Τετάρτη, Σεπτέμβριος 23, 2020

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6ος

 

 

 

 

 

 

 

Τα τσιμεντένια «κολονάκια» στις κορυφές βουνών και λόφων. Τι είναι, ποιος τα κατασκεύασε και σε τι χρησιμεύουν.
Τα τσιμεντένια «κολονάκια» στις κορυφές βουνών και λόφων.

Τι είναι, ποιος τα κατασκεύασε και σε τι χρησιμεύουν.

Τι είναι, ποιος τα κατασκεύασε και σε τι χρησιμεύουν τα παράξενα τσιμεντένια «κολονάκια» που συναντάει κάθε επίδοξος ορειβάτης όταν κατακτά μια κορυφή, από τον Ψηλορείτη μέχρι τον Όλυμπο.

Σε αρκετές κορυφές των βουνών της Ελλάδος, υπάρχουν τσιμεντένια βάθρα, ύψους συνήθως από 1 έως 1.20 μέτρα, τα οποία συναντούν συχνά οι επίδοξοι ορειβάτες. Έχουν σχήμα είτε κυκλικό είτε τετράγωνο και επάνω τους (αν δεν έχουν καταστραφεί ή βανδαλιστεί) υπάρχει μια μεταλλική πλακέτα. Οι κατασκευές αυτές ονομάζονται Τριγωνομετρικά Σημεία, τα έχει φτιάξει η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) και η μεταλλική πλακέτα αναγράφει:

– το όνομα της υπηρεσίας (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού),
– τον τίτλο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ και
– την χρονιά κατασκευής

Τα βάθρα αυτά βοηθούν στην υλοποίηση του εκάστοτε Ελληνικού Γεωδαιτικού Συστήματος Αναφοράς και είναι πολύ σημαντικά για Τοπογραφικές εργασίες δεδομένου ότι αποτελούν σημεία εξάρτησης και ελέγχου. Ονομάζονται τριγωνομετρικά σημεία διότι για να βρεθούν οι συντεταγμένες στους στον χώρο χρησιμοποιούνται μέθοδοι τριγωνομετρίας.


Ένα Τριγωνομετρικό Σημείο (βάθρο) εν ώρα Τοπογραφικών – Δορυφορικών μετρήσεων.
Αριστερά ολόκληρο το βάθρο, στην μέση η μεταλλική πλακέτα στην κορυφή του και

δεξιά ο τρόπος τοποθέτησης του δορυφορικού οργάνου (GPS).

Η τοπογραφική αναγκαιότητα των βάθρων

Για όλες τις τοπογραφικές εργασίες απαιτούνται σταθερά σημεία πάνω στο έδαφος, που αποτελούν τη βάση αναφοράς τους. Λέγοντας τοπογραφικές εργασίες εννοούμε:

– Μελέτες Τοπογραφικές, Συγκοινωνιακές, Υδραυλικές
– Τριγωνισμοί – συνορθώσεις δικτύων
– Χαράξεις οριζοντιογραφικές – υψομετρικές
– Σταδιακές αποτυπώσεις χωματουργικών εργασιών
– Επιμετρήσεις – εμβαδομετρήσεις – ογκομετρήσεις
– Δίκτυα οριζοντιογραφικού και υψομετρικού ελέγχου
– Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
– Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
– Κατατμήσεις ιδιοκτησιών
– Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
– Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών
– Χάραξη τεχνικών έργων
– Αποτυπώσεις υφιστάμενων κατασκευών
– Μετρήσεις υψομέτρων
– Αποτυπώσεις μνημείων
– Βιομηχανικές αποτυπώσεις
– Έλεγχος μικρομετακινήσεων
– Αρχιτεκτονικές, αρχαιολογικές αποτυπώσεις

Τα σημεία αυτά είναι μόνιμα τοποθετημένα στο έδαφος και σκοπός των μετρήσεων είναι να γίνουν γνωστές οι συντεταγμένες τους (Χ,Υ) ως προς ένα ορισμένο σύστημα αναφοράς, καθώς και το υψόμετρό τους επίσης ως προς μια ορισμένη επιφάνεια αναφοράς.


Σήμανση στο έδαφος, με ορειχάλκινη πλακέτα,
ενός σημείου που θα χρησιμοποιηθεί ως αφετηρία μετρήσεων.


Τοποθέτηση του τοπογραφικού οργάνου στο σημείο αφετηρίας των μετρήσεων.

Όταν τα σημεία αυτά αποκτήσουν συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς και υψόμετρο ως προς τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας (ΜΣΘ, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί για τη χώρα), καλούνται Τριγωνομετρικά Σημεία. Στην συνέχεια κάνουμε μια μικρή παύση της ροής μας για να αναφέρουμε δυο λόγια όσον αφορά την υψομετρική αφετηρία που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα.

Η µέση στάθµη της θάλασσας (µ.σ.θ)

Η µέση στάθµη της θάλασσας (µ.σ.θ) µεταβάλλεται µε το χρόνο, περιοδικά, λόγω εποχιακών κυρίως µεταβολών της θερµοκρασίας της θάλασσας, της ατµοσφαιρικής πίεσης και άλλων µετεωρολογικών παραµέτρων (της τάξεως των 20cm στις ελληνικές θάλασσες), αλλά και µε συστηµατικό τρόπο, λόγω µικρών αλλά συνεχών µεταβολών της θερµοκρασίας, της τήξης των πάγων, καθώς και της µεταβολής των ωκεάνιων λεκανών, που οφείλεται σε γεωλογικές αιτίες. Εκτιµάται ότι τα τελευταία 20.000 χρόνια η στάθµη της θάλασσας ανέβηκε περίπου 100m, κυρίως λόγω της τήξης των παγετώνων, ενώ η σηµερινή ανύψωση, είναι της τάξης των 1-2 mm το χρόνο για τη Μεσόγειο.

Η µέση στάθµη της θάλασσας προσδιορίζεται µε τη βοήθεια παλιρροιογράφων, που καταγράφουν τη µεταβολή της στάθµης συναρτήσει του χρόνου σε εγκαταστάσεις κατά µήκος των ακτών, ενώ στους ωκεανούς µπορεί να προσδιοριστεί µόνο µε τη βοήθεια τεχνητών δορυφόρων, οι οποίοι από γνωστές θέσεις µετρούν την απόστασή τους από τη επιφάνεια της θάλασσας µε χρήση ειδικών συσκευών ραντάρ. Σήµερα η µ.σ.θ., µπορεί να προσδιοριστεί µε χρήση τεχνητών δορυφόρων σε όλους τους ωκεανούς µε ακρίβεια cm.


Η πιο απλή μορφή παλιρροιογράφου.

Για να αποκτήσουν τα σημεία αυτά συντεταγμένες στο Κρατικό Σύστημα Αναφοράς και υψόμετρο ως προς τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας χρειάζεται να γίνουν κάποιες μετρήσεις με τοπογραφικά όργανα μεταξύ αυτών των σημείων και των σημείων που ορίζουν το Σύστημα Αναφοράς (σημεία εξάρτησης).


Τοποθέτηση τοπογραφικού οργάνου δορυφορικών μετρήσεων
στο σημείο εξάρτησης των μετρήσεων.


Τοποθέτηση τοπογραφικού οργάνου οπτικών μετρήσεων
στο σημείο εξάρτησης των μετρήσεων.


Σκόπευση από το σημείο εξάρτησης στο σημείο αναφοράς με την χρήση
τοπογραφικού οργάνου οπτικών μετρήσεων.

Τα σημεία αυτά λοιπόν, που ορίζουν το Σύστημα Αναφοράς καλούνται και αυτά Τριγωνομετρικά Σημεία. Είναι τοποθετημένα κυρίως σε κορυφές βουνών ή λόφων, φάρους, τρούλους ή κωδωνοστάσια εκκλησιών κλπ. Σε θέσεις δηλαδή τέτοιες ώστε να είναι ορατά από πολύ μεγάλες αποστάσεις. Τα σημεία αυτά στο σύνολο τους αποτελούν το Τριγωνομετρικό Δίκτυο της χώρας.


Ίσως το πιο γνωστό κολονάκι (κατασκευασμένο από τον Ε.Ο.Σ.), που παρ’όλα αυτά δεν αποτελεί Τριγωνομετρικό Σημείο (βάθρο) της Γ.Υ.Σ., αυτό στην κορυφή του Ολύμπου, στα 2.918 μ. υψόμετρο. (φωτογραφία: πηγή)Αρκετά Τριγωνομετρικά Σημεία είναι τοποθετημένα σε υδατόπυργους, δεδομένου ότι σε μεγάλες πεδιάδες η ορατότητα από την κορυφή είναι αρκετά ικανοποιητική. Η ανάβαση σε έναν τέτοιο υδατόπυργο κρύβει περιπέτεια αλλά και κινδύνους.

Τα σημεία αυτά που αποτελούν το Τριγωνομετρικό Δίκτυο της χώρας τοποθετούνται μόνιμα στο έδαφος και η διαδικασία τοποθέτησής τους ονομάζεται σήμανση των σημείων. Η κατασκευή του βάθρου και η υπερύψωση του σημείου στο ύψος του βάθρου ονομάζεται επισήμανση και έχει ως σκοπό τα σημεία αυτά, να είναι ορατά από πολύ μακριά. Τα βάθρα είναι από σκυρόδεμα, ύψους περίπου 1.00 – 1.20 μ. και διαμέτρου περίπου 0.40 μ. και είναι συνήθως είτε κυκλικά είτε τετράγωνα.


Κλασικό κυκλικό βάθρο της Γ.Υ.Σ. (Σημείο Τριγωνομετρικού Δικτύου της χώρας)


Κλασικό τετράγωνο βάθρο της Γ.Υ.Σ. (Σημείο Τριγωνομετρικού Δικτύου της χώρας)

Η ίδρυση των δικτύων αναφοράς σε εθνική κλίµακα είναι ευθύνη των αρµοδίων κρατικών φορέων. Στην Ελλάδα υπάρχει Κρατικό Γεωδαιτικό ∆ίκτυο, µε χιλιάδες τριγωνοµετρικά σηµεία που οι συντεταγµένες τους εκφράζονται στο «Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 87» (ΕΓΣΑ 87). Υπάρχει όµως και πολύ µεγάλος αριθµός µικρών ανεξάρτητων τριγωνοµετρικών δικτύων, τα οποία ιδρύονται για ειδικούς σκοπούς.


Για την εύρεση των συντεταγμένων των σημείων των βάθρων χρησιμοποιούνται μέθοδοι τριγωνομετρίας, για αυτό και τα σημεία αυτά αποκαλούνται Τριγωνομετρικά.

Η κρατική υπηρεσία που έχει αναλάβει την φροντίδα για την ίδρυση, συντήρηση, μέτρηση και υπολογισμό των συντεταγμένων και των υψομέτρων του εθνικού τριγωνομετρικού δικτύου της χώρας ήταν και είναι η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.). Από την Γ.Υ.Σ. παρέχεται και κάθε πληροφορία για τις συντεταγμένες και τα υψόμετρα των τριγωνομετρικών σημείων και για τα υψόμετρα των υψομετρικών αφετηριών του υψομετρικού δικτύου της χώρας, που είναι χρήσιμοι σε πολλές μελέτες, κλπ. όπως αναφέραμε.

Παράξενα και περίεργα

Σχεδόν το σύνολο των βάθρων της Γ.Υ.Σ. κατασκευάστηκε σε αφύλακτους δημόσιους χώρους. Την εποχή που χτίστηκαν τα βάθρα αυτά, οι περισσότερες περιοχές όπου επιλέχτηκαν να κατασκευαστούν, ήταν ακατοίκητες η αρκετά έρημες. Με την πάροδο του χρόνου όμως η επέκταση των πόλεων, η αύξηση και επέκταση των ιδιόκτητων εκτάσεων, η αυθαίρετη δόμηση και η ανεξέλεκτη εκμετάλλευση δημόσιων γαιών οδήγησαν πολλά βάθρα είτε στην καταστροφή είτε στην γειτνίαση τους σήμερα δίπλα η ακόμα και μέσα σε κτίρια, σε κεραίες, σε περιφραγμένους χώρους κ.α.


Βάθρο Γ.Υ.Σ. σε κορυφή λόφου όπου μετέπειτα κτίστηκε εκκλησάκι δίπλα του.


Βάθρο Γ.Υ.Σ. σε κορυφή λόφου όπου μετέπειτα κατασκευάστηκε κεραία δίπλα του.


Βάθρο Γ.Υ.Σ. σε κορυφή βουνού όπου έχει καταστραφεί.
(πηγή φωτογραφίας)


Βάθρο Γ.Υ.Σ. σε κορυφή λόφου όπου μετέπειτα χτίστηκε στάνη ακριβώς δίπλα του.
(πηγή φωτογραφίας)


Βάθρο Γ.Υ.Σ. σε πεδιάδα με πλημμυρικά φαινόμενα.
(πηγή φωτογραφίας)

Βάθρο Γ.Υ.Σ. σε λόφο όπου η βλάστηση αναπτύχθηκε ραγδαία.

Προτρέπουμε λοιπόν κάθε επίδοξο ορειβάτη, εξερευνητή, απλό πολίτη και συνάδελφο Τοπογράφο, να σέβεται αυτά τα βαθράκια γιατί ο κόπος κατασκευής και μέτρησης τους αλλά και η αξία τους είναι εξαιρετικά μεγάλη, τόσο σε οικονομικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο.

Όποιος έχει την διάθεση να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και την κατάσταση των βάθρων αυτών υπάρχει και σχετική ιστοσελίδα:


______________________________________________________________________________
Κείμενο – Έρευνα:
Θεοδοσόπουλος Δημήτρης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Πηγές:
Ιστοσελίδες
1. http://www.geo.auth.gr/courses/gge/gge322y/chapter062.html
2. http://www.hepos.gr/hepos/HEPOS_pub_2014a_gr.pdf
3. http://ecourses.dbnet.ntua.gr/fsr/15870/Eisagvgi%20sthn%20Gevdaisia.pdf

ksipnistere.com 23/6/2020

Ελαιόλαδο:

Σε Αμερικάνικη πολυεθνική παραδίδει η κυβέρνηση τον

«εθνικό θησαυρό»


Έλληνες πιέζουν την κυβέρνηση να βάλει «λουκέτο» σε 2750 Ελληνικά ελαιοτριβεία!!

Μορφή «χιονοστιβάδας» παίρνουν οι αποκαλύψεις του newx.gr για την άμεση παρέμβαση Αμερικάνικης πολυεθνικής εταιρείας, με τη βοήθεια μάλιστα Ελλήνων, που επιχειρεί να βάλει στο… χέρι, τον εθνικό «θησαυρό» της χώρας, που είναι το ελαιόλαδο.

Στις αρχές Ιανουαρίου ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής από τη Φθιώτιδα Βάιος Γκανής, αποκάλυψε στο newx.gr πως τα τελευταία 4 χρόνια έχουν κατατεθεί σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, προτάσεις για την κατασκευή τριών «mega factories» ελιάς και ελαιολάδου.

Μάλιστα, χορηγός αυτής της προσπάθειας φαίνεται να είναι η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με τον κ. Γκανή.
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την κατασκευή των τριών «mega factories»;

Ο Βάιος Γκανής περιγράφει την κατάσταση, με τα μελανότερα «χρώματα», δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Θα σβήσουν σε μία νύχτα 2.750 μικρά ελαιοτριβεία, στις περιοχές που θα λειτουργήσουν τα mega factories».

Οι τρεις περιοχές, τις οποίες «στοχεύει» η Αμερικάνικη πολυεθνική, είναι η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κρήτη.
«Δηλαδή φανταστείτε ο πλούτος της ελιάς, το λάδι θα συγκεντρωθεί σε μία πολυεθνική…

… Δεν θα υπάρχουν μεσάζοντες, δεν θα υπάρχουν τίποτα. Ένας μικρός ελαιοπαραγωγός με μικρό ελαιοτριβείο, δεν θα μπορεί να επιβιώσει, γιατί θα υπάρχουν προϋποθέσεις, όπως η διαχείριση αποβλήτων και ο βιολογικός καθαρισμός, τις οποίες προϋποθέσεις δεν θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν, λόγω αυξημένου οικονομικού μεγέθους.
“Τροφή”: Εδώ υφίσταται ένα “αγκάθι”, καθώς η διαχείριση αποβλήτων και ειδικά ο βιολογικός καθαρισμός είναι απαραίτητες προϋποθέσεις, οπότε μάλλον θα πρέπει να βρουν τρόπο να ανταπεξέλθουν οι μικρές επιχειρήσεις, εφόσον θέλουν να έχουν αξιώσεις ή να παραμείνουν στον “χάρτη”..
Μέσα σε μια νύχτα θα σβήσουν οι μικρές επιχειρήσεις.

Φανταστείτε τι έχει να γίνει,» τόνισε με έμφαση ο Βάιος Γκανής.

Σήμερα, ένα ακόμη «λιθαράκι» στις αποκαλύψεις έρχεται να βάλει ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάμαλης, ο οποίος δήλωσε στο newx.gr, πως είναι γνώστης του θέματος και δίνει επιπλέον πληροφορίες, για την προσπάθεια που γίνεται να «σβηστούν από χάρτη» 2750 Ελληνικά ελαιοτριβεία.

Σύμφωνα με τον κ. Μάμαλη, η Αμερικάνικη πολυεθνική έχει βρει «συμμάχους» Έλληνες καθηγητές, τα ονόματα των οποίων θα δημοσιοποιηθούν στο άμεσο μέλλον από το newx.gr.

«Το γνωρίζουμε και μάλιστα έχουμε παρέμβει σ’ αυτή τη λογική στον κανονισμό του ελληνικού σήματος ελαιολάδου, καθώς κάποιοι επιχείρησαν να περάσουν κανονισμό έτσι ώστε το 25% του λαδιού να μην είναι ελληνικό και να μπορεί να χαρακτηρίζεται ένα λάδι ως ελληνικό, ενώ το 25% δεν είναι ελληνικό.

Το ίδιο έγινε και στο γάλα και είχαμε παρέμβει ως ΓΕΩΤΕΕ και μαζί με άλλους φορείς και αποτρέψαμε ουσιαστικά τέτοιες εξελίξεις. Υπάρχει αυτή η λογική και δεν θέλω να μιλήσω με ονόματα, αλλά αν προκληθώ θα το κάνω, γιατί έχω τα ονόματα, γι’ αυτούς που έχουν κάνει προτάσεις στην Ελληνική κυβέρνηση να κλείσουν αυτά τα μικρά ελαιοτριβεία,» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μάμαλης.
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ υποστήριξε μάλιστα ότι στο νέο ΠΑΑ (πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης) υπάρχει περιορισμός στην επιδότηση νέων ελαιοτριβείων.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί τριγύρω από το υπουργείο, όχι επίσημα στελέχη, αλλά φορείς ή πρόσωπα μεμονωμένα τα οποία ακριβώς προσδοκούν να στρέψουν την κυβέρνηση στο να κλείσουν αυτά τα μικρά ελαιοτριβεία με το πρόσχημα των οικονομιών κλίμακος και των μεγαλύτερων μεγεθών που θα προσφέρει μια τέτοια επένδυση.
Είναι Έλληνες και μάλιστα έχουν θέση σε πανεπιστήμια.

Εμείς προσπαθούμε να το αποτρέψουμε, γιατί θεωρούμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού λαδιού είναι η χαμηλή οξύτητα η οποία επιτυγχάνεται με την άμεση μεταφορά των ελιών στα ελαιοτριβεία, τα οποία αν μεταφερθούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και περιμένουν οι ελιές για να γίνει η όλη διαδικασία μεταποίησης, προφανώς η οξύτητα θα είναι πιο ανεβασμένη, όπως γίνεται στην Ισπανία και στην Ιταλία. Αυτές οι προτάσεις έχουν άμεση σχέση με την Αμερικάνικη πολυεθνική,» υπογράμμισε ο κ. Σπύρος Μάμαλης.
Τι ρόλο, όμως, μπορούν να παίξουν στην προκειμένη περίπτωση οι τοπικές αρχές, οι τοπικές κοινωνίες;

Είθισται οι όποιες επενδύσεις γίνονται να περνάνε και να ζητείται η έγκριση των Περιφερειακών Συμβούλιων. Υπάρχει, όμως, ένα… παραθυράκι, που αυτές οι διαδικασίες μπορούν να παρακαμφθούν κι αυτό το «παραθυράκι» είναι το fast truck.
Δηλαδή, αν είναι μια επένδυση άνω των 100 εκατομμυρίων παρακάμπτονται όλοι οι θεσμοί.

«Και αυτό το έχουμε καταγγείλει στη βουλή. Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας με 100 εκατομμύρια, μπορεί να έρθει στο νομό Σερρών και να γεμίσει τον κάμπο με φωτοβολταϊκά,» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Σπύρος Μάμαλης.
“Τροφή”:

Τι να πει κανείς; Έχουν βάλει στο μάτι αυτόν τον αστείρευτο θησαυρό και εμείς συνεχίζουμε να παραμένουμε απλοί θεατές, εν τέλει Το νου σας στην παγίδα, μην ξεριζώσετε ελιές λόγω επιδότησης

Και μην ξεγελιέστε όπως όλα τα προηγούμενα πρόσφατα χρόνια, με την προπαγάνδα των δήθεν υγιεινών σπορέλαιων: Προσοχή: Γιατί τα σπορέλαια είναι επικίνδυνα για την υγεία

Η αξία του ελαιολάδου είναι ΜΑΚΡΆΝ ΑΝΕΚΤΊΜΗΤΗ, ειδικά στο εξωτερικό όπου το χρυσοπληρώνουν και το ξέρουν πολύ καλά: Παραμελημένο Ελληνικό προϊόν γίνεται ανάρπαστο στο εξωτερικό ως φάρμακο

και έχετε τον νού σας, διότι πολλά παιχνίδια παίζονται στις πλάτες μας: Το πολιτικό παιχνίδι γύρω από τους παραδοσιακούς σπόρους

Ρεπορτάζ: Ζωή Χειμωνίδου για το newx.gr ksipnistere.com 21/6/2020

Αρχαιολογικές Ανακαλύψεις που Αποδεικνύουν ότι Κόσμος μας είναι Γεμάτος Μυστικά.

Με την 4η θα Ανατριχιάσετε!

Όταν ήμασταν παιδιά, όλοι ονειρευόμασταν να βρούμε ένα κρυμμένο θησαυρό.
Κάποιοι άνθρωποι όμως μεγαλώνοντας, συνέχισαν να έχουν αυτό το όνειρο.
Για αυτό το λόγο έγιναν αρχαιολόγοι.

Ακολουθούν κάποιες συναρπαστικές φωτογραφίες από το National Geographic, που φέρνουν στο φως τα μυστικά του παρελθόντος.

1. Οι αρχαιολόγοι μελετούν το πέτρινο κεφάλι των Olmecs, 1947
Οι Olmecs ήταν μια κοινωνία που έζησε περίπου από το 1.500 π.Χ. έως το 400 π.Χ., στην Κεντρική Αμερική.
Αυτός ο πολιτισμός κατασκεύασε αυτά τα τεράστια πέτρινα κεφάλια που ζύγιζαν 6-50 τόνους.
Οι επιστήμονες δεν μπορούν ακόμα να εξηγήσουν πώς οι Olmecs κατάφεραν να κατασκευάσουν αυτά τα πράγματα.

2. Ερείπια αρχαίων οικισμών στη Σκωτία
Αυτός ο οικισμός υπήρχε από περίπου τον 15ο αιώνα π.Χ. έως τον 17ο αιώνα μ.Χ.
Τα ερείπια των σπιτιών, διάφορα αντικείμενα και έργα τέχνης διασώζονται μέχρι σήμερα.

3. Ένας δύτης διέρχεται μέσα από μια καταβόθρα στο Μεξικό
Οι Cenotes, είναι φυσικές καταβόθρες που προκύπτουν από την κατάρρευση του ασβεστόλιθου που υπάρχει κάτω από τα υπόγεια ύδατα.
Στο παρελθόν, χρησιμοποιούνταν από τους αρχαίους Μάγια ως πηγές νερού και τόπους θυσίας.

4. Ένας άνδρας από το πρώην βασίλειο των Mustang στο Βόρειο Νεπάλ, κουβαλάει ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν σε επιτύμβια κρύπτηΤα απομεινάρια 27 ανδρών, γυναικών και παιδιών, βρίσκονται σε μια τεχνητή σπηλιά βουνό στο Νεπάλ.
Τα κομμένα οστά τους, υποδεικνύουν μια ανεξήγητη ιεροτελεστία.
Οι σκελετοί βρίσκονται στην παράξενη κρύπτη για περίπου 1.500 χρόνια.

5. Η πανοραμική θέα της Λέπτις Μάγκνα στη Δυτική Λιβύη
Είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο καλοδιατηρημένες ρωμαϊκές πόλεις που χτίστηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυγούστου και του Τιβέριου. Μέχρι και σήμερα, σώζονται κάποια εντυπωσιακά ερείπια.
Επίσης, οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν να ανακαλύπτουν και νέα ευρήματα κατά καιρούς.

6. Το κάστρο του Palenque
Το κύριο χαρακτηριστικό της αρχαίας πόλης του Palenque στη βόρειο-ανατολική μεξικανική πολιτεία του Τσιάπας, είναι ένα παλάτι με ένα τετραώροφο πύργο, που δεν έχει βρεθεί όμοιό του σε οποιαδήποτε άλλη πόλη των Μάγια.
Οι ειδικοί πιστεύουν, ότι οι Μάγιας χρησιμοποιούσαν τον πύργο για να παρακολουθούν τις ακτίνες του ήλιου, να πέφτουν απευθείας στην επιγραφές του ναού την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου.

7. Αυτό το διακοσμητικό βρέθηκε στον τάφο του βασιλιά Tut
Αυτό το διακοσμητικό με τη μορφή ενός αιχμαλώτου Nubian, βρέθηκε στον τάφο του βασιλιά Tut.
Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο Φαραώ το τοποθετούσε στο έδαφος με τη μορφή στραμμένη προς τα κάτω.
Αυτό, ήταν ένα σύμβολο ταπείνωσης των Nubians.

8. Ο Luis Leakey και η οικογένειά του ψάχνουν για ένα ανθρωποειδές στο Φαράγγι Olduvai
Ο παλαιοανθρωπολόγος Luis Leakey ήταν ένθερμος υποστηρικτής της εξέλιξης.
Ήταν στο φαράγγι Olduvai, όπου μετά από 30 χρόνια ανασκαφής, ανακάλυψε τελικά το κρανίο ενός από τους προγόνους του σύγχρονου ανθρώπου.

9. Χιλιάδες στρατιώτες από τερακότα με τα άλογά τους φρουρούν τον τάφο του αυτοκράτορα Qin Shi HuangΣύμφωνα με την επιθυμία του αυτοκράτορα, τα αγάλματα έπρεπε να τον συνοδεύουν στη μετά θάνατον ζωή.
Ορισμένοι ειδικοί, θεωρούν ότι ο στρατός από τερακότα ήταν ένα πολύ προοδευτικό βήμα για την εποχή, αφού το έθιμο έλεγε να θάβονται ζωντανοί πολεμιστές σε τέτοιες περιπτώσεις.

10. Οι Ορθόλιθοι του Στέννες
Υπάρχουν πολλοί μύθοι που συνδέονται με αυτές τις πέτρες της Σκωτίας.
Πολλοί λένε, ότι αυτός ο τόπος χρησιμοποιήθηκε για θυσίες.
Αλλά αυτή η ερμηνεία εξακολουθεί να αφήνει πολλά ερωτηματικά.

11. Η παγωμένη μούμια Ότζι, ανακαλύφθηκε το 1991 στις Άλπεις Οtztal στο Τιρόλο
Σύμφωνα με μελέτες, ο Ότζι γεννήθηκε περίπου το 3.300 π.Χ., πράγμα που σημαίνει ότι είναι η παλαιότερη μούμια στην Ευρώπη.
Μετά από μια συγκριτική ανάλυση DNA, αποδείχθηκε ότι μεταξύ των 4.000 ανδρών που ζουν στο Τιρόλο, 19 από αυτούς σχετίζονται με αυτόν.

ksipnistere.com 18/6/2020

 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ: ΤΙΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ ΤΙΣ ΕΚΤΙΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ!

O Ηρόδοτος αναφερόμενος στον λαβύρινθο της Αιγύπτου λέει οτι τις πυραμίδες τς εκτισαν Ελληνες αρχιτέκτονες!!!!!

« ... .....Ετσι λοιπον κατασκευάσαν τον λαβύρινθο, λίγο πιο πάνω απο την λίμνη Moeris, κοντα στην πόλη που καλειται πόλη των κροκοδείλων.

Τον είδα ο ίδιος και έμεινα κατάπληκτος.

Ήταν μιά εντυπωσιακή Αρχιτεκτονική εργασία καί σίγουρα ξοδεύτηκαν πολύ περισσότερα χρήματα από ότι στις πυραμίδες και στα άλλα θαυμαστά κτίρια.
Ο ναός της Εφέσου, ο ναός της Σάμου καθώς και οι μεγάλες πυραμίδες, όλα είναι έργα των Ελλήνων, είναι σίγουρα πολύ καταπληκτικές κατασκευές, αλλά ο λαβύρινθος τα ξεπερνά όλα ...»

(Εδώ έχουμε μία σαφή δήλωση από τον Ηρόδοτο ότι τις πυραμίδες τις έκτισαν Έλληνες αρχιτέκτονες και αυτό είναι το πιο αξιοπρόσεκτο.)
Σχόλιο:Αυτό είναι μια ακόμη απάντηση στους Χριστιανούς απολογητές οι οποίοι κατηγορούν τους προγόνους μας ότι τα έκλεψαν όλα από τους ....Αιγύπτιους!!Να προσθέσω ότι όταν ο Φαραώ ζήτησε να μετρήσουν το ύψος των πυραμίδων οι Αιγύπτιοι σήκωσαν τα χέρια ψηλά!!Την λύση την έδωσε ο Θαλής ο Μιλήσιος που τους είπε να μετρήσουν την σκιά της πυραμίδας!!Αυτά όλα τα κρύβουν απο τους Έλληνες για να μην μάθουν το ένδοξο παρελθόν τους!! Απολλώνιος

Οι Ελληνικές πυραμίδες υπάρχουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, η χρονολόγησή τους ξεπερνά αυτές των Αιγυπτίων κατά χίλια χρόνια. Είναι βέβαιο πως έγιναν από αυτόχθονες Έλληνες (γήινους ή εξωγήινους, δεν το ξέρουμε, αν και πιστεύεται το δεύτερο). Στον ελληνικό χώρο, έχουν επίσημα καταγραφεί πάνω από είκοσι και βρίσκονται ανάμεσα στην Φθιώτιδα , στον Παρνασσό και στην Εύβοια. Η πιο γνωστή πυραμίδα, είναι φυσικά «η πυραμίδα του Ταϋγέτου» που βρίσκεται σε μεγάλο υψόμετρο στο ομώνυμο βουνό. Το τέλειο γεωμετρικό της σχήμα δεν αφήνει καμιά αμφιβολία πως πρόκειται για τεχνητό έργο.

Οι Έλληνες ήσαν οι κατασκευαστές των μνημείων, όπως αναφέρουν και τα περισσότερα από τα «άγνωστα» αρχαία πολυεθνικά κείμενα. Γνωστή είναι και η περίπτωση του Θαλή του Μιλήσιου, όταν τον κάλεσαν οι Αιγύπτιοι να μετρήσει ο ύψος των πυραμίδων διότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν! Να συμπληρώσω ότι το όνομα «Αίγυπτος» είναι ελληνικό , προέρχεται από τις λέξεις Αιγαίο + Ύπτιο δηλ. πεδινό Αιγαίο ή Αιγηίς + Υπτίως = Αίγυπτος δηλ. πεδινή Αιγηίδα. Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν την χώρα τους Κεμ Χαμ= Μαύρη Γη. Για κάποιο λόγο όμως επικράτησε η ελληνική λέξη.!!

ksipnistere.com 7/6/2020

 

 

Δέκα εντυπωσιακά Κάστρα της Ελλάδας (Εικόνες)

Παραθαλάσσια ή χτισμένα σε ψηλούς βράχους, με πέτρινες τοξωτές γέφυρες, επιβλητικούς πύργους και εντυπωσιακές οχυρώσεις τα Κάστρα της Ελλάδας, στέκουν αγέρωχοι φρουροί στο πέρασμα των αιώνων, θυμίζοντας σε επισκέπτες και περαστικούς την ιστορία του εκάστοτε προορισμού.

Πραγματικά στολίδια στα μάτια των «ντόπιων» αλλά και των τουριστών, συγκαταλέγονται σε εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και της αδιαμφισβήτητης ομορφιάς του τόπου μας.

Ξεχωρίσαμε 10 από αυτά που μας έκαναν κλικ, τόσο με το μεγαλείο όσο και με την επιβλητικότητά τους.

ΠαλαμήδιΧτισμένο ανατολικά της πόλης του Ναυπλίου, μόλις 2,5 χλμ. από το κέντρο της, σε ένα λόφο ύψους 216 μέτρων, το φρούριο του Παλαμηδίου στέκει αγέρωχο στο πέρασμα του χρόνου και παρατηρεί τα τεκταινόμενα στην αργολική πρωτεύουσα από την εποχή της Ενετοκρατίας (χτίστηκε μεταξύ 1687-1715).

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό φρούριο μπαρόκ, το οποίο αποτελείται από 8 ξεχωριστούς προμαχώνες και οφείλει το όνομά του στον ήρωα του Τρωικού Πολέμου Παλαμήδη, γιο του Ναυπλίου.

Η ανέγερσή του άρχισε το 1687 από τους Ενετούς, μετά από μια μάχη με τους Οθωμανούς για την κατάληψη του λόφου. Τα αρχικά σχέδια ήταν του Μοροζίνη, ενώ συνεχίστηκαν από τους Κόρνερ και Γκριμάνι, για να ολοκληρωθούν την περίοδο της Β’ Ενετοκρατίας από τον Ενετό Γενικό Προβλεπτή του Στόλου Αυγουστίνο Σαγρέδο (1711-1714).

Ο κεντρικότερος από τους συνολικά 8 προμαχώνες (ο καθένας μόνος του μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για άμυνα ή επίθεση) ήταν εκείνος τους Αγίου Ανδρέα, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και ως Φρουραρχείο.

Εκτός από τη σημαντική παρουσία του σε αγώνες και μάχες, το φρούριο χρησιμοποιήθηκε και ως φυλακή μέχρι το 1925, με αρκετούς πολιτικούς και ποινικούς κρατούμενους να έχουν περάσει από τα κελιά του. Εδώ μάλιστα φυλακίστηκε και το 1833 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας.

Κάστρο ΚορώνηςΠάνω από την μικρή πόλη της Κορώνης, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Πελοποννήσου, δεσπόζει αγέρωχο στο πέρασμα του χρόνου το Κάστρο της Κορώνης. Χτισμένο στην κορυφή του λόφου, δημιουργήθηκε κατά τους βυζαντινούς χρόνους στην τοποθεσία της αρχαίας Ασίνης.

Οι Βενετοί ήταν εκείνοι που το ανοικοδόμησαν, βελτιώνοντας και τις οχυρώσεις του, και το επέκτειναν κατά τον 13ο αι., ενώ με την κατάκτηση της περιοχής από τους Τούρκους, το κάστρο της Κορώνης έπεσε στην κυριαρχία των κατακτητών το 1500. Στα δομικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία του, η κεντρική είσοδος μοιάζει με μια μεγάλη, τετράγωνη κατασκευή, ενώ για τη δημιουργία του τείχους χρησιμοποιήθηκαν πέτρες και αρχαίο οικοδομικό υλικό.

Κάστρο ΜολύβουΤο δεύτερο μεγαλύτερο και πιο αξιόλογο κάστρο της Λέσβου, είναι αυτό του Μολύβου στο βόρειο τμήμα του νησιού. Πρόκειται για ένα έργο των Γατελούζων ηγεμόνων, το οποίο υπέστη προσθήκες μεταγενέστερα από τους Οθωμανούς καθώς και πιο σύγχρονες επισκευές, που δύσκολα μπορούν να διακριθούν λόγω της μεγάλης ομοιότητας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Κάτω από τους δύο πύργους του έχουν βρεθεί υπολείμματα της αρχαίας ακρόπολης του 5ου αι. π.Χ, ενώ σε αντίθεση από εκείνη των παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων δυστυχώς δεν σώζεται τίποτα σήμερα. Περί το 1373 (χωρίς να υπάρχουν επιγραφικά ή άλλα στοιχεία) τοποθετείται η ανοικοδόμησή του από την αρχή από τους Γατελούζους.


Το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών στοιχείων του κάστρου ανάγεται επί τουρκοκρατίας, με την πρώτη φάση να τοποθεταίται λίγο μετά το 1462, ενώ η τελευταία χρονολογείται πριν τα μέσα του 18ου αι. Σήμερα, το Κάστρο του Μολύβου απαρτίζεται από δέκα πύργους ο καθένας με το μεταπύργιό του, δύο προπύργια, την ακρόπολη στο βορειοανατολικό κομμάτι του, πέντε κτήρια στο εσωτερικό του και δύο προτειχίσματα.

Κάστρο της ΝεραντζιάςΓνωστό και ως Κάστρο της Κω, οφείλει το όνομά του στο γεγονός ότι η πόλη της Κω φυτεύτηκε με νεραντζιές και λεμονιές στα τέλη του 14ου και τις αρχές του 15ου αιώνα. Το Κάστρο της Νεραντζιάς στην Ακτή Κουντουριώτη ανεγέρθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα ως τμήμα της οχύρωσης που οικοδόμησαν οι Ιωαννίτες Ιππότες.

Αποτελείτο από δύο οχυρωμένους περιβόλους, είχε ορθογώνιο σχήμα και σε καθεμία από τις 4 γωνίες του πλαισιωνόταν από έναν ψηλό πύργο. Για τη δημιουργία του χρησιμοποιήθηκαν αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη της αρχαίας πόλης της Κω και του Ασκληπιείου, τα οποία είναι ορατά εντοιχισμένα σε διάφορα τμήματά του μέχρι και σήμερα.

Φρούριο ΦορτέτζαςΧτισμένο στο λόφο του Παλαιοκάστρου, πάνω από το δυτικό τμήμα της πόλης του Ρεθύμνου, το βενετσιάνικο φρούριο της Φορτέτζας στέκει αγέρωχος φρουρός της πόλης από το 1573, όποτε και οικοδομήθηκε από τους Ενετούς. Ορατό από κάθε γωνιά της πόλης, προσφέρει πανοραμική θέα τόσο στο Ενετικό λιμάνι όσο και στην υπόλοιπη πόλη του Ρεθύμνου.

Σκοπός της δημιουργίας του δεν ήταν άλλος από την προστασία της πόλης από τις επιδρομές του πειρατή Ολούτζ Αλή. Μέσα στο κάστρο, ωστόσο, μετά το πέρας των εργασιών το 1580, εγκαταστάθηκε μόνο η βενετσιάνικη φρουρά καθώς ο χώρος ήταν αρκετά μικρός για να χωρέσουν όλες οι κατοικίες της πόλης. Με την κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους μετά το 1646, το φρούριο δεν υπέστη πολλές αλλοιώσεις από την αρχική του μορφή.

Ωστόσο, έγιναν κάποιες συμπληρωματικές προσθήκες στις επιχωματώσεις και στον περίβολο του φρουρίου.

Παλαιό Φρούριο ΚέρκυραςΤο Παλαιό Φρούριο, γνωστό κι ως Fortezza, δεσπόζει στην ανατολική πλευρά της πόλης, σε φύσει οχυρή θέση, που επί Ενετοκρατίας (15ος αιώνας) μετατράπηκε για αμυντικούς λόγους από χερσόνησο σε νησίδα με την κατασκευή τάφρου. Θα το βρείτε στην άκρη της Σπιανάδας, σε απόσταση λίγων λεπτών από το Λιστόν.

Με το που διασχίσετε τη γέφυρα, πάνω από την τεχνητή τάφρο, την Κόντρα Φόσσα και περάσετε την επιβλητική του κεντρική πύλη, θα νιώσετε αυτόματα ότι πραγματοποιείτε ένα γοητευτικό ταξίδι στο παρελθόν.

Οι αρχικές μεσοβυζαντινές οχυρώσεις στο δικόρυφο βράχο συμπληρώθηκαν το 13ο-14ο αιώνα, ενώ το 15ο-16ο αιώνα τα τείχη αντικαταστάθηκαν από οχυρώσεις των Ενετών. Από τις αρχές του 16ου αιώνα η οχυρωμένη νησίδα αποτέλεσε στρατιωτικό και διοικητικό κέντρο. Επί Αγγλοκρατίας (1815-1864) πραγματοποιήθηκαν νέα αμυντικά έργα και οικοδομήθηκαν νέα κτίρια.

Τα σημαντικότερα μνημεία στο χώρο του Παλαιού Φρουρίου είναι η κεντρική πύλη, οι προμαχώνες Σαβορνιάν, Μαρτινένγκο και Μανδρακίου, οι Πύργοι της Ξηράς και της Θάλασσας, η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, το κτήριο των φυλακών, οι αγγλικοί στρατώνες και το αγγλικό στρατιωτικό νοσοκομείο.

Eνετικό Φρούριο ΚούλεςΣτην είσοδο του ενετικού λιμανιού του Ηρακλείου, το ενετικό φρούριο Κούλες αποτελεί ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα και φημισμένα μνημεία της πόλης. To «Φρούριο στη Θάλασσα» όπως είναι η μετάφρασή του από το Castello a Mare ή Rocca a Mare (σύμφωνα με την ενετική ονομασία του) έχει διατηρήσει το όνομά του από την τουρκική λέξη Su Kulesi.

Δημιουργήθηκε το 1523-1540, σε θέση παλαιότερου φρουρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από δυνατό σεισμό το 1303, με σκοπό να προστατεύσει την πόλη από τις επιθέσεις των εχθρών, ενώ το 1669 μαζί με την υπόλοιπη Κρήτη, έπεσε στα χέρια των Τούρκων κατακτητών. Αρχιτεκτονικά αποτελείται από δύο τμήματα το νοτιοδυτικό (παραλληλόγραμμο και ψηλότερο) και το βορειοανατολικό (σε σχήμα έλλειψης και λίγο πιο χαμηλό), ενώ είχε τρείς πύλες εισόδου με την κύρια αυτή στο δυτικό τμήμα του.

Παλάτι Μεγάλου ΜαγίστρουΚάστρο μέσα σε Κάστρο, το σπουδαιότερο μνημείο από την εποχή της κυριαρχίας του τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη στο νησί της Ρόδου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου εμφανίζεται εντυπωσιακό και επιβλητικό αφού ανηφορίσετε την οδό Ιπποτών στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Χτισμένο στη θέση της κάτω Ακρόπολης της Αρχαίας Ρόδου, στην αρχική θέση του ναού του Θεού Ήλιου, το παλάτι δημιουργήθηκε το 14ο αιώνα από τους ιππότες του Αγίου Ιωάννη, προκειμένου να αποτελέσει την προσωπική κατοικία του Μεγάλου Μαγίστρου, λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως το διοικητικό κέντρο της πόλης.

Το παλάτι καταστράφηκε το 1856 μετά από μια ισχυρή έκρηξη πυρίτιδας και ανακατασκευάστηκε το 1940 από τους Ιταλούς, οι οποίοι ακολούθησαν τα αρχικά σχέδιά του, και αποτέλεσε το διοικητήριο και την κατοικία του Ιταλού διοικητή.

Κάστρο ΜεθώνηςΧτισμένο το 1209 από τους Ενετούς, στο νοδιοδυτικότερο άκρο της Πελοποννήσου, το Κάστρο της Μεθώνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα οχυρωματικά έργα της Μεσογείου, καταλαμβάνοντας μια έκταση περίπου 93 στρεμμάτων.

Οι τρεις πλευρές του βρέχονται από τη θάλασσα, ενώ η βόρεια είναι εκείνη που το συνδέει με την ξηρά, η οποία μάλιστα είναι ισχυρά οχυρωμένη από μία ακρόπολη. Για να προσεγγίσει κανείς το κάστρο θα πρέπει να διαβεί την άκρως εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα με τα 14 τόξα (οι Ενετοί με την συγκεκριμένη αντικατέστησαν την προϋπάρχουσα, ξύλινη γέφυρα).

Στα σημαντικότερα αξιοθέατα του κάστρου συγκαταλέγονται επίσης οι προμαχώνες Loredan και Bembo, τμήματα της βυζαντινής εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας –χτισμένο το 1830 από το γαλλικό απελευθερωτικό σώμα, λειτουργεί μέχρι και σήμερα–, η στήλη Μοροζίνι, οικόσημα, επιγραφές, θυρεοί καθώς και λείψανα δύο οθωμανικών λουτρών.

Κάστρο Χώρας ΚυθήρωνΧτισμένο τον 16ο αι. από τους Βενετούς, το Κάστρο της Χώρας των Κυθήρων, σε υπερυψωμένο, βραχώδες σημείο, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα του νησιού. Γνωστό και ως «Μάτι της Κρήτης», λόγω της τοποθεσίας του που «βλέπει» προς τη Μεγαλόνησο, δημιουργήθηκε σύμφωνα με πηγές πάνω σε κάποιο βυζαντινό φρούριο που προϋπήρχε στο ίδιο σημείο από τον 13ο αι.

Βασικό χαρακτηριστικό του το γεγονός ότι τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών του συναντώνται αρκετοί ναοί, οι οποίοι χρονολογούνται τον 15ο αι. Πιο σημαντικός απ’ όλους εκείνος της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, η οποία μάλιστα θεωρείται και η προστάτιδα του νησιού.

Στο εσωτερικό του κάστρου βρίσκονται επίσης οι φυλακές, μια πελώρια στέρνα με θόλους και τόξα, ερείπια από διώροφες κατοικίες, η πυριτιδαποθήκη, ο ναός του Παντοκράτορα (διακρίνεται για τις παλιές τοιχογραφίες του) και το Παλάτι των Προβλεπτών, όπου σήμερα φιλοξενείται το Ιστορικό Αρχείο των Κυθήρων με σημαντικά έγγραφα από το 1560. Στα συν η πανοραμική θέα στο Καψάλι, το επίνειο της Χώρας των Κυθήρων, στο μικρό νησάκι Χύτρα, τα Αντικύθηρα και στην Κρήτη (είναι ορατή καιρού επιτρέποντος).

Πηγή: greekguide.com ksipnistere.com 1/6/2020

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided