Τρίτη, Σεπτέμβριος 22, 2020

COVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

Κορονοϊός: Η απόφαση του υπουργού Υγείας για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών CΟVID-19

Κορονοϊός:

Η απόφαση του υπουργού Υγείας για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών CΟVID-19

Μέσω ΗΔΙΚΑ η τήρηση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Κορονοϊός: Η απόφαση του υπουργού Υγείας για τη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών CΟVID-19

Η ΗΔΙΚΑ αναλαμβάνει την επεξεργασία, για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας, τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, σύμφωνα ε απόφαση του υπουργού Υγείας, στην οποία περιγράφονται κριτήρια και σκοποί του.

Η ΗΔΙΚΑ αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, όπως αναφέρεται στην απόφαση.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, στο πλαίσιο μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας επιδιώκεται η πλήρωση των εξής:

Να διασφαλιστεί η άμεση, ταχεία και έγκυρη καταγραφή των κρουσμάτων του κορονοϊού στα νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά Κέντρα Υγείας της χώρας, καθώς και σε κάθε αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας με δυνατότητα επέκτασης χρήσης του και σε άλλες Μονάδες Υγείας εφόσον αυτό κριθεί, από ιατρική άποψη, απαραίτητο.

Να διασφαλιστεί η αποτελεσματική καταγραφή του αριθμού των ασθενών από COVID-19, οι οποίοι διαβιούν στην Ελλάδα, για την παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και της διασποράς των κρουσμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Να εκτιμηθεί η επιδημιολογία της νόσου, ιδίως οι επιπλοκές, και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κρίσιμο από ιατρική άποψη.

Να δύνανται να αξιολογηθούν με επιστημονικά κριτήρια η βαρύτητα της νόσου των ασθενών και ο ρυθμός επιβάρυνσης της ασθένειάς τους με την πάροδο του χρόνου.

Να αποτυπωθεί η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι ασθενείς και να αξιολογηθεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε νέες /καινοτόμες θεραπείες.

Να διασφαλιστεί η άμεση καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που θα εντοπιστούν ή / και θα παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) Ειδικού Σκοπού.

Να διασφαλιστεί η αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση της COVID-19.

Να διασφαλιστεί η καταγραφή των ασθενών που αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο πλαίσιο της εργαστηριακής διερεύνησης δειγμάτων από τον ΕΟΔΥ και από άλλα δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια.

Να αξιολογηθούν οι ανάγκες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρόσφορων υπηρεσιών υγείας για ασθενείς από COVID-19.

Να υπάρχει διασύνδεση και αποστολή των εθνικών δεδομένων, με τρόπο που διασφαλίζει οπωσδήποτε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ασθενών - υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Μητρώο Ασθενών με COVID-19, σε ετήσια βάση, με απώτερους σκοπούς τη σύγκριση των εθνικών δεδομένων με εκείνων των άλλων κρατών της Ευρώπης, την ανταλλαγή πληροφοριών για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ασθενών, καθώς και τη δυνατότητα πρόσβασης στις σύγχρονες θεραπείες.

NEWSBEAST.GR  15/4/2020

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided