Δευτέρα, Δεκέμβριος 10, 2018

ΟΑΕΔ

 

 

 

 

 

 

 

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εμπόρους

Επιδοτούμενα σεμινάρια για εμπόρους από τον ΟΑΕΔ

 • 5 Δεκέμβριος, 2018
1209924.jpg

Επιδοτούμενα σεμινάρια κατάρτισης διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου για τους εργαζομένους στις επιχειρήσεις – μέλη του. Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 40 ώρες και χρηματοδοτούνται πλήρως από τον ΟΑΕΔ, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται μέχρι την Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου.

Ενδεικτικά η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει εκμάθηση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων και ηλεκτρονικό εμπόριο, δημόσιες σχέσεις, ασφάλεια τροφίμων κ.α. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν μετά την έγκρισή τους από τον ΟΑΕΔ και κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα.

Χωριστές δηλώσεις εγγάμων – Δείτε τις αλλαγές βάσει του νέου πολυνομοσχεδίου

 • 4 Δεκέμβριος, 2018
ImageHandler-1.jpg

Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ρυθμίζονται εκτός των άλλων και τα ζητήματα που αφορούν στην υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης των εγγάμων.Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με την προτεινόμενη διάταξη γίνεται εναρμόνιση με την αριθμ. 330/2018 απόφαση του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος και μάλιστα προφανής λόγος δημοσίου συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου εισοδήματος των συζύγων, η διάταξη του άρθρου 67 παρ.4 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013, Α’ 167) έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει κατ’ αρχήν κοινή δήλωση και για το εισόδημα της συζύγου του, εφόσον αμφότεροι οι σύζυγοι συναινούν, συναίνεση η οποία μπορεί να αποτυπώνεται και στην υποβολή, καθ’ εαυτήν, της κοινής δήλωσης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή διατυπώνεται ρητώς η έλλειψη τέτοιας συναίνεσης από έναν έστω από τους συζύγους, οι σύζυγοι διατηρούν το δικαίωμα τους να υποβάλλουν αυτοτελώς δηλώσεις φόρου για τα εισοδήματά τους.

Συνεπώς, οι σύζυγοι δεν απαιτείται να δηλώσουν στη Φορολογική Διοίκηση τη συναίνεσή τους για κοινή δήλωση, αφού αυτή εκδηλώνεται με μόνη την υποβολή της κοινής δήλωσης. Αντίθετα, όταν ο ένας εκ των δύο αιτηθεί χωριστής δήλωσης, τότε θα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις και για τους δύο συζύγους.

Για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων απαιτείται η δήλωση για υποβολή χωριστών δηλώσεων να υποβάλλεται εγκαίρως στη Φορολογική Διοίκηση, να είναι ανέκκλητη για το έτος στο οποίο αφορά και να είναι δεσμευτική και για τον άλλο σύζυγο, καλύπτει δε και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που ήθελε υποβληθούν. Επισημαίνεται ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις η οφειλή για φόρο, τέλη και εισφορές, που αναλογούν στα εισοδήματά των συζύγων βεβαιώνεται χωριστά σε κάθε περίπτωση, είτε δηλαδή υποβάλλεται κοινή δήλωση είτε υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις από τους συζύγους και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει χωριστά κάθε σύζυγο. Τέλος, με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται τα θέματα των εξαρτώμενων μελών καθώς και των τεκμαρτών δαπανών για τις περιπτώσεις που υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις συζύγων, στις οποίες ουσιαστικά θα έχουν εφαρμογή τα περί ατομικών δηλώσεων.

Σημείωση: Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επόμενων.

Με βάση τα ανωτέρω, παρουσιάζουμε και μια άτυπη κωδικοποίηση έχοντας υπόψη τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου

Χαρίτσης: 4.283 μόνιμες πρσλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα

 • 3 Δεκέμβριος, 2018
8f49bee55b2f89f01355976a2438ba81_XL.jpg

Σημαντικές είναι οι εξαγγελίες που έκανε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, από το βήμα του συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο κ. Χαρίτσης προανήγγειλε αλλαγές στον νόμο για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση, νέες προσλήψεις, νέα προγράμματα αλλά και νέα νομοθετήματα για την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου.

Σ΄ότι αφορά τις προσλήψεις, ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη θα κατατεθεί στη Βουλή ρύθμιση για παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες έως ότου αναρτηθούν οι πίνακες της τελικής κατάταξης των επιτυχόντων του διαγωνισμού πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. Ακόμη, έχουν δρομολογηθεί άλλες 800 προσλήψεις, ενώ επίκειται η δρομολόγηση του διαγωνισμού πρόσληψης 3.200 μονίμων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με το σχετικό κονδύλι να έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του 2019, 118 προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους καθώς και 165 προσλήψεις στα ΚΕΠ.

Παράλληλα ενημέρωσε ότι θα υπάρξει τριετές σχέδιο για την πρόσληψη .1500 επιστημόνων (πολιτικών μηχανικών, οικονομολόγων , δικηγόρων κ.α.) στους δήμους. Όπως είπε, «οι προσλήψεις αυτές γίνονται εφικτές επειδή η κυβέρνηση κατάφερε να επαναφέρει σε ισχύ την ποσόστωση 1 προς 1 στις προσλήψεις -αποχωρήσεις. Αντίθετα «ο πρόεδρος της ΝΔ ζητά επιστροφή στο 1 προς 5, μια πρόσληψη σε κάθε 5 αποχωρήσεις. Συμφωνεί μ’ αυτό η Αυτοδιοίκηση;» ανάφερε ο υπουργός.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε εκτενέστατα και στο μεγάλο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του υπουργείου, το οποίο είναι σ΄εξέλιξη και αφορά τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Σύμφωνα με τον υπουργό, ενώ ξεκίνησε πριν ένα χρόνο με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, θα κλείσει το 2018 με 1,8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό οι ρυθμοί υλοποίησης του έχουν επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. «Από τις 15 Ιουνίου εντάσσονται καθημερινά δυο έργα προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ» είπε χαρακτηριστικά. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει από το πρόγραμμα αυτό άλλη μια προκήρυξη που θα αφορά επισκευές -συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων και τα γενικά σχέδια ύδρευσης. Ενώ πρόσφατα ενεργοποιήθηκαν άλλα δυο το ένα ύψους 200 εκατ. ευρώ για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές καθώς και για έργα σε δημοτικά κτίρια, ανέγερσης σχολείων κ.α.

Σε εξέλιξη στο στάδιο υποβολής προτάσεων είναι ακόμη ένα πρόγραμμα, εκείνο που αφορά έργα αναβάθμισης παιδικών σταθμών, ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως δεν ευσταθεί, τόνισε, ο ισχυρισμός ότι η κυβέρνηση προβαίνει σε περικοπές στην αυτοδιοίκηση. Αντίθετα, σημείωσε ακόμη και στους θεσμοθετημένους πόρους έχει προβεί σε αύξηση. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) αυξήθηκαν το 2018 και έφθασαν τα 1723 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2019 θα ανέλθουν στα 1760 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τόνισε, αξιοποιήθηκε το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τον τομέα του για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών δόθηκαν σε δήμους την περίοδο 2015-2018, 124 εκατ. ευρώ όταν από το 2012 έως το 2015 είχαν δοθεί μόνο 8 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη μέσω του προγράμματος ΑΞΙΑ δόθηκαν 12,4 εκατ. ευρώ για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και άλλα 41 εκατ. ευρώ σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί βήμα- βήμα να ανατρέψει τη δεινή κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι δήμοι εξαιτίας της κρίσης και των μνημονίων αλλά και πριν απ΄αυτήν, με τη μεταβίβαση σημαντικών αρμοδιοτήτων, δίχως αυτές να συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό. Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και σε σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών, όπως η σύναψη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η επέκταση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας κ.α.

Επίσης εξήγγειλε ότι τον Ιανουάριο «θα νομοθετήσουμε μια σειρά από ρυθμίσεις που θα βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας στην Αυτοδιοίκηση». Απαντώντας στις επικρίσεις για τον νόμο «Κλεισθένη», υπογράμμισε ότι αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια εμβάθυνσης της δημοκρατίας και η απλή αναλογική που θεσπίζει άνοιγμα της αυτοδιοίκησης στην κοινωνία. «Δίνει επιτέλους τη δυνατότητα για συνθέσεις και συναινέσεις σε τοπικό επίπεδο. Επίσης περιλαμβάνει πλήθος δεσμευτικών ρυθμίσεων που ενισχύουν τον ρόλο των ΟΤΑ», είπε.

Εκτενέστατη ήταν η αναφορά του υπουργού και στην επικείμενη Συνταγματική αναθεώρηση και σ΄ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, στο πλαίσιο της πρότασης για την αναθεώρηση διατάξεων «έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μια διαφορετική αρχιτεκτονική του διοικητικού μας συστήματος και άρα και για μια βαθύτερη συνταγματική τομή». Και ανακοίνωσε ότι στην πρόταση που θα καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών στον δημόσιο διάλογο θα αποσαφηνίζεται ότι οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα όργανα μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης, θα είναι οι φορείς της κατά τόπους αποκέντρωσης (άρθρο 101). Θα αναδιατάσσονται οι αρμοδιότητες με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας (τεκμήριο αρμοδιότητας για τις τοπικές δημόσιες υποθέσεις άρθρο 101). Θα παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων από τους ΟΤΑ, ως όργανα της κατά τόπον διοίκησης, σύμφωνα με τον ψηφισμένο Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Θα δίνεται η δυνατότητα κατοχύρωσης του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας των θεσμικών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα αναγνωρίζονται πολιτικά δικαιώματα και σε αλλοδαπούς που διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Ελλάδα ώστε να μπορούν να μετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

«Συνεχίζουμε λοιπόν με τη συνταγματική αλλαγή στις σχέσεις κράτους και τοπικής αυτοδιοίκησης τη δημοκρατική εμβάθυνση του ελληνικού πολιτειακού συστήματος, η οποία έχει ήδη συντελεστεί ως έναν βαθμό με την εφαρμογή της απλής αναλογικής στον «Κλεισθένη Ι». Είναι μονόδρομος αυτή η προσπάθεια για την ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών και την αξιοποίηση των τοπικών και αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων τους, τα οποία με την σειρά τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας» κατέληξε ο υπουργός.

Δωρεάν είσοδος σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους την Κυριακή

 • 30 Νοέμβριος, 2018
Capture-10.png

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου, η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του δημοσίου είναι ελεύθερη

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, πρώτη Κυριακή του Δεκεμβρίου,  η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία του κράτους είναι ελεύθερη.

Η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία είναι ελεύθερη, χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

Επίσης καθορίζονται ως ημέρες ελεύθερης εισόδου η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες – η 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων), η 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (το τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου εκάστου έτους) -, και η 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη).

Αξιοποιήστε τα social media για να βρειτε δουλειά

 • 28 Νοέμβριος, 2018
woman-office-work-earbuds.jpg

Αναδείξτε το επαγγελματικό προφίλ σας με τη δύναμη επιλεγμένων social media, όπως το LinkedIn και το Facebook. Δικτυωθείτε με ανθρώπους του επαγγελματικού χώρου σας και συνδεθείτε με πιθανούς εργοδότες. Δώστε τους την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δουλειά και την προσωπικότητά σας για να σας ξεχωρίσουν.

Αναδείξτε τη δουλειά σας

Χτίστε το επαγγελματικό προφίλ σας στο LinkedIn. Είναι το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο για επαγγελματίες και εργοδότες. Οι περισσότεροι εργοδότες ελέγχουν το προφίλ στο LinkedIn πριν αξιολογήσουν κάποιον υποψήφιο. Με έναν υπερσύνδεσμο στο βιογραφικό σας οδηγήστε εύκολα τον πιθανό εργοδότη σας εκεί.

Στο προφίλ σας αναλύστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στο βιογραφικό σας. Οι εργοδότες διασταυρώνουν αυτά τα στοιχεία. Δώστε με ακρίβεια τα στάδια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής πορείας σας. Μιλήστε για τις επαγγελματικές εμπειρίες σας και τις διακρίσεις που έχετε κερδίσει.

Ζητήστε συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες σας για να τις συμπεριλάβετε στο προφίλ σας. Αντίστοιχα, μπορείτε κι εσείς να συστήσετε επαγγελματίες για τις δεξιότητές τους και να τους συγχαρείτε για τα επιτεύγματά τους.

Δείξτε σε ποιους οργανισμούς είστε μέλη, συνεργάζεστε ή έχετε άλλου είδους σχέση. Αναφέρετε τις εθελοντικές δράσεις στις οποίες συμμετέχετε.

Συνδεθείτε με πιθανούς εργοδότες

Αναζητήστε τους εργοδότες που σας ενδιαφέρουν. Αντλήστε πληροφορίες από τις δικές τους δημοσιεύσεις και αναζητήσεις. Συνδεθείτε μαζί τους και διατηρήστε τη μεταξύ σας επικοινωνία.

Μελετήστε τις αξίες και τη φιλοσοφία της εταιρείας που σας ενδιαφέρει. Στις διαθέσιμες θέσεις εργασίας αναζητήστε τον ρόλο που σας ταιριάζει. Δηλώστε το ενδιαφέρον σας μέσα από το επαγγελματικό προφίλ που έχετε στο LinkedIn.

Δημιουργήστε τον κύκλο σας

Γίνετε μέλος σε ομάδες του LinkedIn και συζητήσεις που σας ενδιαφέρουν επαγγελματικά. Μοιραστείτε χρήσιμα άρθρα και ποιοτικές πληροφορίες που δημοσιεύουν άλλοι.

Δημιουργήστε δικές σας δημοσιεύσεις για θέματα που κεντρίζουν το ενδιαφέρον επαγγελματιών σαν κι εσάς. Δείξτε ότι έχετε γνώση και άποψη για τις εξελίξεις στον επαγγελματικό χώρο σας.

Αναδείξτε τα ενδιαφέροντα και τους τομείς ειδικότητάς σας για να προσελκύσετε ανθρώπους που αναζητούν παρόμοιες πληροφορίες. Με αυτόν τον τρόπο το επαγγελματικό προφίλ σας αποκτά μεγαλύτερη αξία για τις μηχανές αναζήτησης.

Αναδείξτε την προσωπικότητά σας

Πολλοί εργοδότες ελέγχουν το προφίλ σας στο Facebook για να βρουν περισσότερες πληροφορίες για εσάς. Δώστε τους την ευκαιρία να διακρίνουν σημαντικά στοιχεία του χαρακτήρα σας μέσα από τις δημοσιεύσεις σας.

Δείξτε τους ότι έχετε την ίδια φιλοσοφία και ταιριάζετε στις αρχές τους και μπορείτε να συνεισφέρετε στην επίτευξη των στόχων τους.

Μοιραστείτε τις αξίες και τα ενδιαφέροντά σας

Αναδείξετε στοιχεία του χαρακτήρα σας που θεωρείτε σημαντικά:

 • Μοιραστείτε τα νέα οργανισμών που σας ενδιαφέρουν.
 • Μιλήστε για ανθρώπους και δράσεις που θαυμάζετε.
 • Υποστηρίξτε προσπάθειες που σας συγκινούν.

Επιλέξτε προσεκτικά τις πληροφορίες που αναδημοσιεύετε. Κι αυτές είναι μέρος του επαγγελματικού προφίλ σας στα μάτια κάθε πιθανού εργοδότη.

Ειλικρίνεια και σεβασμός

Εκφραστείτε με ειλικρίνεια και σεβασμό. Φροντίστε την ψηφιακή φήμη σας στα social media. Είναι πιθανό ο εργοδότης να σχηματίσει κακή εντύπωση εξαιτίας ακατάλληλων δημοσιεύσεων ή φωτογραφιών που έχετε αναρτήσει στο προφίλ σας.

ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα της προκηρυξης ΣΟΧ 1/2018

 • 27 Νοέμβριος, 2018
asep_aftodioikisi.jpg

Eκδόθηκαν, καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ, τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. 27591/01/2018/3-10-2018 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας (6ωρης ημερήσιας απασχόλησης), για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΑΣΕΠ.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω πινάκων ορίζεται από 28 Νοεμβρίου 2018 έως και την πάροδο της 7ης Δεκεμβρίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Χαρίτσης: Άμεσα 4.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην ειδική αγωγή

 • 23 Νοέμβριος, 2018
xarisis-620x320.jpg

«Με την ευκαιρία της αισιόδοξης προοπτικής που ανοίγει στη χώρα η έξοδος από τα μνημόνια, η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον είναι η επένδυση στην εκπαίδευση και στην παιδεία των παιδιών μας» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης κατά την τελετή εγκαινίων και τον αγιασμό του σχολείου στην περιοχή του Καρέα, παρουσία της δημοτικής αρχής, της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπροσώπων φορέων και γονιών. Σημείωσε ότι για πρώτη φέτος στον προϋπολογισμό προβλέπονται 4.500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, στην ειδική αγωγή, οι οποίες θα επεκταθούν σε 15.000 την επόμενη τριετία.

«Σήμερα είναι μία μέρα γιορτής, γιατί εγκαινιάζουμε το νέο ανακατασκευασμένο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα» τόνισε ο υπουργός και ευχαρίστησε την Εκκλησία της Ελλάδος για την παραχώρηση του χώρου, ενώ απέδωσε τα εύσημα στον δήμαρχο Γρηγόρη Κατωπόδη και τους συνεργάτες του, «που κατόρθωσαν σε χρόνο-ρεκόρ -μόλις τρεις μήνες- να αποπερατώσουν αυτό το πολύ σημαντικό έργο». Υπενθύμισε ότι η χρηματοδότηση από το υπουργείο Εσωτερικών ύψους 470.000 ευρώ εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2018 και ένα μήνα μετά υπογράφηκε η σχετική σύμβαση με τον δήμαρχο. Ο υπουργός, ευχήθηκε η περίπτωση αυτή να γίνει «παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες δημοτικές αρχές».

Πρόσθεσε δε, ότι ταυτόχρονα γίνονται επενδύσεις στην υλικοτεχνική υποδομή στα σχολικά κτίρια όλης της χώρας με προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη από το υπουργείο για την ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, για την επισκευή και την ανακατασκευή σχολικών κτιρίων, για την ανακατασκευή αύλειων χώρων και παιδικών χαρών.

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του ο κ. Χαρίτσης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων για το «καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος της χώρας του λαού και των παιδιών της», εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι «θα συμμετέχουμε όλοι σ’ αυτήν την προσπάθεια». «Το σχολείο αυτό» τόνισε «αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας την οποία χρειαζόμαστε. Συνεργασίας του κράτους, του κεντρικού κράτους, με τους φορείς αυτοδιοίκησης αλλά και με την Εκκλησία της Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι με αλληλοσεβασμό, με αλληλοεκτίμηση, με πλήρη συνείδηση ότι όλοι υπηρετούμε τελικά τον μόνο ιδιοκτήτη του ελληνικού κράτους που είναι ο ελληνικός λαός».

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Τρεις απλοί τρόποι να ξεχωρίσετε τα οργανικά από τα μεταλλαγμένα τρόφιμα

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι γενετικά τροποποιημένες τροφές επηρεάζουν την υγεία. Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Κίνα αναπτύσσουν τροποποιημένο καλαμπόκι, σόγια και πατάτες, ενώ η Αυστρία, η Ελλάδα και η Ουγγαρία δήλωσαν ότι είναι απαλλαγμένες από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
Η ζημιά των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων δεν αποδεικνύεται, αλλά αν είναι σημαντικό το φαγητό σας να είναι απολύτως οργανικό, παρακάτω θα μάθετε πώς να αποφύγετε τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
-ΓΤΟ σημαίνει γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (φυτά, ζώα, μικροοργανισμοί), με μεταμοσχευμένα γονίδια από άλλους οργανισμούς.
-Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι ανθεκτικά στα παράσιτα, τα ζιζανιοκτόνα, τους μύκητες και τους ιούς. Έχουν καλύτερη γεύση και μεγαλώνουν γρηγορότερα από τα βιολογικά προϊόντα.
-Ως τώρα, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι τα τροποποιημένα προϊόντα είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. Πολυάριθμα διεθνή ερευνητικά ιδρύματα και επιστημονικές οργανώσεις το αποδεικνύουν.
-Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, αν είστε αλλεργικοί στα φουντούκια και καταναλώσετε ένα προϊόν με γονίδια φουντουκιών, μπορεί να δημιουργηθεί αλλεργική αντίδραση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά τις πληροφορίες στις ετικέτες.
1. Διαβάστε την ετικέτα
Τα βιολογικά προϊόντα επισημαίνονται με ιδιαίτερο τρόπο. Αναζητήστε στις ετικέτες τα εξής: «100% βιολογικό», «Βιολογικό» ή «Κατασκευασμένα με βιολογικά συστατικά». Έτσι εξασφαλίζουν ότι το προϊόν δεν περιέχει γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Προσέξτε τις επισημάνσεις «Χωρίς ΓΤΟ», «Μη ΓΤΟ» ή «Παρασκευασμένα χωρίς γενετικά τροποποιημένα συστατικά». Τα προϊόντα αυτά μπορεί να περιέχουν ΓΤΟ, αλλά όχι περισσότερο από 0,9%. Στις ΗΠΑ, τα φρούτα και τα λαχανικά επισημαίνονται σε μια ετικέτα με έναν κωδικό PLU με 5 αριθμούς. Ο κώδικας για τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα αρχίζει με το 8.
2. Δώστε προσοχή στο πώς φαίνεται το προϊόν
Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα φαίνονται τέλεια. Έχουν το σωστό σχήμα, το ίδιο μέγεθος και μεγάλη διάρκεια ζωής, επειδή τα νέα γονίδια τους επιτρέπουν να αντιστέκονται σε αρνητικές εξωτερικές συνθήκες. Για παράδειγμα, το γονίδιο Βάκιλος της Θουριγγίας που προστίθεται στα γενετικά τροποποιημένα φυτά, παράγει μια τοξίνη που δηλητηριάζει τα παράσιτα. Αν τα λαχανικά ελκύουν τα έντομα, πιθανώς είναι οργανικά.
3. Αν είναι σημαντικό για εσάς να αποφύγετε τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, θυμηθείτε τον κατάλογο:
Το 78% των σπόρων σόγιας, το 33% από το καλαμπόκι, το 64% από το βαμβάκι και το 24% από το κραμβέλαιο στον κόσμο είναι διαγονιδιακά.
Προστίθενται σε τρόφιμα όπως:
– Λουκάνικα
– Γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα
– Αποξηραμένα προϊόντα και μείγματα αλεύρων
– Δημητριακά και στιγμιαίο κουάκερ
– Ψωμί και είδη ζαχαροπλαστικής
– Γλυκά ποτά
– Βαμβακόσπορος και φυστικοβούτυρο
– Μαγιονέζα
– Σιρόπι σοκολάτα
ΠΗΓΗ

Η πιο κοινή συμβουλή για το σωστό βιογραφικό αποδείχτηκε… λάθος

 • 23 Νοέμβριος, 2018
shutterstock_442058890.jpg

Μια νέα μελέτη της ResumeGo έρχεται να ανατρέψει όλες τις σταθερές και τις πεπατημένες στον χώρο του βιογραφικού, βάζοντας 482 ειδικούς στις προσλήψεις να αναλύσουν 20.000 σχεδόν βιογραφικά.

Πού κατέληξαν; Ότι η επικρατέστερη συμβουλή να περιορίζουμε το CV μας σε μία μόνο σελίδα είναι λάθος!

Η υπηρεσία σύνταξης βιογραφικών κατέληξε πως οι recruiters τείνουν να προτιμούν τα βιογραφικά που εκτείνονται σε δύο σελίδες, ακόμα και για αρχάριους υποψηφίους χωρίς μεγάλη πείρα. Εκεί δηλαδή που κάθε ειδικός στις συνεντεύξεις συμβούλευε εδώ και δεκαετίες πως τα βιογραφικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τη μία σελίδα.

Στην έρευνα, οι 482 διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και ειδικοί στις συνεντεύξεις προσλήψεων προτίμησαν και μάλιστα σε υπερδιπλάσια νούμερα τα δισέλιδα βιογραφικά από τα μονοσέλιδα. Ακόμα και οι υπεύθυνοι της ResumeGo υποδέχτηκαν με έκπληξη τα αποτελέσματα.

Περίπου 20.000 βιογραφικά αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν από τα υποκείμενα του πειράματος σε μια περίοδο τριών βδομάδων. Από τα 7.712 CVs που προκρίθηκαν, τα 5.375 ήταν δισέλιδα και τα 2.337 μονοσέλιδα. Το ποσοστό της διαφοράς προτίμησης των δισέλιδων βιογραφικών έναντι των μονοσέλιδων αυξανόταν μάλιστα όσο ανέβαινε και το επίπεδο της θέσης.

«Την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών καριέρας ισχυρίζονται πως τα βιογραφικά δύο σελίδων δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται παρά μόνο όταν ο υποψήφιος έχει πολλά χρόνια εμπειρίας σε θέσεις πλήρους απασχόλησης σε διάφορες εταιρίες, τα αποτελέσματά μας αντιφάσκουν με αυτό το κομμάτι της λαϊκής σοφίας», λέει χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της ResumeGo, Peter Yang.

Σημειώνοντας κατόπιν με νόημα για το ρευστό του πράγματος: «Οι μέθοδοι και το τοπίο των προσλήψεων εξελίσσονται συνεχώς, ό,τι ήταν πραγματικότητα λοιπόν στο παρελθόν μπορεί να μην είναι πια σήμερα»…

Τις επόμενες μέρες η ρύθμισης στη Βουλή για τις προσλήψεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

 • 22 Νοέμβριος, 2018
2857003_orig.jpg

Την ικανοποίηση του, για την οριστική επίλυση του προβλήματος των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με την πρόσληψη τους ως μόνιμο προσωπικό, εξέφρασε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης μετά τη συζήτηση για τη διευθέτηση του προβλήματος που είχε σήμερα με την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και εκπροσώπους των εργαζομένων του Προγράμματος.

«Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για το υπουργείο Εσωτερικών και την κυβέρνηση συνολικά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Χαρίτσης με ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο facebook.

Με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι» και την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, προσθέτει ο υπουργός, «οριστικοποιήσαμε τις τελευταίες λεπτομέρειες της ρύθμισης που θα φέρουμε στη Βουλή τις επόμενες μέρες προκειμένου να ξεκινήσει ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη προσωπικού μόνιμης και σταθερής εργασίας στο πρόγραμμα».

Υπογραμμίζει επίσης ότι «Σε αγαστή συνεργασία με τους εργαζόμενους και σεβασμό στο Σύνταγμα της χώρας λύνουμε ένα χρόνιο πρόβλημα ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος και προστατεύοντας τα εργατικά δικαιώματα».

Υπενθυμίζει ότι πρόκειται για μια «δέσμευση» του υπουργείου αλλά και του πρωθυπουργού η οποία τώρα «γίνεται πράξη». Και κλείνει αναφερόμενος στη λήξη της ομηρίας χιλιάδων εργαζομένων, λέγοντας «ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα εξασφαλίζεται και βάζουμε τέλος στο απαράδεκτο καθεστώς ομηρίας χιλιάδων ανθρώπων που για χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις τοπικές κοινωνίες».

Πως θα γίνει ο διαγωνισμός

Με τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού που παρέχουν σήμερα άμεσα ή έμμεσα μέσω νομικών τους προσώπων υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» να συστήσουν μόνιμες θέσεις προσωπικού με αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ισάριθμες με τις υφιστάμενες θέσεις που αφορούν σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Πέραν όμως, των θέσεων αυτών οι ΟΤΑ θα μπορούν να συστήσουν και νέες θέσεις ίσες με το 7% των σημερινών θέσεων που θα προκηρυχθούν για τις ειδικές προστατευόμενες κατηγορίες, όπως ΑμεΑ και πολύτεκνους, ώστε οι θέσεις αυτές να είναι διαθέσιμες για εργαζόμενους πέραν των σημερινών απασχολούμενων.

Οι θέσεις θα προκηρυχθούν με βάση τη ρύθμιση, αρχές του 2019, ενώ με τη διάταξη θα προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας σε προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωμένων και λοιπών ευπαθών ομάδων στους οικείους ΟΤΑ, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται στο πρόγραμμα υπό καθεστώς πλέον μόνιμων υπαλλήλων. Το σύνολο της δαπάνης μισθοδοσίας θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

ΣΕΒ: Περίπου ένας στους τέσσερις αμείβεται με μισθό έως 500 ευρω

 • 21 Νοέμβριος, 2018
80493-seb_grafeia_1.jpg

Με μισθό κάτω από 500 ευρώ αμείβεται ένας στους τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ειδική έκθεση του τμήματος μακροοικονομικής ανάλυσης και ευρωπαϊκής πολιτικής του ΣΕΒ.

Οι κλάδοι που βρίσκονται στις τρεις πρώτες θέσεις απασχόλησης με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό (εστίαση με 22,5% των απασχολούμενων με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό, χονδρικό και λιανικό εμπόριο 22,71%) είναι οι κλάδοι που εμφανίζονται και στην πρώτη δεκάδα των κλάδων με τη μεγαλύτερη μεταβολή της συνολικής απασχόλησης και αντιπροσωπεύουν το 52% (89.000 περίπου) των νέων θέσεων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό την περίοδο 2014 -2017 (171000 νέες θέσεις εργασίας).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ:

– Συνολικά, το 77,14% των εργαζόμενων με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό απασχολούνται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Στις μεσαίες επιχειρήσεις ο λόγος αυτός γίνεται 1 στους 2 και στις μεγάλες επιχειρήσεις 1 στους 10 εργαζόμενους.

-Παρατηρείται τάση μείωσης τόσο του μέσου (€982,4 το 2017 αντί €1.011,2 το 2014) όσο και του διάμεσου μισθού (€812,4 το 2017 αντί €854,7 το 2014) για την περίοδο 2014-2017. Δηλαδή η ψαλίδα μεταξύ κατώτατου και διάμεσου μισθού μειώνεται (κατώτατος ως ποσοστό 72% του διάμεσου) γεγονός που φέρνει πιο κοντά το μέσο εργαζόμενο στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, που σημαίνει ότι μεταβολές στον κατώτατο μισθό επηρεάζουν άμεσα μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

-Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του μέσου (€1.502 το 2017 αντί €1.286,6 το 2014) αλλά και του διάμεσου μισθού (€1.092 το 2017 αντί €887 το 2014) την εξεταζόμενη περίοδο στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης, για τον οποίο το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει κυρίως τους συμβασιούχους και μετακλητούς υπαλλήλους.

-Οι μισθοί στη μεταποίηση (€1.111,4 έναντι μέσου μισθού €982,4 στο σύνολο των κλαδων) είναι υψηλότεροι κατά 13% του μέσου όρου του συνόλου των κλαδων, ενώ στην εστίαση (€366,8) είναι χαμηλότεροι κατά 63% και στο λιανικό εμπόριο (€757,1) χαμηλότεροι κατά 23% του μέσου όρου. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και στην περίπτωση του διαμέσου μισθού για την περίοδο 2014-2017.

-Το μεγαλύτερο μερίδιο των απασχολουμένων (60% περίπου) συγκεντρώνεται στις ηλικίες 25-44 ετών, μερίδιο που όμως φαίνεται υποχωρεί. Αυτό προκύπτει καθώς παρουσιάζεται υψηλότερος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στις ηλικίεςς 44+ αλλά και στις ηλικίες κάτω των 24. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις συνέπειες του brain drain στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας και κυρίως στις ηλικίες 25-44 ετών.

-Ο κύριος όγκος των θέσεων εργασίας που καταγράφει το ΕΡΓΑΝΗ αφορά το καθεστώς πλήρους απασχόλησης (67,7%), μέγεθος που όμως υποχωρεί ελαφρά τα τελευταία δύο χρόνια (2016-2017) ενώ το μερίδιο των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης αυξάνεται ελαφρά και πλέον διαμορφώνεται στο 28,4%.

-Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται δεν ταυτίζεται με έναν μοναδικό απασχολούμενο, καθώς ενδεικτικά ένας εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει σε 2 ή και 3 θέσεις μερικής απασχόλησης. Έτσι διατηρείται χαμηλός ο εθνικός δείκτης απασχόλησης (55% έναντι 69% στην Ε.Ε., Q2 2018). Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο παρά την αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας συνολικά ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ παραμένει κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα .

-Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης σημείωσαν αύξηση (9,11%) στην μεταποίηση κατά την εξεταζόμενη περίοδο ενώ στους κλάδους εστίαση-καταλύματα εμφάνισαν μικρή μονοψήφια μείωση. Αντιθετως, οι θέσεις μερικής απασχόλησης σημείωσαν μεγάλη αύξηση στο εμπόριο (18,3%) και την εστίαση (29,6%).

-Το 2014-2017 καταγράφεται υψηλή ποσοστιαία μεταβολή (+48,7%) στις θέσεις εργασίας που αμείβονται με 501-600 ευρώ, μισθολογική κλάση που περιλαμβάνει και τους αμειβόμενους στον κατώτατο και υποκατώτατο μισθό. Σε απόλυτα μεγέθη την μεγαλύτερη μεταβολή (28,51%, αύξηση κατά 108.227 εργαζόμενους) σημειώνουν οι θέσεις εργασίας στο μισθολογικό κλιμάκιο 0-500 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει και τις θέσεις εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό επανακαθορισμού του κατώτατου μισθού, καθώς καταγράφουν μια πραγματικότητα σύμφωνα με την οποία η απασχόληση σε χαμηλούς μισθούς, περιλαμβανομένου του κατώτατου και του υποκατώτατου, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον αγγίζει το 25% των θέσεων εργασίας που καταγράφονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Μάλιστα, αυτή η αύξηση επικεντρώνεται σε συντριπτικό βαθμό σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και σε κλάδους που έχουν αυξημένη ένταση χρήσης και μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης αλλά και μια παράδοση καταβολής χαμηλών αποδοχών (εμπόριο, εστίαση).

Προκύπτει συνεπώς ότι μια αύξηση του κατώτατου μισθού, ειδικά αν είναι μεγάλη, θα επηρεάσει σημαντικό μέρος της αγοράς εργασίας, και μάλιστα σε επιχειρήσεις που λόγω της εντατικής προσφυγής σε θεσεις εργασίας μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης βρίσκονται σε θέση να προχωρήσουν σε εύκολη υποκατάσταση πλήρους με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση ή και ημιδηλωμένη απασχόληση. Όπως επανειλημμένα τονισθεί από το ΣΕΒ σε αυτό το εργασιακό και μισθολογικό περιβάλλον αποτελεί μείζονα προτεραιότητα η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων. Θα περιμέναμε συνεπώς να προστεθεί ακόμη ένα άρθρο στο ν/σ που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, με αντικείμενο τη μείωση εισφορών και των μισθωτών, τονίζεται.

Η «Αποστολή» στηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις

 • 20 Νοέμβριος, 2018
b02f6e960b6449e0a46af769a750f666.jpg

Ημερίδα με σκοπό την ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων διοργάνωσε ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» με τη συνδρομή του International Orthodox Christian Charities (IOCC) και του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ).

Οι 26 μικρές επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν  φέτος από το πρόγραμμα της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» με τον IOCC- Give for Greece V, έχουν συσταθεί από επιχειρηματίες που η οικονομική κρίση ήταν το κίνητρο για την έναρξη της δραστηριότητάς τους, είτε αναβιώνοντας παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις με σύγχρονες τεχνικές, είτε εκσυγχρονίζοντας εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες με καινοτόμες δραστηριότητες.

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» ανταποκρινόμενη στην ανάγκη των επιχειρήσεων και για επαγγελματική καθοδήγηση, συνεργάζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά με το ΚΕΜΕΛ, όπου έμπειρα στελέχη του βοηθούν τους νέους αλλά και παλαιότερους επιχειρηματίες να δώσουν λύσεις σε προβλήματα των επιχειρήσεων τους.

Στην συγκεκριμένη ημερίδα, παρουσιάστηκε η δραστηριότητα κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην σύγχρονη ελληνική αγορά και οικονομία. Οι μέντορες του ΚΕΜΕΛ, που αναλαμβάνουν εθελοντικά την επαγγελματική καθοδήγηση 10 νέων επιχειρηματιών, ανέλυσαν, με απλό και κατανοητό τρόπο, τα βήματα και τις προτεραιότητες που κάθε επιχείρηση πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να πετύχει τους στόχους της.

Στη συνέχεια, οι μέντορες παρουσίασαν στους συμμετέχοντες τις βασικές αρχές δημιουργίας του επιχειρηματικού τους μοντέλου και τις μεθόδους προώθησης των προϊόντων τους, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί μόνο την αρχή της συνεργασίας μεταξύ μεντόρων και  επιχειρήσεων, καθώς θα συνεχιστεί για ακόμη πέντε μήνες με επιτόπιες επισκέψεις των μεντόρων στις επιχειρήσεις, ώστε να υπάρχει στενή παρακολούθηση και καθοδήγηση με σκοπό την εξέλιξη και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης.

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων», που χρηματοδοτείται για τέταρτη συνεχή χρονιά από τον IOCC, έχει ως στόχο να παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για την σύσταση μιας υγιούς επιχείρησης στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον αγρο-διατροφικό τομέα, τη μεταποίηση και τις  πολιτιστικές δημιουργίες.

Ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, μίλησε για το πρόγραμμα, τονίζοντας ότι: «Στόχος της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», μέσω της συνεργασίας μας με τον IOCC, είναι η ενίσχυση δράσεων που βοηθούν τους ανθρώπους να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματικότητα προς όφελος των ίδιων, των οικογενειών τους και της κοινωνίας ευρύτερα. Σ’ αυτό συμβάλλει καθοριστικά και η συνεργασία μας με το ΚΕΜΕΛ».

Το 2017, όλες οι επιχειρήσεις είχαν θετικά αποτελέσματα. Η κάθεεπιχείρηση ενισχύθηκε, τον περασμένο χρόνο,μέσω δωρεάς σε εξοπλισμό, σε άυλες υπηρεσίες και mentoring και στο τέλος του προγράμματος παρουσίασε την εμπειρία της, δίνοντας έμφαση στην προστιθέμενη αξία που είχε η συνεργασία της με το μέντορα για τη μέγιστη αξιοποίηση της δωρεάς και τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της επιχείρησης.

Συνολικά φέτος, το πρόγραμμα «Ενίσχυση Επιχειρήσεων» της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» θα χρηματοδοτήσει 26 επιχειρήσεις με την παροχή αναγκαίου για τη λειτουργία τους παραγωγικού εξοπλισμού και την υποστήριξη μέσω υπηρεσιών πιστοποίησης, εκπαίδευσης, δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας και μάρκετινγκ και οι 10 εξ αυτών θα λάβουν επιπλέον βοήθεια mentoring – επαγγελματικής καθοδήγησης για πέντε μήνες.

Aδειες μητρότητας, θηλασμού και φροντίδας παιδιού – Τι αλλάζει και τι θα ισχύει στο εξής

 • 19 Νοέμβριος, 2018
shutterstock308793989.jpg

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας και την ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού.

Στο εξής ισχύει ότι η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας 6 μηνών, δεν συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια προστασίας της μητρότητας.

Πλέον, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται τις εξής άδειες:

α) Ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) για τις μητέρες, διάρκειας 17 εβδομάδων (8 εβδομάδες πριν και 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό).

β) Ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διάρκειας 6 μηνών, για τις μητέρες.

γ) Ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού, διάρκειας 30 μηνών, για τον έναν εκ των δύο γονέων. Για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπάρχει η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα. Έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη, υπάρχει η δυνατότητα μειωμένου ωραρίου κατά δύο ώρες την ημέρα για τους πρώτους 12 μήνες και κατά μία ώρα την ημέρα για τους επόμενους 6 μήνες (συνολική διάρκεια 18 μήνες).

Επίσης, έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη, η ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο για 30 ή 18 μήνες) μπορεί να αντικατασταθεί από συνεχόμενη ισόχρονη άδεια μετ’ αποδοχών, διάρκειας 3,5 μηνών. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 6 μηνών χορηγείται αμέσως μετά και δεν συμψηφίζεται.

Τι να κάνετε δωρεάν στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Νοεμβρίου

 • 16 Νοέμβριος, 2018
texnopolis-dimoy-athinaion.jpg

Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο του Σαββατοκύριακου με δωρεάν εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλους. Φωτογραφικές αλλά και αφιερωματικές εκθέσεις, ξεναγήσεις σε μουσείο και εργαστήρια για τους μικρούς φίλους γεμίζουν την ατζέντα του διήμερου.

Έκθεση φωτογραφίας στο Κέντρο Τεχνών δήμου Αθηναίων

Ο Οργανισμός, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων, παρουσιάζει το νέο φωτογραφικό έργο της ελληνογερμανίδας εικαστικού Χριστίνας Δημητριάδη. Με τίτλο island hopping/ Άτοποι Τόποι η έκθεση  παρουσιάζει την εικόνα και το μύθο της Μεσογείου και θα φιλοξενείται στο Κέντρο Τεχνών δήμου Αθηναίων (Βασ. Σοφίας- Πάρκο Ελευθερίας) έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Σάββατο στη βιβλιοθήκη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής- Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, τα Σάββατα της περιόδου από τον Νοέμβριο 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων για τους μικρούς φίλους της. Το πρωί του Σαββάτου (17/11) στις 11, θα λάβει χώρα ένα εργαστήριο με τίτλο «Pop-up! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν μέσα από τις σελίδες», για παιδιά από πέντε ετών και πάνω (με δήλωση συμμετοχής).

Εναέρια έκθεση στην καρδιά τη πόλης

Μια εναέρια έκθεση θα στολίζει την πανέμορφη Στοά Σπυρομήλιου στο City Link, έως τις 25 Νοεμβρίου. Το Εθνικό Θέατρο σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, επικοινωνεί στους θεατές του τις νέες παραστάσεις για τη σεζόν 2018-2019, μέσω μιας πρωτότυπης καμπάνιας.

Σπουδαία εικαστικά έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών του Μουσείου, θα μεταφέρουν το μήνυμα των νέων παραστάσεων όντας κρεμασμένα και δημιουργώντας έναν «εικαστικό», προσωρινό, ουρανό για την στοά.

Η ζωή και το έργο του Τζέιμς Τζόις στο μετρό Κεραμεικού

Μέχρι το τέλος του μήνα η όψη του μετρό Κεραμεικού αλλάζει, καθώς στους χώρους του φιλοξενείται μια έκθεση για τη ζωή και το έργο του Τζέιμς Τζόις, του κορυφαίου Ιρλανδού λογοτέχνη του 20ου αιώνα. Η έκθεση φέρει τον τίτλο «International Joyce: A celebration of the life and work of James Joyce» και διοργανώνεται στο πλαίσιο της Αθήνας 2018 Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου του δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιρλανδίας.

Αφιέρωμα στον Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες

Η νέα σεζόν για τις Παραβάσεις, το Θεατρικό Αναλόγιο του ΚΠΙΣΝ, ξεκινά με δραματοποιημένες αναγνώσεις που απευθύνονται στο σύγχρονο κοινό, προσεγγίζοντας ένα κλασικό είδος με πρωτότυπο τρόπο.

Το απόγευμα της Κυριακής 18/11 την τιμητική του έχει ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες και το έργο του «Η απίστευτη και θλιβερή ιστορία της αθώας Ερέντιρας και της άσπλαχνης γιαγιάς της». Το συγκεκριμένο διήγημα αποτελεί ένα από τα πιο σπουδαία έργα του ενός εκ των σημαντικότερων συγγραφέων του 20ου αιώνα.

Ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, μία Κυριακή κάθε μήνα διοργανώνει δωρεάν ξεναγήσεις στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου για όλη την οικογένεια.

Αυτήν την Κυριακή 18/11, λοιπόν, η ξενάγηση ξεκινάει στις 11.00 και όποιος συμμετάσχει θα έχει την δυνατότητα να ακολουθήσει τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, να έρθει σε επαφή με τις μυρωδιές, να ακούσει ιστορίες των εργαζομένων, ακόμη και να αγγίξει τις μηχανές που μέχρι πρόσφατα γέμιζαν με ενέργεια την πόλη. Σημείο συνάντησης: Κεντρική καμινάδα.

ΑΣΕΠ: Βήμα βήμα η καταχώριση της ηλεκτρονικής αίτησης για μόνιμο προσωπικό

 • 15 Νοέμβριος, 2018
Capture-1.png

1.  Μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

2. Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, καταχωρίστε στο Μητρώο τα προσόντα σας (Τίτλος Σπουδών, Μεταπτυχιακά κ.τ.λ.)

3. Για να εισέλθετε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να υποβλετε αιτηση, θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή νέου χρήστη. Εάν έχετε ηδη κωδικούς πατήστε «είσοδος νέου μέλους».

4. Επιλέξτε το εικονίδιο «Πολίτες» και μετά το εικονίδιο «λίστα ηλεκτρονικών υπηρεσιών».

5. Στη συνεχεια πατήστε «Νέα Αιτηση»

6. Επιλέξτε την Αίτηση, την κατηγορία εκπαίδευσης και πατήστε το κουμπί «Επιλογή»

7. Στην κορυφή εμφανίζονται τα κουμπιά αποθήκευσης, ελέγχου και οριστικοποίησης της αίτησηςκαθώς και η κατηγορία εκπαίδευσης. Σας συμβουλεύουμε να αποθηκεύετε τακτικά την αίτησή σας.

8. Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία καθώς και τα στοιχεία διαμονής και επικοινωνίας. Σε περίπτωση που πρέπει να προβείτε σε αλλαγές, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο «Τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης» στη διαδρομή Βοήθεια > Εγχειρίδια Χρήσης. Οι αλλαγές θα εμφανιστούν μετά την οριστικοποίηση της αίτησής σας.

9. Στη νέα καρτέλα που θα σας εμφανιστεί επιλέξτε τον τίτλο σπουδών σας, το βαθμό πτυχίου, το έτος κτήσης και τέλος πατήστε για επίκληση από Μητρώο.

10. Ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανίσει την αντίστοιχη καρτέλα του μητρώου που έχετε ήδη συμπληρώσει. Πρώτα επιλέξτε τον τίτλο σπουδών και πατήστε το κουμπί «επιλογή». Στη συνέχεια το αναδυόμενο παράθυρο θα κλείσει και θα επιστρέψετε στην αίτηση.

11. Πατώντας στο κουμπί με το μολύβι, ένα αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανίσει την εισαχθείσα εγγραφή από το μητρώο. Αν θέλετε να τη διαγράψετε πατήστε στο κουμπί του κάδου.

12. Συμπληρώστεταυπόλοιπαπεδία της αίτησης ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται παραπάνω για τον τίτλο σπουδών και πατήστε τα κουμπιά «Αποθήκευση» , «Έλεγχο» και «Οριστικοποίηση» για να ολοκληρώσετε την αίτησή σας.

Η κατάσταση της αίτησης έχει πλέον την τιμή «Υποβληθείσα»

Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλεί στη διεύθυνση email που έχετε καταχωρίσει στα προσωπικά σας στοιχεία κατά την εγγραφή, το οποίο θα αναφέρει τον διαγωνισμό, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησής σας.

Διόρθωση Αίτησης με Αντιγραφή περιεχομένου

 1. Πατήστε αριστερό κλικ πάνω στην αίτηση
 2. Πατήστε το κουμπί Ακύρωση
 3. ΠατήστετοπλήκτροF5
 4. Πατήστε το κουμπί Αντιγραφή

Διόρθωση Αίτησης χωρίς Αντιγραφή περιεχομένου

 1. Πατήστε αριστερό κλικ πάνω στην αίτηση
 2. Πατήστε το κουμπί Ακύρωση
 3. Πατήστε το κουμπί Νέα Αίτηση

Κατεβάστε το αρχείο με τις οδηγίες του ΑΣΕΠ εδω

Συνοπτικός πίνακας με τις προσλήψεις της εβδομάδας

 • 13 Νοέμβριος, 2018
pic-0-big-620x320.jpg

Στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης δημοσιευονται οι προκήρυξεις του Δημοσίου που είναι ανοιχτές ως προς την υποβολή αιτησεων. Δειτε παρακάτω που μπορείτε να κάνετε αιτήση

 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Eυρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
 • «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»»: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 8 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης: Πρόσληψη 5 ατόμων
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Δήμος Αλοννήσου: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου: Πρόσληψη 9 ατόμων
 • Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 10 ατόμων
 • Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»: Πρόσληψη 1 ατομου
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δ. Ζωγράφου»: Πρόσληψη 18 ατόμων
 • Δήμος Εορδαίας: Πρόσληψη 4 ατόμων
 • Δήμος Παύλου Μελά: Πρόσληψη 8 ατόμων
 • Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Πρόσληψη 47 ατόμων
 • Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς: Πρόσληψη 17 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροπύργου»: Πρόσληψη 10 ατόμων
 • Δήμος Χαλανδρίου: Πρόσληψη 30 ατόμων
 • Δήμος Αιγάλεω: Πρόσληψη 32 ατόμων
 • Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Δήμου Ρεθύμνης: Πρόσληψη 7 ατόμων
 • Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Τμήμα Δόκιμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής: Πρόσληψη 11 ατόμων
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη Προσωπικού
 • Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κ. Μακεδονίας: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας: Πρόσληψη 4 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ. : «Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας»Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας-Οργανική Μονάδα Έδρας Βέροιας: Πρόσληψη 23 ατόμων
 • Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη Προσωπικού

Πιο αναλυτικά εδω

«Το ταξίδι», μια παράσταση στην Εφηβική Σκηνή του Εθνικού, με ελεύθερη εισοδο

 • 12 Νοέμβριος, 2018
image.jpg

Τον Ιούλιο του 2017 ξεκίνησε στο Μικρό Εθνικό το πρόγραμμα «Θέατρο στα Ελληνικά», ένα εντατικό θεατρικό εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν έφηβοι πρόσφυγες, Έλληνες έφηβοι, αλλά και ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου. Μαζί τους η πίστη όλων μας πως το θέατρο μπορεί στ’ αλήθεια να μεταμορφώσει ζωές. Το αποτέλεσμα της εντατικής δουλειάς αυτής της διαπολιτισμικής ομάδας παρουσιάστηκε με τίτλο «Το ταξίδι» τον Μάιο του 2018, για λίγες παραστάσεις, εγκαινιάζοντας την Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου σε ένα εγχείρημα από, με και για έφηβους.

Μετά τη θερμή υποδοχή της παράστασης, το Εθνικό Θέατρο την εντάσσει στο ρεπερτόριό του για τη θεατρική περίοδο 2018-2019, στο ανακαινισμένο πλέον Ισόγειο REX, προσκαλώντας όλους μας σ’ αυτό το Ταξίδι… Στις ιστορίες νέων ανθρώπων, στις μνήμες, στους εφιάλτες και στα παραμύθια μιας ομάδας παιδιών που ξορκίζουν τον φόβο με την ασπίδα του θεάτρου και της τέχνης. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν στις 9 Νοεμβρίου 2018, με ελεύθερη είσοδο.

Η τέχνη δεν είναι πάντα όμορφη, όπως όμορφη δεν είναι πάντα και η αλήθεια.

Μια παράσταση σε συνεργασία με την UNICEF και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG-ECHO), στην Εφηβική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.

Ταυτότητα παράστασης:

 

Σκηνοθεσία: Σοφία Βγενοπούλου
Σκηνικά, Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου
Μουσική: Νίκος Καρύδης, Αλέξης Κωτσόπουλος
Φωτισμοί: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Διανομή:

Bashar Abdulaziz, Ali Afkhami, Danial Akhami, Reshad Aksoy, Ali Alkabar, Mohammed Awat, Helia Bazyar, Altaf Habibi, Amir Habibi, Karam Khaboutly, Nazanin Mahour, Negar Mohammadigharehbaghi, Dylan Najmadin, Farid Rahimi, Ali Tahqueeq, Abu Turrab, Fahim Yaghobi, Abbas Zaheer, Νικόλας Αναστασόπουλος, Ξένια Γεωργίου, Τζούλια Διαμαντοπούλου, Παναγιώτης Εξαρχέας, Εβελίνα Ζαχαριάδου, Ευγενία Θεοδωροπούλου, Άρτεμις Μάνου, Έλενα Μαρσίδου, Αθηνά Μουστάκα, Γιάννης Παναγόπουλος, Γιώργος Πατεράκης, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Ιάσονας Στασινός, Σοφία Τυροβολά.

Μουσικοί επί σκηνής:

Νίκος Καρύδης

Αλέξης Κωτσόπουλος

Έναρξη: 9 Νοεμβρίου 2018

Με ελεύθερη είσοδο

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00

Σημείωση: τα δελτία εισόδου θα διανέμονται στο κοινό μια ώρα πριν την έναρξη της παράστασης, από τα ταμεία του Εθνικού Θεάτρου στο Θέατρο Rex (Πανεπιστημίου 48).

Τζάνετ Τζάκσον: Βραβεύτηκε ως «παγκόσμιο ίνδαλμα»

Από τα MTV Ευρωπαϊκά Μουσικά Βραβεία

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018 10:05

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τζάνετ Τζάκσον, με ιστορία τριών δεκαετιών πάνω στη σκηνή, βραβεύτηκε ως «παγκόσμιο ίνδαλμα» από τα MTV Ευρωπαϊκά Μουσικά Βραβεία στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Νοεμβρίου, στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Η 52χρονη μουσικοσυνθέτρια, χορεύτρια και ηθοποιός έκλεψε την παράσταση με την εντυπωσιακή της εμφάνιση, όταν ξυπόλητη στη σκηνή ερμήνευσε τις επιτυχίες της «Made For Now», «Rhythm Nation» και «All For You».

Στην ευχαριστήρια ομιλία της, η αδελφή του Μάικλ Τζάκσον είπε ότι μιλά «εκ μέρους των γυναικών αυτών που έχουν καταδικαστεί στη σιωπή».

«Είμαι μία από αυτές τις γυναίκες που φιμώθηκαν -κυριολεκτικά και συναισθηματικά, που κακοποιήθηκαν, που εκφοβίστηκαν, που έζησαν μέσα στον φόβο. Είμαι μαζί σας, είστε αδελφές μου», τόνισε.

Το Global Icon Award έχει δοθεί κατά το παρελθόν στους U2, τους Queen, τη Γουίτνεϊ Χιούστον και τον Έμινεμ.

Τα μουσικά ευρωπαϊκά βραβεία MTV EMA θεσμοθετήθηκαν το 1994 και αποτελούν μια από τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις που οργανώνει το MTV, μαζί τα Video Music Awards (VMA), που διεξάγονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ από το 1984.

Τί αλλάζει με τις αιτήσεις για τα αναπηρικά επιδόματα

 • 9 Νοέμβριος, 2018
anapiros.jpg

Από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) θα δίδονται από τις αρχές του 2019 τα προνοιακά – αναπηρικά επιδόματα.

Υπενθυμίζεται πως τα εν λόγω επιδόματα έως σήμερα δίδονται από τους Δήμους. Ωστόσο, σε δύο περίπου μήνες, θα δίδονται από τον ΟΠΕΚΑ, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παροχή των περισσοτέρων και σημαντικότερων  κοινωνικών επιδομάτων (πχ οικογενειακών), με εξαίρεση το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Έτσι από το 2019, όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν αναπηρικό επίδομα, θα πρέπει αν απευθύνονται στον ΟΠΕΚΑ.

Προκειμένου να είναι τεχνικά δυνατή η αποδοχή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ο Οργανισμός θα αναθέσει σε εταιρεία τον  ανασχεδιασμό της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των  αιτήσεων αναπηρικών επιδομάτων, αλλά και την υλοποίηση των διαδικασιών μετάπτωσης των προνοιακών επιδομάτων των Δήμων για λειτουργία της πλατφόρμας σε όλη την επικράτεια.

Όπως εξηγεί η αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ, το έργο αποτελεί μέρος ενός συνόλου δράσεων ευθύνης του Οργανισμού για το οποίο απαιτείται η κατεπείγουσα υλοποίηση νέων λειτουργιών για την διαχείριση των αναπηρικών επιδομάτων ενόψει και της ζητούμενης άμεσης μετάπτωσης των προνοιακών επιδομάτων των Δήμων – των οποίων γίνεται δικαιούχος ο ΟΠΕΚΑ από 1η/1/2019.

Μετά την υλοποίηση της μετάπτωσης των στοιχείων των δικαιούχων των Δήμων θα υπάρξει άμεση ανάγκη  –  από τις αρχές του 2019- για τη λειτουργία  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης αιτήσεων που χρησιμοποιείται από την πιλοτική εφαρμογή των αναπηρικών του ΟΠΕΚΑ.

Αυτή η διαδικασία αφορά και τους δικαιούχους που προέρχονται από την εφαρμογή των προνοιακών επιδομάτων των Δήμων  από όλη την επικράτεια.

Επίσης λόγω της επικείμενης λειτουργίας της πλατφόρμας σε όλη την επικράτεια άμεση είναι η ανάγκη για ενσωμάτωση στατιστικών αναφορών με στοιχεία αιτήσεων ανά περιφέρεια.

350 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στο υπ. Πολιτισμού (κατανομή)

 • 8 Νοέμβριος, 2018
culture.jpg

Στην πρόσληψη 350  εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού σύμφωνα με απόφαση που δημοσιευτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι εργαζόμενοι αναμένεται να υπογράψουν πεντάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ οι θέσεις αναμένεται να καλυφθούν από Φύλακες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ημερήσιοι-νυχτερινοί) και Βοηθητικό Προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης (καθαριστές).

Το νέο προσωπικό αναμένεται να απασχοληθεί σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ενώ η αναλυτική κατανομή δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή. Τα κριτήρια που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο είναι η ανεργία, η πολυτεκνία, η τριτεκνία, ο αριθμός τέκνων, η αναπηρία, η προηγούμενη εμπειρία αλλά και ο βαθμός τίτλου σπουδών στις ειδικότητες ΔΕ. Για το Φυλακτικό Προσωπικό (Ημερήσιοι Φύλακες και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

Δειτε παρακάτω πως κατενάμονται οι θέσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΦ.Α. Πόλης Αθηνών 44 4
ΕΦ.Α. Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος 2

ΕΦ.Α. Ανατολικής Αττικής 4 1
ΕΦ.Α. Αργολίδος 3 3
ΕΦ.Α. Αρκαδίας 2

ΕΦ.Α. Άρτας 2

ΕΦ.Α. Αχαΐας 2 1
ΕΦ.Α. Βοιωτίας 2

ΕΦ.Α. Γρεβενών 1

ΕΦ.Α. Δράμας 1

ΕΦ.Α. Δυτικής Αττικής 3 1
ΕΦ.Α. Δωδεκανήσου 18 1
ΕΦ.Α. Έβρου 2

ΕΦ.Α. Ευβοίας 2

ΕΦ.Α. Ζακύνθου 2

ΕΦ.Α. Ηλείας 15 1
ΕΦ.Α. Ημαθίας 4 5
ΕΦ.Α. Ηρακλείου 17 1
ΕΦ.Α. Θεσπρωτίας 2

ΕΦ.Α. Ιωαννίνων 2

ΕΦ.Α. Καβάλας 2

ΕΦ.Α. Καρδίτσας 1

ΕΦ.Α. Καστοριάς 1

ΕΦ.Α. Κέρκυρας 4 1
ΕΦ.Α. Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2

ΕΦ.Α. Κιλκίς 3 1
ΕΦ.Α. Κοζάνης 1 1
ΕΦ.Α. Κορινθίας 6 1
ΕΦ.Α. Κυκλάδων 16 1
ΕΦ.Α. Λακωνίας 5 1
ΕΦ.Α. Λάρισας 2

ΕΦ.Α. Λασιθίου 2

ΕΦ.Α. Λέσβου 2

ΕΦ.Α. Μαγνησίας 1

ΕΦ.Α. Μεσσηνίας 2

ΕΦ.Α. Ξάνθης 2

ΕΦ.Α. Πειραιώς & Νήσων 6

ΕΦ.Α. Πέλλας 2

ΕΦ.Α. Περιφέρειας Θεσσαλονίκης 1

ΕΦ.Α. Πιερίας 3

ΕΦ.Α. Πόλης Θεσσαλονίκης 7 1
ΕΦ.Α. Πρέβεζας 4

ΕΦ.Α. Ρεθύμνου 4

ΕΦ.Α. Ροδόπης 1

ΕΦ.Α. Σάμου – Ικαρίας 4

ΕΦ.Α. Σερρών 3 1
ΕΦ.Α. Τρικάλων 1 1
ΕΦ.Α. Φθιώτιδος και Ευρυτανίας 2

ΕΦ.Α. Φλώρινας
1
ΕΦ.Α. Φωκίδος 15

ΕΦ.Α. Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 5

ΕΦ.Α. Χανίων 3

ΕΦ.Α. Χίου 2

Εφορεία 2

Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας


Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 2

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 27

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης 2

Επιγραφικό Μουσείο 1

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 5

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 20

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 7 1 1
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και Λευκός Πύργος 7

Νομισματικό Μουσείο 1

Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού 1


320 29 1

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.Για το Προσωπικό Φύλαξης – Πληροφόρησης (Ημερήσιοι Φύλακες Αρχαιοτήτων και Νυκτοφύλακες Αρχαιοτήτων) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης

Πώς να αλλάξετε το λογαριασμό της ΔΕΗ σε ηλεκτρονικό

 • 7 Νοέμβριος, 2018
dei.jpg

Με ένα ευρώ θα επιβαρύνονται από την 1η Δεκεμβρίου οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που αποστέλλονται στους καταναλωτές σε χάρτινη μορφή, όπως ανακοίνωσε η Επιχείρηση, καλώντας τους πελάτες της να επιλέξουν τη χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Αυτοί οι λογαριασμοί θα επιβαρύνονται με 1 ευρώ, όσο περίπου το κόστος έκδοσης και αποστολής τους.

Όπως σημειώνει η ΔΕΗ, επιλέγοντας τη λήψη ηλεκτρονικού λογαριασμού, οι καταναλωτές εκμεταλλεύονται παράλληλα και όλες τις δυνατότητες διαχείρισης θεμάτων του λογαριασμού ρεύματος, όπως η δυνατότητα έκδοσης μηνιαίου λογαριασμού με ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα, και πλήρη διαφάνεια και πληροφόρηση.

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου, όμως στην περίπτωση που οι πελάτες προβούν σε εγγραφή στο e-bill και επιλέξουν λήψη ηλεκτρονικού λογαριασμού έως 31 Δεκεμβρίου, και στην περίπτωση που η χρέωση έχει ενσωματωθεί σε λογαριασμό τους, αυτή θα πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί.

Τα βήματα για να κάνετε εγγραφή στο e-bill

Για να γλιτώσετε το 1 ευρώ θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και να επιλέξετε να μην παίρνετε λογαριασμό σε χαρτί.

1)Οι πελάτες της ΔΕΗ πρέπει να μπουν στο e-bill

2)Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κάνουν «κλικ» στην επιλογή «εγγραφή νέου χρήστη»

3)Στη συνέχεια να επιλέξουν «Φυσικό πρόσωπο/Ιδιώτης»

4)Ανοίγει το σχετικό παράθυρο και εκεί οι πελάτες πρέπει να βάλουν τα στοιχεία που τους ζητά το σύστημα. Ορισμένα στοιχεία υπάρχουν στους λογαριασμούς.

Αφού κάνετε εγγραφή έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να λαμβάνεται μόνο ηλεκτρονικό λογαριασμό.

Ταυτόχρονα μπορείτε να επιλέξτε το νέο πρόγραμμα Μηνιαίος Λογαριασμός για νοικοκυριά, επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, ώστε να λαμβάνετε και να εξοφλείτε το λογαριασμό σας κάθε μήνα.

Σημειώνεται ότι γίνεται ειδοποίηση για την έκδοση του λογαριασμού με e-mail ή και sms.

Η πρόσβαση στους λογαριασμού σας γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και διακόπτεται η αποστολή έντυπων λογαριασμών μέσω ταχυδρομείου.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία, θα πρέπει να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία σας (ΑΦΜ και ΑΔΤ/Διαβατήριο) με αυτά που είναι καταχωρημένα στο μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ.

Εως τις 13 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για 118 μόνιμους στους δήμους

 • 6 Νοέμβριος, 2018
ασεπ.jpg

Λήγει στις 13 Νοεμβρίου η προθεσμία αιτησεων για την προκήρυξη 10Κ/2018 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών). Θα προσληφθούν: 74 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 33 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 11 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικες οδηγιες συμπληρωσης-υποβολης ηλεκτρονικων αιτησεων. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2018

Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα απαραιτητα δικαιολογητικά:

Ολη η προκήρυξη εδω

Καθυστερήσεις, ουρές και ταλαιπωρία στο Μετρό καταγγέλλουν οι επιβάτες

 • 5 Νοέμβριος, 2018
Capture-3.png

Τον καθημερινό τους Γολγοθά περιγράφουν οι επιβάτες του Μετρό, ο οποίος είναι ακόμη μεγαλύτερος στις ώρες αιχμής.

Όπως αφηγούνται, κυρίως στις ώρες αιχμής, μπορεί να περάσουν δύο με τρεις συρμοί, γεμάτοι από κόσμο και δεν μπορούν να επιβιβαστούν χάνοντας χρόνο.

Παράλληλα ισχυρίζονται ότι παρότι έχει περάσει ένας χρόνος από την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και κάρτας, η κατάσταση δεν έχει εξομαλυνθεί και οι ουρές καλά κρατούν, ειδικά κάθε αρχή του μήνα.

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες κάνουν λόγο για πλήρη απαξίωση των αστικών συγκοινωνιών, με ελλείψεις σε προσωπικό και σε υλικά συντήρησης των συρμών και των εγκαταστάσεων.

Από την άλλη η διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών επισημαίνει πως σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις και την αντιμετώπιση αυτών γίνεται αναδιάρθρωση με στόχο τον εξορθολογισμό των δρομολογίων, ενώ για τις ουρές στα εκδοτήρια τονίζει ότι αυτές θα εξαλειφθούν όταν οι χρήστες του Μετρό εξοικειωθούν πλήρως με το νέο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και καρτών.

Στο πλαίσιο αυτό το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων μίλησε με πολίτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα δημόσια μέσα μεταφοράς, τους εργαζόμενους, αλλά και τη διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών.

Μετρό: Καταγγελίες επιβατών

“Σίγουρα είναι θετικό το γεγονός ότι προσπαθούμε να βαδίσουμε στα ευρωπαϊκά πρότυπα και κυρίως να περιοριστεί ο αριθμός αυτών που έμπαιναν χωρίς εισιτήρια στα ΜΜΜ, ωστόσο φαίνεται ότι ακόμη δεν έχουμε συνηθίσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο”, εξηγεί η 28χρονη Σοφία. Και προσθέτει: “Ο κόσμος δεν είναι ακόμη εξοικειωμένος με τα αυτόματα μηχανήματα, και τα μηχανήματα πολλές φορές κολλάνε. Χρειάζεται σίγουρα περισσότερος χρόνος κι ίσως μία αναβάθμιση. Στα θετικά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι ή κι εθελοντές σε μερικούς σταθμούς που βοηθάνε όσους δεν μπορούν να εκδώσουν μόνοι τους εισιτήριο”.

Στο σταθμό της Αττικής, από τα πιο πολυσύχναστα σημεία, καθώς λειτουργεί και Μετρό και Ηλεκτρικός, οι ουρές για έκδοση κάρτας και εισιτηρίου, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής είναι αρκετά μεγάλες. “Για μένα ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα είναι αυτό των μειωμένων εισιτηρίων”, λέει η 75χρονη κ. Ευαγγελία. “Αναγκάζομαι να βγάζω ολόκληρο αν και δικαιούμαι μειωμένο, επειδή δεν αντέχω να κάθομαι στην ουρά και να περιμένω”, συμπληρώνει.

Από την πλευρά του ο Λεωνίδας θέτει ακόμη ένα ζήτημα που έχει παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, την αναμονή στις μετακινήσεις. “Ειδικότερα”, όπως υποστηρίζει “από τότε που διακόπηκε η μετακίνηση στο τραμ, η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό, διεξάγεται με μεγαλύτερη καθυστέρηση και σίγουρα όσο καθυστερεί το μετρό τόσο αυξάνεται κι ο κόσμος”.

Αντίθετη άποψη για τις αναμονές στις γραμμές του μετρό φαίνεται να έχει η 23χρονη Μαρία, σύμφωνα με την οποία “ο μέσος όρος αναμονής είναι 3-4 λεπτά”. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό εισιτήριο, εκείνη είναι κάτοχος προσωποποιημένης κάρτας. “Μπορεί να κάτσω μέχρι και 20 λεπτά για να την επαναφορτίσω, γι’ αυτό πολλές φορές επιλέγω βραδινές ώρες που δεν έχει τόση κίνηση. Πολλές φορές όταν χτυπάς την κάρτα μπλοκάρουν οι μπάρες κι επικρατεί ένας πανικός”, υπογραμμίζει.

Στο Μετρό του Συντάγματος ο 73χρονος κ. Παναγιώτης λέει ότι “κάθε φορά που είναι να βγάλω ή μειωμένα εισιτήρια ή κάρτα μειωμένη, βρίσκομαι σε απελπισία. Έχει υπάρξει αναμονή ακόμα και μέχρι μιας ώρας κι ένα τέταρτο. Ειδικά στο Σύνταγμα, οι αναμονές κι οι ουρές είναι πολύ μεγάλες”.

Από την πλευρά της η 32χρονη Κατερίνα σημειώνει: “Προτιμώ να βγάζω κάρτα από τα εκδοτήρια, κι ας έχει μεγάλη ουρά. Τα μηχανήματα πολλές φορές είτε κολλάνε είτε δημιουργείται ουρά επειδή ο κόσμος δεν είναι ακόμη εξοικειωμένος. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερο προσωπικό στα εκδοτήρια για να εξυπηρετούνται ακόμη περισσότεροι”.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία οι κάτοχοι προσωποποιημένης κάρτας ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο, γεγονός που θα συμβάλλει στη μείωση των αναμονών στα εκδοτήρια. Ειδικότερα, ο ΟΑΣΑ γνωστοποίησε ότι έχει διαθέσει περισσότερες από 960.000 προσωποποιημένες και 420.000 ανώνυμες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι 1,38 εκατ. επιβάτες μετακινούνται με κάρτες.

Στο περίμενε οι επιβάτες για το Αεροδρόμιο

Πέρα από τις ουρές στα εκδοτήρια οι πολίτες έρχονται πλέον αντιμέτωποι και με τις αλλαγές στη γραμμή 3 του μετρό, καθώς εδώ και λίγες ημέρες έχει διακοπεί το ενιαίο δρομολόγιο από την Αγία Μαρίνα έως το Αεροδρόμιο.

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται πλέον μεταξύ των σταθμών Δουκίσσης Πλακεντίας και Αεροδρόμιο αντί κατά μήκος όλης της γραμμής 3 (Αγία Μαρίνα – Αεροδρόμιο), όπως γινόταν μέχρι πρότινος. Η αλλαγή αυτή έχει προκαλέσει ταλαιπωρία στους επιβάτες και συνωστισμό κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

“Αυτό που έκαναν με το μετρό του αεροδρομίου έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Με ποιο σκεπτικό, ποια οργάνωση; Τώρα όχι μόνο πρέπει να παίρνεις νωρίτερα το μετρό για να πας Πλακεντίας και να πάρεις το επόμενο που πάει προς αεροδρόμιο, αλλά αν το χάσεις κιόλας, η ανταπόκριση με προαστιακό χάνεται”, λέει ο Νικόλας.

Από την πλευρά της η Ελένη τονίζει: “Από 1η Νοεμβρίου που άλλαξε η κατάσταση οι επιβάτες ταλαιπωρούνται. Πρώτα απ’ όλα πρέπει όλοι να περνούν στην απέναντι αποβάθρα για να φτάσουν εκεί που θέλουν. Ειδικότερα όσοι έχουν τελικό προορισμό το Αεροδρόμιο πρέπει να πάρουν τις αποσκευές τους, να ανέβουν τις κυλιόμενες, να κατέβουν από την απέναντι αποβάθρα και να πάρουν τον επόμενο συρμό. Ακόμη η πληροφόρηση είναι επίσης αρκετά σημαντική. Αν και γίνονται ανακοινώσεις ανά περίπου 5 λεπτά, δεν ξέρουμε κατά πόσο επαρκούν για την ενημέρωση των επιβατών. Γενικότερα προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει προσαρμογή σε αυτή την αλλαγή. Θα δείξει στο μέλλον”.

Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που έχουν ως προορισμό το Αεροδρόμιο, από την 1η Νοεμβρίου, κατευθύνονται στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, όπου και θα μεταβιβάζονται σε συρμούς του μετρό με προορισμό το Αεροδρόμιο στις, και :25 και :55.

Ομοίως, και οι επιβάτες του Μετρό από το Αεροδρόμιο (αναχώρηση συρμών στις και ακριβώς [:00] και στις και μισή [:30]) θα αποβιβάζονται στο σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας, όπου εντός λίγων λεπτών θα ξεκινά συρμός προς Αγία Μαρίνα.

Από την άλλη ο Νίκος υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο μετρό έχει ξεφύγει, καθώς οι συρμοί ακόμα και στις ώρες αιχμής περνούν κάθε 6 με 8 λεπτά, ενώ τα Σαββατοκύριακα κάθε 20 λεπτά.

Το ίδιο ισχυρίζεται και η 20χρονη Άννα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι μπορεί στις ώρες αιχμής να περιμένει άδειο συρμό για να επιβιβαστεί ακόμα και μισή ώρα αφού όσοι περνούν νωρίτερα είναι γεμάτοι από κόσμο.

Εργαζόμενοι ΣΤΑΣΥ: Απαξίωση των δημόσιων συγκοινωνιών

Για πλήρη απαξίωση των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών κατηγορούν την κυβέρνηση και τις διοικήσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ οι εργαζόμενοι στις σταθερές συγκοινωνίες, καταγγέλλοντας πως “αρνούνται τον διάλογο για την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό, υλικά συντήρησης συρμών και εγκαταστάσεων καθώς επίσης και την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας”.

Μάλιστα, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ (Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών) Σπύρος Ρεβύθης, η κατάσταση στις συγκοινωνίες έχει φθάσει σε οριακό σημείο και κάνει λόγο για προχειρότητα με την οποία λειτουργούν οι διοικήσεις και αντιμετωπίζουν τα σοβαρά προβλήματα.

Μιλά για προχειρότητα και στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν ουρές κόσμου στα εκδοτήρια, και προσθέτει “έχοντας εγκαίρως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος από τις σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό και ανταλλακτικά έχουμε καταστήσει σαφές πως η συνεχιζόμενη απαξίωση της εταιρίας μέσω της μείωσης του παραγόμενου συγκοινωνιακού έργου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο πέρασμα της εταιρίας στα ιδιωτικά συμφέροντα, οδηγεί σε ξεπούλημα”.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, από τους 67 συνολικά συρμούς του μετρό οι 23 είναι ακινητοποιημένοι λόγω σημαντικών ελλείψεων σε ανταλλακτικά κάτι που προκαλεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των δρομολογίων. Και γι’ αυτό, όπως λένε, η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ προχώρησε στην τροποποίηση των δρομολογίων των συρμών του Αεροδρομίου, αφού από τους επτά συρμούς που εκτελούσαν το δρομολόγιο της γραμμής Αγία Μαρίνα – Αεροδρόμιο οι δυο “βγήκαν εκτός, ξέμειναν από ανταλλακτικά”. Μάλιστα, όπως είπαν, οι υπόλοιποι 44 συρμοί, που θεωρητικά κυκλοφορούν κανονικά, πολλές φορές βρίσκονται σε διαδικασία συντήρησης και ως εκ τούτου οι συρμοί που απομένουν για να εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό είναι λιγότεροι.

“Η ανεπάρκεια του εξοπλισμού είναι κρίσιμη για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των γραμμών 2 και 3 του μετρό” ανέφεραν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως το ζήτημα των ανταλλακτικών, αν δεν επιλυθεί άμεσα, αναμένεται να προκαλέσει πέρα από πρακτικά προβλήματα εν ώρα εργασίας και μεγάλες καθυστερήσεις στις ώρες προσέλευσης των συρμών.

ΣΤΑΣΥ: “Το συγκοινωνιακό έργο εκτελείται απαρέγκλιτα”

Αναφορικά με τις επισημάνσεις των σωματείων περί έλλειψης ανταλλακτικών, κύκλοι της Διοίκησης της ΣΤΑΣΥ υπογραμμίζουν ότι “υπάρχει μια συνεχής ροή παραλαβής προμηθειών τόσο ανταλλακτικών όσο και μέσων ατομικής προστασίας. Σήμερα στις αποθήκες της ΣΤΑΣΥ υπάρχουν αποθέματα ανταλλακτικών ύψους περίπου 43 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 28.500 κωδικούς, παρά ταύτα ενδέχεται κάποιες φορές να υπάρξει μια παροδική έλλειψη ανταλλακτικών σε περιορισμένο αριθμό κωδικών, εξ αιτίας του απρόβλεπτου χρόνου που απαιτείται για τη συμβασιοποίηση και υλοποίηση ενός διαγωνισμού”.

Το 10μηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, η ΣΤΑΣΥ έχει παραλάβει ανταλλακτικά αξίας περίπου 1,3 εκατ. ευρώ, όταν το ίδιο διάστημα του 2017 είχε παραλάβει ανταλλακτικά αξίας 952.000 ευρώ και το ’16, 951.000 €, εξέλιξη που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 39,6%, ενώ αναλόγου ύψους ήταν και οι παραλαβές ανταλλακτικών τα προηγούμενα έτη. Παράλληλα αρκετές παραγγελίες έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και αναμένονται εντός των επομένων τεσσάρων μηνών παραλαβές ύψους άνω των 500 χιλ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, οι ίδιοι κύκλοι τονίζουν πως “έχει διασφαλιστεί ο καθημερινά απαιτούμενος αριθμός συρμών για την εκτέλεση του προγραμματισμένου συγκοινωνιακού έργου (δρομολόγια, χροναποστάσεις), ανεξαρτήτως από τις προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες συντήρησης ή επισκευής βλαβών σε συρμούς”.

Το συγκοινωνιακό έργο που περιγράφεται στη σύμβαση, μεταξύ του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, εκτελείται απαρέγκλιτα, ενώ το πρόγραμμα συντήρησης των συρμών είναι απολύτως σύμφωνο με τη συνήθη σιδηροδρομική τακτική.

Τέλος, αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση για τον επανασχεδιασμό των δρομολογίων από και προς το αεροδρόμιο, επισημαίνουν ότι αυτός “έγινε για την ορθολογικότερη χρήση των συρμών μας, χωρίς να μειωθεί το συγκοινωνιακό μας έργο, καθώς η συχνότητα των δρομολογίων εξακολουθεί να είναι κάθε 30′ της ώρας ανά κατεύθυνση”.

 

 

Ξεκινά τη Δευτέρα η διανομή των σχολικών γευμάτων

 • 2 Νοέμβριος, 2018
sxolika_geymata_2_11_2018.jpg

Ξεκινά τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, σταδιακά, η διανομή ζεστών γευμάτων στα σχολεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 153.244 μαθητές, 950 σχολείων, 63 Δήμων όλης τη χώρας.

Μετά τον ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, το πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός της επόμενης εβδομάδας σε 831 σχολεία όλης της επικράτειας, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 90% των μαθητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν.

Την Δευτέρα, ζεστό γεύμα θα έχουν οι μαθητές 763 σχολείων, ενώ την Πέμπτη μπαίνουν στο πρόγραμμα άλλα 68 σχολεία. Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα εντός των επόμενων ημερών.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, δήλωσε:

«Η παιδική προστασία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της Κυβέρνησης. Αποτελεί βαθιά πεποίθησή μας ότι η κοινωνική καταγωγή δεν μπορεί να καθορίζει το μέλλον του κάθε παιδιού. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα για το παιδί πρέπει να είναι οριζόντια και να μην απευθύνονται μόνο στην ακραία φτώχεια.
Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε τις πολιτικές μας  για το παιδί σε τέσσερις  δράσεις: Τα οικογενειακά επιδόματα, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα σχολικά γεύματα και τον Νόμο για την Υιοθεσία και την Αναδοχή. Παρά την δημοσιονομική ασφυξία που κληρονομήσαμε από τους προκατόχους μας, αυξήσαμε τον προϋπολογισμό για τις δράσεις αυτές, από 822 εκατ. ευρώ το 2015, σε 1,3 δις  ευρώ το 2018.
Ο θεσμός των σχολικών γευμάτων, αναπόσπαστο πλέον κομμάτι των πολιτικών μας για το παιδί, συνέβαλε όχι μόνο στη μείωση της παιδικής φτώχειας, αλλά και στην εμπέδωση και διάδοση μίας κουλτούρας συλλογικότητας και αλληλεγγύης εντός της σχολικής κοινότητας».

Ο θεσμός του ζεστού γεύματος στα σχολεία, ο οποίος συμπληρώνει φέτος τρία χρόνια επιτυχούς εφαρμογής, αποτελεί εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο στον κρατικό προϋπολογισμό και  για την υλοποίησή του διατίθενται 50 εκατ. ευρώ.

Συγκριτικά με τον αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τη σχολική περίοδο 2017-2018, φέτος σημειώνεται αύξηση που ξεπερνά το 20%, γεγονός που αποδεικνύει τη θετική αποδοχή από τους μαθητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα πολλαπλά οφέλη του προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές κοινωνίες.

 

 

Η Nova γεμίζει με χρώμα και χαμόγελα το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας στο Μάτι

 • 1 Νοέμβριος, 2018
nroiy1.jpg

Σε μία περιοχή της χώρας μας, όπου τα βιώματα των περισσότερων παιδιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου είναι ακόμα πολύ νωπά, υπάρχει έδαφος για δράσεις από καρδιάς.

Αυτές ακριβώς πραγματοποίησε η Nova.

Με τη συμμετοχή και την προσφορά εθελοντικής εργασίας από τους ίδιους τους εργαζόμενους, η Nova ανέλαβε την πρωτοβουλία της ανανέωσης του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας στο Μάτι, ενώ παράλληλα φρόντισε να προσφέρει στα παιδιά μία ευχάριστη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συνεννόησης με το Δήμο Μαραθώνα, o oποίος πρότεινε το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο ως δημόσιο κτίριο στο οποίο υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων.

Στο σχολείο φοιτούν περί τα 300 παιδιά, πολλά από τα οποία προέρχονται από τις περιοχές Μάτι και Νέος Βουτζάς, που επλήγησαν το φετινό καλοκαίρι.

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας ανταποκρίθηκαν με όλη τους την καρδιά σε αυτό το κάλεσμα προσφοράς, βάφοντας ολόκληρη την εξωτερική περίφραξη του σχολείου.

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας ανταποκρίθηκαν με όλη τους την καρδιά σε αυτό το κάλεσμα προσφοράς, βάφοντας ολόκληρη την εξωτερική περίφραξη του σχολείου. Γεμίζοντας τον χώρο με χρώμα και ζωντάνια,  στόχος της Nova και των εργαζομένων της ήταν να ομορφύνουν το περιβάλλον που φιλοξενεί τα παιδιά στα διαλείμματα και στις εξωτερικές δραστηριότητές τους, ώστε να αισθάνονται ευχάριστα στην καθημερινότητά τους.

Επίσης, η Nova διοργάνωσε και ειδική προβολή παιδικής ταινίας για όλες τις τάξεις του σχολείου. Τα παιδιά απόλαυσαν την κινηματογραφική εμπειρία στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου, ενώ μετά το τέλος της προβολής, τα περίμενε ως δώρο και από ένα όμορφο λουλούδι σε γλαστράκι.

Η Nova διοργάνωσε και ειδική προβολή παιδικής ταινίας για όλες τις τάξεις του σχολείου, ενώ μετά το τέλος της προβολής, περίμενε τα παιδιά ως δώρο και από ένα όμορφο λουλούδι σε γλαστράκι

Η κ. Εύχαρις Περπινιά, Human Resources Director της Forthnet ανέφερε: «Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέσα από τις δράσεις που υλοποιήσαμε ως εταιρία και ως εργαζόμενοι, στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας, βοηθήσαμε να παραμείνει λαμπερό το χαμόγελο  στα πρόσωπα και η αισιοδοξία στην ψυχή  των παιδιών. Η προσφορά μας προς τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που βίωσαν και βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου δεν ήταν υποχρέωση, αλλά μία αυτονόητη πράξη ενός κοινωνικά υπεύθυνου οργανισμού και κοινωνικά ευαισθητοποιημένων πολιτών. Είμαι ιδιαίτερα περήφανη για την ανταπόκριση από τους εργαζόμενους και την ουσιαστική εθελοντική τους προσφορά».

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Συνοχής, Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Μαραθώνα, κ. Αργύριος Λάσκος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Nova, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης, του προγραμματισμού των δράσεων αλληλεγγύης και του κώδικα ηθικής που την διέπουν ως οργανισμό, έσπευσε άμεσα να συνδράμει στην προσπάθεια ενίσχυσης των πληγεισών περιοχών του δήμου μας από τις φωτιές της 23ης Ιουλίου 2018.

Η ευγενική της χορηγία στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας μέσω του ελαιοχρωματισμού του περιβάλλοντος χώρου, είναι μία κίνηση που συμβάλλει στη διασφάλιση υγιεινού σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές και συνάμα αποτελεί δράση ισχυρού συμβολισμού επανεκκίνησης για την ψυχολογία τους.

Η παιδεία, ο πολιτισμός και το ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελούν σημαντικά εφόδια στην προσπάθεια ψυχολογικής ανάτασης και επαναφοράς της κανονικότητας στις ζωές των παιδιών μας και δια τούτο οφείλω πάλι να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική πρωτοβουλία σας».

 

 

 

 

 

Έρχονται μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες

 • 31 Οκτώβριος, 2018
shutterstock748461142.jpg

Μειώσεις από 5,63% και πάνω επί των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών τους, ανάλογα με το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους, θα φέρουν από το 2019 και μετά σε περισσότερους από 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες οι σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί από το υπουργείο Εργασίας.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τη μείωση των υπέρογκων σε πολλές περιπτώσεις ασφαλιστικών εισφορών για κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται για τους μη μισθωτούς ότι η ασφαλιστική εισφορά για την κύρια σύνταξη θα μειωθεί από το υφιστάμενο 20% στο 13,33%. Η σημερινή ελάχιστη βάση υπολογισμού της εισφοράς θα διατηρηθεί στο 20% επί του κατώτατου μισθού.

Αυτό σημαίνει ότι για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι δηλώνουν ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από 8.032 ευρώ από το 2019 και μετά θα επέλθουν μειώσεις στις εισφορές για την κύρια σύνταξη από 5,63%. Για τους αγρότες η μείωση επί της εισφοράς κύριας σύνταξης θα είναι τουλάχιστον 18,1%.

Επίσης, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα οριστούν οι προϋποθέσεις μείωσης των εισφορών που ισχύουν μεταβατικά για τους νέους επιστήμονες με δραστηριότητα έως πέντε έτη. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων η ασφαλιστική εισφορά θα μειωθεί στο 13,3% έναντι 14% την πρώτη διετία και 17% την επόμενη τριετία. Ως κατώτατη βάση υπολογισμού θα διατηρηθούν τα 410 ευρώ (70% του κατώτατου μισθού).

Έτσι όσοι νέοι επιστήμονες δηλώσουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ θα πληρώνουν 57 ευρώ για εισφορά κύριας σύνταξης και περίπου 40 ευρώ για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Για τους αγρότες θα προβλέπεται διαφορετική διαβάθμιση στο ύψος των εισφορών έως το 2022. Αυτό σημαίνει ότι οι εισφορές για τη συγκεκριμένη κατηγορία θα είναι στο 12% το 2019, στο 12,66% το 2020, στο 13% το 2021 και στο 13,33% το 2022.

 

 

Οι 3 διαγωνισμοί του Νοεμβρίου για 878 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

 • 30 Οκτώβριος, 2018
asep_eisodos_aftodioikisi.jpg

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας βρίσκονται τρεις διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες οι τρεις προκηρύξεις θα σταλούν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για τις:

46 στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Προ των πυλών είναι η έκδοση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης για 46 μόνιμες προσλήψεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Θα προσληφθούν διοικητικοί, μηχανικοί και πτυχιούχοι Πληροφορικής στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος. Οι θέσεις αφορούν 16 Περιφερειακές Υπηρεσίες και 41 Τμήματα του ΣΕΠΕ, ενώ 4 από αυτές θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2643/98. Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής, το προσωπικό που θα προσληφθεί είναι: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – Πτυχίο Νομικής, ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών ­ Δομικών Εργων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων και ΤΕ Πληροφορικής.

75 στην ΑΑΔΕ

Σύντομα θα ανακοινωθεί ο νέος διαγωνισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη 75 μόνιμων τελωνειακών σε περιοχές όλης της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη προκήρυξη έχει μπει σε πρώτη προτεραιότητα για την Ανεξάρτητη Αρχή σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασίας. Οι θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ όλες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των τελωνειακών. Εκτός από το πτυχίο ή δίπλωμα που θα ζητηθεί, οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών Διαδικτύου και καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.

757 σε δήμους και περιφέρειες.

Στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 757 μονίμων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων. Πρόκειται για συμπληρωματική στο διαγωνισμό 3Κ/2018 προκήρυξη, η οποία μάλιστα προβλέπει αύξηση των θέσεων κατά 50% σε σχέση με τις αρχικές εξαγγελίες. Ο νέος διαγωνισμός θα έχει ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Οπως επισημαίνει ο υπουργός, πρόκειται για 757 θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, στους τομείς της Καθαριότητας και σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, εργάτες συνοδών απορριμματοφόρων κ.ά.

 

 

ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις στην προκήρυξη 10Κ/2018

 • 29 Οκτώβριος, 2018
assets_LARGE_t_183761_53927813_type13145.jpg

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για τη 10Κ/2018 Προκήρυξη που αφορά προσλήψεις με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης του ΑΣΕΠ διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2018

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 16ης Νοεμβρίου 2018, ημέρας Παρασκευής.

Ολη η προκήρυξη εδω

 

 

Το έλαιο του Ιπποφαούς

elaioipofaes
Κώστας Τσαούσης
28/10/2018, 16:21

Ξεκίνησαν από την καλλιέργεια του ιπποφαούς – ενός από τα πιο γνωστά superfoods- και τώρα η Ομάδα Παραγωγών «Ιπποφαές Ελλάς» που έχει την έδρα της σε ένα χωριό της Καρδίτσας ετοιμάζεται να βγάλει στην αγορά προϊόντα μεταποίησης όπως έλαιο, χυμούς κλπ.

Το δοκίμασα. Κάθε πρωί και ένα κουταλάκι του γλυκού. Αν και η γεύση του είναι και παραμένει στυφή η επιδραστικότητα του μετριάζει ή και αποτρέπει κάθε πιθανή αναστολή. Ο λόγος για ένα καινούργιο προϊόν που μας έρχεται από την περιοχή της Θεσσαλίας και τους καλλιεργητές του Ιπποφαούς - Ομάδα Παραγωγών «Ιπποφαές Ελλάς». Αν και το προϊόν δεν έχει βγει επίσημα στην αγορά η όλη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη φαίνεται να σηματοδοτεί την ωρίμανση του εγχειρήματος όπου από την καλλιέργεια στο χωράφι και το εργαστήριο της μεταποίησης φθάνουμε σιγά σιγά στο ράφι! Και αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική γιατί δείχνει ότι το εγχείρημα των παραγωγών που έχει και ουσιώδη χαρακτηριστικά συνεργατισμού και συμπράξεων σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας βρίσκεται σε ένα δρόμο επιτυχίας.
elaioipofaes-2
Σε ένα εκτενές ενημερωτικό σημείωμα διαβάζω τα εξής: «Το Ιπποφαές και τα προϊόντα του, παρότι είναι σχετικά νέο στην Ελληνική αλλά και Ευρωπαϊκή αγορά ως συμπλήρωμα διατροφής, έχει μεγάλη ανταπόκριση σε αγορές που δεν μας είναι τόσο οικείες.

Στην Κίνα λοιπόν καλλιεργούνται περί τα 25 εκατομμύρια στρέμματα και αλλά 3 εκατομμύρια στη Ρωσία ενώ δεκάδες είναι τα εργοστάσια σε αυτές τις χώρες που μεταποιούν τον καρπό του Ιπποφαούς σε διάφορα προϊόντα υγείας, καλλυντικών και τροφίμων όπως το έλαιο, ο χυμός, η πούλπα, το τσάι κτλ.

Φυσικά υπάρχουν και χώρες της δύσης όπως είναι η Γερμανία, η Φινλανδία, ο Καναδάς κ.α. που εδώ και αρκετά χρόνια έχουν εισχωρήσει δυναμικά στην παγκόσμια αγορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ιπποφαούς είναι εκπληκτικά.

Άνω των 100 δις είναι ετήσιος τζίρος των προϊόντων εκ των οποίων τα 50 δις από τους χυμούς και τα 25 δις από τα προϊόντα υγείας και το έλαιο.

Στην Ελλάδα η καλλιέργεια ξεκίνησε από το 2008 κυρίως από μεμονωμένους καλλιεργητές που ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη τους σε αυτό που λέμε εναλλακτικές καλλιέργειες. Προέκυψαν όμως ζητήματα όπως η έλλειψη τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια στις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, η έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας λόγω μικρών εκτάσεων και η λάθος επιλογή ποικιλιών. Ζητήματα που επιλύθηκαν συν το χρόνο με μεταφορά τεχνογνωσίας από ιδρύματα του εξωτερικού, με συνεργασίες με ελληνικά Πανεπιστήμια και με την εξειδίκευση των Ελλήνων γεωπόνων στην εν λόγο καλλιέργεια.
elaioipofaes-1

Η μεγαλύτερη σήμερα εγκατάσταση είναι της Ομάδας Παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς στην οποία συμμετέχουν 95 καλλιεργητές με εγκαταστάσεις που ξεπερνούν τα 1.600 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Η αποκλειστική καλλιέργεια των Ρωσικών ποικιλιών χωρίς αγκάθια, η παγκόσμια διαφοροποίηση του παραγόμενου προϊόντος, η υψηλή τεχνογνωσία για την καλλιέργεια στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και η διαπραγματευτική ικανότητα που προέρχεται από την οργανωτική δομή της ομάδας έχουν πλέον καθιερώσει την καλλιέργεια ως μία από τις πλέον κερδοφόρες για τον έλληνα παραγωγό.

Μάλιστα η καινοτομία της οργανωτικής δομής της Ομάδας καθώς και η αποτελεσματικότητα στην εδραίωση της καλλιέργειας στον νότο της Ευρώπης έφεραν ήδη την Παγκόσμια αναγνώριση στην Ιπποφαές Ελλάς με την ανάθεση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ιπποφαούς (ISA) του παγκοσμίου συνεδρίου του 2020 στην Ομάδα Παραγωγών Ιπποφαές Ελλάς.

Τέλος στα άμεσα σχέδια της Ιπποφαές Ελλάς είναι η δημιουργία του πρώτου εργοστασίου μεταποίησης και παραγωγής προϊόντων Ιπποφαούς στην Ελλάδα. Προϊόντα όπως το έλαιο, ο χυμός, η σκόνη από Ιπποφαές θα παράγονται σε 2-3 χρόνια στην Ελλάδα προσδίδοντας στο προϊόν την απαιτούμενη δυναμική. Σήμερα η Ιπποφαές Ελλάς έχει την δυνατότητα προμήθειας ελαίου και χυμού Ιπποφαούς από τις δικές της ποικιλίες με την συνεργασία του M.A. Lisavenko Institute of Siberia. Μάλιστα σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί από τον ΕΟΦ η έγκριση ενός παγκόσμια καινοτόμου συμπληρώματος διατροφής από την Ιπποφαές Ελλάς το οποίο θα έχει ιδιαίτερο "άρωμα" Ελλάδας».

Σύμφωνα με τους ειδικούς το έλαιο του Ιπποφαούς θεωρείται η κορυφαία μεταποίηση του καρπού. Είναι ένα προϊόν που έχει απόλυτα χαρακτηριστικά υγείας μιας και η περιεκτικότητά του σε ωφέλιμα συστατικά είναι ασυναγώνιστη.Έλαιο παράγεται από την σάρκα αλλά και από το κουκούτσι του καρπού. Το έλαιο των σπόρων χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ το έλαιο σάρκας περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα και καροτενοειδή. Και τα δύο έλαια περιέχουν επίσης πυκνές ποσότητες τοκοφερόλες, τοκοτριενόλες και φυτικές στερόλες.

Η διαδικασία εκχύλισης είναι σημαντική και ορισμένοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας συνιστούν το λεγόμενο supercritical που εξάγεται με CO2, καθώς διατηρεί καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά. Αν και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες στο εκάστοτε σκεύασμα η ημερήσια δόση είναι 2ml. Φυσικά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις ετικέτες και να γνωρίζουμε αν το σκεύασμα περιέχει 100% έλαιο Ιπποφαούς ή αναμειγνύεται με άλλα έλαια που είναι και το σύνηθες οπότε πρέπει να προσαρμόσουμε τη δόση μας. Για να δούμε τα οφέλη, ίσως χρειαστεί να το πάρουμε για τουλάχιστον 30 ημέρες.

 

Η εποποιία του 1940 και το καθεστώς Μεταξά - ΒΙΝΤΕΟ

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 - 18:30


https://www.youtube.com/watch?v=k-SMaTaWPkE

Μέσα από σπάνια ντοκουμέντα της εποχής παρουσιάζεται το έπος του 1940 και το ιστορικό ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου που είπε ο Εθνικός κυβερνήτης, Ιωάννης Μεταξάς.

Το Εθνικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου προετοίμασε το Ελληνικό Έθνος για μια ανεπανάληπτη εποποιία απέναντι στην υπερδύναμη της Ιταλίας.

Ο Ελληνικός Στρατός την ώρα που ολόκληρη η Ευρώπη είχε προσκυνήσει την πολεμική μηχανή του Άξονα κατάφερε να νικήσει κατά κράτος τους Ιταλούς στο μέτωπο της Βορείου Ηπείρου και έναν χρόνο αργότερα να προξενήσει τρομερές απώλειες στους Γερμανούς κατά την επική μάχη των οχυρών της γραμμής Μεταξά.

 

ΑΣΕΠ: Από Δευτέρα οι αιτήσεις για 118 μόνιμες προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες

 • 26 Οκτώβριος, 2018
ασεπ.jpg

Ξεκινούν τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στην προκήρυξη 10Κ/2018 (ΦΕΚ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατό δεκαοκτώ (118) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού:

ΠΕ Νομικών: Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία, τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο / Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού (Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), ΠΕ Διοικητικού (Οικονομολόγος), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού), ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Οικονομολόγων, ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΤΕ Διοικητικών Λογιστών, ΤΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης: αρμόδιοι ιδίως για θέματα διοίκησης και υπηρεσιακής κατάστασης του ανθρώπινου δυναμικού / υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης / συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης / διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας / διενέργεια διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού / απασχόληση σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα του φορέα για διοικητικά θέματα.

ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού / ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας / Κοινωνικών Λειτουργών: Αρμόδιοι ιδίως για άσκηση αρμοδιοτήτων προνοιακού χαρακτήρα που αφορούν την οικογένεια, το παιδί, τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες καθώς και αρμοδιότητες που ανάγονται στην κοινωνική και οικονομική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού / διεξαγωγή ερευνών για την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία της κοινωνίας / προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας με την λήψη των κατάλληλων μέτρων / εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών.

ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών Ηλεκτρολόγων, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Δομικών Έργων, Πολιτικών Έργων Υποδομής): Αρμόδιοι ιδίως για τη διενέργεια μελετών, τη σχεδίαση, εισήγηση, εκτέλεση, παρακολούθηση, εποπτεία και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων, μέσων, εργασιών, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, δικτύων / χορήγηση αδειών / εξασφάλιση λειτουργιών καθαριότητας και διαχείρισης αποβλήτων / σχεδίαση υλοποίηση, εκτέλεση και παρακολούθηση προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο καθήκον που απορρέει από την ειδικότητά τους και σχετίζεται με τις αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του φορέα.

ΤΕ Μηχανικών (Εμπορικού Ναυτικού): αρμόδιοι για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας καθώς και την τακτική συντήρησή της.

ΠΕ – ΤΕ Πληροφορικής / ΤΕ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων: Υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών / ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας των φορέων / σχεδίαση, εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων / διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου.

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων: Αρμόδιοι ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων και λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων / φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγόμενων και εξαγόμενων προϊόντων / έλεγχος και παρακολούθηση παραγωγής, διακίνησης, εμπορίας και τυποποίησης τροφίμων και παραγόμενων προϊόντων.

ΠΕ Χημικού: Αρμόδιοι ιδίως για τη διαχείριση – παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, ΧΥΤΑ, ταχυδιυλιστήριων, / διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και εργαστηριακών αναλύσεων/ μέριμνα για τον εξοπλισμό και τον εφοδιασμό των μονάδων με τα απαιτούμενα υλικά για τη λειτουργία τους / εισηγήσεις με τις ενδεδειγμένες ενέργειες που απαιτούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας – συντήρησής τους.

ΔΕ Τηλεφωνητών: Προώθηση τηλεφωνικών κλήσεων στο τελικό αποδέκτη / παροχή διαφόρων πληροφοριών / αποδέκτες κλήσεων για βλάβες και παράπονα και προώθηση αυτών στα αρμόδια τμήματα. Σε κάθε περίπτωση τα ανά προκηρυσσόμενο κλάδο καθήκοντα καθορίζονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις και απορρέουν από την κάθε ειδικότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων,πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Αίτηση για την Προκήρυξη 10Κ/2018

Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα απαραιτητα δικαιολογητικά:

Ολη η προκήρυξη εδω

Δωρεάν Εργαστήρια φωτογραφίας και δημιουργικής γραφής στην Αθήνα

 • 25 Οκτώβριος, 2018
destacada7.jpg

Εργαστήρια φωτογραφίας και δημιουργικής γραφής, με δωρεάν συμμετοχή, διοργανώνει στο Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων, θέλοντας να προσφέρει στους δημότες εναλλακτικές προοπτικές καλλιτεχνικής έκφρασης, με στόχο την ανάπτυξη και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους.

Το Εργαστήρι Φωτογραφίας (διάρκειας οκτώ μηνών) απευθύνεται σε όσους θέλουν να θέσουν εικαστικά ερωτήματα με φωτογραφική διάλεκτο.

Οι συμμετέχοντες αρχικά θα παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό σεμινάριο, το οποίο θα περιλαμβάνει την ιστορία της φωτογραφίας, την οπτική αντίληψη, διαμόρφωση και φωτογραφική απεικόνιση αυτού που βλέπουμε, καθώς και τη σύνθεση, ανάλυση και κριτική των φωτογραφιών. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στην τεχνική της φωτογραφίας, λήψη (φωτογραφικές μηχανές, φακοί, διάφραγμα και βάθος πεδίου, αισθητήρες, φωτομέτρηση και ανάλυση χρωμάτων) και επεξεργασία των φωτογραφιών (βασικές αρχές Adobe Lightroom και Photoshop, έλεγχος κοντράστ-φωτεινότητας-τόνων, χρωματικές διορθώσεις, μέθοδοι όξυνσης και έλεγχος θορύβου, κλπ).

Τελικός στόχος είναι η καλλιέργεια του βλέμματος, η διεύρυνση της οπτικής και η εδραίωση της τεχνικής ικανότητας, έτσι ώστε ο εν δυνάμει φωτογράφος να αναπτύξει τη δημιουργικότητά του και να αποκτήσει την προσωπική του ματιά.

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 13:00-15:00| Παρασκευή 17:00-19:00

Αριθμός συμμετεχόντων: 40 άτομα/τμήμα

Το Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της διοργάνωσης  «Αθήνα 2018 – Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου» του δήμου Αθηναίων, με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, περιλαμβάνει δύο κύκλους μαθημάτων (διάρκειας τεσσάρων μηνών ο καθένας).

Ο πρώτος κύκλος (Νοέμβριος 2018-Φεβρουάριος 2019) έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της γραφής, να αποκτήσουν αντίληψη του λογοτεχνικού «χώρου», αλλά και να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις βασικές τεχνικές γραφής και αφήγησης. Οι θεματικές ενότητες είναι εισαγωγή στην αφήγηση, εισαγωγή στην ποίηση, εισαγωγή στην έννοια του λογοτεχνικού ύφους και του ρυθμού και σκιαγράφηση των βασικών λογοτεχνικών ρευμάτων από τον 18ο αιώνα μέχρι και σήμερα (εστιάζοντας στις τεχνικές γραφής και το ύφος),  ενώ ο τρόπος επεξεργασίας τους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων περιλαμβάνει δύο δια ζώσης ασκήσεις (στις οποίες θα δίνεται έμφαση), σύντομα «θεωρητικά» ερεθίσματα και δημιουργική ανάγνωση αποσπασμάτων σημαντικών λογοτεχνικών κειμένων. Ο δεύτερος κύκλος (Μάρτιος- Ιούνιος 2019) έχει ως θέμα «Σύγχρονη λογοτεχνία και σύνθετες τεχνικές γραφής» και οι ενότητές του είναι μεταμοντερνισμός (αφήγηση και ποίηση), αφηγηματολογία, δομή του κειμένου, ιστοριογραφική μετα-αφήγηση, νέοι κόσμοι, δημιουργική μη-μυθοπλασία, ηλεκτρονική λογοτεχνία. Η σχέση με τη γραφή περνά από το χώρο του εργαστηρίου και σε αυτόν της καθημερινότητας των συμμετεχόντων, οι οποίοι μέσω των δια ζώσης ασκήσεων, σύντομων «θεωρητικών» ερεθισμάτων  και της δημιουργικής ανάγνωσης αποσπασμάτων σύγχρονων κειμένων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αλλά και πρόσθετων ασκήσεων εκτός μαθημάτων, θα γνωρίσουν και θα εφαρμόσουν σύγχρονες τεχνικές γραφής και θα πειραματιστούν σε διαφορετικά λογοτεχνικά είδη.

Έναρξη μαθημάτων: Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Τετάρτη 18:00-21:00| Πέμπτη 12:00-15:00| Πέμπτη 18:00-21:00

Αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα/τμήμα

Δράση στο πλαίσιο της διοργάνωσης

* Οι εγγραφές στα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 29 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 9 Νοεμβρίου στη γραμματεία του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων (Τσαμαδού 9), Δευτέρα-Πέμπτη 13:30-21:00 και Παρασκευή 09:00-15:00.

Η εγγραφή είναι δωρεάν για τους ενδιαφερόμενους που είναι ήδη μέλη του Κέντρου Δημιουργικής Μάθησης, ενώ για τα νέα μέλη το κόστος είναι 5€.

Πληροφορίες:  τ. 210 38 35 541| www.opanda.gr

Οδηγίες για την απασχόληση των συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ

 • 24 Οκτώβριος, 2018
EFKA1_b1.jpg

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων περί απασχόλησης των συνταξιούχων παρέχει έγγραφο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του ΕΦΚΑ, οι συνταξιούχοι που ήταν ασφαλισμένοι κατά το μεγαλύτερο διάστημα του ασφαλιστικού βίου τους στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συνέχισαν να εργάζονται, μετά τη συνταξιοδότησή τους στους ως άνω τομείς, καταλαμβάνονταν από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998, όπως ισχύουν, δηλαδή το ποσό της σύνταξής τους καταβαλλόταν μειωμένο κατά 70%.

Στην περίπτωση κατά την οποία αυτά τα πρόσωπα αναλάβουν εργασία στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, καταλαμβάνονται πλέον από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016, δηλαδή, για όσο χρόνο απασχολούνται, το ακαθάριστο ποσό της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Εάν αναλάβουν εργασία/απασχόληση/δραστηριότητα σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική σύνταξή τους θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, λόγω γήρατος, που έχουν συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις του Ν. 612/1977, όπως ισχύει και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα, ισχύει το άρθρο 42 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α), δηλαδή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), όπως αυτό ισχύει, μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ούτε καταστατικές διατάξεις που προβλέπουν αναστολή καταβολής της σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας σε περίπτωση που ο συνταξιούχος αναλαμβάνει εργασία ή αυτοαπασχολείται και υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται.

Για τους δικαιούχους του εξωιδρυματικού επιδόματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις οι οποίες ορίζουν ότι το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται ολόκληρο στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί εργαστούν.

Για τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα ως αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, ισχύουν τα ακόλουθα: οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων, εφόσον έχουν την ιδιότητα του συνταξιούχου, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή και καταβάλλεται από το δήμο είτε να παραιτηθούν αυτής εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι διατάξεις περί απασχολούμενων συνταξιούχων καταλαμβάνουν και τους συνταξιούχους, λόγω γήρατος, που διορίζονται ως αιρετά όργανα ΟΤΑ, εφόσον ο διορισμός τους στις θέσεις αυτές γίνει από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά και εφόσον προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που τα πρόσωπα αυτά δεν δικαιούνται ή έχουν παραιτηθεί της προβλεπόμενης για τη θέση που κατέχουν αμοιβής, εφόσον προβλέπεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις η σχετική δυνατότητα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016.

42 διαγωνισμοί για προσλήψεις σε δήμους και φορείς μέσω ΑΣΕΠ

 • 23 Οκτώβριος, 2018
121353352.jpg

Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα μεσω ΑΣΕΠ που είναι ανοικτές για αιτήσεις μπορείτε να δείτε στο συνοπτικό εβδομαδιαίο αρχείο που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν συμβάσεις στους δήμους τα πανεπιστήμια αλλά και γενικά στο δημόσιο. Το αρχείο περιέχει περίληψη των προκηρύξεων και link για τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις.

Οι φορείς που αφορούν οι προκηρύξεις του δημοσίου αλλά και οι θέσεις που ζητούνται προς πρόσληψη τον μήνα Οκτώβριο.

 • Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου»: Πρόσληψη 23 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ.: «Προσχολικής Αγωγής, Παιδείας, Κοινωνικής
  Μέριμνας Δ. Σερβίων- Βελβεντού»: Πρόσληψη 6 ατόμων
 • «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» Παπάγου-Χολαργού: Πρόσληψη 6 ατόμων
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας: Πρόσληψη Προσωπικού
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας: Πρόσληψη 1 ατόμoυ
 • Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Β. Αιγαίου»: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 8 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Ν.Π.Ι.Δ.«Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης»: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μετσόβου»: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Δήμος Βέλου-Βόχας: Πρόσληψη 5 ατόμων
 • Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»:Πρόσληψη 5 ατόμων
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Eυρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Eυρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 2 ατόμων (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)
 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Πρόσληψη 7 ατόμων
 • Δήμος Σιντικής: Πρόσληψη 8 ατόμων
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Καρδίτσας: Πρόσληψη 4 ατόμων
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ.: «Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας Πειραιά»: Πρόσληψη 50 ατόμων
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού: Πρόσληψη 5 ατόμων
 • Δήμος Ιεράπετρας: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Ν.Π.Δ.Δ.: «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία & Πολιτισμός Δ. Ηγουμενίτσας»: Πρόσληψη 10 ατόμων
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών: Πρόσληψη 4 ατόμων
 • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογίας: Πρόσληψη 2 ατόμων
 • Γ. Ν. Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ» – Γ. Ν. Δ. Αττικής «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»: Πρόσληψη 7 ατόμων
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου
 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Γ. Παπανικολάου»: Πρόσληψη 6 ατόμων
 • Γ. Ν. Θεσσαλονίκης: «Γ. Γεννηματάς – Ο Άγιος Δημήτριος» – Οργανική Μονάδα Έδρας: «Γ. Γεννηματάς»: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: «Παπαγεωργίου»: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου: Πρόσληψη 3 ατόμων
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «Γεώργιος Γεννηματάς»: Πρόσληψη 4 ατόμων
 • «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας, Αθλητισμού Κομοτηνής»: Πρόσληψη 13 ατόμων
 • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής: Πρόσληψη 8 ατόμων
 • «Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας»: Πρόσληψη 11 ατόμων

«Πράσινο φως» για μετατάξεις και αποσπάσεις 5.481 δημοσίων υπαλλήλων

 • 22 Οκτώβριος, 2018
Dimosioi-Ypalliloi2.jpg

Πράσινο φως για κάλυψη 5.481 θέσεων μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων δημοσίων υπαλλήλων έδωσε η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ).

Στο πλαίσιο του β’ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του 2018, εγκρίθηκαν αιτήματα 165 φορέων για την κάλυψη 4.754 θέσεων μέσω μετατάξεων και 727 μέσω αποσπάσεων, ενώ για πρώτη φορά εγκρίθηκαν ολοκληρωμένα τα σχετικά αιτήματα των δήμων και των περιφερειών.

Η ΚΕΚ ενέκρινε, επίσης, αίτημα του ΑΣΕΠ για κάλυψη πέντε θέσεων από μετατάξεις και άλλων 18 από αποσπάσεις, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν μεμονωμένα αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων υπαλλήλων, συγκεκριμένα 45 για αμοιβαία μετάταξη, 37 για απόσπαση λόγω συνυπηρέτησης και 35 για απόσπαση-μετάταξη για λόγους υγείας.

Ο πίνακας των προσφερόμενων θέσεων για την κινητικότητα αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Μουσικός περίπατος στο Μουσείο της Ακρόπολης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

 • 19 Οκτώβριος, 2018
2532633.jpg

Το δραστήριο και έμπειρο Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ) θα φιλοξενήσει το Μουσείο Ακρόπολης, την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου. Η συναυλία μουσικής δωματίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Παρθενώνα, αποτελεί τον πρώτο σταθμό στη μουσική και μουσειακή περιήγηση της ΚΟΑ, στο πλαίσιο του κύκλου μουσικής δωματίου «Μουσικοί Περίπατοι στα μουσεία».

Αυτήν την ημέρα οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, από τις 17:30, να περιηγηθούν την Αίθουσα του Παρθενώνα, όπου θα βρίσκονται αρχαιολόγοι-φροντιστές στη διάθεση του κοινού και στη συνέχεια, στις 18:00, να παρακολουθήσουν τη συναυλία.

Το μουσικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ (1685-1750) – Contrapuncti I-IV από την «Τέχνη της Φούγκας», BWV 1080.

Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν (1770-1827) – Κουαρτέτο εγχόρδων αρ. 11 σε φα ελάσσονα, έργο 95 «Serioso».

Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897) – Κουιντέτο για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων σε σι ελάσσονα, έργο 115.

Στο Κουαρτέτο Εγχόρδων Αθηνών συμμετέχουν οι μουσικοί Απόλλων Γραμματικόπουλος (βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (βιολί), Πάρις Αναστασιάδης (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (βιολοντσέλο). Συμπράττει ο Σπύρος Μουρίκης (κλαρινέτο).

Σημειώνεται, ότι για τη συναυλία στην Αίθουσα του Παρθενώνα θα διατίθενται εισιτήρια ελεύθερης εισόδου στα εκδοτήρια του Μουσείου από τις 17:15. Με τα εισιτήρια ελεύθερης εισόδου, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν την Αίθουσα του Παρθενώνα από τις 17:30 έως το κλείσιμο του Μουσείου στις 20:00.

Τέλος, υπενθυμίζεται το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2019: Πέμπτη 9:00-17:00, Παρασκευή 9:00-22:00, Σάββατο και Κυριακή 9:00-20:00.

ΟΑΕΔ: Τα τελικά αποτελέσματα για προσλήψεις στα ΙΕΚ

 • 18 Οκτώβριος, 2018
oaed-aftodioikisi-656x410.jpg

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι, σήμερα 18-10-2018 αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης, για την πρόσληψη ωρομισθίων Εκπαιδευτών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, έτους κατάρτισης 2018-2019 των ΙΕΚ ΟΑΕΔ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58185/30-08-2018.

Προκήρυξη του Οργανισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32158/Δ1/11297 (ΦΕΚ 2228/Β΄/14-06-2018).

Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Πληροφορίες για τους αναλυτικούς οριστικούς πίνακες αξιολόγησης, δύνανται να λαμβάνουν οι υποψήφιοι, από τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 1ης προτίμησής τους καθώς και από την Ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΚΡΗΤΗ
Κ & Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 11Κ/2017

 • 17 Οκτώβριος, 2018
mediadefaultimagestrapeza-ellados.jpg

Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης

11Κ/2017

του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/4-8-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 

είκοσι επτά (27) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο πίνακας διοριστέων

απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο

για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

«Πάγωσε» ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 404 δικαστικών υπαλλήλων

 • 16 Οκτώβριος, 2018
tromaktiko.jpg

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση εκδόσεως προσωρινής διαταγής τριών υποψηφίων που εγκαλούσαν το ΑΣΕΠ για αδιαφάνεια και αυθαιρεσία σχετικά με τον διαγωνισμό 1Κ/2017 του 2017.

«Πάγωσε» προσωρινά με διαταγή του προέδρου του ΙΑ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Αθανάσιου Σερμιέ ο διαγωνισμός (πίνακας κατάταξης) του υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 404 δικαστικών υπαλλήλων, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι οποίο θα επανδρώσουν τα δικαστήρια και τις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση εκδόσεως προσωρινής διαταγής τριών υποψηφίων που εγκαλούσαν το ΑΣΕΠ για αδιαφάνεια και αυθαιρεσία σχετικά με τον διαγωνισμό του 2017. Παράλληλα, ο Αθανάσιος Σερμιέ διέταξε να διατηρηθεί σε ισχύ η σύμβαση εργασίας των προσωρινώς επιχόντων με βάση τον πίνακα κατάταξης του επίμαχου διαγωνισμού.

Η προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης αναστολής που έχουν καταθέσει η τρεις υποψήφιοι, ενώ η αίτηση ακύρωσης-προσφυγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί το δεύτερο δεκαήμερο του 2019.

Αναλυτικότερα, η προσωρινή διαταγή αναφέρει:

«Υποχρεώνει τη διοίκηση – σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 8 του ΠΔ 18/1989 και μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί των αιτήσεων αναστολής – να απέχει από κάθε ενέργεια ερειδόμενη επί της προσβαλλόμενης πράξεως, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την διακοπή των- ορισμένου χρόνου- συμβάσεων των αιτουσών, με βάση τις οποίες εργάζονται στα αναφερόμενα στην ως άνω αίτηση δικαστήρια της επικράτειας».

Οι τρεις στην αίτηση που κατέθεσαν στο Εφετείο μέσω του καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρου Πάνου Λαζαράτο, μεταξύ των άλλων, ανέφεραν:

α) έλλειψη αιτιολογίας κατά την διαμόρφωση των οριστικών πινάκων σε σχέση με τους προσωρινούς,

β) αδικαιολόγητη ανατροπή του μέτρου κρίσεως του ΑΣΕΠ σε σχέση με τον έλεγχο συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών και της προϋπηρεσίας των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσεως και

γ) παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ασφάλειας δικαίου.

Σύμφωνα με νομικούς, η προσωρινή αυτή διαταγή ανοίγει το δρόμο σε όσους έχουν συνάψει συμβάσεις με το υπουργείο Δικαιοσύνης επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης να ζητήσουν ανάλογη προσωρινή δικαστική προστασία και επέκταση των συμβάσεών τους.

Τέλος, ανακύπτει θέμα στο ΑΣΕΠ γιατί άλλοι δικαστικοί γραμματείς θα εργάζονται επί τη βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης και άλλοι επί τη βάσει οριστικών, οι οποίοι (οριστικοί) μάλιστα είναι πλέον αμφίβολο (με βάση τις προσφυγές) αν είναι έγκυροι.

Προκήρυξη για τις 47 προσλήψεις ελεγκτών στο Υπ. Υποδομών

 • 15 Οκτώβριος, 2018
elegtchick.jpg

Mε την υπ’ αριθ. 6/2018 απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013), το αίτημα της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) για την πλήρωση σαράντα επτά (47) θέσεων του κλάδου ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/29-10-2015 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.2190/1994, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (1Γ/2015) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΠΕ2 ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας (4/12/2015) υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.

Σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ (Ορθή Επανάληψη) και κατόπιν της υπ’ αριθ. 8/2018 απόφασης της Ελάσσονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων 103-106 των Κρατικών Αερολιμένων Ρόδου, Μυκόνου, Σαντορίνης και Ηρακλείουαντίστοιχα, (στους οποίους πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων και τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη) και οι οποίοι τυχόν είχαν την ιδιότητα του πολύτεκνου/τέκνου πολύτεκνου ή τρίτεκνου/τέκνου τρίτεκνου έως και την 4/12/2015, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της Προκήρυξης 1Γ/2015, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την κατά περίπτωση ιδιότητα μέχρι την ως άνω ημερομηνία καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των συγκεκριμένων ιδιοτήτων δικαιολογητικά – πιστοποιητικά.

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας <<Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 1Γ/2015>> και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται πλέον η Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Δικαιολογητικά για τους επιλαχόντες της
Προκήρυξης 1Γ/2015
T
.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.

Συνημμένος Πίνακας Θέσεων (Ορθή Επανάληψη)

Δείτε σαν σήμερα      
         
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή 11 Δεκεμβρίου στον 21ο αιώνα
ΟΑΕΔ:               Οριστικοί πίνακες αξιολόγησης συμπληρωματικής προκήρυξης για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας
Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ               Ερχεται προκήρυξη για προσλήψεις πτυχιούχων
η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων               Ηλιόπουλος: Tο πιο σημαντικό βήμα για μας
Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά               Δωρεάν μαθήματα ψηφιδωτού
image Δείτε σαν σήμερα
image ΟΑΕΔ:
image Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ
image η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων
image Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Αθλητικά

Top Headline

Αθλητισμός 12ος

Αθλητισμός 12ος

              11/12 Αθλητικα

Read More...

Αθλητισμός 11ος

Αθλητισμός 11ος

            ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Read More...

Αθλητισμός 10ος

Αθλητισμός 10ος

                Το απόλυτο δράμα που βίωσε ποτέ ποδοσφαιριστής

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

Μιχανοκίνηση 12ος

Μιχανοκίνηση 12ος

  Ποιοι παίρνουν απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας

Read More...

Rally

Rally

              Έπεσε η αυλαία του πανελλήνιου πρωταθλήματος αναβάσεων

Read More...

WRC

WRC

              Ράλι Καταλονίας

Read More...

Πολιτική

Top Headline

Τσίπρας

Τσίπρας

Read More...

Νικολόπουλος:

Νικολόπουλος:

              Νίκος Νικολόπουλος από Βουλιαράτες : Αλλού οι "μαγκιές" του Ράμα

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12ος

              Πούτιν και Μεντβέντεφ συναντά ο Πρωθυπουργός-Τι σηματοδοτεί η επίσκεψή του (video)

Read More...

Πολιτισμός

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12ος

		ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12ος

...

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11ος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11ος

              Δαχτυλίδι που βρέθηκε στο Ισραήλ ίσως ανήκει στον άνθρωπο που σταύρωσε τον Χριστό

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10ος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10ος

                    Η μεγαλειώδης σκηνή του αρχαίου θεάτρου των Συρακουσών - Δείτε βίντεο σε τρισδιάστατη...

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Αλβανία

Αλβανία

Η Αλβανία έχει υποχρέωση να σεβαστεί τους Βορειοηπειρώτες!

Read More...

ΚΟΣΜΟΣ 12ος

		ΚΟΣΜΟΣ 12ος

              Κρίσιμη σύνοδος στο Μαρακές για το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση του ΟΗΕ

Read More...

Βουλγαρία

 Βουλγαρία

              «Δεν υπάρχει καμία Μακεδονική γλώσσα» - Οι Βούλγαροι απειλούν στα ίσα τα Σκόπια με βέτο σε ΝΑΤΟ

Read More...

Ελλάδα

Top Headline

EΛΛΑΔΑ 12ος

		EΛΛΑΔΑ 12ος

              Τώρα πλέον το έχουν αντιληφθεί όλοι, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι εσχάτη προδοσία - Οι βουλευτές πρέπει να αποφασίσουν αν...

Read More...

EΛΛΑΔΑ 11ος

EΛΛΑΔΑ 11ος

Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Read More...

EΛΛΑΔΑ 10ος

EΛΛΑΔΑ 10ος

              Αίτηση Ακύρωσης της Νέας Ταυτότητας με ενσωματωμένο το τσιπ

Read More...

Οικονομία

Top Headline

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 12ος

              ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ...

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

              Προς πλήρη κατάργηση των capital controls μέχρι το τέλος του χρόνου

Read More...

Δωρεάν Μαστογραφίες

Δωρεάν Μαστογραφίες

            στα Ιωάννινα

Read More...

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11ος

		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11ος

              Γουατεμάλα: ‘Εκρηξη του «Ηφαιστείου της Φωτιάς»- 2.000 στα καταφύγια

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10ος

              Τα τρένα και το χιόνι δημιουργούν έναν εντυπωσιακό συνδυασμό

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

              Κρακατόα 1883 -Η πιο δυνατή ηφαιστειακή έκρηξη στη νεότερη ιστορία του κόσμου

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 11ος

		ΠΑΡΑΞΕΝΑ 11ος

              Ομάδα επιστημόνων υποστηρίζει ότι βρήκε την χαμένη Ατλαντίδα - Δείτε που είναι...

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 10ος

		ΠΑΡΑΞΕΝΑ 10ος

              Το ηφαίστειο της Αίτνα καταρρέει γλιστρώντας προς τη θάλασσα του Ιονίου με τον κίνδυνο να προκαλέσει τσουνάμι

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 9ος

		ΠΑΡΑΞΕΝΑ 9ος

              Κόκκινος συναγερμός στην Ισλανδία: Ηφαίστειο απειλεί να φέρει τον όλεθρο στη βόρεια Ευρώπη

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              38η ,...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              27η, 28η , 29η 30η , 31η...

Read More...

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

              16η, 17η, 18η,...

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                  O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

		Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

              Διακοπή τηλεθέρμανσης σε οδούς της Κοζάνης, Τρίτη 17-4-18, για την αποκατάσταση διαρροής.

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 09/12/2018

		ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 09/12/2018

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29/11/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 29/11/2018

                Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/10/2018

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/10/2018

                  Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

Διάφορα

«Ζήτω η Βόρειος Ήπειρος»: Δείτε βίντεο με τους Έλληνες να ζητούν αυτονομία στο μνημόσυνο του Κ.Κατσίφα

Read More...

http://www.koultoura.com/

http://www.koultoura.com/

              www.koultoura.com

Read More...

Στέλιος Καζαντζίδης

Στέλιος Καζαντζίδης

              Νο 1 στην Ελλάδα και στον ΚΟΣΜΟ!!

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

              Η συμφωνία με δυο λέξεις: Εσχάτη προδοσία - Διαβάστε και παρακολουθείστε αυτά...

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 4

Παμμακεδονικές Ενώσεις 4

              Πύργο Ηλείας, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, ΑΡΙΔΑΙΑ, ΘΑΣΟΣ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ, ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΑΜΙΑ, ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ,...

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 3

		Παμμακεδονικές Ενώσεις 3

ΣΠΑΡΤΗ, ΛΑΡΙΣΑ, ΡΟΔΟΣ, ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, Φλώρινα, ΦΑΡΣΑΛΑ, Ν. Λεσβος, Σέρρες, Γερακας, Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Read More...

Zougla.gr

Zougla.gr

              Zougla.gr

Read More...

ΑRΤ

ΑRΤ

              Αρτ TV Live - Αρτ τηλεόραση ραδιόφωνο Art tv Live

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided