 € για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης.
 56. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ», του αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.
 57. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Α.Ε. Ποντίων Καραγιαννίων, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2019.
 58. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ».
 59. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

20η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Μ. Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη διενέργειας διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, και των όρων διακήρυξης.
 3. Έγκρισης δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.
 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2019 για τις ανάγκες της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ 2019» του Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» , που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.
 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων προς τιμήν των 75 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Δροσοπηγής του Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», στις 12 Μαΐου 2019 στη Δροσοπηγή.
 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Συλλόγου «Ο Άγιος Γερμανός», προς τιμήν του Αγίου Γερμανού πολιούχου του χωριού, στις 12/05/2019.
 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Υγεία, διατροφή και άθληση», του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 10 Μαΐου 2019.
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την υπηρεσία χρωματισμών στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια αναμνηστικών μπλουζών (t-shirts) για τους αθλητές-συμμετέχοντες των αγώνων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του «RUN GREECE – Ημιμαραθωνίου Καστοριάς» στις 12/05/2019 στην Καστοριά με την Π.Ε. Καστοριάς .
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 16. Έγκριση ή μη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην Περιοχή Πρεσπών στα πλαίσια του έργου Combine To Protect και των όρων της διακήρυξης.
 17. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στα πλαίσια του έργου Combine2Protect. Παραδοτέα D 1.4.3, 1.4.2, 2.4.4, 3.4.1, 3.4.2, 5.4.2, 5.4.3.
 18. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Συγγραφή βιβλίου ειδών στις προστατευόμενες περιοχές στα πλαίσια του έργου Combine2Protect. Παραδοτέο D3,4,3.
 19. Έγκριση ή μη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης ποσότητας του νερού στα πλαίσια του έργου J-Cross και των όρων της διακήρυξης.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 21. Έγκριση κατακύρωσης της Προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση άσκησης πεδίου, στα πλαίσια του έργου Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters. J-cross. Παραδοτέα D6.1.2 και D6.1.3.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ερμαρίων βιβλιοθήκης με μελαμίνη για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 23. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Ανάπτυξη διαδικτυακής βάσης δεδομένων στα πλαίσια του έργου Combine 2Protect. Παραδοτέο D2.4.1.
 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 για το έτος 2019, αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Π.Ε. Γρεβενών.
 28. Έγκριση δαπάνης αγοράς υλικών μικροϋλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Παύλου Τσώτσου.
 30. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών – Αιμοπεταλιωτών «Σταγόνα Ελπίδας» στη 2η ημέρα εθελοντισμού Ανδρόνικος, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2019.
 32. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ».
 33. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο.11».
 34. Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

19η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία της επαρχιακής οδού Βελβεντό-Καταφύγι στη διασταύρωση προς τον οικισμό του Παλαιογράτσανου».

3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».

4. 1η Παράταση προθεσμίας του έργου: Διαγράμμιση κόμβων στο επ. Οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. Οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό» αναδόχου Κωνσταντοπούλου Δήμητρας

5. Προγραμματισμός δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας Μαΐου 2019

6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων (κύπελλα, μετάλλια), στα πλαίσια συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο km της Ε.Ο. 3 Φλώρινας Κοζάνης (νέο τμήμα)».

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή εξωτερικής σκάλας εισόδου κτιρίου Π.Ε. Κοζάνης.

9. Έγκριση ή μη της τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΛΤΑ Α.Ε. για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας 2018-2019, όσον αφορά τα τεμάχια του Πίνακα Αλληλογραφίας Εσωτερικού, χωρίς αλλαγή του συμβατικού ποσού.

10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG-HP MLT-R116, SEE BLACK για τις ανάγκες του Γραφείου Μείζονος αντιπολίτευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης για την 100η επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.

12. Έγκριση ή μη του από 08/04/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2019, ποσού 52.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

13. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας (περ. α, παρ. 2 άρθρου 132 ν. 4412/16)

14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για τον εξοπλισμό των υπηρεσιακών οχημάτων του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

15. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης Ηχοληψίας-Φωτισμού, στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Μουσική και Μυστήριο στον Αέρα», της ομάδας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Τέχνης του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2019 στην αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας.

16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή συγγραφέων στα πλαίσια πραγματοποίησης προγράμματος Φιλαναγνωσίας με θέμα «Η Φαντασία πάει σχολείο» στην Π.Ε. Καστοριάς.

17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας (και απεγκατάσταση της παλιάς) για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή των καθισμάτων των μηχανημάτων έργου και των φορτηγών οχημάτων του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (κατασκευή αυτοκόλλητων για τις αψίδες εκκίνησης και τερματισμού για τα αυτοκίνητα, διάφορα σήματα, αφίσες, εκτύπωση πινακίδων, μπάνερ), στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 7ου «RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς.

23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων διακριθέντων (κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικές πλακέτες) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 7ου «RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς.

24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση του αρ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.

25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Δήμος ΝΕΤ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ

26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.

27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

28. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου.

29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση) για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αντικατάσταση κουφωμάτων (προμήθεια και τοποθέτηση) στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος επίσημων καλεσμένων (δείπνο) στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης για την 100η επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.

33. Έγκριση επιδομάτων ΙΙ για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2018-2019 για την Π.Ε. Κοζάνης.

34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

35. Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση.

36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

37. Έγκριση δαπανών-διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη δαπανών εστίασης στα πλαίσια πραγματοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την βιβλιοδεσία τευχών αναδασμών ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη δαπανών εστίασης (παράθεση δείπνου) στα πλαίσια πραγματοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

42. Έγκριση δαπανών έτους 2019.

43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λογισμικού Windows και Office για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

44. Έγκριση δαπανών.

45. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για την επούλωση λάκκων στο εθνικό-επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Φλώρινας έτους 2019.

46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού-Επιμορφωτικού Συλλόγου Πτελέας «Άγιος Νικόλαος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

50. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας.

51. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για ειδική έγχρωμη βιβλιοδεσία πρακτικού Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αλλαγή ελαστικών οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

54. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

56. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

57. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γενικού ρελέ τροφοδοτικού πίνακα ανελκυστήρα του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης.

58. Έγκριση ή μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά & Οικονομικών Προσφορών) του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αρ. Διακήρυξης 06/2019).

59. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε αναδόχους της προμήθειας τσουρεκιών και λαμπάδων που θα διατεθούν σε ιδρύματα και λοιπά κέντρα του Ν. Φλώρινας ενόψει των εορτών του Πάσχα.

60. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρανιδίων, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 28 & 29 Απριλίου 2019.

61. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μηλιάς, στην εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου: «Διπλός Χορός», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2019.

62. Έγκριση δαπάνης.

63. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο-Δαφνερό-όρια Π.Ε. Γρεβενών».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

18η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 9/4/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΒΛΑΣΤΗΣ», Προϋπολογισμός: 204.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΡΟΚΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ)», Προϋπολογισμός: 47.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00 €.

5. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία κοίτης ποταμού Τ.Κ. Σκλήθρου».

6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2019. CPV: 79550000-4.

7. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕ 050 με κωδικό 2012ΣΕ05000000 «Ολοκλήρωση ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών» προϋπολογισμού: 3.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

9. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 2.300 τόνων, προϋπολογισμού 756.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

10. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100001 (Έδρα) «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς».

11. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ54100001 «Αποκατάσταση – σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο. 20 Κοζάνης – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού: 2.300.000,00 €, (με Φ.Π.Α.).

12. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, έτους 2018, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».

13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για αναλύσεις (αρ. δειγμάτων 8) διοξινών και PCBs σε γάλα και κρέας βοοειδών και αιγοπροβάτων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής Αρμενοχωρίου στο Άργος Ορεστικό.

14. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου «ΗΡΑΚΛΗΣ» Πτολεμαΐδας, στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 5 Μαΐου 2019.

15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκης «Άγιος Χριστόφορος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της έκδοσης των πρακτικών Συνεδρίου Γρεβενών.

18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

19. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

20. Τροποποίηση της με αρ. 3898/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

24. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

25. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

26. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 560/19 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών.

27. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών.

28. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.

29. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τους Πολιτιστικούς – Ποντιακούς Συλλόγους Ευρύτερης περιοχής Εορδαίας, της εκδήλωσης για την εκατονταετηρίδα από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθεί από 21 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2019.

30. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

31. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

32. Τυπική επανέγκριση δαπανών έργων ΠΔΕ έτους 2018.

33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του Ελληνικού Σχολείου PORT ADELAIDE GREEK SCHOOL, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2019 από τις 25/04/2019 – 28/04/2019 στη Δυτική Μακεδονία.

34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης 3ου κύκλου συζητήσεων Ποντιακών Φοιτητικών Συλλόγων Ελλάδας με θέμα τη Γενοκτονία των Ποντίων, του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας «Η Παράδοση», που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως 21 Απριλίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας

35. Έγκριση δαπάνης

36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Performance now v.6: Επιτελεστικές μεθοδολογίες και αστικό τοπίο», του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα υλοποιηθεί τον Απρίλιο 2019 στην Φλώρινα

37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Εικαστικών Εργαστηρίων» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Aπριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος

38. Έγκριση δαπάνης.

39. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση φωτιστικών οροφής του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση τουρνουά τζούντο του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Μαΐου 2019 στο Αμύνταιο.

42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

43. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

44. Ειδική τελετή βράβευσης της ομάδας του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (ΑΟΦ).

45. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

46. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας.

48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και λειτουργία ηλεκτροφωτισμού κόμβων αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς.

49. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

51. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2019» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και του συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας «Η Παράδοση», η οποία θα γίνει την Τετάρτη 01/05/2019 στην παιδική κατασκήνωση του Δ/Δ Πρώτης Φλώρινας.

52. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας (OXIF-FFC), το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, στην πόλη της Φλώρινας.

53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης σεμιναρίου ψυχολογικής επιμόρφωσης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λεβαίας «Η ΑΛΚΥΟΝΗ», που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2019.

54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 9ης επιστημονικής ημερίδας Αθλητικής Υγείας, Ψυχολογίας και Διατροφής με βιωματικά εργαστήρια, του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας στο νέο πάρκο, στη Φλώρινα.

55. Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2020 Π.Ε. Φλώρινας.

56. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του τουρνουά τζούντο, του Αθλητικού Συλλόγου Αμυνταίου «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 20 – 21 Απριλίου 2019, στο Αμύνταιο.

58. Έγκριση ή μη της απευθείας για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG-HP MLT-R116, SEE BLACK, για τις ανάγκες του Γραφείου Μείζονος αντιπολίτευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

59. Έγκριση απευθείας για την συντήρηση –επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

60. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

61. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.».

62. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεσης, προμήθειας σε ανάδοχο ενός Γεωδαιτικού Σταθμού LASER (TOTAL STATION) μέτρησης αποστάσεων, για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας.

63. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

64. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

65. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

66. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αποτέφρωση πτωμάτων αλεπούδων και λοιπών σαρκοφάγων, σε εφαρμογή των προγραμμάτων επιτήρησης της λύσσας για το έτος 2019.

67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για το service του σκάφους του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

68. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

69. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

70. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δομημένου περιπτέρου με όλες τις λειτουργικές παροχές για την Π.Ε. Καστοριάς στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της συμμετοχής της στην 44η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς.

71. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

17η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 5/4/2019 και ώρα 14:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με το Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, στη διημερίδα με θέμα:  «Ιστορικά στοιχεία του ποδοσφαίρου στη Δυτική Μακεδονία – Η ιστορία του Ερμή Αμυνταίου», που θα πραγματοποιηθεί   στις 13 και 14 Απριλίου 2019.
 1. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Φίλαθλο Σωματείο Κοζάνης, για το τριήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Απριλίου 2019.
 2. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπλουζάκια στα πλαίσια της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 3. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεταλλίων βράβευσης αθλητών στα πλαίσια  της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 4. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αθλητών αγώνα της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 5. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την τηλεοπτική κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την τηλεοπτική κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.097,00 €, χωρίς ΦΠΑ (15.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για την συμμετοχή της ΠΔΜ στην «5η Έκθεση Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός» από 12 έως 14 Απριλίου 2019, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 3ου Συμποσίου Λαογραφίας και Παράδοσης του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού (ελπχ) «ΟΡΜΟΣ» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων (σετ ρομποτικής) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 9ου Μαθητικού Φεστιβάλ Πληροφορικής στην Καστοριά με την Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 1. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το σύλλογο εκπαιδευτικών της Π.Ε. Κοζάνης, στον 15ο διαγωνισμό Μαθηματικών στα Δημοτικά Σχολεία Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2019.
 2. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης α) αφισών – διπλωμάτων – banner – προσκλήσεων και β) μικροφωνικής – ηχητικής κάλυψης, της 6ης διοργάνωσης – ημερίδας (6/4/2019) και 5ου Δρόμου Υγείας Φλώρινας (7/4/19), στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 6 & 7 Απριλίου 2019» του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Πήγασος, στην πόλη της Φλώρινας.
 3. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης ανάθεσης Catering σε ανάδοχο στα πλαίσια ημερίδας με θέμα: «Τα δημοτικά Σχολεία της Πόλεως Φλώρινας».
 4. Έγκριση δαπάνης που αφορά την ημερίδα για την πυροπροστασία στην Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided