Παρασκευή, Οκτώβριος 30, 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5ος

 

 

 

 

 

 

 

Πῶς διέγραψε τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας ὁ Μεταξάς καὶ δικαιώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς δικαστήριο

 

 

 

 

 

Πῶς διέγραψε τὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας ὁ Μεταξάς καὶ δικαιώθηκε ἀπὸ τὸ Διεθνὲς δικαστήριο

Mὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση σώθηκε καὶ ἡ Ἀργεντινή… ἀλλὰ ὄχι ἐμεῖς.
Γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν τὸ 1936 ὁ Ἰωάννης Μεταξὰς διορίστηκε πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας καὶ στὴν συνέχεια πρωτοστάτησε στὴν ἐπιβολὴ δικτατορικοῦ καθεστῶτος τοῦ ὁποίου ἦταν ἐπικεφαλῆς. Διαβάστε πῶς ἔβαλε τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες πάνω ἀπὸ τοὺς δανειστὲς καὶ τὶς τράπεζες!

Ἡ ἱστορία ἔχει ὡς ἑξῆς : τὸ 1936, ἡ Ἑλλάδα τοῦ Ἰωάννη Μεταξὰ ἀρνήθηκε νὰ συνεχίσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ δανείου ποὺ εἶχε συνάψει μὲ τὴ βελγικὴ τράπεζα «Societe Commerciale de Belgique». Ἡ κυβέρνηση τοῦ Βελγίου προσέφυγε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο, ποὺ εἶχε ἱδρύσει ἡ Κοινωνία τῶν Ἐθνῶν, κατηγορώντας τὴν Ἑλλάδα ὅτι ἀθετεῖ τὶς διεθνεῖς της ὑποχρεώσεις.

Ἡ Ἑλλάδα ἀπάντησε ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐκπληρώσει τὶς δανειακές της ὑποχρεώσεις, διότι δὲν μπορεῖ νὰ θέσει σὲ κίνδυνο τὴν κατάσταση τοῦ Λαοῦ καὶ τῆς χώρας! Στὸ ὑπόμνημά της, ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἀνέφερε :

«Ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος, ἀνήσυχη γιὰ τὰ ζωτικὰ συμφέροντα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ γιὰ τὴ διοίκηση, τὴν οἰκονομικὴ ζωή, τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας καὶ τὴν ἐσωτερικὴ καὶ ἐξωτερικὴ ἀσφάλεια τῆς χώρας, δὲν θὰ μποροῦσε νὰ προβεῖ σὲ ἄλλη ἐπιλογή. Ὅποια κυβέρνηση κι ἂν ἦταν στὴν θέση της, θὰ ἔκανε τὸ ἴδιο». (Yearbook of the International Law Commission, 1980, v.l., σέλ.25).

Τὸ ἐπιστέγασμα ἦρθε μὲ τὸ ὑπόμνημα ποὺ κατέθεσε στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο ὁ νομικὸς ἐκπρόσωπος τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης τὸ 1938, ὅπου τόνισε τὰ αὐτονόητα

«Ἐνίοτε, μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μία ἔκτακτη κατάσταση, ἡ ὁποία κάνει ἀδύνατο γιὰ τὶς Κυβερνήσεις νὰ ἐκπληρώσουν τὶς…
ὑποχρεώσεις τους πρὸς τοὺς δανειστὲς καὶ πρὸς τὸν Λαό τους. Οἱ πόροι τῆς χώρας εἶναι ἀνεπαρκεῖς γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν καὶ τὶς δύο ὑποχρεώσεις ταυτόχρονα. Εἶναι ἀδύνατον νὰ πληρώσει μία Κυβέρνηση τὸ χρέος καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ παρασχεθεῖ στὸν λαὸ ἡ κατάλληλη διοίκηση καὶ οἱ ἐγγυημένες συνθῆκες γιὰ τὴν ἠθική, κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη. Πρέπει νὰ ἐπιλέξει ἀνάμεσα στὰ δύο. Καὶ φυσικά, τὸ καθῆκον τοῦ Κράτους νὰ ἐξασφαλίσει τὴν εὔρυθμη λειτουργία τῶν βασικῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ὑπερτερεῖ ἔναντί της πληρωμῆς τῶν χρεῶν της. Ἀπὸ κανένα κράτος δὲν ἀπαιτεῖται νὰ ἐκπληρώσει, μερικὰ ἢ ὁλικά, τὶς χρηματικές του ὑποχρεώσεις, ἂν αὐτὸ θέτει σὲ κίνδυνο τὴν λειτουργία τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν του κι’ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ἀποδιοργάνωση τῆς διοίκησης τῆς χώρας (σᾶς θυμίζει κάτι;). Στὴν περίπτωση ποὺ ἡ ἀποπληρωμὴ τῶν χρεῶν θέτει σὲ κίνδυνο τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ καὶ τὴ διοίκηση, ἡ Κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διακόψει ἢ καὶ νὰ μειώσει τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους»!

Μὲ αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα λοιπόν, τὸ Διεθνὲς δικαστήριο δικαίωσε τὴν Ἑλλάδα, δημιουργώντας νομικὸ προηγούμενο, στὸ ὁποῖο μάλιστα τὸ 2003 στηρίχθηκε ἡ Ἀργεντινὴ καὶ ὁ ἀείμνηστος πρόεδρός της, Νέστωρ Κίχνερ, ὁ ὁποῖος ἐπέλεξε νὰ διαγράψει μονομερῶς τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ δημοσίου χρέους τῆς χώρας του, ἀντὶ νὰ τὴν ὑποδουλώσει στὸ Δ.Ν.Τ.!

Χωρὶς ἄλλα λόγια, καὶ ὁ νοῶν νοήτω …

maxitis Ελεύθεροι Έλληνες ksipnistere.com 31/5/2020

 

 

 

 

Πακέτο στήριξης από την Κομισιόν (και) για την Ελλάδα

Στο πλαίσιο της πρότασης της Κομισιόν για το πακέτο ανάκαμψης, η Ελλάδα μπορεί να λάβει μέχρι και 33 δισ. ευρώ σε επιδοτήσεις και δάνεια.

Πακέτο στήριξης από την Κομισιόν (και) για την

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πακέτο τόνωσης ύψους 750 δισ. ευρώ σε μια κίνηση άνευ προηγουμένου για την αντιμετώπιση της βαθύτερης ύφεσης της πρόσφατης ιστορίας, όπως τόνισε ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πάολο Τζεντιλόνι.

Όπως ανακοινώθηκε από την Κομισιόν, η πρότασή της είναι η δημιουργία ενός νέου εργαλείου ανάκαμψης, του Next Generation EU, ενσωματωμένου εντός ενός «ισχυρού, σύγχρονου και ανανεωμένου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ».

«Για να προστατέψουμε ζωές και πόρους ζωής, να επιδιορθώσουμε την Ενιαία Αγορά, καθώς και να δημιουργήσουμε μια διαρκούσα και ευημερούσα ανάκαμψη, η Κομισιόν προτείνει την αξιοποίηση του πλήρους εύρους των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το Next Generation EU των 750 δισ. ευρώ, καθώς και οι στοχευμένες ενισχύσεις στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για το 2021-2027 φέρνουν τη συνολική οικονομική ισχύ πυρός του προϋπολογισμού της ΕΕ στα 1,85 τρισ. ευρώ» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο της πρότασης, η Ιταλία προορίζεται να λάβει 81,8 δισ. ευρώ, η Ισπανία 77,3 δισ., η Γαλλία 38,8, η Πολωνία 37,7, η Γερμανία 28,8, η Ελλάδα 22,6, η Ρουμανία 19,6 και η Πορτογαλία 15,5. Συνολικά, με επιδοτήσεις και δάνεια, η Ελλάδα θα μπορούσε να φτάσει τα 33 δισ. ευρώ.

Χορήγηση 33,4 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Τη χορήγηση στην Ελλάδα του ποσού των 43,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σχεδίου που παρουσίασε για το Ταμείο Ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικονομίας, συνολικού ύψους 750 δισ. ευρώ, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το καθαρό όφελος για την Ελλάδα με βάση την πρόταση αυτή ανέρχεται σε 33,4 δισ. ευρώ, καθώς η συνεισφορά της για την αποπληρωμή των 750 δισ. ευρώ που θα δανεισθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αγορές, προβλέπεται στα 10,1 δισ. ευρώ.

Σε ανάλυσή της για τις ανάγκες ανάκαμψης της Ευρώπης, η Κομισιόν προτείνει να δοθεί στην Ελλάδα ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης σε σχέση με τη συμμετοχή της χώρας στο ΑΕΠ της ΕΕ, καθώς προβλέπει ότι η μείωση του ΑΕΠ της φέτος θα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όσο των χωρών της ΕΕ καθώς και το γεγονός ότι το κατά κεφαλήν εισόδημά της είναι μικρότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι έχει υψηλό χρέος.

Συγκεκριμένα, το ποσό των 43,5 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 5,8% των 750 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΑΕΠ της ΕΕ ανέρχεται σε 1,3%. Το καθαρό ποσό των 33,4 δισ. ευρώ αντιστοιχεί στο 17,8% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία προτείνεται να έχουν μεγαλύτερο καθαρό όφελος ως ποσοστό του ΑΕΠ τους (22,4% και 19,3%, αντίστοιχα), αλλά με μικρότερα απόλυτα ποσά (12,1 και 11,7 δισ. ευρώ, αντίστοιχα). Τα μεγαλύτερα ποσοστά από το Ταμείο Ανάκαμψης προτείνεται να λάβουν δύο άλλες μεσογειακές χώρες, η Ιταλία (20,4%) και η Ισπανία (19,9%).

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, το 93,5% του συνολικού ύψους του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί για δημόσιες επενδύσεις, κυρίως μέσω επιχορηγήσεων αλλά και με ένα σημαντικό ποσό δανείων προς τις χώρες – μέλη. Το υπόλοιπο 6.5% προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων από το EFSI και το InvestEU. Αυτές οι εγγυήσεις θα επιτρέψουν την κινητοποίηση ενός σημαντικά μεγαλύτερου όγκου χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, το Ταμείο Ανάκαμψης είναι πιθανό να έχει ένα μόνιμο θετικό αποτέλεσμα στο πραγματικό ΑΕΠ των χωρών της ΕΕ. Οι επενδύσεις που θα κινητοποιηθούν αναμένεται να αυξήσουν τα επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ κατά περίπου 1,75% το 2021 και το 2022, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 2,25% έως το 2024. Ακόμη και μετά από δέκα χρόνια, τα επίπεδα του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι τουλάχιστον κατά 1% υψηλότερα σε σύγκριση με το βασικό σενάριο. Οι χώρες με χαμηλότερο από τον μέσο όρο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα έχουν τη μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα μεσοπρόθεσμα, με τα επίπεδα του ΑΕΠ να κινούνται 4,5% υψηλότερα από το βασικό σενάριο έως το 2024 για τις χώρες της κατηγορίας αυτής που έχουν χαμηλότερο χρέος και στο 4,25% για τις χώρες, όπως η Ελλάδα, με υψηλότερο χρέος.

Εκτιμάται, επίσης, ότι θα δημιουργηθούν έως δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας συνολικά στην ΕΕ με τη χρήση των πόρων του Ταμείου μεσοπρόθεσμα. Τα επίπεδα απασχόλησης στην περίοδο 2021-2024 αναμένεται να είναι κατά 1% υψηλότερα κατά μέσο όρο σε σχέση με το βασικό σενάριο. Το Ταμείο Ανάκαμψης εκτιμάται ότι δεν θα αυξήσει το βάρος του χρέους σημαντικά στην ΕΕ. Τα ποσοστά του χρέους ως προς το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθούν στην ομάδα χωρών με υψηλότερο χρέος κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και για τη ομάδα χωρών με χαμηλότερο χρέος κατά 3,25 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2024.

Ικανοποίηση Μητσοτάκη

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλωσορίζουμε τη θαρραλέα πρόταση της Κομισιόν για πακέτο 750 δισ. ευρώ, κυρίως υπό τη μορφή επιδοτήσεων χρηματοδοτούμενων μέσω κοινής έκδοσης χρέους. Ο πήχυς έχει τεθεί ψηλά. Τώρα επαφίεται στο Συμβούλιο της ΕΕ να αρθεί στο ύψος της περίστασης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, τόνισε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πληρούν τις τέσσερις προϋποθέσεις που από την αρχή είχε θέσει η Ελλάδα για το «Ταμείο Ανάκαμψης»:

- Να είναι μεγάλο και φιλόδοξο.

- Να είναι ευέλικτο.

- Να βασίζεται περισσότερο σε επιχορηγήσεις και λιγότερο σε δάνεια.

- Να χρηματοδοτηθεί από κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό.

«Με κινητήριες δυνάμεις την αλληλεγγύη, τη σύγκλιση και τη συνοχή, η ΕΕ μπορεί να βγει πιο ισχυρή και από αυτή την κρίση. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το ενισχυμένο «χρηματοδοτικό πακέτο» που της αναλογεί, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, αντανακλά την ενισχυμένη αξιοπιστία της. Η Κυβέρνηση θα το αξιοποιήσει για να πυροδοτήσει τη δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος όλων των Ελλήνων. Με σύνεση και υπευθυνότητα, δεν θα το ξοδέψουμε, αλλά θα το επενδύσουμε για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα», ανέφερε.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε πως «το σχέδιο ανάκαμψης μετατρέπει την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε μια ευκαιρία, όχι μόνο υποστηρίζοντας την ανάκαμψη, αλλά επίσης επενδύοντας σε μέλλον μας: Το Ευρωπαϊκό Green Deal και η ψηφιοποίηση θα ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, την αντοχή των κοινωνιών μας και την υγεία του περιβάλλοντός μας. Αυτή είναι η στιγμή της Ευρώπης».

Η Κομισιόν ανακοίνωσε πως, για τη στήριξη των κρατών μελών με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, ένα νέο «Recovery and Resilience Facility» ύψους 560 δισ. ευρώ θα παρέχει οικονομική στήριξη για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, Αυτό θα είναι ενσωματωμένο στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και θα έχει δυνατότητες επιδοτήσεων μέχρι και 310 δισ. ευρώ, ενώ θα είναι σε θέση να καταστήσει διαθέσιμα μέχρι και 250 δισ. ευρώ σε φάνεια. Η στήριξη θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες- μέλη αλλά θα εστιάζει σε αυτά που επηρεάζονται περισσότερο και όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το σχέδιο περιλαμβάνει 55 δισ. για προγράμματα πολιτικής συνοχής από τώρα ως το 2022, υπό την πρωτοβουλία REACT-EU, που θα κατανεμηθούν με βάση τη σοβαρότητα των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης, καθώς επίσης και μια πρόταση ενίσχυσης του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στα 40 δισ. ευρώ και ενίσχυση 15 δισ. ευρώ στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποστήριξη αγροτικών περιοχών ώστε να προβούν σε δομικές αλλαγές που απαιτούνται στο πλαίσιο του European Green Deal.

Το Next Generation EU θα συγκεντρώσει κεφάλαια ανεβάζοντας προσωρινά το ανώτατο όριο ιδίων πόρων στο 2% του ΑΕΠ της ΕΕ, επιτρέποντας στην Κομισιόν να χρησιμοποιήσει την ισχυρή της πιστοληπτική ικανότητα για τον δανεισμό 750 δισ. από τις χρηματαγορές. Αυτά τα επιπρόσθετα κεφάλαια θα διοχετευθούν μέσω προγραμμάτων της ΕΕ και θα αποπληρωθούν μέσα σε μια μακρά χρονική περίοδο μέσω μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ- όχι πριν το 2028 και όχι μετά το 2058. Σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν συστήνει έναν αριθμό νέων ιδίων πόρων. Επιπροσθέτως, για να καταστεί η χρηματοδότηση διαθέσιμη το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πλέον πιεστικές ανάγκες, η Κομισιόν εισηγείται τροποποίηση του νυν πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 για να καταστούν διαθέσιμα 11,5 δισ. ευρώ σε χρηματοδότηση ήδη από το 2020.

«Ράλι» του ευρώ

Το ευρώ οδεύει προς υψηλό δύο μηνών, μετά τη γνωστοποίηση των προτάσεων της Κομισιόν. Όπως μετέδωσε το Reuters, το ευρώ αυξήθηκε στα 1,1031 δολάρια πριν πέσει στα 1,1017 (αύξηση 0,3%).

Τα 500 δισ. σε επιδοτήσεις συνάδουν με τις επιθυμίες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της ΕΕ, της Γαλλίας και της Γερμανίας, αν και κάποιες χώρες θα προτιμούσαν να δουν το πακέτο να αποτελείται μόνο από δάνεια. Επίσης, θα παρέχονται εγγυήσεις που θα προσελκύσουν μεγαλύτερα ιδιωτικά κεφάλαια, μειώνοντας το ρίσκο διαφόρων επενδύσεων.

Ωστόσο είναι οι επιδοτήσεις, που χρηματοδοτούνται μέσω κοινού δανεισμού, που προβληματίζουν την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Σουηδία και την Δανία. Ο δανεισμός θα πρέπει να αποπληρωθεί, κάτι που σημαίνει μεγαλύτερες συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ στο μέλλον ή νέους φόρους.

Τα ομόλογα της νότιας Ευρώπης έκαναν και αυτά «ράλι» οδηγώντας τις αποδόσεις τους στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών.

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ...

 

 

 

 


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ 300.000€ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΗΡΥΞ)

ΕΧΕΙ ΣΒΗΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ !!!ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΤΟ
ΔΑΝΕΙΟ 300.000€ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΗΡΥΞ) ΕΧΕΙ ΣΒΗΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ!!!...
ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ !!!!
ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ … ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ…
ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΠΑΣΟΚΟΙ ΚΚΕΔΕΣ ΧΑΥΓΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ …
ΦΡΑΠΕΔΑΤΟΙ ΞΑΠΛΑΤΟΙ ΩΧ ΑΔΕΡΦΑΤΟΙ ΞΕΡΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΟΙΠΑ…
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΑ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΙ ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΣΒΗΣΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ !!!

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΣΒΗΣΑΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ … ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΜΕΝΑ ΑΦΟΥ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ( ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ ) ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΘΑΡΗ ΛΗΣΤΕΙΑ…
….
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΠΤΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΤΟ 2005 Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ “ΚΗΡΥΞ” ΧΑΝΙΩΝ 300.000 ΕΥΡΩ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ = ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΘΕΙ …….
……..ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ !!!!!!!!!!!!!!


 

 

 

Επικουρικές συντάξεις:

Αύξηση για 250.000 συνταξιούχους από τις 2 Ιουνίου

Αύξηση στις επικουρικές συντάξεις 250.000 συνταξιούχων από τις 2 Ιουνίου

Συνταξιούχοι:

Αύξηση στις επικουρικές συντάξεις τους θα δούν 250.000 συνταξιούχοι από τις 2 Ιουνίου.

Αυτό δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Δόθηκε το πράσινο φως από τον ίδιο τον πρωθυπουργό»,

ανέφερε ο κ. Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πετύχει, καθώς συνεργάζεται μεθοδικά και συντονισμένα.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι αποκαθίσταται μία μεγάλη αδικία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε 250.000 συνταξιούχους, τονίζοντας ότι, στις 2 Ιουνίου, που θα γίνει η καταβολή των επικουρικών συντάξεων, περίπου 250.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση μεσοσταθμικά 99,5 ευρώ μικτά.

Όπως είπε, η αύξηση θα κυμαίνεται από 5 ευρώ έως περίπου 200 ευρώ.

Ερωτηθείς για τα αναδρομικά, ο κ. Βρούτσης απάντησε ότι, όταν και εφόσον καταβληθούν τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων και των επικουρικών από την 1η Οκτωβρίου 2019 στους εκατοντάδες-χιλιάδες συνταξιούχους, η καταβολή θα γίνει εφάπαξ, αυτόματα και συνολικά σε όλους.

«Δεν θα γίνει σε δόσεις ούτε σε τμηματικές καταβολές» διευκρίνισε.

PRESSROOM 11/5/2020

 

 

 

 

Απόρρητα κονδύλια και μυστικές αναθέσεις!

Τα «λεφτόδεντρα» ανθίζουν μόνο για τους μετανάστες

Απόρρητα κονδύλια και μυστικές αναθέσεις! Τα «λεφτόδεντρα» ανθίζουν μόνο για τους μετανάστες

Λεφτά υπάρχουν για τους μετανάστες,

καθώς το αρμόδιο υπουργείο Μετανάστευσης δεν διστάζει,

εν μέσω πανδημίας του κορωνοϊού,

να ξοδέψει πακτωλό χρημάτων στην προσπάθεια του

-που δεν έχει αποδώσει καρπούς έως τώρα-

να λύσει το γιγαντώμενο μεταναστευτικό πρόβλημα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «κυριακάτικης δημοκρατίας», την ώρα που οι Έλληνες αγωνιούν, αφενός για την υγεία και την εργασία τους, και αφετέρου για τον υβριδικό πόλεμο στην ελληνοτουρκική μεθόριο, η κυβέρνηση και συγκεκριμένα η ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης, έφερε στη Βουλή και ψήφισε στο άψε σβήσε, νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να επιταχύνει τις διαδικασίες ασύλου, το οποίο, ωστόσο, σύμφωνα με την Ειδική Έκθεση και την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προβλέπει ποσά εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τα οποία και επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ζημιώνεται, δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο, παρεκκλίνοντας, έτσι, από τις διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων περί συνδρομής της Ευρώπης και περί ευρωπαϊκών κονδυλίων. Την ώρα, λοιπόν, που η χώρα μας βρίσκεται στην πιο δύσκολη συγκυρία μετά τα μνημόνια, το μεταναστευτικό ζημιώνει το πορτοφόλι του Έλληνα, καθώς το κράτος βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη, μεταξύ άλλων, με μετακλητούς, μυστικά κονδύλια, και απευθείας αναθέσεις, αντί να συνδράμει οικονομικά στον Έλληνα εργαζόμενο, μικρομεσαίο, επιχειρηματία.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του υπουργείου Μετανάστευσης για την αντιμετώπιση απόρρητων εθνικών αναγκών, ενώ προβλέπεται ότι, με υπουργική απόφαση, θεωρούνται απόρρητες συμβάσεις πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση αιτήσεων ασύλου.

Απαραίτητες οι απόρρητες δαπάνες

Ο Νότης Μηταράκης, απαντώντας στις σφοδρές επικρίσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι οι απόρρητες δαπάνες είναι απαραίτητες, καθώς η χώρα είναι αντιμέτωπη με «κυκλώματα λαθροδιακινητών, κυκλώματα μέσα στις δομές, και κυκλώματα που εμποδίζουν τις απελάσεις». Ο ίδιος κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση, ώστε να ενημερώνεται η Βουλή για τα απόρρητα κονδύλια.

Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση δεν αίρει την αδιαφάνεια στα κονδύλια, ούτε αποκαθιστά τη λογοδοσία, καθώς οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να μην ενημερώνονται. Φυσικά, οι δαπάνες αυτές είναι άγνωστες, και ουδείς είναι σε θέση να γνωρίζει το ποσό στο οποίο θα φτάσουν.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο συνεχίζει την πρακτική των -κατάπτυστων- απευθείας αναθέσεων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, τις οποίες και παρατείνει για 18 μήνες, μέχρι τις 31/12/2021, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για απευθείας αναθέσεις, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, κυρίως στους τομείς της μεταφοράς, διαμονής, σίτισης, ασφάλειας, καθαριότητας και υγειονομικής περίθαλψης των προσφύγων και μεταναστών.

Μεγάλο «αγκάθι» οι μετακλητοί

Και, εν προκειμένω, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αδυνατεί να υπολογίσει το ποσό στο οποίο θα ανέλθουν αυτές οι δαπάνες. Μεγάλο «αγκάθι» του νομοσχεδίου είναι οι μετακλητοί στην υπηρεσιακή δομή του υπουργείου. Σύμφωνα με την ειδική έκθεση του νομοσχεδίου, 88.000 ευρώ θα δαπανηθούν για τους μισθούς των τριών μετακλητών στη Νομική Υπηρεσία του υπουργείου, και άλλες 40.000 για τους μετακλητούς στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων.

Επιπροσθέτως, 3 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία για το προσωπικό, ενώ ετήσια δαπάνη ύψους 48.000 ευρώ προκαλείται επί του κρατικού προϋπολογισμού, για το επίδομα θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στα έξι συνολικά Κ.Υ.Τ. Άλλες 144.000 ευρώ θα κατευθυνθούν στο ειδικό επίδομα αποσπασμένων.

Σύμφωνα δε με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 40.000 ευρώ θα κοστίσει ετησίως ο μισθός του Προϊστάμενου της Νομικής Υπηρεσίας που συνιστάται στο υπουργείο.

«Απάτη» η ύψους 700 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκή συνδρομή

Την ίδια ώρα που ο κρατικός κορβανάς αδειάζει για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, αποδεικνύεται ότι και η περιβόητη οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύψους 700 εκατ. ευρώ, μετά την απόπειρα εισβολής στην Έβρο, μάλλον είναι απάτη, τελικά!

Κι αυτό διότι, πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μισά εξ αυτών, περί τα 350 εκατ. θα δοθούν για την βελτίωση της διαμονής των μεταναστών. Άλλα 220 εκατ. ευρώ θα δοθούν για την κατασκευή των ΚΥΤ στα νησιά, ενώ 10 εκατ. ευρώ θα δοθούν στη Frontex. Τελικώς, από τα 700 εκατ. ευρώ, τα οποία δήθεν θα συνέδραμαν την Ελλάδα, μόλις 50 εκ. ευρώ θα δοθούν μελλοντικά για την κάλυψη του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας συνοριοφυλάκων και αστυνομικών, το οποίο μάλιστα αφορά τη μεθόριο όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Βουλγαρίας.

www.newsbreak.gr 10/5/2020

 

 

 

 

Βόμβα η συνέντευξη Ιταλού πρωθυπουργού

– Στήσαμε παγίδα στην Ελλάδα και την κλέψαμε δώσαμε 250 δις

από τα οποία 220 πήγαν απ ευθείας στην Γερμανία - ΒΙΝΤΕΟ


Το άρθρο είναι… αφιερωμένο σε όλους αυτούς που δείχνουν με το δάκτυλο την Ελλάδα…
Μια συνέντευξη που παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, προκάλεσε πανικό στους δανειστές μας.
Ο Μάσιμο Ντ’ Αλέμα, μιλώντας στη RaiNews24, αποκάλυψε ΚΑΘΑΡΑ, πως τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ της ευρωπαϊκής βοήθειας προς την Ελλάδα, κατέληξαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρότερο ποσοστό τις ιταλικές τράπεζες.

«Δώσαμε στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν οι τόκοι στις τράπεζες» είπε χαρακτηριστικά ο Πρώην πρωθυπουργός, εξηγώντας πως έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα, αλλά με εντελώς διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και οικονομικής ισχύος.

«Από μία φτωχή χώρα όπως η Ελλάδα, τεράστια ποσά μεταφέρονται σε μία πλούσια χώρα όπως η Γερμανία μέσω της διαφοράς των επιτοκίων. Η φτωχή χώρα γίνεται όλο και φτωχότερη, η πλούσια χώρα πλουσιότερη» δηλώνει ανοιχτά ο Ντ’ Αλέμα.

«Όταν η φτωχή χώρα δεν μπορεί πλέον να πληρώσει τα χρέη έρχονται οι ευρωπαϊκές βοήθειες. Έχουμε δώσει στην Ελλάδα 250 δισ. ευρώ, αλλά όχι για τις συντάξεις των Ελλήνων, αλλά για να πληρωθούν οι τόκοι στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρό ποσοστό στις ιταλικές.
Διακόσια είκοσι δισ. ευρώ από τα 250 δισ. ευρώ βοήθειας πήγαν απευθείας στις γερμανικές, γαλλικές και ιταλικές τράπεζες» σημειώνει το στέλεχος της ιταλικής κεντροαριστεράς και υπογραμμίζει συγκεκριμένα: «Στην πραγματικότητα, όταν λέγεται ότι εμείς πληρώνουμε τις συντάξεις των Ελλήνων -όχι, εμείς πληρώνουμε τις γερμανικές τράπεζες.

Οι Γερμανικές τράπεζες κερδίζουν από την Ελληνική κρίση - Μάσσιμο Ντ Αλέμα


https://www.youtube.com/watch?v=YUhb1Xoo7Zg&feature=emb_logo
Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. Είναι χρήματα κάνουν έναν κύκλο, αλλά οι Έλληνες δεν οσφραίνονται ούτε καν την μυρωδιά τους».

ksipnistere.com 7/5/2020

 

 

 

 

Κορονοϊός:

Σχεδόν μισό εκατομμύριο οι δωρεές από στελέχη της ΝΔ

νέα δημοκρατία
Ξεπερνά τις 475.000 ευρώ το ποσό που κατέβαλαν τον Απρίλιο στον ειδικό λογαριασμό για τον κορονοϊό, οι υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Το συγκεκριμένο έγγραφο ήρθε ως απάντηση στην ερώτηση που είχε καταθέσει η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Σοφία-Χάιδω Ασημακοπούλου, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί ποιοι βουλευτές της ΝΔ, υπουργοί και υφυπουργοί προέβησαν σε καταβολή του 50% του μισθού τους στον ειδικό λογαριασμό για τον Covid-19 μέχρι σήμερα και σε ποιο ύψος ανήλθε, επί συνόλου, αυτή η καταβολή, μετά το κάλεσμα του πρωθυπουργού.

«To σύνολο των μελών της κυβέρνησης, των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος καθώς και των ευρωβουλευτών, κατέβαλαν κατά τον μήνα Απρίλιο 2020, στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση της ασθένειας covid-19, ποσό που συνολικά υπερβαίνει τα 475.000 ευρώ», αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Γεραπετρίτης.

Μισθός 8.314 ευρώ σε νέα golden boys με υπογραφή Χατζηδάκη

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής - κατατέθηκε το βράδυ της Παραμονής της Πρωτομαγιάς - που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για το περιβάλλον, διπλασιάζει η κυβέρνηση τον μισθό στελεχών στα στελέχη της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.

Όπως αποκαλύπτει η Αυγή σε δημοσίευμα της, πριν από αυτή την εμβόλιμη τροπολογία τα στελέχη θα έπαιρναν περίπου 4.600 ευρώ ενώ τώρα το ποσό αυτό εκτινάσσεται στα 8.314 ευρώ!

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Ιανουάριο, κι ενώ από το φθινόπωρο οι καταναλωτές άρχισαν να επιβαρύνονται με αυξήσεις 16% στα τιμολόγια της ΔΕΗ, επικυρώθηκαν προκλητικές αμοιβές στη διοίκηση της εταιρείας. Μάλιστα το θέμα είχαν καταγγείλει με ερώτηση στη Βουλή 38 βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Tags: ΕΔΕΥ, κυβέρνηση ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, μισθοί, Περιβάλλον

Tvxs 2/5/2020

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided